(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní poprosím ještě, aby se slova ujal poslanec pověřený jako zástupce menšiny poslanců ústavně-právního výboru, pan poslanec Marek Výborný. A tím bychom vypořádali úvodní slova k tomuto bodu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Možná posečkám, aby paní ministryně nebyla připravena o zprávu z ústavně-právního výboru. (Ministryně diskutuje u stolku zpravodajů s poslancem Faltýnkem.) To je v pořádku, počkáme. Já čekám, aby paní ministryně nebyla rušena. O to se mi jedná, pane předsedo, prostřednictvím pana místopředsedy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pokračujte, prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, už jsem vás takto oslovil, tak ještě jednou, dovolte mi, abych vás i ctěnou Sněmovnu seznámil skutečně s velmi mimořádným institutem oponentní zprávy menšiny poslanců. Je to postup, který je v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny, a vlastně - a říkal to tady už kolega Martin Kupka coby reprezentant výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj - je to jenom svědectví toho, že toto, co projednáváme, je velmi zásadní a významná materie, možná jedna z nejdůležitějších v celém tomto volebním období. A tady určitě musím dát za pravdu paní ministryni i panu zpravodaji, že cíl, který sledujeme, to znamená zrychlení stavebního řízení v České republice, moderní, rychlé, transparentní stavební předpisy bez zbytečného utrácení veřejných financí, to je cíl nás všech, jak Ministerstva pro místní rozvoj, tak nás poslanců. To, že skutečně tuto věc nebereme na lehkou váhu, že to je věc, která se bezprostředně dotýká každého z občanů České republiky, který se rozhodne ať už stavět malý zahradní domek, nebo v případě obcí a měst budovat veřejnou infrastrukturu, nebo se to dotkne státu v okamžiku, kdy buduje velké infrastrukturní stavby, nebo jakékoliv soukromé, soukromoprávní společnosti. Je to prostě věc, která se bezprostředně dotýká každého z nás, a všichni se chceme dostat z těch tragických čísel, pokud jde o délku stavebního řízení v České republice, tam, kde se dnes nacházíme.

Protože to skutečně bereme vážně a velmi bedlivě jsme sledovali celý ten proces několika let, kdy se připravují novely stavebních předpisů, tak právě to nás vedlo k tomu, že jsme v loňském roce se skupinou poslanců z opozičních stran - kolegové z ODS, Pirátská strana, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN - se rozhodli na ten proces reagovat přípravou komplexního pozměňovacího návrhu, který je zde představován jako komplexní pozměňovací návrh poslance Martina Kupky, ale dále pod ním figurují jména Ivana Bartoše, mě osobně - Marka Výborného, Věry Kovářové a Dominika Feriho. Vzhledem k debatám a k tomu procesu, který skutečně se ukázal i ze strany předkladatelů, tedy vlády, respektive Ministerstva pro místní rozvoj, jako poněkud atypický v situaci, kdy zde probíhalo opakované projednávání v rámci legislativní rady vlády, kde následně vláda schválila nějakou podobu sněmovního tisku 1008, a následně se paní ministryně veřejně, aktivně přihlásila ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu pana kolegy Kolovratníka a dalších poslanců, který v zásadě vznikal v rámci konsenzu s Ministerstvem pro místní rozvoj, tak i proto jsme byli nuceni reagovat na tuto zásadní věc obdobným nástrojem, a to je komplexní pozměňovací návrh, pod kterým jsem také osobně podepsán a který jsme dali k dispozici poslancům v jednotlivých výborech, jak v garančním hospodářském, tak v těch dalších dvou výborech, kam byl tento sněmovní tisk přikázán, tedy ve výboru ústavně-právním a ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Já jsem zde teď, v tuto chvíli jako reprezentant ústavně-právního výboru, kde jsem byl usnesením pověřen, abych jako zpravodaj oponentní zprávy vás seznámil s projednáním tohoto komplexního pozměňovacího návrhu kolegy Kupky a dalších na ústavně-právním výboru.

Dovolte mi tedy seznámit vás s oponentní zprávou ze 79. schůze, která se odehrála 3. února 2021, k vládnímu návrhu stavebního zákona, sněmovní tisk 1008:

"Po úvodním slově ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, zpravodajské zprávě poslance Dominika Feriho a po rozpravě níže podepsaná menšina poslanců ústavně-právního výboru má za to, že

1. komplexní pozměňovací návrh poslanců Kolovratníka, Kořánové, Kalouse, Luzara, Dolínka, Fridricha a Jelínka nevhodně zasahuje do pravomocí krajů, měst a obcí a zásadně narušuje současný smíšený model veřejné správy;

2. v případě přijetí zmíněného návrhu hrozí další zbytečné náklady na vznik nových úřadů a integraci, což je v současné ekonomické situaci neodpovědné;

3. zmíněný pozměňovací návrh může ohrozit výstavbu ve České republice a v případě jeho přijetí hrozí, že institucionální změny vyvolají kolaps ve výstavbě až na dva roky;

4. z výše zmíněných důvodů není správnou cestou pro výstavbu v České republice komplexní pozměňovací návrh poslanců Kolovratníka, Kořánové, Kalouse, Luzara, Dolínka, Fridricha a Jelínka a ze stejných důvodů doporučuje namísto tohoto komplexního pozměňovacího návrhu přijmout komplexní pozměňovací návrh poslanců Kupky, Bartoše, Výborného, Kovářové a Feriho, který je přílohou této oponentní zprávy a s kterým se můžete seznámit v rámci dokumentů pod číslem sněmovního tisku 1008."

Ústavně-právní výbor určil zpravodajem oponentní zprávy poslance Marka Výborného a zmocnil mě s touto oponentní zprávou seznámit Poslaneckou sněmovnu, což jsem teď tímto učinil. Pod oponentní zprávou ústavně-právního výboru, abych dostál všemu, jsou podepsáni poslanci Marek Výborný, Marek Benda, Pavel Blažek, Dominik Feri, Jakub Michálek, František Navrkal a Jan Farský.

Tolik tedy oponentní zpráva menšiny poslanců ústavně-právního výboru, která je svědectvím toho, že tu věc ani ústavně-právní výbor nebere na lehkou váhu. Z pozice tohoto výboru mi dovolte připomenout hlavně to, o čem potom budu hovořit v obecné rozpravě, a to je bohužel díky pozměňovacímu návrhu kolegy Kolovratníka naprostá destrukce smíšeného modelu veřejné správy, tedy něco, k čemu určitě může být legitimní právo, to může samozřejmě navrhnout kdokoliv, nicméně to, co mně osobně velmi vadí, je to, že to probíhá bez naprosté debaty a diskuze. Právě tyto původní návrhy, které byly součástí - pokud se nepletu, paní ministryně - toho věcného záměru úplně v úvodu projednávání stavebních zákonů, vedly k naprosto logickému odmítnutí ze strany reprezentantů obcí a měst, ať už Svazu měst a obcí, nebo Sdružení místních samospráv, stejně tak jako to jednoznačně odmítla Asociace krajů České republiky. Takto destruktivně zlikvidovat smíšený model veřejné správy, něco, co je v České republice osvědčené desetiletí, respektive staletí, protože ty kořeny můžeme hledat v modelu veřejné správy v 19. století, nám přijde jako velmi nerozumné, velmi nerozumné a může to mít drastické dopady, mimo jiné třeba i vůbec do schopnosti realizovat stavební řízení v příštích několika letech v České republice. Bude to mít samozřejmě finanční dopady, a to nemalé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP