(17.10 hodin)
(pokračuje Čižinský)

Tady skutečně proces přijímání tohoto zákona je velmi pochybný. Je to proces, který probíhá tak, jak by tak složitý zákon být přijímán nikdy neměl. Byl tady navržen zákon, proběhlo připomínkové řízení, v připomínkovém řízení se mnoho resortů vyjádřilo, že s takto navrženým zákonem nesouhlasí. Výsledkem byl nějaký kompromis a teď tady máme opět ten původní návrh.

Ono to tady nezaznělo, ale na výboru zaznělo, že pan poslanec Kolovratník chce jít cestou revoluce, že nechce jít cestou evoluce. To je velmi nebezpečné. My se totiž tady dostáváme k základní otázce, jestli lépe funguje centralizace, nebo decentralizace, a my se k tomu dostaneme za chvilku - jsem přesvědčen o tom, že debata o očkování také bude o tom, jestli funguje centralizace, nebo decentralizace a jestli funguje důvěra v lidi, anebo důvěra v sebe centrálně. Já jsem přesvědčen, dámy a pánové, že tahleta doba nám přesně ukazuje, co nefunguje: nefunguje centralizace a nefunguje důvěra lidí v sebe, kteří centralizaci prosazují.

Co má stavební zákon zaručit: stavební zákon má zaručit možnost stavět, rychlý proces, respekt k právu sousedů, ochranu přírody, ochranu památek, má co možná nejvíc eliminovat korupční prostředí. Tady se dostáváme zase opět ke sporu centralizace a decentralizace. Myšlenka, že centralizace třeba zmenší korupční prostředí, je podle mého, myslím poučeného, názoru zcela lichá.

Tady bylo možné se rozhodnout, jestli se půjde cestou k většímu úřadu, anebo jestli se půjde cestou k větším kompetencím samosprávy. To rozhodnutí podle mne bylo přijato velmi špatné. Bylo přijato rozhodnutí - půjdeme cestou centralizace a velkého úřadu. Kdyby se ale šlo cestou větší důvěry v samosprávu - a samosprávy fungují lépe - tak by se i to korupční prostředí zlepšilo. Mají to v Německu, mají to teď na Slovensku. Protože současný model je sloučený, to znamená stavební úřad je na stejném úřadě, jako je starosta, starosta ho nemá právo ovlivňovat. A když si vezmeme nějakou hypotetickou obec, kde skutečně funguje korupce, tak tento model znamená, že starosta se vymlouvá, a přitom úřad ovlivňuje. Kdyby starosta ty stavby povoloval, tak je na to vidět a nemůže se na nikoho vymlouvat. To znamená, pokud jsme chtěli zrychlit, zlepšit, měli jsme jít cestou větších práv samospráv. Protože co řekne nějaký starosta korupčník, když nepovolí stavbu, která má všechny náležitosti a má být povolena? Je na to vidět. To si on nemůže dovolit. A teď my tu agendu dáme svébytnému úřadu.

Já jsem hluboce přesvědčen, že stavebníci by se měli teď velmi bát, protože ohledně podobných konfliktních řízení, jako je stavební řízení, tam je velmi důležitá určitá důvěra v ten proces a ta důvěra teď bude velmi narušena. Křehká rovnováha, která je, ve skutečnosti samosprávu nakláněla k tomu, aby se samospráva snažila být prostředníkem mezi stavitelem a mezi těmi, kterým se stavební záměr nelíbil. To, co nastane, pokud projdou tady navrhované pozměňovací návrhy, je, že samospráva bude mimo ten systém, a já jsem si vlastně skoro jistý, že samospráva se bude dívat s velkou nedůvěrou, stejně jako občané a stavebníci se budou dívat s velkou nedůvěrou, na rozhodování právě toho centrálního stavebního úřadu. Důvěra bude ta tam a ve skutečnosti se stavební řízení budou mnohem častěji než dneska ocitat před soudem, soudy budou zahlceny a ve skutečnosti nic nezkrátíme, jenom všechno prodloužíme. To znamená, jdeme velmi špatným směrem. A pak si to řekneme podle statistik. Já se bojím, že si řekneme, že to byla chyba, že jsme to prodloužili. Určitě prodloužíme stavební řízení těm stavitelům, kteří si musí vzít úvěry, protože žaloba bude znamenat, že ty úvěry nedostanou, místo co bychom šli cestou větší důvěry samosprávám, což by skutečně byla cesta, jak proces ztransparentnit a jak proces zrychlit.

Mimochodem z úst paní ministryně tady zaznělo, že resorty, kterých se tento zákon dotýká, souhlasily. Tak paní ministryně, to je čistá lež.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně bude chtít ještě reagovat, takže prosím, a pak bychom se zřejmě dostali k jednotlivým hlasováním.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Ano, děkuji. Budu opravdu velmi stručná. Chtěla bych ocenit, protože skutečně tady je potřeba legitimně přiznat, že i opozice oceňuje řadu principů, které v tom stavebním zákoně jako nově navržené jsou.

To, na čem se neshodneme a co je vlastně i předmětem dnešní debaty, je právě ten institucionální model stavební správy. Ale velmi často - a teď to v podstatě zaznělo i tak trochu od pana Čižinského, prostřednictvím vás, pane předsedající - je, že obcím bereme nějaké pravomoci. To ale vůbec není pravda. Obce dnes žádné kompetence ve stavebním řízení nemají, jde o přenesený výkon státní správy. A co se týká přenesené působnosti, za to si platí stát obcím zhruba čtyři miliardy ročně. Stavební úřady to vlastně vykonávají za úplatu a musí tu aktivitu činit nezávisle na vůli politiků. A v tom je právě ten problém, proč dneska soud judikuje systémovou podjatost. A zcela upřímně, občanovi je úplně jedno, jestli vede stavební řízení úředník placený státem, nebo úředník placený obcí. Jemu jde hlavně o to, aby si stavební povolení vyřídil rychle, nezávisle a předvídatelně. Kromě toho malí i velcí stavebníci potvrzují, že současné uspořádání prostě nefunguje. Je to neoddiskutovatelný problém a je to samozřejmě nástroj k tomu, jak stavební řízení i díky právě systémové podjatosti obstruovat.

Co se týká právě i obav z námitek k systémové podjatosti, to pak brání i obcím s investory uzavírat smlouvy o spolupráci, protože to mohou starostové právě vnímat i tak, že nezávislost je tam tím potřena, a právě ten, kdo to chce obstruovat, tohoto zneužívá.

A jenom k těm počtům 13 000 úředníků. Žádní noví úředníci nebudou. V celém systému dnes je 13 000 úředníků, jen tito úředníci nebudou placeni obcemi, ale státem. A naším cílem samozřejmě je, aby všichni seděli tam, kde jsou. Jsem velmi ráda za to, že mnoho starostů je rozumných a již nyní nám volají a nabízejí své prostory. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ještě pan poslanec Čižinský se přihlásil z místa. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP