(17.20 hodin)

 

Poslanec Jan Čižinský: Jenom skutečně velmi krátce. Je to naopak - obce dotují stát, protože dotují příspěvek na státní správu. Ať se podíváme kamkoliv, tak nehradí nikdy 100 % těch úředníků, které stát po obcích vyžaduje. Já bych rád tady řekl, že budu navrhovat pozměňovací návrh 7605, možná to je trochu předčasné, ale týká se to památkové péče, aby byla dostupnější těm, o kterých se bude rozhodovat. Takže jenom to tady avizuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, ano, všechny ty návrhy možná bude třeba případně přepracovat podle toho, jak se Sněmovna rozhodne, který zákon vezme jako základ pro další projednávání. (Zvuk gongu.) Já jsem teď svolal kolegy do sálu. Vidím pana poslance Výborného, že se ještě hlásí, takže mu dám slovo. Pak bych případně představil, jak budeme hlasovat. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Já jenom na základě debaty s předkladateli tohoto tisku si dovolím modifikovat svůj původní návrh, a sice přerušit sloučenou rozpravu k bodům sněmovní tisk 10081009 v rámci druhého čtení do 30. března 2021. Původně jsem navrhoval 31., tedy změním na 30. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji, takže to je upravený protinávrh.

Nyní bychom se měli vypořádat se dvěma skupinami procedurálních návrhů. Jedna z nich se týká toho ne zcela obvyklého postupu, nicméně již se to tady stalo, že rozhodneme, že některý z navržených komplexních pozměňovacích návrhů vezmeme jako základ pro další projednávání. Druhá skupina se potom týká návrhů na přerušení. Co se týče návrhů na to, který komplexní pozměňovací návrh vezmeme jako základ pro další projednávání, tak je navržen návrh pana Kolovratníka, respektive návrh hospodářského výboru, a k tomu je komplexní protinávrh pana poslance Kupky. Věřím, že takto to stačí, nemusíme je podrobně identifikovat, čili nejdříve budeme hlasovat o tom, že vezmeme jako základ pro další projednávání protinávrh pana poslance Kupky. Pokud to neprojde, budeme hlasovat o návrhu hospodářského výboru jako základu pro další projednávání. Pokud ani ten neprojde, základem pro další projednávání je automaticky původní návrh ministerstva. Děkuji.

Teď se mi tady ještě přihlásil pan poslanec Luzar do rozpravy, ale já vám dám slovo, určitě, jestli se hlásíte do rozpravy, i když jsem čekal, že budeme hlasovat, ale prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, pane ministře, omlouvám se, já jsem nevěděl, jestli to je procedurální návrh, který by už neumožňoval další vystoupení, jestli tedy... bylo to v rozpravě. Já bych rád tady k tomuto návrhu také ze sloučené rozpravy vystoupil, jelikož se tady rozehrává trošku časová hra. Chci zdůraznit, že to nepřišlo jako blesk z čistého nebe, ten návrh, když tady byly předloženy tři komplexní pozměňovací návrhy. Již na hospodářském výboru jsem upozorňoval na to, že bychom se měli v rámci pozměňovacích návrhů soustředit na jeden z těch návrhů, abychom právě získali čas, všichni, k přípravě pozměňovacích jenom ke konkrétní věci. Čili není to tak, že bychom teď jakoby ubírali a že on nevěděl, že by se měl k tomu připravit. Tato informace zazněla a většina pozměňovacích návrhů, které jsou připravovány, jistě budou adresovány ke správnému tisku, který projde touto Sněmovnou, a hospodářský výbor svým usnesením už zaujal konkrétní stanovisko.

Čili tady ten předpoklad, který tady zazněl od kolegy Výborného, vaším prostřednictvím, že se nemohli kolegové na to připravit, není úplně pravdivý, protože ta informace zazněla a hospodářský výbor jako garanční výbor usnesení přijal. Čili ten návrh na to, aby komplexní pozměňovací návrh, pracovně nazvaný návrh hospodářského výboru, a ne kolegy Kolovratníka, byl jako nosný ke změnám. To jenom na dokreslení té situace, že to není blesk z čistého nebe.

Druhá věc, která tady zazněla, a v té diskuzi se tady jak červená nit trošku vinula, bych rád upozornil na to, že tu diskuzi už v prvním čtení jsme rozehrávali a debatili nad tím, jak dalece chceme rozdělit státní správu od samosprávy. Já jsem na to neustále upozorňoval, že ty ostatní věci jsou spíše technologické detaily toho, jak to bude realizováno, ale základní rozhodnutí vždycky bude na tom, a na tom se bude lámat chleba, jestli chceme oddělit státní správu od samosprávy, v tomto konkrétním případě opravdu nejenom de iure tak, jak je v zákoně, ale opravdu de facto tak, jak bychom si mnozí představovali, a proto jsem i pod tím návrhem, který prošel hospodářským výborem, připodepsán, protože si opravdu myslím, že jestli něco historicky byla chyba, tak to bylo zrušení okresních úřadů a vlastně převedení tady té státní správy na obce.

Nebudu tady vyjmenovávat všechny problémy, které jsou spojeny se stavebním řízením, ale i dalšími výkony státní správy, které jsou na obcích a kde dochází mnohdy k nepochopení samospráv těch obcí, jaký je rozdíl mezi státní správou a samosprávou, a k tomu ovlivňování - ať se na mě ctihodní kolegové starostové nezlobí - opravdu dochází. To si myslím nemusíme připomínat, těch věcí každý ze své zkušenosti máme desítky a občané také.

Na co bych ale chtěl upozornit v této věci, je to, že tady jsou vlastně tři pozměňovací návrhy. První ctěného kolegy Kupky, který zastupuje určitou skupinu, a která říká, že státní správa v tom chápání by mohla zůstat u obcí a řešme pouze určité detaily. Tomu rozumím, chápu a jsem připraven některé pozměňovací návrhy, které mají smysl ratia - pokud se nebudou týkat toho základního smyslu, který deklarují, to znamená oddělení státní správy od samosprávy - i podpořit, protože samozřejmě vnímám i určité potřeby, ať se to týká územního plánování, vlivu samospráv na fungování obcí a dalších záležitostí.

Další skupina nebo další pozměňovací návrh pracovně nazvaný po kolegovi Fialovi coby předsedovi hospodářského výboru, který si ho vzal za svůj a předložil ho v rámci projednávání tohoto zákona, je řekněme ještě více posunutý k praktické realizaci uplatnění zájmů výstavby, když budu eufemisticky hovořit o zájmech výstavby. Tady bych trošičku varoval, protože samozřejmě my se pohybujeme (na) docela tenkém ledě zájmů. Z jedné strany zájmů třeba ochrany půdy, zájmů ochrany výstavby a hlídání si stavebního řízení, aby nedocházelo k bezbřehému zastavování a porušování předpisů a zájmů samospráv a občanů - a na druhé straně je zájem developerů, zájem těch, co chtějí stavět, a ideálně na zelené louce a ideálně v nejlepších podmínkách, které z druhé strany máme.

Proto jsem připodepsán taky pod komplexním pozměňovacím návrhem, který tady představoval zpravodaj kolega Kolovratník, a já bych opravdu apeloval a varoval před tím, abychom se nesnažili vyhovět všem. To prostě nejde. Ač rozumím, vaším prostřednictvím, kolegovi Kolovratníkovi, on má široké srdce a rád vyslyší mnoho připomínek, a když jsme se i v zákulisí o tom bavili, že těch zájmů je opravdu hodně - ale já bych rád řekl, že pokud chceme opravdu, aby stavební zákon prošel, tak bychom měli hledat nějaký jasný a srozumitelný konsenzus a nesnažit se vyhovět všem za každou cenu.

Ten podpis je, řekněme, pod tímto návrhem, kde jsem podepsán, ten můj podpis je... není ani kategorický, je prostě podpisem pro snahu něco změnit, a já bych velice nerad, abychom tady těmito snahami vyhovět všem pohřbili stavební zákon jako takový. Zatím ty diskuse, které se tady vedly, se bojím, že vedou k tomu směru, a budou snahy využít všechny cesty k tomu, aby se nakonec vlastně buď něco nezměnilo vůbec, anebo naopak změnilo se ad absurdum úplně někde jinde, kde bych nerad. Proto upozorňuji, že ten podpis je podmíněn tady tím, že se budeme držet v nějakých mantinelech, dopředu dohodnutých, a aby všichni, kteří se na tom podíleli, vyšli z toho se ctí, aby nebyli poražení a nebyli vítězové.

Tady nabízím opravdu možnost, a ta zazněla i na hospodářském výboru v debatě, abychom se k tomu vraceli a debatili, ale ne kategoricky, že buď tohleto, anebo nic. Anebo naopak - buď tam bude všechno, anebo to nejsme schopni splnit nikdy. Pokud je cílem vlády - a teď já jsem se na to ptal paní ministryně, jaká je pozice vlády, protože máme tady ten doposud vládní návrh, který je v systému zaveden - v tomto volebním období dokončit stavební zákon a opravdu ho dostat do fáze schválení ještě v tomto volebním období, tak bychom všichni k němu měli přistupovat s určitým despektem (?). A já už teď cítím velké snahy různých pozměňovacích návrhů se do něho vlamovat.

A jestliže tady vznikl nějaký konsenzus, který pramení z podpisů, které pod tím návrhem jsou, tak bychom velice obezřetně k tomu měli přistupovat a velice hodně zvažovat, které návrhy potom budeme podporovat a které ne. A tady říkám, že já velice podrobně a pozorně budu sledovat to, co se připravuje jako pozměňovací návrhy, protože bych velice nerad, aby v té kostře, která momentálně rozhodnutím hospodářského výboru měla být nosnou, aby se k tomu nedostávaly různé návrhy, které ho vlastně posunou úplně někde jinde, než jsem si třeba v té úvodní představě vysnil, jak by mohl stavební zákon vypadat.

To je moje připomínka tady k tomu a z toho pohledu bych to taky chtěl brát, že prostě ty pozměňovací návrhy, které tady přijdou a přichází, by měly být opravdu drženy v kontextu pozměňovacích návrhů v rámci těch bodů, které jsou. Jsou tady tři návrhy, tak se zkusme držet toho, jaké se snažíme dávat příklady k tomu, jak by mohla stavební správa fungovat. A teď vůbec nevylučuji, že nakonec v rámci nějaké nedohody zůstane klasický stavební zákon tak, jak je, a že neprojde vůbec žádný návrh. Ale byl bych... to bych asi považoval za možná největší chybu této Sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP