(17.30 hodin)
(pokračuje Luzar)

Čili byl bych rád, abychom k tomu takhle přistupovali a nesnažili se obstruovat, nesnažili hledat cesty k tomu, jak to třeba prodloužit, abychom se dostali... tuto debatu jsme si už v prvním čtení myslím odbyli. A teď bychom se měli věcně vrátit k příkladům možná dobré praxe a toho, co je před námi. To je můj apel a moje výzva.

Samozřejmě vnímám to, co tady řekl předkladatel. Mám připraven pozměňovací návrh, který v rámci hasičů může pomoci v některých věcech, ale jsou to konkrétní věci, které projdou diskuzí, budeme je diskutovat na hospodářském výboru určitě. A budu sám zvědav, jaké další pozměňovací návrhy přijdou, ale tady opravdu varuji, že je budu velice pečlivě sledovat a budu se snažit, aby výsledek se držel zadání, pod které jsem se podepsal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a s faktickou poznámkou bude reagovat ještě pan poslanec Výborný. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, k panu kolegovi Luzarovi. Prosím, suverénem je Sněmovna. Mám velký respekt k výborům, i k hospodářskému výboru, ale skutečně, pokud hospodářský výbor něco odhlasoval, tak to neznamená, že se na tom nutně musí usnést Sněmovna. Teď v tuto chvíli my rozhodneme a nakrásně může být tím komplexním pozměňovacím návrhem, který bude schválen touto Sněmovnou, komplexní pozměňovací návrh kolegy Kupky. Anebo se taky můžeme shodnout na tom, že budeme dále jednat ve znění vládního návrhu. Čili prosím předjímat, že hospodářský výbor něco rozhodl a všichni se na to mohli chystat, je podle mě skutečně v rozporu s jednacím řádem a je bezpředmětné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli jsou to všechny vyčerpané přihlášky, takže znovu svolám kolegy do sálu a už budeme v každém případě hlasovat. Nekončí ještě rozprava, k tomu jsme ještě daleko, ale nyní budeme procedurálně hlasovat. Takže nejdříve, jestli jsou všichni přítomni a všichni přihlášeni tak, jak chtějí být. Ještě vidím kolegy, že přicházejí, tak ještě posečkám.

Nejdříve budeme hlasovat o tom, který návrh vezmeme jako základ pro další projednávání. Nejdříve budeme hlasovat o tom, aby to byl návrh pana poslance Kupky a dalších, poté aby to byl návrh hospodářského výboru, respektive pana poslance Kolovratníka a dalších. Když ani jedna z těchto věcí v tomto pořadí neprojde, dále pokračujeme s návrhem Ministerstva vnitra. Myslím si, že tohle je jasné. Myslím si, že jsou přítomni a přihlášeni všichni, kteří chtějí být přihlášeni.

 

Takže nyní budeme hlasovat o tom, že jako základ pro další projednávání vezmeme komplexní pozměňovací návrh pana poslance Kupky.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 70 je přihlášeno 101 poslankyň a poslanců, pro 31, proti 47. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o tom, že jako základ pro další projednávání vezmeme návrh hospodářského výboru, respektive pana poslance Kolovratníka.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 71 je přihlášeno 99 poslankyň a poslanců, pro 59, proti 31. Konstatuji, že návrh byl přijat a jako základ pro další projednávání tedy budeme pokračovat s návrhem hospodářského výboru.

 

Nyní zde byl ještě další procedurální návrh, a to, abychom po vyčerpání dnešní rozpravy přerušili projednávání tohoto druhého čtení před ukončením této obecné rozpravy. Jako první zde byl protinávrh do 30. března tohoto roku. Pokud by tento návrh neprošel, tak je zde původní návrh do 20. března tohoto roku. Nicméně věřím, že je shoda na té první možnosti.

 

Takže je všem jasné, o čem budeme hlasovat? O přerušení projednávání tohoto bodu do 30. 3.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 72 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 94, proti nikdo. Konstatuji, že tedy s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Jak jsem říkal, rozprava v tuto chvíli ještě nekončí. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud ne, tak bod přeruším. Vypadá to, že se nikdo nehlásí, takže přerušuji před ukončením rozpravy tento bod. Pan ministr Zaorálek se hlásí? S faktickou poznámkou? (Ministr Zaorálek nevystoupí.) Takže tyto dva body jsou přerušeny a já předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Máme tady další bod číslo

 

485.
Informace vlády ke strategii očkování, dostupných vakcínách
a jejich dostatečnosti

Poprosím, aby se za vládu ujal slova předpokládám pan ministr zdravotnictví, kterému předávám slovo. Prosím, pane ministře. A poprosím klid v jednacím sále! Jestli máte něco na projednávání, co nesnese odkladu, tak poprosím v předsálí. Já vám děkuji a myslím si, že toto jsou velice závažné a důležité informace, které nám v tuto chvíli bude pan ministr sdělovat. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za možnost vás zde seznámit s aktuální situací průběhu očkování a s jejím vývojem do dalších dnů. Na začátek několik údajů. Do včerejšího dne bylo do České republiky dodáno 877 860 dávek a během včerejška přišly ještě některé další dávky od společnosti Pfizer, celkem přes 9 000 dávek. Z toho většina je od společnosti Pfizer, jedná se o zhruba 800 000 i s tou včerejší dodávkou, asi 89 000 od Moderny a 112 000 od AstraZenecy.

Ke včerejšímu dni bylo proočkováno 702 023 dávek a více asi je lepší uvést v procentech. Takže v případě, že nepočítám s tím včerejším závozem od Pfizeru, který ještě nemohl být vyočkován, potom se jedná o 81 % dávek, které byly podány, z těch, které byly do České republiky dovezeny. V případě, že bych přidal i ty dávky, které přišly během včerejšího dne, potom se jedná o 66 %.

Počet očkovaných roste. Za včerejší den bylo proočkováno 25 084 dávek, což je zatím nejvyšší počet. Ale je pravda, že v současné době je žádoucí, abychom se dostali na počet 35 000 dávek denně v řádu několika dní. Na 455 000 občanů dostalo jednu dávku, 246 000 dostalo dvě dávky, což znamená, že v populaci nad 80 let je proočkováno 44 % všech lidí, registrováno 52. Tady jenom dávám do korelace tato dvě čísla, protože víme, že bohužel ne všichni lidé se chtějí nechat očkovat. Takže z 52 % registrovaných je 44 % už naočkovaných. 53 % všech zaměstnanců lůžkové péče a záchranného systému obdrželo tu vakcínu. Opět ani zde nelze předpokládat, že by se 100 % lidí chtělo nechat očkovat, protože očkování je dobrovolné.

Jsem rád, že zde mohu říct i to, co jsem dnes říkal už jednou do jednoho z televizních pořadů a co jsem říkal i při několika jednáních, že vyšel z ministerstva jednoznačný pokyn všem očkujícím, aby si neschovávali žádné vakcíny pro podání druhé dávky. Za chvíli zmíním, že v České republice se v průběhu března a dubna objeví velké množství dávek a nebude existovat žádné validní riziko, že by se nedostalo pro občany na druhou dávku. To znamená i za cenu případného zpoždění té druhé dávky, které není relevantní, které nehrozí a které je podloženo i stanoviskem vakcinologické společnosti, je potřeba všechny dávky, které nyní mají kraje na skladech, a znovu říkám kraje, nikoliv ministerstvo, všechny tyto vakcíny použít k podání první dávky u občanů tak, abychom maximalizovali využití všech vakcín, které v České republice máme, v co nejkratším termínu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP