(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, zahajuji třetí jednací den 87. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Dnešní jednání zahájíme bodem 486, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím, a poté proběhne jejich losování. Ústní interpelace proběhnou jako obvykle ve 14.30.

Ještě jedno organizační sdělení. Připomínám, že v 11 hodin bude zahájena mimořádná 89. schůze Poslanecké sněmovny.

Ještě omluvy z jednání Poslanecké sněmovny od členů vlády: paní ministryně Marie Benešová se omlouvá z pracovních důvodů do 11 hodin, pan ministr Karel Havlíček se omlouvá z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan ministr Lubomír Metnar se omlouvá od 9 do 13 hodin z pracovních důvodů a pan ministr Robert Plaga se omlouvá z pracovních důvodů.

 

A nyní tedy již přistoupíme k bodu

 

486.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 87. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 24 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení podle § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: "Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná."

A nyní přistoupíme k projednání odpovědí na jednotlivé písemné interpelace. První interpelace, což je sněmovní tisk 707, byla přerušena do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, kterého zde nevidím, a nemůžeme tedy v projednávání pokračovat.

Další interpelace, což je sněmovní tisk 709, což je interpelace opět paní poslankyně Olgy Richterové na předsedu vlády Andreje Babiše, též byla přerušena do přítomnosti předsedy vlády, takže ji nebudeme projednávat.

Další interpelace, což je tisk 770, to je interpelace pana poslance Mikuláše Ferjenčíka na předsedu vlády, byla též přerušena do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, a nebudeme v ní tedy pokračovat.

Další je interpelace paní poslankyně Kovářové na předsedu vlády, která byla přerušena do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, a nebudeme v ní tedy pokračovat.

Další interpelace je sněmovní tisk 1015 paní poslankyně Kovářové, která byla též přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a nebudeme v ní tedy pokračovat. Další interpelací je sněmovní tisk 1017 paní poslankyně Kovářové, která byla též přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a nebudeme v ní pokračovat.

Další interpelací je tisk 1075 pana poslance Kaňkovského, která byla též přerušena do přítomnosti místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka, a také v ní tedy nebudeme pokračovat, protože ani pana... ministr se nám omluvil.

Stejně tak interpelace, což je sněmovní tisk číslo 1096, což je interpelace pana poslance Stanislava Blahy, byla přerušena do přítomnosti ministra a místopředsedy vlády Karla Havlíčka, takže v ní nebudeme pokračovat.

A jako další je zde sněmovní tisk 1098 pana poslance Jakuba Jandy, která byla také přerušena. Tato interpelace byla také přerušena do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše a nebudeme v ní pokračovat.

Jako další je zde interpelace, sněmovní tisk číslo 1107, paní poslankyně Richterové na paní ministryni Maláčovou, která byla přerušena do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Ani paní ministryni nevidím, takže v této interpelaci nemůžeme pokračovat.

Dále je zde sněmovní tisk 1110 pana poslance Jakuba Jandy na ministra dopravy Karla Havlíčka. Tato interpelace nebyla přerušena, takže v té bychom pokračovat mohli, pana poslance vidím. Takže místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Jandy ve věci splavnění řeky Odry na polské straně hranice, plány vlády ČR. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1110. Zahajuji rozpravu a pan poslanec se jistě hlásí. Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Dobrý den, hezký dobrý den. Žádám o přerušení této interpelace do přítomnosti pana ministra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. To je žádost, o které je třeba nechat hlasovat. Svolám kolegy do sálu. Vzhledem k tomu, že nemáme aktuálně dostatečný počet, pokud by se nám počet nesešel, tak budeme zřejmě pokračovat tak jako běžně, to znamená, že bychom hlasování přesunuli na konec bloku. (Chvilku čeká.) Tak já ještě chvilku počkám. Požádám všechny, aby se případně přihlásili, abychom mohli hlasovat o přerušení. Nicméně pokud se tak nestane - ještě vidím nějaké přicházející poslance - tak tento bod tedy, pokud nikdo nebude namítat, přeruším a budeme o jeho přerušení do příště hlasovat na konci bloku interpelací. Tak, vypadá to, že tedy budeme pokračovat další interpelací. S hlasováním se vyrovnáme později.

A nyní je zde interpelace, sněmovní tisk 1115, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová odpověděla na interpelaci pana poslance Marka Nováka ve věci poddimenzovaný OSPOD. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1115. Pan poslanec, nevím, jestli je přítomen, pan poslanec Novák? Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Požádám o přerušení této interpelace do přítomnosti paní ministryně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, rozumím tomu návrhu, budu postupovat stejně jako u předchozí interpelace, protože v tuhle chvíli nejsme v dostatečném počtu, abychom mohli procedurálně hlasovat, takže se s tím vyrovnáme, až se nám počet zvýší, anebo až na konci bloku.

Tuto interpelaci přerušuji, budeme pokračovat tou další, což je sněmovní tisk 1124. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci pana poslance Jana Lipavského ve věci plánované cesty ekonomického poradce prezidenta republiky Martina Nejedlého do Moskvy. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1124. Pan poslanec Lipavský je přítomen, takže zahajuji rozpravu a pan poslanec se hlásí o slovo, takže prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP