(17.30 hodin)
(pokračuje Blatný)

Jinak vnímám tady tuto potřebu. Jakmile to bude možné, tak se opět vrátíme k tomu, abychom udělali všechno pro to, aby i lidé z třetích zemí se samozřejmě mohli pohybovat tak, jak vyžadují jejich osobní vztahy. Já bych teď prosím tuto věc odložil do konce těch nejstriktnějších opatření, která jsou nyní platná.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Samozřejmě určitě nebudu protestovat proti tomu, že teď to tři týdny počká. Ti lidé čekají přes rok. Ale chtěl bych se zeptat, jestli to tedy mám chápat tak, že po těch třech týdnech teď ta možnost bude, aby ti nesezdaní partneři do České republiky za svými protějšky z třetích zemí přicestovali, protože těžko můžeme teď někoho podezírat, že sem jede z jiných příčin, protože skutečně ta covidová situace je tady nejhorší na celém světě. To znamená, rád bych se vlastně ujistil, jestli to chápu správně, že po těch třech týdnech už to bude možné.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr má zájem o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, já jenom potvrdím to, že se snažím, aby to možné bylo, že ty překážky, které tomu teď brání, podle názoru některých právníků se společně snažíme překonávat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli vystoupí pan poslanec Jan Skopeček s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka. Připraví se pan poslanec Jaroslav Vymazal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Dobrý podvečer, vážené kolegyně a kolegové. Pane ministře, já jsem se vás rozhodl interpelovat ve věci, ve které mě kontaktovali zástupci tanečních škol, kteří dneska fungují většinově ve formě zapsaného spolku. Nicméně jsou to organizace, které se převážně věnují mimoškolní aktivitě pro děti a mládež. V České republice je tanečních škol okolo 177. Drtivá většina těchto tanečních škol má jako právní formu své činnosti zapsaný spolek a věnují se až 15 000 tanečníků. Tato sdružení, tyto taneční školy bohužel propadají sítem nejrůznějších covidových podpůrných programů. Propadají sítem COVID - Nájemné, nemají na něj nárok, přestože jsou to organizace, které si pro svoji činnost samozřejmě musejí prostory pronajímat za zcela tržních podmínek. V této době na základě restrikcí vlády České republiky nemohou vykonávat svoji činnost, přestože tato sdružení jednak mají fixní náklady - mají své zaměstnance, mají leasingy, mají splátky, mají celou řadu typů nákladů, a bohužel na ně v této situaci nemohou vydělávat. Zatímco při jarní vlně získaly podporu ze strany Národní sportovní agentury, která jim částečně právě nájemné hradila, tak nyní taková možnost neexistuje. Samozřejmě tyto taneční školy jsou na pokraji sil, jsou na pokraji vyčerpání a celé řadě z nich hrozí zánik, protože tuto situaci, kdy na jedné straně mají výdaje, ale nemohou získávat příjmy, nemohou zkrátka přežít.

Já jsem se vás, pane ministře, chtěl zeptat, jestli o této situaci tanečních škol (upozornění na čas), které jsou většinově zapsány jako spolky, víte a jestli tuto věc řešíte. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Dobrý den. Přiznám se, že nevím o těch tanečních školách, ale je to dáno tím, že platforem nebo různých aktivit je obrovské množství - teď to neříkám alibisticky, protože já to aspoň zjistím, nespadá úplně tedy pod MPO. My děláme podnikatelské subjekty. Samozřejmě, každý podnikatelský subjekt, právnická osoba, fyzická osoba, který se dostává do problému, tak se snažíme ty segmenty odchytávat, řešit a vymýšlet pro ně programy, ať už ty plošné, nebo třeba i orientované. Toto teď v rychlosti, když si vyhodnocuji, je podle mého názoru někde na pomezí sportovní agenturou, to, co pravděpodobně oni už čerpali, možná i kulturou - nejsem si tím úplně jistý, jestli to spadá jako taneční škola, tanec pod tuto oblast, a možná částečně ještě pod školství. Ale znova říkám, to není tak, že bych se z toho nějakým způsobem chtěl vyháčkovat. Musíme najít, pokud je máme nějakým způsobem podpořit, protože MPO ze zákona nemůže podporovat nikoho jiného, než jsou podnikatelské subjekty, což neznamená, že nemůžou získat někde jinde podporu, proto to zřejmě na tom jaře dělala Národní sportovní agentura. Tak já zjistím, pod koho by to spadalo, a když tak se spolu spojíme, já je propojím a zkusíme něco vymyslet.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuju pěkně, velmi děkuju, vážím si této vstřícnosti. Pane ministře, já tady mám pro vás seznam těch 177 tanečních škol. Ony opravdu jako zapsaný spolek jsou nepodnikatelským subjektem, jsou to vlastně neziskové organizace. Na straně druhé ale jejich činnost v celé řadě oblastí podnikání připomíná nebo napodobuje, protože mají zaměstnanecké vztahy, ať už trvalé pracovní poměry, nebo dohody, mají prostě náklady, výdaje jako standardní podnikatelský subjekt. Přestože asi nespadnou do nějaké kolonky Ministerstva průmyslu a obchodu, tak si myslím, že si podporu zaslouží, jednak s ohledem na to, že podnikají, ale i s ohledem na to, že jde o činnost směrem k dětem a směrem k mládeži.

Jenom upozorním: nejde jenom o taneční školy. Co se týče zapsaného spolku, podle mého názoru tak funguje celá řada dalších organizací, které se mládeži a dětem věnují, ať už sportovního, kulturního charakteru, a které by taky potřebovaly nějakým smyslem to... (Předsedající: Čas.) Takže nejde jenom o taneční školy, ale o ně zejména. Děkuju pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr nebude odpovídat. (Poslanec Skopeček předává ministru Havlíčkovi zmiňovaný seznam.) V tuto chvíli vystoupí pan poslanec Jaroslav Vymazal s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka a připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Vymazal: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, obracím se na pana ministra dopravy pana Havlíčka s žádostí o řešení situace ohledně vysokorychlostního vážení. To, že je zapotřebí, určitě se shodneme, protože naše silnice jsou devastovány přeplněnými nákladními soupravami, ať už místních, nebo zahraničních přepravců, a to nám jednak ničí komunikace a jednak zvyšuje nebezpečí lidem, prodloužených brzdných drah a tak dále.

Pokud jsou mé informace správné, z testovacího místa jsou dodávána data o měření ve formátu, který jeden pracovník je schopen zpracovat, údajně dva přestupky za pracovní směnu. Při počtu přestupků přes 200 za den je to v podstatě pro obce s rozšířenou působností, které tyto přestupky mají následně vyřizovat, v podstatě úplně neřešitelná situace. Vzhledem k tomu, že by mělo dojít ke kýženému dokončení rekonstrukce dálnice D1 a s tím by měla být spuštěna i tato zařízení, v podstatě obce by měly vědět, na čem jsou. Nevím, jestli je v silách Ministerstva dopravy tuto situaci ještě vyřešit digitalizací tak, aby ta data byla zpracovatelná v rychlejším čase. To je můj dotaz a zároveň i žádost o řešení a žádost o komunikaci s obcemi, kterých by se to mělo týkat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Dobrý den. Vy jste to v zásadě řekl všechno a v zásadě jste to řekl všechno správně. Vy jste přesně popsal ten problém, protože v dané chvíli je 6 až 8 000, aspoň co mám informace, přetížených nákladních vozidel měsíčně. Když to přepočteme, co by to vlastně znamenalo pro obce a pro ty zaměstnance, kteří to musejí zpracovávat, tak je to nedělatelná věc. Ono se to možná zdá jako věc k rychlému řešení, ale jediná cesta, která tady je, je prostě to plně zdigitalizovat.

To znamená, je to nějaké řešení, které nás nemine. Jelikož to není spjato jenom s tím vážením, dal jsem si ještě za cíl do té doby, dokud budu na Ministerstvu dopravy, nastavit systém postupné digitalizace celého úřadu. To je celá řada dalších věcí, které se tam musejí dělat, a my je musíme dělat trochu komplexněji, aby to prostě nebylo tak, jak se tady digitalizovala státní správa posledních 20 let - každý, kdo měl dobrý nápad a měl na něj peníze, tak se něco zdigitalizovalo, udělal se nový digitální nástroj, ale ve finále to spolu vůbec nekomunikovalo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP