(12.20 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Dále návrh D5 pod číslem sněmovního dokumentu 5520 kolegy Martínka. Jedná se o rozšíření úlevy pro mladé tak, že pro aktivaci úlevy bude u žadatelů žijících v manželství nebo v registrovaném partnerství stačit, aby měl pouze jeden z žadatelů požadovaný věk, který se současně zvyšuje z 36 let na 40 let. Jinými slovy jde o kompromisní verzi toho předchozího návrhu, o kterém jsem právě hovořil, aby se vztahovala pouze na sezdané páry nebo registrované partnery, ale nevztahovala se univerzálně na všechny žadatele - byť my považujeme tu širší verzi za lepší, samozřejmě jsme ochotni přistoupit na ten kompromis. Víme, jaké je tady rozložení sil, že záleží na vládních poslancích, zda tento návrh podpoří. Takže D5 je kompromisní verze D4. Velmi vás žádám o podporu tohoto návrhu.

Dále je tu návrh D6, sněmovní dokument 7114 kolegy Martínka, který zavádí povinnost České národní banky zveřejňovat informace o obchodech podle § 32 odst. 1 písm. b). O co se jedná? Máme zato, že pokud dojde k razantnímu rozšíření pravomocí v oblastech obchodu s akciemi a dluhopisy, je namístě současně razantně navýšit transparentnost těchto obchodů. Všimli jsme si toho, že Evropská centrální banka zveřejňuje daleko širší rozsah informací, než se chystá zveřejňovat Česká národní banka. Z těchto důvodů jsme navrhli tento zákon upravit tímto směrem. Transparentnost těch obchodů je skutečně velmi důležitá, pokud se ty pravomoci tak výrazně rozšiřují. Prosím vás tedy o podporu tohoto návrhu kolegy Martínka.

Další návrh je pod označením E1, jedná se o sněmovní dokument 5482. Je to návrh kolegů Rozvorala, Hrnčíře a Španěla. Je to návrh, který rozšiřuje úlevy pro mladé tak, že pro aktivaci úlevy bude stačit, aby měl pouze jeden z žadatelů požadovaný věk, který se současně zvyšuje z 36 let na 40 let. Je to tedy další verze návrhů, které tu byly v řadě případů zmiňovány. Myslím si, že v rámci opozičních lavic jsou tyto návrhy konsenzuální. Obracím se tedy na vládní poslance, aby tuto úpravu také podpořili. Piráti to samozřejmě podpoří.

Poslední pozměňovací návrh F1 pod číslem sněmovního dokumentu 5551 je můj. Je to opět snaha vypustit úpravy obchodů a úvěrových operací České národní banky, což je totožné s návrhem B3, proto o něm nebudu již obšírněji hovořit, jenom zopakuji, že skutečně pro ty nové pravomoci nejsou z našeho pohledu dostatečně silné argumenty. To znamená, že vás u návrhu F1 velmi žádám o podporu.

Tolik mé stanovisko k pozměňovacím návrhům předloženým k tomuto tisku. Současně si nyní dovolím předložit návrh na přerušení tohoto tisku do 12.50, abychom stihli projednat bod 334, který je, pokud se nemýlím, o něco konsenzuálnější než tento. Vidím ještě další přihlášené do rozpravy, takže dávám návrh na přerušení do 12.50. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zazněl procedurální návrh. Já jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Malou chviličku počkáme, aby měli šanci všichni přijít, a budeme hlasovat o procedurálním návrhu, který zazněl. Žádost o odhlášení jsem slyšel. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Na hlasování jsme připraveni. Hlasujeme o přerušení tohoto bodu do 12.50, což jenom, když to rekapituluji, je trošku zvláštní hlasování, protože na 12.50 máme napevno zařazený bod změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Já o tom hlasovat dám. Asi všichni chápeme, jaký by to mělo výsledek. Nebo pokud chce pan poslanec Ferjenčík modifikovat tento návrh, ať jsme více v souladu s už učiněnými rozhodnutími Poslanecké sněmovny? Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tedy modifikuji ten návrh na to přerušit ho do zítra 9.00. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Pardon, do pátku, jelikož to je třetí čtení. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Takže do pátku 9.00. Ano, to je hlasovatelné.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 218, přihlášeno 82 poslanců, pro 26, proti 47. Návrh nebyl přijat. Pokračujeme v projednávání tohoto bodu.

 

Nyní jsou s faktickými poznámkami přihlášeni někteří poslanci. Nejprve vystoupí pan poslanec Jan Jakob, poté pan poslanec Vojtěch Munzar, pak pan předseda Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, tady v rozpravě padla spousta dotazů, desítky jasných fundovaných dotazů. A já jsem je s tou faktickou čekal a je mi zřejmé, že paní ministryně s námi nehodlá diskutovat. Asi oněměla, což mě u ní nepřekvapuje, trochu mě to mrzí u pana guvernéra, tam mě to mrzí lidsky. Proto mi, vážená paní ministryně, prostřednictvím pana předsedajícího, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych na její jasné vyjádření v této rozpravě taky jasně a stručně reagoval. Chtěl bych k tomu říct toto. (Poslanec se odmlčel kvůli hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Ještě bych k tomuto dodal následující. (Poslanec se opět odmlčel kvůli trvajícímu hluku v sále.) Tak tolik ve stručnosti. Já myslím, že si, paní ministryně, prostřednictvím pana předsedajícího, velmi rozumíme. Já bych vás chtěl upozornit, že jsme v parlamentu, to je od slova parlare, tedy mluvit. Vy jste se asi rozhodla přepsat dějiny parlamentarismu a projednání svého návrhu zákona se promlčet patrně k jeho schválení. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP