(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Vojtěch Munzar s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Chci, vaším prostřednictvím, reagovat na vystoupení pana kolegy Ferjenčíka. Nemám ve dvou minutách prostor, abych tady polemizoval se vším, co řekl, jak hodnotil naše pozměňovací návrhy, přesto si jednu věc dovolím zmínit. On tady na začátku své řeči - a tím polemizoval on se mnou - říkal, že není pravidlem, že v krizi zůstává stejná hodnota bytů. Já jsem to tady takhle neřekl, jenom jsem tím dokladoval, že ten problém není na straně poptávky, ale na straně nabídky. A proto tady je nadhodnocena cena bytu, respektive vysoká cena bytů, protože cenu bytů samozřejmě určuje trh. A můžeme se bavit o tom, jak tedy dále.

Skutečně si nemyslím, že by stávající stav, kdy Česká národní banka může jít formou doporučení, která jsou z valné většiny bankovním sektorem ctěna, že by to byl nějaký výrazný problém, ukazuje se skutečně i na všech těch číslech, že to za prvé banky ctily a za druhé samy banky dokázaly individuálně vyhodnotit situaci svých klientů. Můžeme se bavit o tom dále, protože samozřejmě až uplyne ekonomická krize, naše ekonomika bude potřebovat, aby zde byly výrazné investice i v soukromém sektoru, třeba právě i do výstavby bydlení, a to protože - a jednotlivé studie to ukazují, které říkají, že jedna koruna investovaná takto do výstavby nových bytů přináší do ekonomiky celkem tři koruny.

Takže ono podvazovat skutečně poptávku nějakými závaznými ukazateli, a dnes nevíme, jak centrální banka to bude využívat v budoucnu, podvazovat to nějakými centrálními ukazateli mi nepřijde správné a podvazovat tu poptávku, kterou budeme také potřebovat, a budeme potřebovat výstavbu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Než dám slovo panu předsedovi Filipovi, jenom dvě informace. Pan poslanec Jan Skopeček hlasuje s náhradní kartou číslo 17 a paní ministryně Jana Maláčová se omlouvá z pracovních důvodů z dnešního odpoledního jednání Poslanecké sněmovny.

Pan předseda Vojtěch Filip má slovo ve faktické poznámce. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající. Paní ministryně, kolegové, kolegyně, já navrhnu podle § 95a, abychom pokračovali v projednávání třetích čtení po 13. hodině do 14. hodiny, protože sice chápu obstrukce jako součást parlamentní práce, ale chtěl bych upozornit kolegy a kolegyně, kteří vystupují, že některé otázky tady byly položeny v prvém čtení, ve druhém čtení, bylo na ně odpovězeno. Chápu, že někteří, i když jim je odpovězeno, ještě nemusí vnímat obsah slov, kterým jim odpovězeno bylo, ale nemyslím si, že se musíme ztrapňovat před celým národem tím, že neustále jako kolovrátek povídáme jedno a to samé.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zazněl návrh, který mohu chápat jako procedurální. Samozřejmě to, že máme polední přestávku od 13.00 do 14.30, vychází z nějaké politické dohody v rámci Poslanecké sněmovny, kterou držíme, a myslím, že by bylo vhodnější se domluvit na jiném postupu na politickém grémiu, ale samozřejmě návrh zazněl, já o něm hlasovat dám. Návrh zní tak, že budeme pokračovat v projednávání třetích čtení dnes i po 13. hodině, tedy do 14. hodiny. Pan poslanec Marek Benda s poznámkou k tomuto hlasování. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já jenom bych moc poprosil pana místopředsedu, aby si tento návrh rozmyslel, protože je organizační výbor v jednu hodinu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, je to tak, je organizační výbor, pět minut po skončení dopolední schůze. Pan předseda Válek, také k tomuto návrhu.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já tomu naprosto rozumím. Jenom upozorňuji, že v té době má být zdravotní výbor. Tak já doufám, že bude zrušený... (Ozývají se hlasy z pléna.) Já neříkám, já jenom aby paní profesorka Adámková to věděla, počítá s tím. Samozřejmě, to téma je komplikované, jsem připraven pomoci všem těm kolegům, kteří mají v té době nějaké činnosti tím, že si vezmou hodinovou přestávku, to je to nejmenší, co pro ně můžu udělat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Takže teď už budeme hlasovat o návrhu, tak jak zazněl, tedy podle tohoto návrhu, abychom jednali po 13. hodině do 14 hodin, třetí čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 219, přihlášeno 87 poslanců, pro 53, proti 29. Návrh byl přijat. A budeme tedy pokračovat až do 14 hodin.

 

Nyní je na řadě faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka, poté faktická poznámka pana předsedy Válka a potom faktické poznámky pánů poslanců Munzara a Skopečka, v tomto pořadí. Pan poslanec Ferjenčík, prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych, vaším prostřednictvím, stručně reagovat na kolegu Munzara, který hovořil o tom, že ne ve všech krizích klesají ceny nemovitostí a že ten problém cen nemovitostí je potřeba řešit především na straně nabídky. Tento argument chápu, nicméně skutečně mám za to, že v případě toho parametru LTV, loan-to-value neboli té půjčené částky vůči ceně nemovitosti, je státní regulace adekvátní. Prostě chrání toho dlužníka před tím, aby v případě, že současně přijde o práci a schopnost splácet hypotéku a musí nemovitost prodat, aby mu nehrozilo, že současně spadne do nějaké dluhové pasti. Z tohoto důvodu já ten parametr považuji za rozumný a jako Piráti jsme připraveni ho podpořit. Vaším argumentům rozumím, ale skutečně tady si myslím, že je namístě chránit ty dlužníky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Vlastimil Válek, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji mockrát. Ono tady z tohoto je vidět, a to je, prostřednictvím pana předsedajícího, moje odpověď na technickou poznámku pana poslance Filipa, jak problematické je to téma. Musíte si uvědomit, že jsme v polovičním složení, což si možná diváci úplně neuvědomují, ale je to pro ně i pro vás, tak jak pan předseda prostřednictvím pana předsedajícího promlouval, těm, co to sledují, že v polovičním složení je tady pokaždé jiná struktura poslanců. Takže ti, co byli v prvním, nemusí být v druhém a nemusí být ve třetím, proto se ty otázky opakují. A pokud na ně nezískáváme odpovědi, tak samozřejmě pak je v tom zmatek.

Vezměte si, že my třeba zrovna dneska tady nemáme ty, kteří ty odpovědi znali, a teď tady dva pozměňovací návrhy jdou proti sobě. Člověk by se v tom rád orientoval, ale těžko od lékaře chtít, aby rozuměl takhle složité problematice. Proto bych velmi ocenil, kdyby experti a odborníci, a paní ministryně z mého pohledu rozhodně špičkový odborník je, a o panu guvernérovi už si vůbec netroufám říci nic jiného, než že je špičkový odborník, se k tomu vyjádřili a pomohli mně v rozhodování, ke kterému z těch pozměňováků se přiklonit. To je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Vojtěch Munzar s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já vím, že už jsme rozhodli o procedurálním návrhu pana místopředsedy Filipa. Sněmovna je samozřejmě suverén, ale já reaguji na jeho slova, kterými ten názor provázel.

My jsme tady několikrát upozorňovali na to, aby nám bylo zodpovězeno na některé otázky. Některé otázky, vy říkáte, že byly odpovězeny třeba v prvním čtení. No, jak mohlo být v prvním čtení, pane místopředsedo, odpovězeno na otázku, jakým způsobem Česká národní banka využila nových kompetencí, které má dočasně z novely zákona přijaté v legislativní nouzi, když první čtení bylo projednáváno ještě před třetím toho zákona? No to prostě není možné. Tak prosím vás neříkejte tady, že ty otázky nám byly odpovězeny. Odpovězeny nebyly. To je za prvé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP