(12.40 hodin)
(pokračuje Munzar)

Za druhé. Já chápu, že vy jste zastánci tohoto tisku, ale prostě v parlamentní demokracii není možné, aby opozici byla zavírána ústa tím, že říkáme, že my obstruujeme. My jsme tady několikrát žádali pana guvernéra i paní ministryni, ať se k tomu vyjádří, protože to je tak zásadní novela, která opravdu určí to, jak centrální banka bude využívat své pravomoci, na několik let dopředu, a my skutečně chceme znát ty odpovědi. A skutečně to, co jste tady použil proti nám, považuji za hodně nefér. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Skopeček s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Tomáš Martínek, také faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. Chci, vaším prostřednictvím, reagovat na pana místopředsedu Filipa. Víte, pro mě novela zákona o České národní bance je skutečně zákonem tohoto volebního období. Chtěl bych vám, pane místopředsedo, říci, že jsem uspořádal ve spolupráci s místopředsedou rozpočtového výboru Dolejšem dva semináře, kam jsme pozvali jak zástupce České národní banky, tak zástupce ministerstva, ale dokonce jsme oslovili celou řadu akademiků, docentů vysokých škol z oboru hospodářská politika nebo ekonomie a velmi pečlivě a detailně jsme diskutovali novelu zákona o České národní bance. Věnovali jsme tomu spoustu času, i tito vysokoškolští pedagogové tomu věnovali spoustu času a já si skutečně vyhrazuju, aby někdo ve chvíli, kdy tu diskutujeme jeden z nejdůležitějších zákonů tohoto volebního období, aby ve chvíli, kdy nám ministryně financí ani guvernér České národní banky, kteří sem ten zákon přinesli, nedokážou ani jednou vystoupit a odpovědět, aby opozice byla nařčena z nějakých obstrukcí.

Pane místopředsedo, zjednejte nápravu u paní ministryně, kterou vaše komunistická strana v rámci podpory koalice podporuje, řekněte jí, ať vystupuje, ať s námi diskutuje, a třeba to projednání bude mnohem horší. Ten, kdo tu dnes obstruuje, není opozice, která věcně diskutuje, ale paní ministryně, která neřekla na relevantní dotazy ani jedno jediné slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní pan poslanec Tomáš Martínek, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já se tady musím připojit ke kolegovi Munzarovi, protože tady z mého projevu zazněl jeden jediný dotaz, poměrně zásadní pro mé rozhodování, který zatím prostě zodpovězen nebyl, a to jestli Česká národní banka již využila pravomoci, které dočasně má ohledně nákupu na finančních trzích, nových možností kvantitativního uvolňování, a pokud ano, tak jakým způsobem o nich informuje veřejnost. Pokud ne, tak jakou mají garanci občané, že o nich bude informováno. Protože tady doopravdy chceme zajistit, že Česká národní banka, když už má mít tuto obří pravomoc klidně rozhodovat o stamiliardách, které může vrhnout na trh nějakým způsobem do firem, které mohou patřit komukoliv, do pochybných společností a podobně, tak jakou budou moci mít občané České republiky, kteří jsou de facto garanty české měny, České národní banky a tak dále, tedy jakou budou mít oni garanci, že budou vědět, že uvidí, co s těmi operacemi Česká národní banka dělá, stejně jako to vidí občané eurozóny v případě ECB, a budou moci posoudit, jestli nakupuje doopravdy kvalitní aktiva, která nejsou nakoupena jenom na základě toho, že potřebujeme zachránit kamaráda, který se chce nechat vyplatit z nějaké společnosti. To bychom měli zajistit, to je to zásadní, protože tady se může jednat doopravdy o neskutečně velké množství prostředků, o které by mohli občané České republiky přijít, a myslím si, že to si nikdo z nás nepřeje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Skopeček s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Ještě bych měl jeden dotaz, tentokrát na pana guvernéra. My jsme před projednáváním tohoto zákona hlasovali v Poslanecké sněmovně o tom, aby mohl být přítomen na projednávání tohoto bodu. Já jsem samozřejmě stejně jako v minulosti opakovaně hlasoval pro to, aby tady pan guvernér mohl být. Považuji to za slušnost, udělám to kdykoliv jindy, považuji to za normální. Ale chci se pana guvernéra zeptat, proč vůbec měl ambici o to, požádat tady s námi být, když na žádný dotaz zatím neodpověděl. Jestli se chystá odpovědět na závěr, nebo se nechystá vystoupit vůbec, pak já nerozumím tomu, proč vlastně jsme o jeho přítomnosti tady hlasovali, když doposud nereagoval na žádný podnět ze strany poslanců Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Jan Řehounek. Připraví se pan poslanec Jan Skopeček, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Pane předsedající, paní ministryně, pane guvernére, jelikož je 12.44 a já vím, že moje vystoupení bude delší než šest minut, kdy ve 12.50 byste mě přerušil na základě pevně zařazeného bodu, tak já se přihlásím do obecné rozpravy znovu po skončení toho pevně zařazeného bodu 12.50, protože bych rád svůj příspěvek opravdu měl celistvý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozumím. Nicméně pokud byste, pane poslanče, hovořil a já vás přerušil, tak samozřejmě poté, co se k tomu bodu vrátíte, byste pokračoval ve svém vystoupení. Respektuji toto vaše rozhodnutí.

Pan předseda Bartošek s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Já navážu na svého předřečníka, pana poslance Skopečka, vaším prostřednictvím, protože skutečně zde padla řada otázek jak na pana guvernéra, tak na paní ministryni. My nechceme nic jiného než to, abychom na ty otázky, které zde byly položeny, dostali odpověď. V případě, že skutečně pojedete strategii, že jste rozhodnuti mlčet a doufat, že nějakým způsobem se to uplácá až do konce a pak se bude hlasovat, tak v případě nekomunikace z vaší strany pouze avizuji, že jako opozice na to budeme muset reagovat, protože nekomunikaci nepovažujeme za řešení ani za způsob, jak se vypořádat s položenými otázkami. Takže pouze avizuji, že jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá, a my se podle toho budeme muset zařídit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Vojtěch Filip nyní s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající. No, já vlastně mám štěstí, že hovořím po kolegovi Bartoškovi. Ano, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, čili když tady máme klasickou parlamentní obstrukci, ale klasickou parlamentní obstrukci, tak se nedivte, že ti, kteří mají odpovídat, budou odpovídat v závěrečném slově. Možná že je to mojí profesí, ale vždycky je to tak, že i u soudu má někdo závěrečné slovo a pak přijde rozhodnutí. A u nás je diskuze, pak závěrečné slovo a pak hlasování.

Já ty vaše výzvy sice chápu, ale protože jsem je slyšel tolikrát, tak na ně nemohu reagovat jinak, než že je považuji za pokus zablokovat tento zákon. Prosím, přiznejte se k tomu, že ho nechcete a že nemáte sílu ho zablokovat, jenom parlamentní obstrukcí. Neříkejte tady, že to nebo ono nebylo. Ten tisk má číslo 532. My jsme téměř u čísla 1200, a vy říkáte, že na to bylo málo času a málo diskuze? Vždyť je to lež! Normální lež! A já jsem přesvědčen o tom, že nemusíme na lež reagovat tím, že budeme donekonečna opakovat věci, které tady už řečeny byly.

A navíc, a to si dovolím říct, prosím, byla tady od roku 1995, od přijetí zákona o jednacím řádu, jasná dohoda o tom, jak se vede diskuze v prvním čtení, ve druhém čtení včetně obecné a podrobné a ve třetím čtení. Že si z diskuze ve třetím čtení, kde můžete dát pozměňovací návrh jenom legislativně technický nebo o čísle, děláte jinou diskuzi, to není problém jednacího řádu, to je problém váš. (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Teď ještě faktická poznámka pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, pak jsou přihlášeni další kolegové s faktickými poznámkami, ale uvidíme, co stihneme před 12.50. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím reagovat na kolegu Filipa, který tady hovoří o tom, že klademe stále dokola stejné otázky, nicméně prostě nemá pravdu. Tady jde o základní věc a to je vyhodnocení fungování nových pravomocí dosud. Máme prostě zákon, který platí, který významně rozšířil pravomoci ČNB, a nás zajímá, jakým způsobem Česká národní banka ty nové pravomoci využívá, a na rozdíl od vás my tady všichni nemáme přednostní právo. Takže pokud nám pan guvernér a paní ministryně odpovědí v závěrečném slovu, tak to není žádná diskuze. Protože diskuze je, když můžete reagovat na toho předřečníka. Ale ve chvíli, kdy reagovat nemůžete, tak se přece nedá o nějaké diskuzi hovořit. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP