(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Protože je 12.50 hodin, tak v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu. Vrátíme se k němu poté, co projednáme bod napevno zařazený na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Je to bod číslo

 

370.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím tedy, aby se slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Za slovo moc děkuji. Přeji dobré odpoledne. Tento bod můžeme zvládnout poměrně rychle. Je to standardní volební bod Změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Lhůta volební komise byla vyhlášena do 2. března do 12 hodin. Ve stejný den volební komise přijala usnesení číslo 180, z kterého cituji, že byly podány pouze dva návrhy v rámci poslaneckého klubu hnutí ANO: za prvé rezignace z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj kolegy poslance Ondřeje Babky, za druhé nominace, také v rámci hnutí ANO, do tohoto výboru našeho nového pana poslance Miroslava Samaše. Ještě k doplnění, na uvolněné místo ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a mládež právě Ondřej Babka. Jiná změna v této lhůtě navržena nebyla. Tyto změny standardně hlasujeme veřejným hlasováním.

Takže nyní, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy. Po rozpravě nejdříve jedno hlasování o rezignaci, tak jak jsem ji představil, a druhé hlasování o nových nominacích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo není.

 

Budeme tedy v souladu s navrženým postupem nyní hlasovat o rezignaci.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 220, přihlášeno 94 poslanců, pro 83, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o nominacích, tedy volit tak, jak zde bylo navrženo panem předsedou volební komise.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 221, přihlášeno 95 poslanců, pro 85, proti nikdo. Návrh jsme schválili.

´

Ještě pan předseda volební komise, prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Prosím ještě jednu doplňující informaci. Protože z klubů stále přicházejí nové návrhy na změny v orgánech, tak zároveň v tuto chvíli vyhlašuji zase novou další lhůtu. Bude to na variabilní týden. Je to prosím do pondělí 22. března do 12 hodin. Tu lhůtu dávám do pondělí proto, aby - pokud bude politická dohoda grémia a bude probíhat volební blok včetně těch tajných voleb poté v úterý, pokud bychom se tu sešli v plném počtu - aby byla dodržena lhůta mezi podáním nominací a samotnou volbou.

Takže ještě jednou zopakuji. Vyhlašuji novou lhůtu pro návrhy na změny v orgánech Poslanecké sněmovny do pondělí 22. března do 12 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Končím projednávání tohoto bodu. V souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny se vracíme zpátky k bodu číslo

 

328.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 532/ - třetí čtení

Připomínám, že jsme rozhodli, že dnes se budeme třetími čteními zabývat až do 14. hodiny. Na řadě je faktická poznámka pana poslance Vojtěcha Munzara, připraví se pan poslanec Jakob. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já chci reagovat vaším prostřednictvím na pana místopředsedu Filipa. On tady v té své plamenné řeči zapomněl na začátek toho projednávání, a to, že u tak důležité novely na začátku třetího čtení paní ministryně neřekla ani slovo. Zapomněl na to, že jsme sice odhlasovali přítomnost pana guvernéra, ale zatím pan guvernér bohužel, z mého pohledu bohužel, tady fungoval zatím jako divák. Mě to hrozně mrzí, protože jak jsem tady řekl už jednou v té rozpravě, my spolu nemusíme souhlasit, ale měli bychom o tom spolu diskutovat. O tom je parlamentní demokracie. A jestli styl, vážený pane místopředsedo, váš styl je takový: Vždyť jste všechno slyšeli v prvním čtení. Od té doby už uběhl rok! Tak nás tady nezdržujte, neptejte se, nediskutujte a my si to na sílu odhlasujeme - tak já tomu rozumím, že vy k tomu takto přistupujete, ale já s tím zásadně nesouhlasím, protože to skutečně není o parlamentní demokracii. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Jakob, připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, pan místopředseda Filip tady řekl: Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá. No, ono se bohužel neozývá vůbec nic. Nebudu vám předvádět, jaké vládní ticho panuje, to už bych se opakoval.

Padlo tady od pana místopředsedy to, že tady obstruujeme. No, to rozhodně není pravda přece. Vždyť tady probíhá jasná věcná diskuze, jasné věcné dotazy, na které se z vládního lesa opravdu nic neozývá, a to mě opravdu zaráží. Je tady celá řada poměrně komplikovaných pozměňovacích návrhů, které nejsou jednoduché. Já jsem moc rád, že tady o nich diskutujeme, že byly řádně vysvětleny tak, aby pro všechny poslance tady nebyla žádná španělská vesnice. Takže my neobstruujeme, jenom žádáme normální parlamentní diskuzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Skopeček, poté pan poslanec Jan Volný, pak pan předseda Jan Bartošek, faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já bych také chtěl zareagovat na pana místopředsedu Filipa, který svoji argumentaci postavil na tezi, že opozice nemá většinu k tomu, aby tento návrh nebyl přijat, a že pouze obstruuje. Nicméně už samotná teze, na které stavěl další argumentaci, je lživá nebo chybná. Možná si to pan místopředseda Filip neuvědomuje, ale my dneska projednáváme novelu zákona o České národní bance, aby mohla platit v uvozovkách na věčné časy, protože při dřívějším projednávání neměla vládní koalice většinu na to, aby tento zákon v této podobě schválila. Proto se přijala na kratší dobu do konce roku 2021 osekaná část tohoto zákona jako jakási kompromisní varianta. K mé lítosti není schopno Ministerstvo financí a Česká národní banka dojít k nějakému rozumnému kompromisu, na kterém by se shodla vládní koalice s opozicí, tak tu prostě opozice proti tomuto zákonu vystupuje.

Ale celá ta vaše argumentace prostě nemá jakoukoliv logiku, protože je to vládní koalice, u které se už několikrát ukázalo, že pro tuto verzi zákona nemá většinu. Proč by jinak musela být v minulosti schvalována verze, která je osekaná a která platí na omezenou dobu? Protože vládní koalice na to neměla většinu. Tak si to uvědomte, přistupujte k tomu projednávání s větší vstřícností a třeba se posuneme někam dál.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Volný, poté pan předseda Jan Bartošek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jen dvě, tři poznámky tady ke kolegům.

Pro pana kolegu Jakoba, vaším prostřednictvím. Prosím vás, do lesa tady nevolal pan předseda KSČM, ale do lesa tady volal pan Bartošek. Tak to bych jenom chtěl upozornit, že do lesa volal a voláte do lesa všichni. A to, že to nazval pan předseda Vojtěch jako obstrukce, je naprostá pravda.

Podtrhuje to i rčení pana kolegy Ferjenčíka, který tady pláče nad tím, že neví, jak probíhala ta krátkodobá, nebo respektive ten dočasný zákon, jak to všechno fungovalo. Vždyť to projednáváme rok! Kdykoli jste mohl na rozpočtovém výboru toto téma otevřít a nechat si to znova a znova vysvětlit, tak jak to děláte naprosto běžně, a dokonce někdy i správně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP