(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne. Otevírám pevně zařazený bod, jedná se o

 

53.
Návrh poslanců Heleny Válkové, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové,
Pavly Golasowské, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga,
Marka Nováka, Aleny Gajdůškové a Evy Matyášové na vydání zákona
o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným
v rozporu s právem
/sněmovní tisk 603/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 603/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Helena Válková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo, za udělení slova. Milé kolegyně, milí kolegové, předně vám moc děkuji, že jste umožnili, aby tento tisk byl představený a projednaný, tak aby mohl případně být, v což doufáme my předkladatelé, postoupen do dalšího čtení.

Je to taková ukázka, dovolte mi alespoň jednu větu obecnou na začátek, že když jde o nápravu křivdy a ta křivda je hodně daleko dozadu, tak se dovedou spojit všechny politické síly. Není to jenom hnutí ANO nebo KDU-ČSL, které je tady podepsané na druhém místě jménem paní Pavly Golasowské, ale je to i TOP 09 - Markéta Pekarová Adamová, Karel Schwarzenberg, Marek Novák, Alena Gajdůšková a tak dále. Jsou to lidé, kteří si uvědomují, že křivdy lze napravit vždycky, a my jako suverén, jako zákonodárci, máme tuto možnost i v oblasti legislativní.

Minulé vlády se opakovaně snažily otevřít tuto problematiku a většinou to ztroskotalo na tom, že buď byly odhady velmi vágní a nedoprovázené dostatečnou RIA analýzou a odhadem ekonomických nákladů, a nikdo nechtěl platit půl miliardy nebo částky, které nelze vyčíslit, za prvé. A za druhé, při určité velkorysosti nápravy křivd někdy unikaly právní aspekty. My jsme se jako předkladatelé velmi snažili, aby tohle nám neuniklo, protože jsme byli konfrontováni s tím, co se stalo u těch předchozích pokusů, a doufám, že se nám to podařilo. Ten návrh měl přesto některé chyby, čili návrh, který tady představujeme a projednáváme, měl některé chyby, na které upozornilo i stanovisko vlády, byť bylo neutrální. Ty nejpodstatnější bych tady ráda zmínila alespoň kraťoučkým výčtem.

Vláda upozornila, že Úřad vlády nebude tím místem, které bude vypořádávat nároky poškozených žen, které byly poškozeny sterilizací - a to tady musím zdůraznit - která byla provedena buď pod nátlakem, nebo v rozporu s právními předpisy, nebo za okolností a situací, které porušují základní lidská práva, v tomto případě svobodný souhlas. Tady je třeba zdůraznit, že v tomto ohledu bylo daleko vhodnějším místem pro to, aby ty oprávněné nároky posuzoval, jejich oprávněnost, úřad nebo orgán, resort, který k tomu má nejblíže. Po nikoliv snadných jednáních se podařilo přesvědčit Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zdravotnictví se ukázalo jako být připravené a odsouhlasilo převzetí této role, což se potom promítlo v pozměňovacím návrhu, který jsem před rokem podala pod číslem 4217 a ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím.

Kromě toho další vadou, kterou vytklo předkládanému návrhu, byla absence novel souvisejících předpisů a i v této oblasti byla zjednána pozměňovacím návrhem, který jsem podala před rokem, náprava. Všechny požadované novely jsou tam již zapracovány.

Ještě mi dovolte v úvodu zdůraznit - a mám málo času, takže opravdu se omezuji jenom na to nejpodstatnější - že nastavené podmínky se můžou zdát příliš přísné, bude se muset ten nárok prokazovat. Nicméně si myslím, že i to je důležité pro to, aby průchodnost Poslaneckou sněmovnou byla vyšší než v minulých letech. Ty vágně nastavené podmínky, které byly dříve brzdou úspěšného projednání, opravdu vedly k nechuti poslankyň a poslanců takový návrh doporučit do dalších čtení a úspěšně schválit. Takže pokud tady padne i kritická připomínka, a může padnout, že budou těžko žadatelky prosazovat nebo prokazovat důvodnost svých nároků, tak zase lze spoléhat na to, že mají v případě, kdyby je neprokázaly, u Ministerstva zdravotnictví - a to byla třetí změna, která je obsažena v pozměňovacím návrhu - se obrátit na správní soudy, které potom už oprávněnost jejich nároku definitivně posoudí.

Děkuji vám za pozornost. Myslím, že ta nikoliv úplně nezajímavá důvodová zpráva, která obsahuje i historickou analýzu, dostatečně zdůvodňuje, proč byl návrh a za jakých okolností předložen. Já se tedy omezím jenom na toto stručné slovo, protože jinak bychom do těch tří hodin tento tisk neprojednali, a omlouvám se, že tedy to moje expozé nebylo podrobnější. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec František Elfmark. Pane poslanče, máte slovo, prosím.

 

Poslanec František Elfmark: Já děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, jak tady již bylo řečeno, vláda tento zákon projednala a odsouhlasila dne 1. listopadu roku 2019, kdy se k návrhu vyjádřila neutrálním stanoviskem.

Tento tisk je zaměřen na osoby, na kterých byla provedena sterilizace ve smyslu zdravotnického zákroku podle tehdy účinného zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, v souvislosti s provádějícími směrnicemi Ministerstva zdravotnictví. Zákon se zaměřuje na specifickou problematiku představující sterilizační zákroky prováděné na osobách, které nebyly samy oprávněny ke sterilizaci dát souhlas. Jde o osoby nezletilé, osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena a osoby, které trpěly duševní nemocí a jimž byla provedena sterilizace právě z těchto důvodů. Zákon směřuje k obětem v časové linii během období komunismu s přesahem do roku 1991, kdy i poté jsou teorie, že orgány státní sociální péče aktivně ovlivňovaly reprodukční chování žen skrze formální a neformální nátlak a motivaci k podstoupení sterilizace.

Počet odškodněných obětí nebo odškodňovaných obětí se podle průzkumu odhaduje zhruba na 7 000. Toto číslo považuji za alarmující. Provedení sterilizací v rozporu s právem je bezpochyby zásahem do fyzické a psychické integrity člověka, která je v soukromém právu chráněna jako součásti všeobecných osobních práv. Náš poslanecký klub toto jednání v dobách minulých odsuzuje a souhlasíme, že obětem náleží satisfakce za porušení jejich osobních práv. Z pozice zpravodaje žádám Poslaneckou sněmovnu, aby pro tento sněmovní tisk hlasovala kladně a pustila tento sněmovní tisk pod číslem 603 do druhého čtení, a zároveň z pozice zpravodaje bych rád navrhl zkrácené projednání na 20 dní. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP