(15.10 hodin)
(pokračuje Jurečka)

A proto si dovolujeme navrhnout (I.) zřízení poslanecké vyšetřovací komise a (II.) uložit usnesením Poslanecké sněmovny k této ekologické katastrofě na řece Bečvě: A. Aby tato vyšetřovací komise shromáždila veškeré podklady k ekologické katastrofě na řece Bečvě ze dne 20. září 2020 a i následným haváriím, které se potom staly v uplynulém roce. B. Prověřit získané podklady a vyvodit případnou trestní odpovědnost za zjištěná pochybení. C. Vyhodnotit na základě získaných podkladů správnost postupu dotčených orgánů státu a jiných osob, jejich případná procesní pochybení či liknavost. D. Vyhodnotit naplňování zákonných povinností a opatření orgánů státu k ochraně povrchových vod se zřetelem na prevenci a zvládání havárií. E. Dohlédnout na plnění usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1391 ze 72. schůze ze dne 3. prosince 2020, které ukládá vládě i ministrovi životního prostředí odpovídající úkoly.

III. Ukládá vládě České republiky a dotčeným orgánům státu poskytnout vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny plnou součinnost při jejím fungování a (IV.) stanovujeme lhůtu - je to předmětem ještě možné diskuze, jestli čtyři nebo například šest měsíců ode dne zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny - v níž je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně.

V. Určuje počet členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny na devět a stanovuje paritní způsob jejich volby, přičemž každý poslanecký klub smí nominovat jednoho člena komise, tak jak je to obvyklé i v případě jiných vyšetřovacích komisí.

Kolegyně, kolegové, chtěl bych vás poprosit, abyste podpořili vznik této vyšetřovací komise, abyste dali možnost, aby věci, o kterých se tady šest měsíců spekuluje, pře, diskutuje, aby je bylo možno objektivně v rámci činnosti této komise prozkoumat, prověřit a dát prostor k tomu, aby do budoucna se udělala taková opatření ve změně legislativy, spolupráce dotčených orgánů, aby se tato havárie v takovém rozsahu už na našem území nikdy neopakovala.

Svým hlasováním budete moci rozhodnout a dát jasně najevo, jestli vám záleží na kvalitě našeho životního prostředí, jestli vám záleží na práci desetitisíců rybářů v České republice, jestli to, co jste měli napsáno ve svých různých programech a v programovém prohlášení vlády, že ochrana životního prostředí je pro vás důležitá, jestli to berete vážně. Protože i toto je jeden ze způsobů, jak můžeme přispět ke zlepšení ochrany životního prostředí v České republice, a přispěje také k tomu, aby, když jsme v mnoha ohledech kritizováni, jakým způsobem jako politici a poslanci fungujeme, tak teď máme šanci ukázat, že my tady nic pod stůl zametat nechceme, ale chceme udělat maximální kroky k tomu, aby se i tyto pochybnosti transparentní činností takovéto sněmovní vyšetřovací komise podařilo rozptýlit. Děkuji za podporu a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás požádám jako zástupce poslaneckých klubů, abyste se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu. Otevírám všeobecnou rozpravu a s přednostním právem se hlásí předsedkyně TOP 09, paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Jinak tady mám faktickou poznámku paní poslankyně Barbory Kořanové, ale to asi není aktuální. To je zajímavé, že ony se mi tam asi kopírují faktické poznámky z předešlých bodů, což je nějaká chyba. (Reakce ze sálu.) Máte pravdu, já se omlouvám, tady písemně byl pan poslanec Stanislav Blaha, já jsem to říkal, ano, takže nejprve vystoupí pan poslanec Stanislav Blaha, paní Kořanovou odmažu. Nějaká technická chyba, to by se nemělo takhle kopírovat, pak mi tady vzniká zmatek.

Pan poslanec Stanislav Blaha se vyjádří s přednostním právem poslaneckého klubu ODS a pak se připraví paní poslankyně Adamová Pekarová. Prosím, máte slovo, a já prosím o klid v jednacím sále! Tak prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení kolegové, 171 dnů nebo pět měsíců a 20 dnů a nebo taky téměř půl roku - tak dlouho trvá nevyšetřování otravy v Bečvě. Nevyšetřování, které je charakterizováno mlčením, lhaním, prodlužováním lhůt, ukazováním na ty, kdo katastrofu určitě nezpůsobili, a v neposlední řadě žádným usvědčeným viníkem této katastrofy.

Přístup vlády a jejích úřadů má jeden konkrétní jasný a zřetelný výsledek. Je to nedůvěra, strach a znechucení lidí. Tuto atmosféru nejlépe vystihuje věta jednoho z rybářů: "Dneska jsou to ryby, zítra to můžeme být my."

Nevím, jestli se pan Babiš, pan Brabec nebo ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss někdy prošli po okolí Valašského Meziříčí. Jestli mluvili s lidmi, kteří tady žijí. Jestli znají Bečvu i jinak než jako odtokový kanál řady chemiček. Jestli někdy slyšeli o ostroretkách, tlouštích, parmách, candátech, sumcích, pstruzích, kaprech nebo štikách, které tady plavaly před 20. zářím loňského roku, o ledňáčcích a vydrách, které patří do bohatého ekosystému Bečvy. Jestli někdy zažili, jaké to je sedět celý den u vody, pozorovat třpytící se hladinu řeky a čekat, až zabere ryba. A jestli si vůbec dovedou představit situaci, kdy přijdete k řece, se kterou jste vyrůstali, chodí se tam koupat vaše děti, a jediné, co vidíte, jsou ryby plavající břichem vzhůru. A jaké to pak musí být vytáhnout těch mrtvých ryb z této řeky vlastníma rukama více než 40 tun.

Netuším, jestli pan ministr životního prostředí Brabec někdy rybařil, ale jsem si jistý, že jako bývalý ředitel chemičky Lovochemie toho bude vědět mnoho o výrobě dusičnanu amonného a vápenatého, tudíž hnojiv používaných v českém zemědělství. Taková je skutečná kvalifikace pana Brabce na pozici ochránce životního prostředí v této zemi. A pokud vás napadá přísloví o kozlovi zahradníkem, tak je to asi velmi trefné. A je proto namístě se ptát, jaká může být důvěra v člověka v takto kolosálním střetu zájmů? Člověka, který pět dnů po havárii prohlásil, že nalezení původu otravy je otázka dní? Když dnes, skoro půl roku po 20. září, nevíme nic? A otazník se vznáší i nad přístupem pana ředitele České inspekce životního prostředí Geusse. On má být ten člověk, který drží ochrannou ruku nad faunou a flórou České republiky, člověk, který má být zárukou toho, že nebude docházet k takovým katastrofám, jaká se stala právě 20. září, a pokud se stanou, má být tím, kdo bude nejvíce bojovat za to, aby se našel viník a zajistilo se, že taková věc se už nikdy nebude opakovat.

Soudní znalec Jiří Klicpera, který měl přinést tolik očekávané rozuzlení případu a u kterého se na rozdíl od ostatních aktérů tohoto příběhu mlčení v době zpracovávání posudku naopak očekávalo, se zatím stihl v očích veřejnosti pouze zdiskreditovat. Jediným výsledkem jeho práce jsou opakované žádosti o odklad termínu, nemluvě o jeho protichůdných a zmatených výrocích ve stylu: Důkazy nemám, ale viníka znám.

Nápadně to připomíná slova tiskového mluvčího Dezy, který už den po katastrofě vykřikoval do médií: My jsme to nebyli! O několik měsíců později novináři odhalili, že v Deze právě 20. září opravdu k havárii došlo a že ji Deza zamlčela. Státní instituce ji až do dnešního dne přehlížejí a nevěnovaly jí větší pozornost.

Vážení poslanci, vážené poslankyně, je to 171 dnů ode dne, kdy se z Bečvy stala mrtvá řeka. V případu od té doby nenastal žádný posun a z toho, co se dosud stalo, musí být každému jasné, ať jste z opozice, nebo z koalice, že státní instituce nemají zájem kauzu vyšetřit. Proto vás všechny, vážené kolegyně a kolegové, žádám o podporu vzniku sněmovní vyšetřovací komise. Rybám v Bečvě už život nikdo nevrátí, svým hlasováním dnes ale můžete přispět k tomu, že ryby a další zvířata žijící v jiných řekách a na dalších místech Česka zachráníte před stejným osudem. A věřte mi, že to říkám velmi nerad a třikrát to zaklepávám na dřevo tohoto pultíku: To, že v září to byly jenom ryby, neznamená, že to příště nemůžou být skutečně lidé. Děkuji všem z vás, kteří návrh na zřízení komise podpoří. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP