(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem za TOP 09 paní poslankyně Pekarová Adamová.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím, že není potřeba připomínat, jak velkou katastrofou tato havárie na řece Bečvě byla, kolik tun ryb vylovili rybáři mrtvých, jak dlouho bude poškozen celý ekosystém a že se to stalo opravdu velmi bedlivě sledovanou kauzou a veřejnost se o ni velmi zajímá. Zcela pochopitelně je to tak správně, protože jí na osudu nejenom našeho životního prostředí jako takového, ale i na tom, jestli jsme státem, kde se takovéto věci nezametají pod koberec, zkrátka záleží.

Chtěla bych přečíst otevřený dopis, který vám všem byl zaslán. A protože jsem si sama vědoma ze svého e-mailu, kolik zpráv nám chodí, tak je možné, že jste se k němu třeba nedostali, nebo vás ještě nezastihl. Myslím, že v něm je řečeno všechno, co je potřeba tady dnes zmínit před tímto rozhodováním. A já ho považuji za skutečně velmi důležité v této věci.

"Otevřený dopis poslancům Parlamentu České republiky ve věci otravy řeky Bečvy, ve Valašském Meziříčí dne 9. 3. 2021.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, dovolujeme si Vás společně oslovit ve věci otravy řeky Bečvy. Ta se stala 20. září loňského roku a my dodnes neznáme pachatele této katastrofy. Jsme si vědomi, že v těchto dnech, týdnech i měsících řešíte bohužel stále aktuální problematiku pandemie koronaviru a usilujete o udržení co nejpříznivějších podmínek ekonomických, sociálních a především zdravotních pro nás, občany České republiky. Přesto Vám zasíláme tuto naléhavou prosbu.

Řeka Bečva byla na značné části toku zásadně poškozena. Drastické důsledky otravy nemají charakter pouze hospodářské povahy - úhyn desítek tun ryb. Jedná se především o jen stěží napravitelnou ekologickou katastrofu. Loni v září došlo k totálnímu narušení celého ekosystému řeky Bečvy a jeho výsledkem byla mrtvá řeka. Havárie zahubila ryby a další vodní živočichy a je velké štěstí, že nepostihla lidi, kteří se v řece a kolem ní pohybují.

Návrat k původnímu stavu, pokud je to v plném rozsahu vůbec možné, potrvá dlouhá léta. Aby se podobná situace v budoucnu neopakovala, je zapotřebí zjistit příčinu jejího vzniku a k tomu je nutné znát původce otravy, včetně způsobu, jakým se jedovaté látky do řeky dostaly.

Ani půl roku od havárie se však nezdá, že by se kauza blížila rozuzlení, a vyšetřování podle všeho směřuje do ztracena. Postup státních orgánů a institucí podílejících se na vyšetřování, od kterých bychom očekávali transparentní a důvěryhodný postup, totiž od počátku vzbuzuje jen další a další otázky, mimo jiné shrnuté na stránkách peticebecva.cz, kterou podepsalo již bezmála 20 000 signatářů.

Zarážející je zejména přístup České inspekce životního prostředí, který budí nedůvěru již od prvního dne po havárii. Sporná je také řada úkonů či procesních postupů Policie ČR. Soudní znalec Ing. Jiří Klicpera, který havárii šetří pro Policii ČR, opakovaně odkládá zveřejnění svých posudků. Navíc se nyní sám ocitl v situaci, kdy musí policie prošetřovat jeho konání.

V neposlední řadě je na místě zmínit nepříliš přesvědčivý přístup ministra životního prostředí a samotného vedení města Valašské Meziříčí k otravě a mohli bychom pokračovat ve výčtu dalších kontroverzních rozhodnutí různých veřejných institucí či subjektů a jejich představitelů ve vztahu k této kauze.

Výše nastíněné důvody zvyšují pochybnosti, zda je vyšetřování otravy vedeno korektně, a tak narušují důvěru veřejnosti ve státní instituce. Vzhledem k závažnosti této ekologické katastrofy se domníváme, že k řešení takto neuspokojivé situace by mohlo přispět zřízení sněmovní vyšetřovací komise k havárii na Bečvě. Je nám známo, že návrh hlasovat o zařazení bodu k ustanovení vyšetřovací komise má být po opakovaném neschválení Poslanecké sněmovně při nejbližší příležitosti předložen znovu.

Prosíme Vás tedy o podporu při nadcházejícím hlasování o zřízení vyšetřovací komise k havárii na Bečvě - v první řadě o schválení tohoto návrhu k zařazení bodu na nejbližší schůzi Sněmovny a následně také o samotné schválení a ustanovení komise. Tato vyšetřovací komise by mohla na základě důkladné analýzy dosavadního průběhu vyšetřování a vyhodnocení stávajících zjištění v součinnosti s místními aktéry, kterým doposud nebyl poskytnut dostatečný prostor k vyjádření a objasnění svědectví a souvislostí, vnést do šetření havárie na Bečvě více světla. V neposlední řadě by také mohla přispět k obnovení důvěry veřejnosti v objektivitu státních institucí.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, děkujeme Vám za zvážení podpory našeho návrhu ke zřízení vyšetřovací komise k havárii na Bečvě. Děkujeme.

S pozdravem podepsáni Ing. Stanislav Pernický, Mgr. Jan Husák, Mgr. Jiří Jurečka a Lenka Halová."

Dámy a pánové, byla jsem v kontaktu s rybáři, kteří právě ryby - a jsem vlastně stále v kontaktu s rybáři - kteří ryby tehdy z řeky lovili nebo tahali mrtvé. Riskovali v tu chvíli, protože nevěděli, co řeku otrávilo. Riskovali v tu chvíli své životy, své zdraví. Někteří i měli následně řadu zdravotních komplikací a potíží. Ti si zajisté zaslouží, aby se dozvěděli, co bylo příčinou havárie, kdo ji způsobil. Zaslouží si také to, aby ten byl potrestán, a nejenom oni jsou signatáři dané petice. Těch 20 000 podpisů skutečně není málo. Zajímá to lidi nejenom v okolí Bečvy a v regionech, kudy Bečva protéká. Zajímá to všechny, kterým záleží na tom, jak stát a jeho instituce přistupují k takovýmto katastrofám, protože ty se mohou opakovat nejenom na Bečvě, ale i na jiných řekách.

Myslím, že právě pro to zmíněné v apelu od těchto lidí, ale nejenom jich, od těch, které tato kauza velmi tíží a zajímá, je důležité, abychom ukázali, že nám na tom záleží taktéž. Pokud jste si jako ministr životního prostředí či zde nepřítomný ministr vnitra jisti, že nedochází absolutně k ničemu nestandardnímu, pak přece nemůže další prošetření té věci ani vám být na obtíž, to by nedávalo logiku. Pokud jste přesvědčeni o postupech, které byly zvoleny, o rychlosti, se kterou se tak činí, a podobných věcech, tak by vám přece nemělo činit problém dnes pro zřízení komise ruku zvednout a tu věc prošetřit. Byly by zastoupeny všechny poslanecké kluby spravedlivě jedním zástupcem, a tím pádem by také byla zajištěna jednoznačná objektivita této komise.

Proto vás žádám, pokud jste si tak jisti, že nedochází k ničemu, ukažte to, prokažte to tím, že pro tento návrh budete hlasovat, že odhodíte stranou to, že jej navrhuje opozice, a budete prostě chtít vnést světlo do této kauzy, která už skutečně dlouhou dobu přináší určitý zápach, nejenom pro okolí řeky, ale zejména právě do toho, co je zmiňováno i v samotném dopise. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se stanoviskem klubu SPD vystoupí pan předseda poslaneckého klubu Radim Fiala. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, půjdu s velmi stručným, krátkým komentářem jenom k několika věcem. Samozřejmě se to v první řadě týká Bečvy. Já jsem moravský poslanec a je pro mě úplně nepochopitelné, že v dnešní době dokáže někdo zlikvidovat 40 tun ryb, několik kilometrů, možná několik desítek kilometrů povodí řeky, a policie to nevyšetřila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP