(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Teď faktická poznámka pan poslanec Marian Jurečka a stále v obecné rozpravě čeká paní poslankyně Jana Krutáková. Tak prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Velmi stručně svému předřečníkovi bych chtěl říci - jednoznačně ten bod má svůj materiál, je to sněmovní dokument 7332, kde se mluví o ekologické katastrofě na řece Bečvě, takže jasně víme, co chceme a co žádáme. Já jsem tady přednesl návrh usnesení s konkrétními body, a když se každý poslanec podívá do jednacího řádu vyšetřovací komise, tak jsou tam jasně popsány kompetence. Já jsem tady nezmínil nic o tom, že tady máme ambici suplovat vyšetřování, které probíhá. Jasně jsem tady říkal, že tato komise má daleko větší přesah než to, co může vyšetřit policie a orgány činné v trestním řízení, protože ta usnesení hovoří i o tom, abychom vyhodnotili i přesahy do úpravy legislativních záležitostí, kompetenčních záležitostí. Proto jsem přesvědčen - a není to tady o tom, abychom tady politicky to téma nějakým způsobem rozmazávali, pokud tedy není vůle nějakým způsobem z vaší strany nebo ze strany poslanců hnutí ANO torpédovat vznik této komise. Protože když se podíváte na ty body, které jsem tady navrhoval, jsou jasné, věcné, konkrétní, směřují k danému cíli. Nesměřují k tomu, že máme tady bypassovat činnost orgánů činných v trestním řízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Faktická poznámka, pan poslanec Stanislav Blaha, zatím jediná přihláška na faktickou. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane místopředsedo. Já taky musím reagovat, protože jsem byl zmíněn. Já si myslím, že ano, to je jeden z přístupů, můžeme tady slovíčkařit a můžeme pitvat jednotlivé projevy a dívat se na to, jak kdo z poslanců tu událost nazval. Ono je to jedno, jestli v projevu řeknu, že to byla katastrofa nebo že to byla havárie. Faktické a nejdůležitější je to, co je v oficiálním materiálu v návrhu na usnesení, jak je popisována ta komise. Takže to sice tady můžeme řešit, ale fakticky to pouze znamená, že v Bečvě uhynulo 40 tun ryb minimálně a že do dnešního dne, téměř po půl roce, to není vyřešeno. To je předmět tady toho našeho zkoumání a té naší dnešní diskuze.

A k panu ministrovi, že se k tomu případu nevyjadřoval: no, on právě když se vyjádřil, tak zcela jednoznačně to, co nám slíbil, dodrženo nebylo, že to bude vyšetřeno v řádu několika dnů. A na mlčení policie: policie zcela běžně pořádá tiskové konference, kde podává třeba nějaké dílčí informace o tom, co šetří. Spíš je podivné, jak je možné, že soudní znalec, kterého si policie objednala - ten by měl mlčet, a ten naopak vystupuje v médiích, říká svoje domněnky a komunikuje to veřejně. Takže kolem toho případu vzniklo za toho půl roku spousta pochybností a cílem té skupiny je v tom udělat pořádek a najít vysvětlení. To je celé.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu omluvu. Omluvení žádá ministr zahraničí Tomáš Petříček od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Janu Krutákovou, jinak pan ministr se jenom omluvil na hygienickou pauzu. Tak prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila se stanoviskem hnutí Starostové a nezávislí ke zřízení vyšetřovací komise k případu katastrofy na řece Bečvě.

Ačkoliv se může zdát, že tragédie, která se před půlrokem odehrála na Bečvě, je za námi, opak je pravdou. S jejími důsledky se budeme vypořádávat roky. Aby se podobné havárii předešlo, je nezbytné vše nejen řádně prošetřit, najít viníka, ale také aktualizovat odpovídající legislativu, zejména v oblasti prevence a zvládání podobných havárií. Vzhledem k tomu, že ani půl roku po havárii stále neznáme viníka, a navíc to vypadá, že vyšetřování došlo do mrtvého bodu, je zapotřebí zřídit sněmovní vyšetřovací komisi k havárii na Bečvě. Zde vám, vážení kolegové, předkládám pět argumentů, proč tomu tak je.

Za prvé, postup státních orgánů a institucí podílejících se na vyšetřování - dle našeho názoru nejedná transparentně a jejich postup budí neustále pochybnosti, jako například okamžité vyřazení firmy Deza z vyšetřování. Za druhé, což už tady bylo několikrát zmíněno, soudní znalec pan Ing. Jiří Klicpera vyšetřuje havárii pro českou policii, avšak opakovaně odkládá zveřejnění svých posudků. Navíc je nyní sám policií za své nedávné výroky prošetřován. Za třetí, klíčoví svědci byli vyslechnuti pozdě. Rybáře, ohlašovatele události a mnohé další, kteří byli na místě jako první a také jako první odebrali vzorky vody, vyslechla policie až po několika dnech. Za čtvrté, z veřejně dostupných informací jasně vyplývá, že se vyšetřování primárně soustředí na areál bývalé Tesly Rožnov, která je ovšem od místa otravy vzdálena téměř 20 kilometrů, její výusť je od místa otravy vzdálena 3,5 kilometru a po celou tuto délku byla Bečva beze stop otravy. A za páté, samotná délka trvání celého vyšetřování také jen poukazuje na neefektivní postup vyšetřovatelů.

Toto jsou dle mého názoru hlavní příčiny, proč by měla vyšetřovací komise být zřízena a jejíž zřízení hnutí Starostové a nezávislí podporuje. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní vystoupí pan poslanec Ondřej Benešík a připraví se pan poslanec Zdeněk Podal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, ekologickou katastrofu na Bečvě jsme zde v Poslanecké sněmovně projednávali na konci loňského října. Od té doby uběhlo v otrávené řece mnoho vody. Vznikla i petice občanů, kterou podepsalo přes 18 000 signatářů. Pochybnosti, které v souvislosti s touto havárií katastrofických rozměrů oprávněně vyvstaly, přesto nebyly doposud rozptýleny. Řada otázek nebyla dodnes uspokojivě zodpovězena, proto některé z nich připomenu.

Je skutečně jistým zdrojem znečištění Bečvy vyústění kanálu z rožnovské Tesly? Jak je možné, že řeka Bečva byla dle svědeckých výpovědí evidentně neporušená několik kilometrů pod údajným zdrojem znečištění, zvláště v podmínkách nízkého průtoku řeky dne 20. 9. 2020? Jak je možné, že jako možný zdroj znečištění byla v okruhu podezřelých vyřazena velmi rychle již den po havárii meziříčská chemička Deza? Stalo se tak na základě šetření České inspekce životního prostředí, jež spadá do gesce Ministerstva životního prostředí. Občané města se přitom o výskytu kyanidu v řece a zdravotních rizicích s tímto spojených dozvěděli až za čtyři dny, o havárii na Deze až po několika týdnech z médií. I Česká inspekce životního prostředí byla tehdy nemile překvapena. Jak je možné vyřadit zodpovědně jako možný zdroj znečištění firmu disponující kanálem umožňujícím vypouštění odpadních vod obsahujících kyanidy z biologické čistírny odpadních vod přímo do toku Bečvy? Navíc čistička chemičky byla v minulém roce ve zkušebním provozu a vypouštění odpadních vod mělo být řešeno obtokem. Jaké firmy kromě Dezy mají povolené vypouštění kyanidu do řeky? Bylo provedeno odborné testování kanalizační sítě? Jsou známy veškeré kanalizace vedoucí územím areálu či v jeho blízkosti? Jak si vysvětlit fakt, že firma Deza provedla nestandardní analýzu odpadních vod již ráno v osm hodin v den havárie, kdy o ní ještě nikdo nevěděl? Deza tvrdí, že šlo o pravidelné měření. Proč to tedy dodnes nepodložili dokumentací, ze které by vyplývalo, že měření bylo opravdu v plánu? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP