(15.50 hodin)
(pokračuje Benešík)

Nejde jen o pochybnosti věcného charakteru. Důvěru nemůže budit ani fakt, že instituce, které záležitost šetří, nejsou schopny ani za půl roku odhalit toho, kdo kyanid vypustil. Lze jen doufat, že například teroristický chemický útok na zdroje pitné vody by byl řešen rychleji a adekvátněji. V takové situaci by totiž bylo nutno zjistit zdroj znečištění bleskově. A je také štěstí, že se 20. 9. nestala žádná lidská tragédie, nebylo k ní totiž daleko. Někteří z rybářů, kteří vytahovali uhynulé ryby, na sobě totiž pozorovali zdravotní komplikace, jako jsou například popálené ruce nebo krvácení z nosu.

Pokud se nedozvíme, jak k havárii došlo, může se v budoucnu opakovat. Musíme proto společně učinit vše, co je v našich silách, abychom takovéto riziko minimalizovali. KDU-ČSL chce proto zřídit parlamentní vyšetřovací komisi. Již dvakrát poslanci z hnutí ANO a KSČM a část nezařazených poslanců zablokovali zařazení tohoto bodu na jednání. Možná je těmto poslancům jedno, co se děje s naší přírodou. Nám, poslancům z KDU-ČSL, to ale jedno není a není to jedno ani občanům naší země. Stačí se podívat na obsah petice Bečva za objasnění postupu úřadů v této kauze. Přírodu máme jenom jednu a lhostejnost k ní by se nám mohla šeredně nevyplatit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jako další vystoupí poslanec Zdeněk Podal a připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Já děkuji, pane předsedající, za slovo. Kolegyně, kolegové, já bych začal faktografií. 20. 9. 2020 došlo k této havárii na úseku 38 kilometrů Bečvy, kde bylo posléze vyloveno uhynulých 40 tun ryb. To jsou známá fakta. Méně známá fakta, o kterých se tady nemluví - a to mám dneska zprávu z územního svazu Královéhradeckého kraje z rybářského svazu - Orlice až do Jablonného, 25 kilometrů, též vytrávena. Bylo tam několik komisí, samozřejmě podepsali nějaké prohlášení, něco viděli, do této chvíle nic. Co má společného jmenovatele těch všech havárií, o tom tady z vás nikdo nemluví.

Podívejte se v televizi, chodí tam chlapi s koši, sbírají uhynulé ryby, odvážejí to do kafilerky na vlastní náklady těch organizací. Já sám jsem členem rybářského svazu, vím, o čem mluvím, nikdo vám nic nedá. My ze svých peněz zarybníme řeku, dojde k takovéto otravě, vznikají komise, mluví se o tom, vypadá to jako škoda státu. Víte, jaký je zákon? Úplně nesmyslný. Já ho nechápu. Když dají ti rybáři ze svých peněz, zarybní tu řeku, tak se v tu chvíli z těch ryb stává věc ničí. Ničí! To znamená, nikomu nepatří. A ti rybáři uklidí, zarybní a čekají na další katastrofu, až zase to uhyne, zase to oni uklidí, zase to zarybní. Je to hezké, ale donekonečna to nejde.

Řekněme si otevřeně - hledejme cesty, protože to není škoda ničí, to je škoda těch rybářů. Dodnes jsme si to neuměli připustit. Máme tady dalšího pana Martinů. To je člověk z praxe, který má na Vysočině na starost rybářský svaz. Takže prosím vás, hledejme i cesty k tomu, jak rybářům kompenzovat ty škody, a nedělejme z toho nadále věc ničí. Není to věc ničí, má to konkrétního postiženého, Český rybářský svaz. Já vám děkuji za pozornost. Petrův zdar!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí poslanec Zdeněk Ondráček a připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené paní kolegyně, vážení kolegové, já před vás předstupuji asi teď i po dohodě s našimi kolegy v klubu se stanoviskem klubu KSČM k této věci. V žádném případě nechci zpochybnit tu událost, tu mimořádnou událost, která se stala na řece Bečva, i ty následky, které tam byly. To v žádném případě ne a byl bych také velmi rád, kdyby se podařilo zjistit, kdo byl viníkem této mimořádné události, této havárie nebo toho, co se stalo.

Dovolím si v podstatě i trošku nesouhlasit se svým předřečníkem, s panem poslancem Zdeňkem Podalem, byť si v mnohém velmi rozumíme. Není úplně pravda, že v rámci trestního řízení by uhynulé ryby nebyly ničí a že by tam nebyl nikdo poškozený. Pokud trestní řízení běží a policie potom někoho vypátrá a poučuje, tak poučuje právě jako poškozeného Český rybářský svaz podle místa, podle úsekových částí, kde ten rybářský svaz zrovna působí. Pane kolego, můžeš mně věřit, protože v minulosti jsem i tuto trestnou činnost měl možnost vyšetřovat, takže vím, že i když třeba dochází k tomu, že někdo neoprávněně loví ryby anebo zvěř, říkáme tomu pytláctví, je to jak v přestupkové formě, tak v trestném činu, takže to zvíře v lese také někomu patří a je to buďto ta honitba, je to stát, je to prostě něco a ty ryby to samé. Takže vždycky, vždycky tam je někdo, kdo je poškozen. To jenom taková krátká odbočka.

A k tomu vyšetřování jako takovému. Víte, mně se... nevím, kolik z vás kolegyň a kolegů, kteří jste předložili tento návrh, kolik z vás bylo už členy vyšetřovacích komisí a co od toho očekáváte. Samozřejmě chápu, že tady, když se bavíme o některých věcech, které se týkají zdravotnictví, tak tomu všichni rozumíme, protože všichni jsme už aspoň jednou byli nemocní a všichni víme, o čem to je. Nedbáme na to, co na to říkají kolegové odborníci, lékaři či zdravotníci, zdravotnický personál, prostě všichni tomu rozumíme.

Školství, to je taky suprové téma. To se tady vždycky všichni sejdete a sejdeme a někdy to se až skoro nedá poslouchat, protože všichni jsme do školy chodili, takže máme bohaté zkušenosti, můžeme na toto téma vystupovat a všichni jsme odborníci. A těch odborností tady máme všichni tolik, že přemýšlím, že jsme někdy supermani, co všechno umíte a umíme, ale nejsme ochotni si přiznat, že prostě neumíme vůbec nic a ty vyšetřovací komise jsou pouze politickou hrátkou, kterou tady hrajeme a snažíme se něčeho dosáhnout.

Závěry vyšetřovacích komisí v podstatě většinou vedou k ničemu, anebo když vedou k tomu, že podáme nějaké trestní oznámení, tak jsme skončili tím, že jsme podali trestní oznámení a příslušné státní zastupitelství nebo policie to stejně nějakým způsobem neřeší, respektive to odloží. Byl jsem členem dvou vyšetřovacích komisí a u nás na klubu jsem řekl: Děkuji, jako bývalý vyšetřovatel už se na této šaškárně nechci podílet. Víte, já jsem byl členem vyšetřovací komise, kdy jsem se v podstatě styděl za to, co tam předvádíme jako členové vyšetřovací komise, kdy jsme - a teď si dovolím tady, vidím naproti sobě kolegyni v zeleném svetru - kdy vyslýchající kladl otázky vyslýchané osobě a řekl: Potvrďte, že osoba XY měla na sobě červený svetr. A on říká: Takto položit otázku nemůžete, já nemůžu říct, že měl na sobě červený svetr. Chvilku se to dohadovalo, až vyslýchající řekl zapisovatelce. Napište, že vyslýchaný odmítá potvrdit výpověď. Nebo odmítá něco tam říci.

Takhle se vůbec nedá vyslýchat. To se prostě nedá dělat. Otázka měla znít: Co měla paní poslankyně ten a ten den na sobě? Pokud se dobereme toho, že měla na sobě - já nechci říct, že to je svetr - prostě něco, aby zase tady nebylo, že tady někdo chodí v mikině, i na to jsou tady šílenci schopní - měla na sobě něco. A já musím říct. Ano, měla na sobě něco a jakou to mělo barvu. Tmavou? Světlou? Žlutou? Můžeme dobrat až k tomu, ale systémem otázek.

Nezlobte se na mě, vážené kolegyně a vážení kolegové, ale to z vás nikdo neumí, protože všichni si myslíte, že jste viděli kriminálku - a teď nevím, jak se ty všechny kriminálky jmenují, jak tam ti supermani američtí seberou stopy, hnedka je analyzují, udělají DNA, udělají všechno během 24 hodin a mají pachatele. To prostě tak je, všichni na to koukáme, říkáme: To jsou borci, proč to ti čeští policajti neumějí, to jsou tak tupí? Ne, oni nejsou tak tupí, oni jenom to dělají podle toho, jak to prostě jde udělat a jak se to má dělat. A výsledky mají, ve srovnání s těmi zahraničními kolegy srovnatelnými.

A když mluvíme o tom, že se tady něco stane, víte, jaké je procento objasněnosti trestné činnosti u nás? Budeme mluvit třeba... samozřejmě je to podle druhu kriminality, u násilné kriminality máme velmi dobrou objasněnost, ale u té majetkové objasněnost je, řekněme, v řádech desítek procent, řekněme do jedné třetiny, a dvě třetiny zůstávají neobjasněny. Bohužel, i takováto situace se může stát, že zůstane neobjasněna. Ale věřte tomu, že orgány činné v trestním řízení, v tomto případě policie, dělá všechno pro to, aby informace shromáždila a důkazy získala a samozřejmě toho, fyzickou nebo právnickou osobu, která by se takové mimořádné události dopustila, dohnala před soud a před pomyslnou spravedlnost.

Jestliže chceme tvrdit, a už teď to tady v podstatě tvrdíme, že orgány policie něco zametají pod koberec, že inspekce životního prostředí... inspekce - myslím, že životního prostředí - nepracuje tak, jak by pracovat měla, to jsou poměrně silná obvinění. To jsou poměrně silná obvinění! Jestli takové informace máte, tak konejte, předložte takové důkazy, v rámci policie podejte podněty odboru vnitřní kontroly, popřípadě Generální inspekci bezpečnostních sborů, pokud tu je, České inspekci životního prostředí. Pojďme se o tom bavit, že to mají prošetřovat orgány policie. Já vám zaručím, že si to vezmou policejní orgány, které nebudou vůbec spřízněny a nebudou ani tam řekněme v nějakém stupni, v nějaké provázanosti s těmi orgány. Na všechno máme přece svoje postupy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP