(16.00 hodin)
(pokračuje Ondráček)

A my tady chceme tvrdit, že opravdu dokážete víc a že jsme lepší? Opravdu si myslíte, že umíte vyslýchat, že umíte sehnat ty důkazy? Jakým způsobem je získáte? Četli jste někdy jednací řád Poslanecké sněmovny, který se týká vyšetřovacích komisí? Viděli jste, co tam je o vyšetřovací komisi napsáno? Víte, jaké má pravomoci? Když vy pozvete někoho k výslechu a ten člověk nedojde - a myslím, že vám to tady prokazoval pan kolega v rámci jedné vyšetřovací komise, myslím, že to bylo OKD, kdy vám se vztyčeným prostředníčkem ukazoval, že se vám sem nikdy nedostaví? A já myslím, že jste ho sem nikdy nedostali. Tak na co si to tady chceme hrát? Chcete opravdu ukázat, že jste super poslanci a že máte větší pravomoci, než mají orgány činné v trestním řízení, které k tomu mají celý trestní řád? My k tomu máme dva paragrafy v jednacím řádu, možná tři, ale to, co má policie, celý trestní řád, a často kolikrát je i ta policie řekněme, nechci říct bezmocná, ale narazí na procesní hranice toho, kam až může, tak říkáme, že to je málo, že my umíme víc. Neumíte nic! Neumíte nic, nedokážete vůbec nic víc!

Já jsem si přečetl tady ten návrh na zřízení komise, kde je i návrh usnesení. Nezlobte se na mě, ale vy mě dokážete rozesmát: Ukládá "vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě a tak dále shromáždit veškeré podklady k ekologické katastrofě na řece Bečvě ze dne 20. září 2020 i k následným haváriím v uplynulém roce." Dobře, shromáždíte něco. Budete to shromažďovat duplicitně sami, nebo jakou máte představu? Že zavoláte policii a řeknete: Hele, milí kolegové policisté, dejte nám všechno, co jste zatím zjistili, a my se na to podíváme. Jakou očekáváte odpověď? Já vám to řeknu teď úplně na začátku. Orgán činný v trestním řízení vám řekne, že přípravné řízení trestní je ze zákona neveřejné a že vám nic nedají. Tečka. A kdybyste se stavěli na hlavu a tleskali přitom ušima, tak prostě nedosáhnete vůbec ničeho dalšího. Takže budete to shánět znova. OK, máte na to právo, jste vyšetřovací komise, tak si to sháněje.

Potom máte bod dvě: "Prověřit získané podklady a vyvodit případnou trestní odpovědnost za zjištěná pochybení." Super. Takže vy jste takoví borci, že dokážete s vaší právní kvalifikací, kterou každý z vás zde máte, ale nikdo z vás nemá kvalifikaci policejního vyšetřovatele nebo orgánu činného v trestním řízení; někteří z vás jsou tedy právníci, abych úplně nesnižoval tu autoritu tady, takže vy ty získané materiály vyhodnotíte a zjistíte případnou trestní odpovědnost. Sakra, kde je presumpce neviny? Tu trestní odpovědnost mají vyvozovat orgány policie a předkládat to po dohodě se státním zástupcem a obviňovat buď právnické, nebo fyzické osoby za to protiprávní jednání, ale o vině potom rozhodují soudy. Samozřejmě řekněte, ale my jsme nemysleli, že bychom někoho obviňovali. My pošleme to trestní oznámení. Takže my v podstatě teď říkáme, že seženeme podklady, které nám policie nedá, protože už se s tím tam půl roku crcá, ale my to seženeme, protože jsme borci, vyhodnotíme to, protože jsme lepší než ti policajti, kteří stejně nic neumí, protože to stejně zametají pod koberec, to je vaše myšlenka, a řekneme: Takhle jste to měli udělat. A dáte to státnímu zástupci. Otázka: Potřebujeme Policii ČR? Já si myslím, že ji můžeme zrušit.

Za třetí: "Vyhodnotit na základě získaných podkladů správnost postupu dotčených orgánů státu a jiných osob, jejich případná procesní pochybení či liknavost." No, tak to už je super inkvizice. Samozřejmě chápu, že některé strany k tomu měly blíž historicky, ale správnost postupu dotčených orgánů... My budeme hodnotit, jestli Česká inspekce životního prostředí, my budeme hodnotit, jestli Policie ČR, jestli státní zastupitelství postupovalo v souladu se zákonem, a zjistit případná pochybení? Nejsou od toho jiné kontrolní orgány? Nemáme odbory vnitřní kontroly u policie, nemáme Generální inspekci bezpečnostních sborů a další instituty, o kterých jsem zde hovořil? Jestli ne, tak všecko můžeme zrušit. To tak ušetříme ve státní správě, protože můžeme říct jenom: Poslanecká sněmovna má 200 superborců - 199, mě tam nepočítejte - kteří všechno dokážou. Takže ne!

A za čtvrté: "Dohlédnout na plnění usnesení." Dobré, to ještě by celkem šlo.

Pak je dobré, to vám musím přečíst: "Ukládá vládě ČR a dotčeným orgánům státu poskytnout vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny plnou součinnost při fungování." Myslíte si, že když uložíte vládě, že vláda může uložit policejnímu orgánu, respektive Ministerstvu vnitra a tomu policejnímu orgánu, aby vám dala spisový materiál, který doteď nashromáždila? To bude cár papíru, usnesení Poslanecké sněmovny. Policie a státní zastupitelství jednají na základě zákona a Ústavy ČR. Znova opakuji, přípravné řízení trestní je ze zákona neveřejné, takže vám neposkytnou vůbec nic.

Samozřejmě chápu, že nás trápí, že to hrozně dlouho trvá. Mě to také trápí, ale vzpomeňte si na jiné kauzy, které byly, a historicky - srazily se vlaky tamhle někde u Studénky nebo kde to tam bylo, když tam spadl ten most a ještě tam do toho vlétlo pendolino. Já myslím, že ten znalecký posudek - v tu dobu jsem byl ještě činný v aktivní službě, takže vím - že ten znalecký posudek v tu dobu trval také víc než rok, než prostě se dobrali konce. Vezměte si, když se srazily, abych udělal radost svému předsedovi, migy nad Českými Budějovicemi. To vyšetřování migů, a já jsem ten spisový materiál viděl, protože tehdejší vyšetřovatel byl řekněme můj kamarád, znali jsme se z různých pracovních jednání, takže jsem měl možnost ten spis potom vidět - potom vidět, podotýkám, když už to bylo ukončeno, a následně když jsme to projednávali v rámci mého působení dopisovatele Kriminalistického sborníku. A když jsem tam viděl ten znalecký posudek, no, vážené kolegyně, vážení kolegové, jestli si myslíte, že to dokážete udělat lépe než ti inženýři, než ti lidé, tak opravdu smekám před vámi klobouk.

Vzpomeňme si, není to tak dávno, Morava, ta má stále nějaké kauzy, vybuchl muničák ve Vrběticích. Za jak dlouho se dostaly orgány činné v trestním řízení do epicentra výbuchu, aby mohly provést ohledání místa činu? Bylo to za týden? Bylo to za měsíc? Bylo to za rok? Jak dlouho trvalo odstranění této mimořádné události? Měsíce a roky. Měsíce a roky! A jaký máme výstup toho, čeho se tam docílilo?

Vážení kolegové, v této situaci říkám, že chci znát viníka. Chci znát viníka, kdo zavinil tuto mimořádnou událost, a byl bych velmi rád, kdyby viník byl vypátrán příslušnými orgány, to znamená Policií České republiky za dohledu státního zástupce ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí, za účasti náležitého počtu přibraných znalců. Není to o tom, jestli chci teď v současné době říci, že za to může, a teď nevím, jak se ten podnik tam jmenuje, který patří do holdingu Babiše, mně je to úplně ukradené, jestli to tam je, nebo není, protože mně jde vždycky o tu spravedlnost. A jestli se tady chcete povyšovat nad orgány činné v trestním řízení, tak si myslím, že nečiníte dobře. Nečiníte dobře, protože někdy ta naše nabubřelost, jak my jsme všichni nejlepší a všechno umíme, pak vede k tomu, že jsem byl účasten těch vyšetřovacích komisí a musel jsem se stydět za to, jaké úkony tam děláme, a když nás pak policie požádala, abychom jim dali ty naše materiály, které jsme shromáždili v rámci vyšetřovací komise, tak jsem se jako ateista pokřižoval a požádal jsem v podstatě, ať raději zapálí budovu, než aby jim to vydali, protože jinak policie zjistí, jací diletanti seděli v té vyšetřovací komisi a co jsme tam předváděli.

Takže za sebe - a dovolím si říct i za poslanecký klub - nebudeme podporovat vznik této vyšetřovací komise, protože důvěřujeme orgánům činným v trestním řízení a nepovyšujeme se nad jejich činnost. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobré odpoledne. Budeme pokračovat faktickými poznámkami, takže paní poslankyně Balaštíková bude muset ještě chvilku počkat. Nejdříve pan poslanec Jurečka s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Podal, poté pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP