(17.00 hodin)

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Já jsem neříkala to, co se mi teď předesílá. Nicméně pokud chcete skutečně pomoci Bečvě a těm lidem, zřiďte pracovní skupinu, přizvěte si pány ministry, protože to jsou dotazy na ně. Já nebudu řešit, jestli odhad jaký, takový. Pak bych byla ještě nařčena, že jsem nedej bože proboha na tom odhadu pracovala já, a jak jsem dopadla s kožešinovými farmami... Takže zeptejte se těch, kterých se to prosím týká. Zřiďte si tu skupinu, pracujte na tom, protože jediná cesta je, prosím, úpravou zákonů. Nemyslím si, že to vyřeší vyšetřovací komise. Pokud budete mít pracovní skupinu k tomu, já to ráda podpořím, ale ne takovou verzi.

A pane kolego Benešíku, já jsem se domnívala, že jste jiného vzdělání. Vy mi připadáte právník, protože vy vždycky chcete to nějak takhle jako zamotat. Já jsem to přece takhle úplně neříkala.

A k vám, pane kolego (Jurečko), prostřednictvím pana předsedajícího, prosím, to jsou informace, které jsem obdržela jako tehdejší radní od Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí a s nimi jsem pracovala. Já jsem rozhodně nebyla účastna jakémukoli rozdělování, ale měla jsem informace, jak se jednotlivá ministerstva vypořádají s touto havárií, jak k tomu budou přistupovat, a od obou pánů ministrů jsem měla stanovisko, že oni se dohodli, které ministerstvo co bude platit na této havárii. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Připomenu, že bychom se tady měli oslovovat mým prostřednictvím. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Elfmark. Paní poslankyně Fialová to stáhla. Prosím.

 

Poslanec František Elfmark: Děkuji za slovo. Chtěl jsem, prostřednictvím pana předsedajícího, k paní Balaštíkové. Vy jste, když ta kauza vznikla, pondělí, úterý, středa, osobně jako radní za životní prostředí a zemědělství jela na místo a zajímala jste se, jak nám tady vykřikujete, jak jste všechno pro to co udělala, tak určitě jste tam byla, všechno jste zjistila, vyšetřila, taky jste věděla, měla jste svůj názor. Obecně řečeno, kauzu jste řešila určitě, že ano?

Já jsem byl v komunikaci s panem inženýrem Stanislavem Pernickým a mám vám prostřednictvím tohoto pultíku sdělit, že rozhodně se necítí jako zmanipulovaný chudák a že určitě ho nikdo nemanipuluje. A stejně tak všechny lidi, kteří jsou podepsaní pod tím dopisem, přišel všem.

Pan místopředseda Filip tady vzpomínal, že výbor životního prostředí, kterého jsem já členem, nic nedělá. Jenom bych řekl, že 11. jsme měli na výboru kulatý stůl, pan ministr to určitě potvrdí. Věnovali jsme tomu x hodin. Třetího února jsme zařadili taky bod na výbor životního prostředí, kde tyhle věci řešíme, a ve své řeči jsem vzpomenul, že 17. února, to taky pan ministr potvrdí, budeme tenhle bod taky řešit. Takže ty věci se přes výbor řeší. Ale kdybychom se nějak posunuli za celou tu dobu od 29., dneska jsme tady vůbec nemuseli trávit čas, dávno to mohlo být vyřešené.

Vzpomenula jste tady nějakou pracovní skupinu. Tu dávno i pan ministr, pokud ho tak velmi zajímá to, aby se to všechno došetřilo, mohl zřídit nebo nějakým způsobem nám s tím pomoct. Co jsme se na výboru vždycky dozvěděli, bylo v podstatě nic.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Blaha s faktickou poznámkou, poté paní poslankyně Balaštíková, poté pan poslanec Výborný. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane místopředsedo. Já už tu debatu nechci příliš protahovat, ale byla tady řeč o škodě. Český rybářský svaz tu škodu vyčíslil. Skládá se to ze škody jednotlivých organizací. Přímá škoda na rybách je 24 milionů. Nepřímá škoda na rybách, to znamená likvidace v kafilerii, 469 000, a nepřímá škoda na rybách spočívající v likvidaci 442 000. Úhrnem téměř 25 milionů korun - 24 911 555 korun. Takže jestli se bavíme o nějakých 7 milionech, tak je to jenom kapka v moři.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Balaštíková s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Výborný. To by byla v tuto chvíli poslední. Prosím.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Já jenom prostřednictvím vás, pane předsedající, řeknu kolegům: ani moje nástupkyně za Pirátskou stranu neshledala, že jsem jako radní za životní prostředí a zemědělství pochybila. Samozřejmě že jsem ty věci řešila. Asi jsem udělala jednu velkou chybu, já o tom nepíšu na Facebooku, já o tom nepíšu do novin. Já to nedělám. Je to moje asi velká chyba, protože já když někomu zvednu papír ze země, já to hned nikam nehlásím.

A jak se tady baví o těch škodách, prosím, to jsou dotazy na ministry, ne na mě. Jak jsem já obdržela informace, tak jsem se vám je tady snažila prosím předat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Výborný, v tuto chvíli poslední faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych chtěl moc poprosit - jsem sice poslanec z Pardubického kraje, ale samozřejmě mám ten samý zájem jako všichni ostatní ten megaprůšvih, který se stal s Bečvou, skutečně vyšetřit. Ale prosím, ať tato Sněmovna nesupluje roli vyšetřovací komise.

Prostřednictvím pana místopředsedy k paní poslankyni: prosím pěkně, myslím, že vy jste úžasná adeptka na členku té vyšetřovací komise. Evidentně z toho, co jste řekla, budete jedna z prvních, která budete vyslechnuta, abyste tam mohla předložit, a to říkám naprosto upřímně, abyste mohla všechny ty věci, o kterých jste tady říkala.

Myslím, že je zbytečné si tady vyčítat, co kdo píše nebo nepíše na sociálních sítích. Prosím pěkně, tuto debatu, kterou zde vedeme, a týká se to úplně všech, paní poslankyně, přesuňme právě na tu vyšetřovací komisi. Já se těším, že ji podpoříte. Je evidentní, že máte zájem na tom, aby ta věc byla vyšetřena. Ale prosím, pojďme se posunout dál. Myslím si, že za těch dalších 480 bodů, nebo kolik jich máme, toto opravdu nestojí. Moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně Balaštíková ještě s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Prostřednictvím pana předsedajícího, já určitě členem žádné takové komise být nechci, ale vy jste asi nepochopil, že tu komisi chcete vy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli bych pozval pana ministra Brabce s přednostním právem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuju. Já jsem, kolegyně, kolegové... jak říká klasik, mně se chce něco říct, a já to řeknu. Tak především, kdyby byl opravdu zájem to rozdělit na ty dvě věci, které jsou podle mého názoru velmi rozdílné.

To znamená hledání nějaké trestněprávní odpovědnosti, a to je opravdu záležitost policie a státního zastupitelství. Znovu říkám, už to tady padlo, je to živá kauza a je to vlastně asi největší precedens, co bychom tady udělali, že se zřídí vyšetřovací komise k běžící živé kauze. To je první věc.

Druhá věc, a tady musím říct, že mě zklamal i pan kolega Elfmark - byť jinak si myslím, že komunikujeme spolu velmi dobře - protože on neříká pravdu. A celá řada z vás, omlouvám se, neříkala úplně vždycky jako v tomhletom pravdu, nebo věci vytržené z kontextu. Protože není pravda - a pan kolega Elfmark se vlastně sám sobě trochu popřel, protože on říkal, kolikrát se tím zabýval výbor pro životní prostředí. Jasně, na ten výbor jsem chodil a vždycky přijdu, pokud budu pozván, a já jsem na těch minulých výborech i říkal, jakou máme připravenou změnu legislativy. Máme změnu vodního zákona. Máme připravenou novelu vodního zákona. O tom jsem informoval. Máme celou řadu dalších aktivit, které děláme. O tom jsem informoval. A to je právě záležitost výboru pro životní prostředí nebo jakéhokoli odborného týmu.

Ale při vší úctě, vážení, to přece není záležitost vyšetřovací komise, aby vyšetřovací komise řešila změnu legislativy. To budeme u každé kauzy, u každé havárie dělat změnu legislativy, nebo u čehokoli, přes vyšetřovací komisi? To je přece záležitost výborů, to je záležitost seminářů, speciálních týmů, přímo k tomu stvořených. Ale vyšetřovací komise je přece něco jiného. To znamená, tady oba ty cíle... Podle mě vyšetřovací komise míří úplně jinam. Jeden chce nahradit policii a státní zastupitelství v běžící kauze, a znovu říkám: asi nemám co dodat k tomu, co říkal pan kolega Ondráček ve věci odborné, protože on je bývalý vyšetřovatel. A druhá věc je, že se bavíme o odbornosti, to znamená změny legislativy. A já říkám: určitě máte pravdu v tom, že celá řada aspektů takhle velké katastrofy, která tam nastala, ukázala, že vodní zákon a součinnost není prostě dokonalý. To je pravda. A my jsme to také zohlednili a připravili jsme novelu vodního zákona.

A celou řadu dalších věcí. Měření vody na Bečvě, stálé, které by už brzy mělo být instalováno. Už před několika týdny jsme zahájili ad hoc měření na Bečvě bez jakéhokoli upozornění dopředu, to znamená nehlášená měření kvality vody. To dělá Výzkumný ústav vodohospodářský. Aktualizujeme tam seznam výpustí přes povodí Moravy. Tam je celá řada věcí, která běží. A já pak tady slyším, že jsem neinformoval nebo že se vlastně vůbec nic neví. To prostě není pravda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP