(17.20 hodin)
(pokračuje Kobza)

My bychom měli v první řadě z toho, co se stalo na Bečvě, ale nejenom na Bečvě, hledat poučení, protože když jsem dostal první zprávy o neštěstí na Bečvě, tak jsem si samozřejmě nemohl nevzpomenout na jednání, která jsem vedl na Ministerstvu zemědělství, když se chystal ústavní zákon o ochraně vody, kde jsem zdůrazňoval, že vodu je nutné chránit nejenom před přírodní katastrofou, ale i před lidským zásahem, před zlým úmyslem. Samozřejmě při pohledu zpátky časově si uvědomuji, kolik takových katastrof jsme tady mohli mít, například kdyby došlo k povolení těžby zlata, ať už na Mokrsku, nebo v Kašperských horách, protože samozřejmě katastrofa, která byla v Rumunsku na Baia Mare, kde došlo k protržení hráze reakčního jezírka s kyanidy a otrávili Tisu 200 kilometrů do posledního pulce, tak samozřejmě to je takový nejkřiklavější případ toho, jak lidská nedbalost, lidská arogance a řekl bych lehkomyslnost můžou skutečným způsobem spáchat velké katastrofy.

Otázka bezpečnosti vody u nás dostává tím pádem samozřejmě úplně jinou důležitost. Jedná se o strategickou surovinu, jedná se z hlediska naší bezpečnosti, národní bezpečnosti, státní bezpečnosti o jednu z nejdůležitějších věcí. My bychom to poučení měli hledat i v tom, jakým způsobem umožňujeme orgánům, které mají na starosti jak ochranu vody, tak vyšetřování případných znečištění, neštěstí, katastrof, jak jim umožnit, aby mohly pracovat lépe, pružněji, intenzivněji a jak současně ale hledat nástroje, jak je motivovat k tomu, aby nic nezanedbaly.

Takže pojďme se podívat v rámci celé kauzy právě na širší souvislosti s Bečvou, protože jak říkám, Bečva je případ, který se může stát na kterékoli řece, na kterémkoli vodním toku, ať už je to důležitý zdroj pitné vody, nebo průmyslových vod. Hledejme systém, jak ho můžeme zlepšit, jak ho můžeme udělat daleko efektivnější a rychlejší, protože si myslím, že to je i to, o čem mluvil částečně kolega Ondráček, že my tady nejsme od toho, abychom policii překáželi. My bychom jí měli pomoct, my bychom jí měli pomoct tak, aby skutečně měla dostatečnou motivaci i pravomoci k tomu, aby fungovala dostatečně efektivně a pružně.

Jak jsem říkal, bylo toho řečeno moc, já to nechci protahovat, protože ta diskuze přece jenom se trošku vinula jiným směrem. Ale nezapomínejme při diskuzi o rybách na to, že to je voda, o co jde, že to je voda, kterou musíme chránit stůj co stůj, protože koneckonců na aktivitách zahraničních koncernů, které tady vodní zdroje využívají naplno a své horentní zisky, které z toho mají, posílají do zahraničí, je vidět, že ony si tu důležitost a tu váhu nejenom ekonomickou, ale i společenskou a strategickou uvědomují naplno. Takže prosím, chraňme vodu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Gajdůšková a poté případně pan poslanec Feranec. Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, vážený pane ministře, pan kolega Kobza, můj vážený předřečník, mě inspiroval. Přidávám se k tomu tvrzení, že voda je život a život, tedy vodu, musíme chránit. Tímto úhlem pohledu bychom měli nahlížet i téma, o kterém se bavíme, a to je ekologická havárie na řece Bečvě. Na začátku projednávání tohoto bodu jsme zde slyšeli velmi emotivní vystoupení. Mohla bych být také velmi emotivní, protože jsem u řeky Bečvy vyrostla a mohla bych vzpomínat na spousty krásných chvil i na to, jak v jednu chvíli Bečva přestala být čistou, nedalo se v ní koupat, jak se to po devadesátém roce zase napravilo a dneska je to opět krásná řeka - respektive byla do té katastrofy, ale já jsem ráda, že slyšíme, že přece jenom se nestala ani po té hrůzné ekologické havárii mrtvou řekou, ale že ta řeka žije.

Nicméně je potřeba, je skutečně potřeba se té záležitosti věnovat. Musím říct, že mě velmi a velmi mrzí, co se stalo, a ještě více mě mrzí to, že tak dlouho trvá věc objasnit, nasvítit tak, aby bylo zřejmé nejenom, kdo za co může, ale hlavně co udělat, abychom předcházeli podobným haváriím. Věc sleduji v této chvíli přímo ze Zlínského kraje, kde se zúčastňuji pravidelně jednání rady Zlínského kraje. I tato situace na Bečvě byla pro nás inspirací a impulzem, aby na Zlínském kraji byl obnoven odbor životního prostředí. Do této chvíle byl součástí - nebo v minulém období byl součástí - odboru pro územní plánování a my jsme rádi, že v této chvíli vzniká opět samostatný odbor životního prostředí, který bude mít přece jenom asi větší prostor a větší podporu k tomu, aby se ochranou životního prostředí zabýval.

Současná informace ze Zlínského kraje tedy je, že nyní běží lhůty na připomínky ke kontrole integrovaného povolení v rámci vodoprávního zákona, že tedy věc zatím uzavřena není a nemůže být. Ale i z toho, co v této chvíli víme, se ukazuje, že by bylo nutné pro pružnější reakce skutečně připravit i legislativní úpravy k tomu, aby byla podpořena prevence pro případné krize, ať už jsou to živelní katastrofy, ekologické havárie či podobné krize. Tam jenom když se bavíte s těmi lidmi, kteří u toho byli hned, tak je potřeba jim vyslovit velký obdiv k tomu, co dělali a jak fungovali, ale na druhou stranu oni to dělali se srdcem na dlani, s velkým přesvědčením, s velkým entuziasmem, ale nebyla tam daná pravidla. Oni skutečně pracovali, jak nejlépe uměli, a hluboký obdiv všem těm lidem, kteří tenkrát u toho byli, ale takhle to fungovat nemůže. Skutečně, pro řešení podobných krizí je potřeba, řeknu to laicky, mít jasně rozdané úkoly a ti lidi na to musí být připraveni. Proto zase i do programového prohlášení rady Zlínského kraje jsme vložili záměr zkontrolovat a obnovit všechny strategie krizového řízení, které jsou potřeba.

Ještě snad k té situaci znovu přidám - znovu řeknu, podtrhnu - že Ministerstvo zemědělství velmi rychle zareagovalo, bezprostředně zareagovalo tím, že poskytlo peníze na zarybnění, a proto jsem mohla v úvodu svého vystoupení říct, že v této chvíli už řeka Bečva je opět živá, i když asi to bude ještě chvíli trvat, než se úplně vrátí do kondice, ve které ta řeka byla. Finanční prostředky právě na ty sanace tam již poskytl Zlínský kraj a jistě ještě poskytne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP