(17.30 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

Závěrem toho vystoupení bych jenom chtěla říct, že je skutečně potřeba celou věc nasvítit, a to Poslanecká sněmovna může. A jestli něco můžeme jako jediní v podstatě v téhle chvíli, tak to udělat musíme. Může to být komise, může to být pracovní skupina, ale jsem přesvědčena o tom, že bude užitečné, aby se Poslanecká sněmovna dál touto záležitostí zabývala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pěkný podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové, další v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Milan Feranec, zatím poslední přihlášený. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, dámy a pánové, já budu stručný. Chtěl bych se vrátit k té materii, to jest k tomu navrženému usnesení. On už tady říkal pan kolega Ondráček, tady kladl nějaké otázky. Já jsem poslouchal tu debatu, já jsem neslyšel odpovědi, tak bych se rád zástupce překladatelů zeptal, prostřednictvím pana předsedajícího, na asi tři konkrétní otázky k tomu usnesení. Skutečně trváte na přijetí usnesení, kde Poslanecká sněmovna ukládá vyšetřovací komisi shromáždit veškeré podklady k ekologické katastrofě, jinak řečeno, skutečně jim chceme uložit, ať převezmou od Policie České republiky spis živého případu? To je první otázka.

Skutečně trváte, abychom jako Sněmovna uložili vyšetřovací komisi, aby prověřila získané podklady a vyvodila případnou trestní odpovědnost? Skutečně, neměly by to dělat orgány činné v trestním řízení? A skutečně chceme, aby vyšetřovací komise vyhodnotila správnost postupů dotčených orgánů státu a jiných osob, jejich případná procesní pochybení či liknavost?

Pochopitelně, Sněmovna je suverén, může cokoliv, ale abychom tyto úkoly mohli naplnit, nebo ta komise, asi bychom měli přijmout nějakou další část usnesení, já teď řeknu jako příklad: bod "Další vyšetřování případu ekologické katastrofy na Bečvě plně přebírá vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky". A další bod: "Pro účely tohoto vyšetřování se pozastavuje účinnost trestního řádu, zákona o Policii České republiky a zákona o státní službě." Prosím, tento návrh berte jako argumentaci ad absurdum. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já děkuji. S přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že je to opravdu velmi vážná a složitá materie a kolega Feranec tady vznesl spoustu zásadních otázek, tak já bych si dovolil poprosit o kratičkou přestávku na poradu našeho klubu do 18.00 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přerušuji jednání do 18.00 hodin, kde budeme projednávat pevně zařazený bod.

 

(Jednání přerušeno v 17.34 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP