(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem našeho pořadu jsou

 

487.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelky vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Já poprosím, první byla vylosována paní poslankyně Monika Jarošová, já jí dávám slovo a prosím, aby přednesla svoji interpelaci na předsedu vlády Andreje Babiše. Připraví se pan poslanec Ondřej Profant.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Vážený pane premiére, nejsem jediná z poslankyň, komu přicházejí žádosti od žen typu: Paní poslankyně, jsem hluboce zklamaná, že ženy nemají zastoupení ve Sněmovně, aby žádaly o otevření kadeřnictví. Tohle je frustrující a nechápu, že se neozýváte. Paní poslankyně, proč mlčíte, to se těch chlapů bojíte?

Paní má pravdu, ale ne v tom, že se bojím, tak se vás ptám, pane premiére, zda je opravdu nutné, aby byly uzavřeny služby typu například kadeřnictví, kde mimo obsluhy jsou jeden, maximálně dva lidi, nebo pedikúra. Je spousta starších občanů, kteří ji nutně potřebují, a jiné a jiné živnosti, které jsou sice zbytné na krátký čas, dá se chvíli bez nich vydržet, ale z dlouhodobého hlediska jsou nutné. A to se týká všech malých živností, i trhovců, tak proč se tiše likvidují? Jak to mají vnímat, zvláště když vidí, jak velké fabriky bez omezení jedou? Můžete nám vysvětlit, čím v malých službách kdo koho ohrožuje a v čem je to nebezpečnější než plné supermarkety a přecpaná MHD? To si přece nikdo nemůže myslet, že když se do malého obchodu pustí maximálně tři lidé, že se rozjede nákaza. To je jejich likvidace, spousta z nich už se zpátky na nohy nepostaví i přes vaše různé podpory. V čím zájmu je tyto živnosti likvidovat? Já sice rozumím tomu, že v první řadě potřebujeme být zdraví jak fyzicky, tak psychicky, ale k dobré psychické pohodě patří i jistoty. Naši živnostníci a podnikatelé musí cítit jistotu pro své podnikatelské projekty, a tu tady zdaleka nemají. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Předseda vlády je omluven a odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

Poprosím pana poslance Ondřeje Profanta, připraví se paní poslankyně Golasowská.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážený pane premiére, vaše vláda již v říjnu 2020 zveřejnila první verzi Národního plánu obnovy. Tato verze čelila kritice od širokého spektra subjektů. Dokument nakonec ani nebyl schválen vládou. Evropské komisi byla odevzdána jakási pracovní verze s tím, že vláda co nejdřív předloží aktualizovaný návrh. Za Piráty jsme již 10. 12. zaslali svá východiska a nabídli jsme vládě pomoc při sestavování Národního plánu obnovy. Ačkoliv se termín odevzdání blíží, poslanci návrh stále neobdrželi. Vzhledem k objemu 180 miliard korun by na základních obrysech Národního plánu obnovy měla být široká shoda, a tu my tu nevidíme, protože vlastně nemáme o čem se bavit. Proto se vás zcela konkrétně ptám na tyto otázky: Jaké oblasti pro investice považuje vláda za prioritní? Jak konkrétně vláda podpoří restrukturalizaci české ekonomiky? S kterými subjekty vláda konzultuje sestavování Národního plánu obnovy? Kdy vláda zveřejní novou verzi Národního plánu obnovy a kdy ji předloží Sněmovně? Obdržela vláda zpětnou vazbu od Evropské komise k první verzi Národního plánu obnovy? Jak zajistíte, že se dodrží minimálně 37 % objemu do udržitelné transformace a jak zajistíte, že se dodrží minimálně 20 % objemu do digitální transformace. Děkuji za odpovědi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Golasowská. Připraví se pan poslanec Benešík.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, Asociace poskytovatelů sociálních služeb spolu se svými partnery stále vyjednává o navýšení úhrad za ubytování a stravu v rámci vyhlášky 505. Vy osobně jste nejprve přislíbil, že vyhlášku podpoříte, a následně poté jste sdělil, že zvýšení úhrad nepodpoříte. Pane premiére, vaše politické rozhodnutí způsobilo poskytovatelům sociálních služeb nemalé problémy. Více než 10 let staré limity jsou omezující a nemohou v současné době pokrýt náklady, které jsou spojeny s poskytnutím ubytování a stravování. Vždyť i důchody se za několik let navýšily, ale úhrady například za stravu či za ubytování již dlouho ne. Přitom stále platí ustanovení zákona, že uživatelům pobytových služeb stále náleží minimálně 15 % jejich příjmu. To se nemění, jejich spotřební koš se nenavyšuje, příjmy ano. Poskytovatelé jsou nuceni seniorům a zdravotně postiženým snižovat počty jídel denně, omezovat nákupy některých surovin, zařazovat do jídelníčku méně pestrou stravu, což znamená například méně bílkovin a zeleniny, a mnoho dalšího, což má samozřejmě neblahý výkon na jejich životosprávu. A navíc, poskytovatelé dotují vlastně náklady na stravu z vlastních zdrojů, a zejména to jde z provozních nákladů.

Pane premiére, proto se vás ptám, proč jste změnil názor a nejprve jste slíbil Asociaci podporu a pak své rozhodnutí změnil, i když pro mnohé z poskytovatelů jsou tyto staré limity omezující a nemohou v současné době pokrýt náklady, které jsou spojeny s poskytnutím ubytování a stravování. A také vás žádám, abyste své rozhodnutí změnil. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně, pan předseda vlády odpoví písemně. Poprosím pana poslance Benešíka, ať vystoupí se svou interpelací, připraví se pan poslanec Bartošek.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. Evropská unie přišla s plánem obnovy po pandemii. Česká republika může získat více než 170 miliard korun na oživení a transformaci ekonomiky a společnosti. Tyto prostředky budou využívány na základě takzvaného Národního plánu obnovy. Samotná struktura výdajů v aktuální vládní verzi plánu budí ale rozpaky, nejvíce, až 118 miliard má být vyhrazeno na fyzickou infrastrukturu a zelenou tranzici. Oproti tomu na digitální transformaci je určeno 25 miliard, na vzdělávání a trh práce 23 miliardy nebo na výzkum, vývoj a inovace pouhých 12,5 miliardy. Přitom sociální partneři, tedy zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů, vyzývají vládu k navýšení peněz na digitalizaci, vzdělávání a výzkum.

Vlády členských států byly Evropskou komisí vyzvány, aby do diskuze o prioritách Národního plánu vtáhly zástupce širokého spektra společnosti, tedy zástupce zaměstnavatelů, zaměstnanců, územní samosprávy, vzdělávací instituce nebo národní parlamenty. V případě naší Poslanecké sněmovny musím bohužel konstatovat, že nejsme do tohoto procesu vtaženi vůbec, i když jsme k tomu vládu svým usnesením vyzvali, a sociální partneři vyjádřili řadu výhrad k obsahu návrhu a také k tomu, že jejich názory a připomínky nejsou dostatečně vládou reflektovány. Svou účast na procesu tvorby Národního plánu obnovy považují za víceméně formální. Také se shodli na tom, že je potřeba více času k tomu, abychom do Bruselu poslali kvalitní materiál, který skutečně umožní financovat kvalitní projekty, které opravdu zvýší naši konkurenceschopnost a odolnost. Jak vláda hodlá napravit tento stav a vytvořit dostatečný prostor pro podněty a návrhy sociálních partnerů, územních samospráv, poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Poprosím pana poslance Bartoška, aby přednesl svoji interpelaci, připraví se paní poslankyně Kovářová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP