(14.40 hodin)

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, minulý týden vyšla díky médiím najevo informace, že vládní zmocněnec pro vztahy s Ruskem Rudolf Jindrák odmítá navzdory žádosti Ministerstva financí jednat s Moskvou o vystoupení ČR z Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, jak o tom rozhodla vláda Bohuslava Sobotky již v roce 2017. Banka přitom pro ČR představuje zbytečné reputační a bezpečnostní riziko. Varují před ní jak naše tajné služby, tak i západní spojenci. Tato dříve sovětská a nyní v podstatě ruská finanční instituce dlouhodobě sloužila jako krytí pro aktivity sovětské tajné služby a v současnosti ze strany bezpečnostní komunity existují velmi důvodná podezření, že stejný účel plní i pro majoritní ruské držitele. Problematické jsou i její půjčky. V roce 2018 například zapůjčila 40 milionů eur ruské společnosti Techsnabexport, podle níž stejně jako před její mateřskou společností Rosatom varovaly české tajné služby.

O rok později pak tato banka poskytla 8 milionů eur na obchodní transakci spojenou s běloruskou pobočkou ruské Sberbank, jež figuruje na sankčním seznamu Spojených států i EU. Podobná reputační i bezpečnostní rizika nese pro ČR i účast v ruské Mezinárodní investiční bance. Její nové zázemí v Budapešti, kam se přesunula v roce 2019, může opět posloužit jako krytí špionážní činnosti, neboť její zaměstnanci mají zajištěnou diplomatickou imunitu. Stejně jako v případě MBHS hrozí ale i obcházení sankčního režimu nebo praní špinavých peněz. Její vedení má navíc vazby na ruskou politickou elitu. Vláda Bohuslava Sobotky rozhodla o vystoupení z Mezinárodní banky hospodářské spolupráce již v roce 2017.

K vystoupení ČR z Mezinárodní investiční banky a z Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci vyzval vládu 18. září 2019 (Předsedající: Váš čas, pane poslanče.) svým usnesením i Senát. Moje otázka zní: Kdy ČR vzhledem k rozhodnutí předchozích vlád, Senátu a popsaným rizikům z oblasti bezpečnosti vystoupí z Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (Předsedající: Velice se omlouvám...) a i z Mezinárodní investiční banky? Omlouvám se za...

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se velice omlouvám... musíte se držet v těch limitech dvou minut. Vím, že tady pan premiér není, ale s ohledem na ostatní. My ten ušetřený čas věnujeme ministrům, kteří tu jsou. Tak, paní poslankyně Kovářová, s další interpelací se připraví pan poslanec Bendl.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, před 11 měsíci proběhla pod taktovkou Evropské komise celosvětová dárcovská konference. Tato konference si kladla za cíl vybrat peníze na vývoj vakcíny proti nemoci COVID-19, účinné, bezpečné a dostupné vakcíny, která je, i podle vašich vlastních slov, pro zvládnutí pandemie klíčová.

Zmiňované konference jste se zúčastnil i vy, pane premiére, a prohlašoval jste, že jste hrdý, že se Česká republika zapojí do iniciativy ve vývoji vakcíny a že společně s Maďarskem, Polskem a Slovenskem přispějeme na vývoj vakcíny dohromady 3 miliony eur. Tato částka měla přispět na podporu akcelerátoru, což je nástroj WHO, který měl pomoci urychlit vývoj dostupné vakcíny. Potud je to v pořádku. Jenže se ukázalo, že Česká republika z dané kauzy vyšla v dost nepěkném světle. Proč? Dle dostupných informací svůj slibovaný příspěvek na účet organizace nikdy nesložila.

Rozumím tomu, že slibovat je snadné a slibům dostát o dost složitější, přesto, jak se to mohlo stát? Jste stále ještě hrdý jako před rokem na zapojení České republiky do této iniciativy? A chystá se Česká republika splnit, nebo již splnila závazky, ke kterým se zavázala? Mimochodem, o určitém příspěvku se objevila zmínka i v souvislosti s vaší dnešní návštěvou Izraele. Konkrétně má jít o fond na financování výzkumu a vývoje vakcín. Co jste v této souvislosti izraelskému premiérovi slíbil a chystáte se to tentokrát dodržet? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, i za vzorné dodržení času. Pan premiér odpoví písemně do 30 dnů. S další interpelací vystoupí pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Koten.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, panen předsedo. Vážený pane premiére, v médiích se objevila zpráva, že stát prostřednictvím Ministerstva vnitra chce nakupovat vodní děla proti demonstrantům v řádech stovek milionů korun nebo zhruba 130 milionů korun. Chci se vás zeptat, zdali je to pravda. Jaké důvody vedou stát k tomu, aby v téhle těžké, ekonomicky složité situaci České republiky musel nakupovat vodní děla za 130 milionů korun? Kolik tedy nakonec, pokud to tak opravdu je, takovéto náklady budou, kolik to bude stát a zdali jste připraven takovémuto nákupu zabránit, či nikoliv? Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Koten dorazil včas, tak, pane poslanče, předneste prosím svoji interpelaci. Připraví se paní poslankyně Richterová.

 

Poslanec Radek Koten: Dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane premiére. Já jsem se informoval nyní na stav očkovacích látek, například v Maďarsku a Srbsku. To by se dalo dávat vlastně za příklad celé EU, protože to má webové rozklikávací rozhraní, kde se může nahlásit kdokoliv, ať už je občanem Srbska, anebo je cizinec. Dá se tam vybrat ze všech dostupných vakcín. V Srbsku nikdo nerozděluje, jestli to jsou vakcíny západní, nebo východní. Tam ideologie neplatí pro zdraví občanů.

Já bych byl velmi rád, pokud by se pro ty občany, kteří jsou v rizikových skupinách a skutečně se dobrovolně chtějí nechat očkovat, tak bych byl rád, abychom měli stejné možnosti, jako mají občané v Srbsku. Ten formulář je velmi jednoduchý a oproti tomu formuláři, který tady byl určen pro osoby 80 let plus pro očkování, a chodilo to přes ověřovací kódy a podobně, tak myslím si, že bychom si měli skutečně ze Srbska v tomto smyslu vzít příklad.

Co se týká dalších pomocných věcí, které zabrání, aby se lidé nedostávali na jednotky intenzivní péče: již jsem vás interpeloval dvakrát, aby se tady přes síť praktických lékařů lidem hned na začátku nemoci podávaly antivirotika, která se podávají v celém zbytku světa. A právě tam, kde mají málo mrtvých a nedostávají se na JIP, právě tam se tato antivirotika podávají, takže doufám, že to zvážíte. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Svoji interpelaci nyní přednese paní poslankyně Richterová a bude přednášet interpelace rovnou dvě, číslo 9 a 10.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane premiére, na co se chci zeptat já, jsou lidské kapacity na zvládnutí pandemie. Zajímají mě, jaké jsou vládní týmy na různé oblasti logistiky, testování, očkování, zkrátka na oblasti potřebné ke zvládnutí boje s covidem, a jak tyto kapacity koordinujete. Jde mi o to, že minulý týden jste mi řekl, když jste tady byl osobně, že státní správa je nezávislá, a mě by proto zajímalo, jak tedy pandemii a boj s ní řídíte.

Dám příklad, aby si to každý uměl představit. Krajský koordinátor očkování je dneska najímán na čtvrtinový úvazek. Má smlouvu na 10 hodin týdně, na celý kraj. Jde o to, že velké kraje samozřejmě potřebují zhruba tři lidi na zvládnutí té krajské koordinace, všechno si to doplácí samy. Netvrdím, že by se kraje neměly podílet, ale to, že tak klíčový úkol jako koordinace očkování je alokován na čtvrtinový úvazek 10 hodin týdně, je prostě směšné. A z toho vyplývá i otázka třeba sběru zpětné vazby k očkovacímu systému, adaptace toho, jak funguje testování. Opět, ladění těchto věcí.

Stejně tak by mě zajímalo, kolik lidí vlastně připravuje právní znění vládních opatření, kolik lidí to píše? To jsou týmy, které potřebujeme znát. Týmy na testování, trasování bude jistě třeba se přizpůsobit tomu, až se podaří dostat pandemii pod kontrolu, jak bude trasování fungovat, tým pro očkování a celkovou logistiku. Nemůže všechno nahrazovat armáda. V kontrastu s tím, že na tyto personální úvazky jste, zdá se, peníze nealokoval, jsou potom mnohdy statisícové odměny mnohým náměstkům. Budu děkovat za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP