(15.00 hodin)
(pokračuje Richterová)

Co na tom chci ukázat a na co bych chtěla odpověď pro všecky občany téhle země, vážený nepřítomný pane premiére, je to, jestli do budoucna se poučíte, že každá takováto akce, i zdánlivě jednoduché proplácení testů na covid, s sebou nese nějaké byrokratické náležitosti, a vzhledem k tomu, že samotné testování je i metodicky podceněné, tak by si to zasloužilo jednoduchý webový odkaz, případně infolinku, aby prostě všichni - firmy, zaměstnanci, zaměstnavatelé, úřady - našli na jednom místě informace: informace, jak bude propláceno, informace, jak mají testování provádět. A protože tuhle informaci nyní nemají, takhle jasnou a jednoznačnou, tak podávám tuto interpelaci.

Opět věřím, že se jasné informace, jak budou testy propláceny, ke všem, kteří to potřebují vědět, dostanou dřív než za 30 dnů, kdy já patrně dostanu odpověď na tuto interpelaci. Stejně tak ale doufám, že do budoucna se poučíte, a pokud ještě bude třeba tu komunikaci u nové věci nastolovat, tak ten jednoduchý webový odkaz... (Předsedající: Váš čas, paní poslankyně.) ... bude k dispozici. Děkuji předem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Tak, byly vyčerpány všechny přihlášky na předsedu vlády a budeme pokračovat ústními interpelacemi na ostatní členy vlády. Poprosím pana poslance Jana Bartoška, aby přednesl interpelaci na prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane předsedo. Doufám, že tentokrát budu rychlejší.

Vážený pane ministře vnitra, na základě informace německého velvyslance je Německo i nadále připraveno přijmout covidové pacienty z České republiky. Přeložení pacientů například z řady jiných států ukazuje, že na straně Německa nepanuje zbytečná byrokracie. Z České republiky ale podle informací, které mám, zatím žádná oficiální žádost nedorazila. Jaký je tedy aktuální stav? Kdy Česká republika požádala, o kolik lůžek a jaká byla odpověď? Děkuji vám za vaši odpověď, pane ministře.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak jste to napravil, ten překročený limit, výrazně. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Poprosím pana poslance Beitla, který byl vylosován na druhém místě, k přednesení ústní interpelace na ministra zdravotnictví Jana Blatného. Připraví se pan poslanec Čižinský.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážení kolegové, ve statistikách minulých týdnů nacházíme jedno jediné pozitivum; v pondělí téměř 113 000 antigenních testů, v úterý přes 95 000 testů. Včera jsme od vás slyšeli optimistické informace, pokud jde o budoucí navyšování počtu dovezených vakcín, a to je dobré. Teď ale pojďme k horším statistikám. Týkají se dostupných termínů pro antigenní testy ve vybraných nemocnicích. Nemocnice Jablonec nad Nisou: jeden volný termín 24. března, nemocnice Liberec a Frýdlant: žádné volné termíny, Turnov: v systému obsazeno až do 10. května, Teplice: první volný termín 7. dubna, Most: první volný termín 7. dubna, a mohl bych pokračovat. Co s tím hodláte dělat?

Samozřejmě to souvisí s povinným testováním ve firmách, protože firmy prostě nemají dostatečnou podporu pro nákup testů, a proto využívají veřejná testovací místa. Rozhodnutí vlády takříkajíc ze dne na den vyvolalo obrovskou poptávku. ta vysála trh, vyhnala nahoru ceny a firmy nemají takovou podporu, aby mohly předražené testy v průměrných cenách kolem 150 korun za kus nakoupit. Připomínám, že ta podpora je 60 korun. Vím, že situace při rozhodování nebyla jednoduchá. Ale to jste opravdu neměli k dispozici reálné scénáře dopadu vašeho nařízení? Tedy alespoň zmapovány zásoby testů, které jsou vhodné pro využití ve firmách? Jaké je porovnání nákladů na totální uzavření firem a nákladů na reálnou cenu testů pro podnikatele? A můžou podnikatelé očekávat nějaké operativní navýšení podpory, nebo máte jiný způsob, jak tuto situaci řešit?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a poprosím pana ministra Blatného o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3., které je zveřejněno mimo jiné i na našem webu, bylo prodlouženo plošné testování obyvatel České republiky. Je to ale testování, které je primárně určeno pro veřejnost, nikoliv pro zaměstnance firem. Toto mimořádné opatření upravuje rozsah povinnosti poskytovatelů, kteří to testování provádí, určuje, kdo má na co nárok, za jakých podmínek a podobně. Pojištěnec má obecně nárok na provedení antigenního testu v tomto systému jednou za tři dny.

Dále je zajištěno, usnesením vlády ustanoveno testování ve firmách, a to prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb nebo prostřednictvím takzvaných samotestů. Je tam jasně ustanoveno a uvedeno, že zaměstnavatel má povinnost zajistit toto testování pro svého zaměstnance nikoliv tím, že ho pošle na veřejné místo. Tam dochází zřejmě k zásadnímu nedorozumění, protože firmy tím pádem neplní to, co mají ustanoveno, a převádí tuto zodpovědnost na své zaměstnance, které potom nabádají v některých případech k tomu, aby využívali místa, která jsou určena pro veřejnost. V případě takzvaného samotestování, což je to, co je preferováno, zaměstnavatel nakoupí samoodběrové testy a poskytne je zaměstnancům. V případě zjištění pozitivního výsledku testu je zaměstnanec bezodkladně povinen se spojit s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, dříve takzvaným závodním lékařem, nebo registrujícím praktickým lékařem, který rozhodne o následných postupech, konfirmačním testu a tak dále, zadá tuto informaci do systému.

Chci jenom upozornit, že to, jakým způsobem došlo k určitým změnám v ceně, nebude v žádném případě reflektováno v navyšování podpory, protože to by akorát akcentovalo další změny v ceně. Naopak je předpokladem, a to se děje, že se ceny vrátí na své původní hodnoty, tak jak byly nastaveny a ze kterých vycházela ta cenová pobídka. V současné době z 300 žádostí jich je už téměř 200 schváleno, to znamená, téměř 200 firem nabízí na českém trhu testy. Tyto testy jsou podle našich informací dostupné v dostatečné míře a je možno je zajistit za ceny, které jsou srovnatelné s tím, co firmy dostávají jako tu pobídku.

Takže znovu jenom apeluji na to, aby zaměstnavatelé plnili to, co je v usnesení vlády, zajistili svým zaměstnancům tyto testy v rámci firmy a neposílali je do veřejných míst, která nemají tuto kapacitu. Přetěžují tím akorát zdravotní personál, který má jiné práce dost, který se stará o pacienty, který zajišťuje očkování. A když by to tak dělali, tak stejně během týdne dojde k zahlcení tady těchto míst a zaměstnanec nebude mít možnost přijít do práce s negativním testem, který je podmínkou k pracovnímu výkonu. Takže tento problém se stejně během týdne vyřeší sám. Já bych chtěl podotknout, že opravdu celé usnesení vlády je koncipováno tak, že je uložena povinnost zaměstnavateli, aby to zařídil, a věřím, že to všichni zaměstnavatelé v průběhu krátké doby budou schopni zajistit. Rozumím tomu, že v počátku s tím mohou mít někteří problémy. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, pan poslanec má zájem položit doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážený pane ministře, já jsem si dnes o polední pauze obvolával firmy ze seznamu, které jsou na Ministerstvu průmyslu a obchodu, tedy jejich webových stránkách, a nabízejí ty testy v cenách od 120 do 270 korun. A chtěl bych se vás zeptat, zda máte za to, že když vláda způsobí podnikatelům svým nařízením náklady či škodu, měla by tyto náklady či škodu nahradit? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP