(15.10 hodin)
(pokračuje Beitl)

Já jsem přesvědčen, že ano. A chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem podnikatelům, kteří stále statečně nesou břemena, která na ně dnešní doba i naše vláda nakládá. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan ministr nebude reagovat, nebyla to otázka. Poprosím pana poslance Čižinského, aby přednesl svoji interpelaci na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Vážená paní ministryně, valí se na nás podle mého názoru a podle mých odhadů pohroma, co se týče nedostatku míst v předškolním vzdělávání a v péči o předškolní děti. V současné chvíli dětské skupiny živoří a mají obrovské výpadky, protože dětské skupiny jsou placeny na základě toho, že ty děti jsou v dětských skupinách přítomné. Lze očekávat, že nastane nedostatek míst v mateřských školách, protože rodiče budou svým dětem dávat odklad. To je velmi důležitý faktor. Rodiče se budou bát covidové situace v první třídě a budou mít tendenci svým dětem dávat odklady.

Já bych se chtěl zeptat, protože je potřeba zajistit, že žádné místo v současné době ve fungující dětské skupině nezanikne, tak se chci zeptat, jak zajistíte příjmy dětských skupin, aby dětské skupiny nezanikly? A jak zajistíte v novele, která se o dětských skupinách a o jeslích právě projednává, aby skutečně žádné místo v současné funkční dětské skupině do budoucna nezaniklo? Protože na nedostatek míst v mateřských školách a dětských skupinách, a to si myslím, že se shodneme, doplatí vždycky právě ti nejpotřebnější, kteří potřebují, aby o jejich děti bylo postaráno.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a poprosím paní ministryni, aby odpověděla.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane poslanče, co se týká novely zákona o dětských skupinách, respektive jeslích, tak tam nás čeká přespříští týden druhé čtení, a jestli budete chtít, tak si s vámi na to ráda sednu, protože to druhé čtení nedočkavě vyhledávám a pevně doufám, že se k němu konečně dobereme. Ta novela je nastavena tak, aby právě žádné místo nezaniklo a aby místa v dětských skupinách nebo v jeslích byla dostupná pro všechny rodiče. Popravdě řečeno, nerozumím tomu boji zejména pravicových poslanců za to, aby si rodiče dětí, kteří potřebují pracovat, a proto potřebují místo v dětské skupině nebo v jeslích, mohli platit 10 000, 15 000 poplatky. Naopak, my chceme, aby jesle byly kvalitní zařízení předškolní péče, které je dostupné pro všechny pracující rodiny s dětmi. Ale to je na velmi dlouhou diskuzi a myslím si, že ten zákon je nastaven, ta vládní verze, správně. Ale pojďme si to ještě jednou říct, a zejména nás čeká to druhé čtení.

Co se týká vašeho dobrého dotazu, co uděláme s dětskými skupinami, které v tuhle chvíli nemohou v důsledku vládních opatření provozovat svoji činnost a díky tomu přicházejí o nemalé peníze, protože financování dětských skupin je postaveno na příspěvcích rodičů. Nicméně pokud děti nemohou do dětských skupin docházet kvůli epidemické situaci a vládním nařízením, nemohou tím pádem platit ani ty poplatky a to považujeme za vážný problém. Proto mí kolegové a kolegyně na Ministerstvu práce a sociálních věcí připravili konkrétní návrh, jak nad rámec financí z Evropského sociálního fondu, které běží průběžně a nebudou tam tyto dětské skupiny o finance z ESF přicházet, dofinancovat z národních zdrojů chybějící příspěvky rodičů.

Já vám to ve stručnosti, jedná se o pracovní verzi, kterou chceme v těchto dnech začít vyjednávat na vládní úrovni, tak já vám řeknu, jak je to dofinancování z národních zdrojů v rámci dvou mimořádných dotačních titulů postaveno. Za prvé: a) bychom chtěli, aby vznikl plošný dotační titul pro všechny dětské skupiny na zvýšené náklady na provoz, které jsou spojené s pandemií COVID-19. A zde chceme vypočítat paušál dle počtu pečujících osob, tak jak je to stanoveno zákonem, plus rezervu. A druhá doplňující dotační záležitost je obdoba COVID - Nájemného pro dětské skupiny, kterým nestačí jednotka na nájem, která je daná nastavením operačního programu Zaměstnanost. Zde cílíme na dětské skupiny s vyšším nájmem, zejména 40 000+. Týká se to velkých měst a velkých dětských skupin. Zde je nutný předpoklad vypnutí čerpání jednotky na nájem z operačního programu Zaměstnanost, protože víte, že čerpání evropských zdrojů neumožňuje dvojí financování, aby právě k tomu dvojímu financování nedocházelo. Následně bychom pak proplatili 50 % reálného nájemného. Dle našich propočtů by celkové náklady na oba dotační tituly, které by mohly vést k tomu, že žádná dětská skupina nepřijde o finanční prostředky, představovaly pro MPSV dodatečný výdaj ve výši 114 milionů korun. Je to věc, která je reálně ufinancovatelná, a budeme o tom v příštích dnech na vládní úrovni vyjednávat a pevně doufám, že dojde ke schválení těchto obou národních dotačních titulů tak, aby ani dětské skupiny nebyly bez peněz. Jakmile se na vládní úrovni dohodneme, tak vše zveřejníme a dotační titul okamžitě vyhlásíme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Táži se pana poslance, zda má zájem o doplňující otázku. Má, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já jsem rád za příslib těch dotačních titulů, to v každém případě. Na druhou stranu, co tady zaznělo ohledně toho připravovaného zákona, tak je vlastně v příkrém rozporu se zkušenostmi, které mám. Já jsem oslovil všechny dětské skupiny v naší zemi; že by byla jedna jediná, která by bezvýhradně ten zákon podporovala, tak tu jsem nepotkal. Všichni, kteří byli vstřícně naladěni, tak říkali: No, finance končí, lepší tohle než nic. To jsem si nevymyslel, to mi napsaly ty dětské skupiny. A ty pozměňovací návrhy, které to řešily, tak nebyly vámi podpořeny. To znamená, já budu samozřejmě velmi rád, když mi tady slíbíte, že žádné místo nezanikne, to budu velmi rád. Ale tady zazněla jenom propaganda a to, že zdůvodněné pozměňovací návrhy vámi nebyly podpořeny, které za mě by to skutečně mohly garantovat, tak to považuji za velmi nerozumné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová V tomto se asi neshodneme a čeká nás to v tom druhém čtení, které teprve bude, to je potřeba si říct, které teprve bude. Mým zájmem a zájmem vlády, protože se jedná o vládní návrh zákona, je mít kvalitní, dostupnou předškolní péči pro děti zejména mladší tří let, ale i tří let v provazbě na začátek školního roku, to znamená do čtvrtých narozenin s ohledem na 1. září, a s přechodnými dobami tak, aby se všechny dětské skupiny mohly uzpůsobit, ale zároveň aby to bylo pro rodiny ufinancovatelné. Protože nemůžeme mít několik paralelních systémů předškolní péče, které jsou zároveň pro stát velmi nákladné, pro rodiče s dětmi nepřehledné a zároveň neufinancovatelné. To znamená, snažíme se sladit několik zájmů dohromady.

My se všemi dětskými skupinami komunikujeme a naším zájmem je mít zde kvalitní dostupnou předškolní péči, která nebude pouze pro vyšší střední třídu, ale pro všechny pracující rodiny s dětmi. Společně, pokud bude zájem, a já vidím, že zájem o tu novelu je velmi vysoký napříč politickým spektrem, si myslím, že se toho výsledku dobereme. Není to propaganda, ale víte, že já jsem stála jako úřednice u zrodu dětských skupin. Nechci žádnou dětskou skupinu likvidovat, naopak, my tady potřebujeme systém, který nám zajistí to, aby se lidé do budoucna nebáli mít děti. A pokud je to náš společný zájem, tak se dohodneme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní ministryně. Dalším vylosovaným v pořadí je pan poslanec Patrik Nacher, kterého ovšem nevidím v sále, tudíž § 111 odst. 4 jednacího řádu mluví jasně: tato interpelace propadá. Poprosím pana poslance Martínka, aby přednesl svou interpelaci na ministryni financí Alenu Schillerovou.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci přípravy realistické konsolidační strategie veřejných financí. Národní rozpočtová rada vydala 4. března stanovisko k vývoji hospodaření sektoru veřejných institucí a k nastavení fiskální a rozpočtové politiky. V tomto svém stanovisku s ohledem na blížící se termín kolize s dluhovou brzdou NRR doporučuje, aby vláda připravila realistickou konsolidační strategii. Podle Národní rozpočtové rady je zřejmé, že rozsah konsolidačního úsilí v letech 2022 až 2024 bude muset být vyšší než 0,5 % HDP ročně. Zároveň je patrné, že tato konsolidace si vyžádala významné navýšení daňové zátěže, neboť dlouhodobější výpadek příjmů v rozsahu daňového balíčku není možné zcela pokrýt redukcí výdajů. Argumentaci ve smyslu, že toto bude úkolem budoucí vlády, považuje NRR za nesprávnou a nevhodnou, neboť v této logice by pak nemělo smysl zpracovávat jakékoliv strategické dokumenty s přesahem jednoho volebního období. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP