(15.20 hodin)
(pokračuje Martínek)

NRR taktéž upozorňuje na potvrzení ratingu České republiky agenturou Moody´s, která v rámci sekce, co může snížit rating, uvádí, že pro trajektorii ratingu ČR po roce 2022 je klíčová formulace a implementace strategie ke snížení fiskálních deficitů a stabilizaci či snížení vládní dluhové zátěže. Ministerstvo financí na nejnovější hodnocení ratingu agentury Moody´s reagovalo tiskovou zprávou, ve které mimo jiné uvádíte: "Aktuální zpráva Moody´s je velmi očekávaným, nezávislým zhodnocením naší finanční rozpočtové politiky. Jsem ráda, že dopadlo výborně. Beru ji za potvrzení dobrého směru naší hospodářské politiky."

Je pravdou, že zpráva Moody´s potvrdila stávají rating, a je to dobrá zpráva. Mě by však spíše zajímalo, co Ministerstvo financí dělá pro udržení ratingu na stupni Aa3, což ve vaší tiskové zprávě uvedeno není.

Vážená paní ministryně, zahájila jste dle doporučení Národní rozpočtové rady přípravy realistické konsolidační strategie veřejných financí, jak po ČR pro udržení stávajícího ratingu (Předsedající: Váš čas.) požaduje agentura Moody´s? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má paní ministryně financí, prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, dovolte mi zareagovat na tuto interpelaci.

Národní rozpočtová rada upozorňuje na to, že "by mělo dojít k úpravě příjmové i výdajové strany veřejných rozpočtů. Je potřebné vyhodnotit, jestli jsou všechny výdaje z veřejných rozpočtů skutečně v současné situaci nezbytně nutné a zda není načase některé z nich utlumit a ušetřené prostředky využít v potřebnějších oblastech. Obdobný přístup by měl být aplikován i na příjmovou stranu veřejných rozpočtů." Tolik citace. Důsledkem je vysoká dynamika prohlubování strukturálních deficitů, kterou by bylo vhodné alespoň zpomalit. Nejedná se tedy o doporučení provádět restriktivní politiku a tak dále.

Chtěla bych zareagovat tak, že historicky nejvyšší podpora investic, udržení vysoké zaměstnanosti a životní úrovně našich občanů, kompenzace nákladů či výdajů živnostníků a firem, stejně jako vysoké výdaje ve zdravotnictví, nákup vakcín, testů a podobně, má přirozeně okamžitý negativní dopad do salda hospodaření, a tedy i na dluh veřejných financí. Nejinak je tomu i v případě všech ostatních zemí, které postupují stejným způsobem. S ohledem na nezbytnost těchto kroků a fiskální prostor, který si Česká republika v uplynulých letech vytvořila poklesem zadlužení k 30 % HDP, nepovažuji za možné, abychom na pomoc lidem a ekonomice rezignovali. To ostatně odpovídá konsenzuálním doporučením mezinárodních ekonomických autorit a pracovišť - doporučením, aby vlády neustupovaly od prorůstových impulzů a vyvarovaly se nežádoucích restriktivních kroků, protože ty by se promítly v očekávání ekonomických subjektů a v dalším hospodářském vývoji. Fiskální stimul totiž mírní recesi a negativní dopady epidemie nejen v krátkém období, ale i v delším časovém horizontu, protože tato velmi nepříznivá situace se potom co nejméně propíše do vývoje potenciálního produktu české ekonomiky, a tedy sníží možné negativní dopady plynoucí ze socioekonomického vývoje na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.

Samotná stimulace ekonomiky při největší globální recesi od druhé světové války přece neznamená, že jsme rezignovali na pokrizovou konsolidaci veřejných financí. K té ale může reálně dojít až ve chvíli, kdy se z krize dostaneme. Východiska konsolidační strategie, která jsem předložila v listopadu minulého roku a kterým byl věnován speciální bod jednání Poslanecké sněmovny, jsou založena na tezi návratu do standardních podmínek bez vyvolání či prodloužení recese. Konkrétně počítáme s tím, že budou reálně klesat provozní výdaje. Podobné je tomu u platů úředníků, státních zaměstnanců a ústavních činitelů. Ty jsou nominálně zmrazeny.

A dovolte mi připomenout, že za poslední dva roky jsme snížili počet míst ve státní správě o 4 300, což přineslo úsporu více než 3,5 miliardy korun. Přestože agenda centrálních úřadů narostla, jsme se dostali zhruba na počty úředních - zdůrazňuji úředních - míst, ke kterým se ve dvou kolech proškrtala v roce 2011 vláda ODS a TOP 09. Kromě toho jsem prosadila systémovou změnu v rozpočtových pravidlech, která zastavila růst státního aparátu a problém takzvaných černých duší. Jinými slovy, v relaci k rozsahu agendy je na úřadech méně lidí než za pravicových vlád.

Z dalších významných oblastí konsolidace předpokládám efektivní zapojení prostředků z rozpočtů Evropské unie. Ale specifikace konsolidace daleko za horizont funkčního období úřadující vlády není vhodná, a to z několika důvodů. První z nich je fakt, že stále nemáme nad epidemií vyhráno. Stále řešíme důsledky restrikcí na fungování ekonomiky a životní úroveň každého z nás. Druhý důvod se týká hlediska udržitelnosti a prosaditelnosti. Aspekty konsolidace budou vyžadovat razantní systémové změny - změny v zákonech a patrně i v institucionálním nastavení. Je zřejmé, že bez širokého a stabilního celospolečenského konsenzu je jakákoli změna dlouhodobě neudržitelná. Odstrašujícím příkladem může být takzvaný druhý pilíř důchodového zabezpečení, jehož hlavní ideou původně bylo pomoci řešit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.

Za pár měsíců nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Mělo by být proto na každé budoucí politické reprezentaci České republiky, respektive na občanech a voličích, komu dají mandát realizovat reálnou, a hlavně udržitelnou podobu konsolidace veřejných financí. Zcela jistě půjde o diskuzi na obou stranách rozpočtu: na příjmech a na výdajích. (Předsedající: Váš čas, paní ministryně.) V tomto duchu - jestli můžu to dokončit - mám už poslední odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Asi bude příležitost po doplňující otázce. Pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Určitě souhlasím s tím, že bude nutné hledat úspory na nákladech, kdekoli to půjde. Na druhou stranu asi víme, že se bude jednat řádově o stovky milionů, maximálně jednotky miliard, a tady se bavíme v tuto chvíli o rychlosti zadlužování minulý rok 500 miliard, možná tento rok budeme rozpočtovat ještě více, tak bychom potřebovali nějakou reálnou strategii, kterou i agentura Moody´s bude akceptovat na to, abychom zůstali solidní zemí, pro to, aby se nám nezvýšily náklady na správu dluhů do budoucna, protože přece jen půjčovat si za vyšší úrok by bylo doopravdy potom už velká katastrofa. Takže tady by chtělo spíše i říct nějaké relevantní věci na té příjmové straně, předpokládám, protože pokud to bude jenom tím, že to bude říkat další vláda, a neřekne se to již teď alespoň nějakým způsobem, nějaký návrh, který bychom měli, tak přece jen hrozí to, že Moody´s by nám ten rating mohl snížit stejně jako ostatní agentury, protože by to vypadalo, že nemáme žádnou strategii, jak se z toho dostat. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní ministryně má slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji. Zatím nám nikdo rating nesnížil. Rating držíme nebo je prostě velmi dobrý.

Ale dovolte mi ještě jednu poznámku. Plně souhlasím s Národní rozpočtovou radou, že fiskální konsolidace je směr, který po krizi musí následovat. Předsedkyně rady paní Zamrazilová před pár dny v médiích prohlásila, budu citovat: "Proto si myslíme, že by všechny politické strany měly vytvořit jasnou představu, jak by podle nich měly veřejné finance v příštích deseti letech vypadat, a zapracovat ji do svých předvolebních programů, aby si voliči měli na základě čeho vybrat." To je přesně to samé, co říkám celou dobu já. A přesně v souladu, že tato vláda by měla zemi vyvést z pandemické krize a konsolidace by měla následovat až pak.

A ještě mi dovolte jednu poslední poznámku. Včera jsme tu dlouho diskutovali o novele zákona o České národní bance, zítra zase budeme ve třetím čtení. Vy jste zrovna jedni z těch, kteří podle mého soudu obstruují tuto novelu, a tam je třeba jedno velmi významné ustanovení, jehož účinnost končí na konci roku 2021, takže prostě mandát této vlády, anebo já jako ministryně financí mám zajištěnu účinnost tohoto ustanovení, a je to ustanovení, které nám pomáhá udržovat nízké úroky za půjčování si na finančních trzích. Takže třeba i takto byste mohli pomoci této zemi do budoucna, to znamená pro příští vlády, pro příští ministry financí, ale hlavně pro lidi této země. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Požádám pana poslance Vojtěcha Munzara, aby přednesl svoji interpelaci na ministra zdravotnictví Jana Blatného. Připraví se pan poslanec Janda.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platné od 1. března. V rámci něho uložila občanům povinnost nosit roušky či respirátory v zastavěném území obce, a to bez ohledu na to, zda se někdo jiný pohybuje v jejich blízkosti. Já rozumím tomu, že chcete, aby byli lidé opatrní, aby nenakazili ostatní, aby dbali na nošení ochranných prostředků, když jsou kolem jiné osoby. Ale já se chci zeptat na případ, kdy člověk jde po ulici sám, případně pouze se členem své domácnosti, a nikdo jiný v jejich blízkosti není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP