(16.20 hodin)

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, zavedením zákona o státní bezpečnosti loni v létě došlo k zásadní změně právního systému v Hongkongu. Jednalo se o porušení vysokého stupně autonomie, který v Hongkongu přiznávají britsko-čínské dohody i hongkongská miniústava. Na počátku března tohoto roku schválilo Všečínské shromáždění lidových zástupců také změnu volebního a právního systému v Hongkongu. Cílem úpravy volebního systému v Hongkongu je vytlačení opozice z politiky. Ředitel čínského úřadu pro záležitosti Macaa a Hongkongu avizoval, že změny volebního systému v Hongkongu, například požadavek vlastenectví kandidátů pro volbu do legislativní rady, se budou týkat i tamní justice. Právní a politický systém v Hongkongu je tedy zákonem o státní bezpečnosti a úpravou volební a právní legislativy postupně demontuje demokracii.

Zákon o státní bezpečnosti je a bude využíván proti disentům v Hongkongu i v zahraničí. Umožňuje vydání podezřelých na čínskou pevninu. Z tohoto důvodu řada demokratických států vypověděla či zmrazila smlouvu o vzájemném vydávání odsouzených. Táži se vás, pane ministře, zda by také Česká republika neměla s Hongkongem extradiční dohodu vypovědět nebo zmrazit. Bude-li nadále uplatňována, mohl by Českou republiku o vydání odpůrce režimu požádat Hongkong a na základě zákona o státní bezpečnosti by ho mohl předat do Číny, kde není garance spravedlivého procesu.

Nic takového bychom ale jako demokratická země hlásící se k podpoře lidských práv a demokracií ve světě neměli dopustit. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, na interpelaci bude odpovězeno rovněž písemně. Další v pořadí vystoupí paní poslankyně Golasowská s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, mezi respirátory, jejichž použití nařizuje česká vláda, jsou i ty čínské s označením KN95. V Číně se respirátory netestují na přenos kapének ani nesplňují evropské normy na těsnost.

Pan Günsberger otestoval už stovky respirátorů a z těch čínských prošlo zkouškou jen drtivé minimum. Respirátory z Číny chrání před prachem, ale ne před kapénkami. Poznat se dají jen podle označení, jinak vypadají stejně. Ty, které jsou v pořádku, by měly být označeny jako FFP2 nebo FFP3 a také by na nich měla být uvedena evropská značka CE a čtyřmístný kód. Vedle toho by nemělo chybět ani označení NR, které říká, že pomůcka je jednorázová, nesmí se opakovaně používat. Také by měl být uveden název výrobce, distributora nebo ochranné známky. V případě, že tam tyto věci nejsou, nemá smysl výrobek dál zkoumat, protože už na první pohled není v pořádku.

Respirátor KN95 v žádném případě není shodný s FFP2. Tím, že vláda podpořila používání respirátorů KN95, se však na trhu objevilo obrovské množství těchto nekvalitních ochranných pomůcek a stále se sem dováží nové. Stát selhal v kontrole, nedodal finance, aby instituce mohly posílit kontrolu těchto výrobků, a je samozřejmě otázka, jestli to byla jen nešikovnost, nebo záměr. A já se, pane ministře, ptám, zda víte o distribuci těchto čínských respirátorů, které občany před nákazou nechrání? A jaká opatření přijmete, aby distribuce dále neprobíhala, a zda budete respirátory testovat a upozorňovat občany, aby si dali pozor na koupi nekvalitních respirátorů? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, milá paní poslankyně, čínská norma s názvem GB 2626 2006 rozlišuje mezi respirátory s filtrem typu KN a typu KP. Filtr typu KN filtruje pouze neolejové částice, filtr typu KP filtruje potom také olejové i neolejové částice. Konkrétně ten rozdíl spočívá v tom, že tato norma s filtrační účinností pro KN95 předepisuje pouze aerosol, není to tedy jen prach, ale je to aerosol NaCl čili roztoku soli, zatímco evropská norma NN 149 předepisuje nejenom aerosol částic NaCl, ale též parafínový olej, to znamená i olejový roztok, který konkrétně v případě pandemie o něco lépe simuluje záchyt kapének, a to včetně delšího časového intervalu, kdy respirátor při používání díky dýchání postupně zvlhne.

Za zmínku stojí to, že test s parafínovým olejem předepisuje čínská norma samostatně pro jiný typ respirátoru, kterému říká KP95, nikoli KN95. Vy jste tady zmiňovala to různé číslování, za označení filtru se potom přidává číslo značící procento filtrace a existují potom ještě filtry s ventilem nebo bez ventilu. Obecně respirátor typu KN95 tedy filtruje neolejové částice s účinnosti minimálně 95 %, není to tedy jenom proti prachu, je to i proti tekutým, ale neolejovým částicím, je tato garance.

Respirátory typu KN100 nebo KP100 potom mají účinnost téměř 100 %. Z toho vyplývá ten rozdíl, který je v tom, že obě dvě normy nejsou úplně totožné, ale nejsou nesrovnatelné, a nemyslím si, že by se dalo říct, že tento respirátor nechrání oproti použití standardní masky, takzvané chirurgické roušky, je tam ochrana pořád výrazně větší, ale máte pravdu, že ty normy nejsou zcela identické. My jsme je vyhodnotili jako dostatečné, tak jako i zbytek Evropy. Naše doporučení jsou v souladu s doporučením OECD a ostatních autorit, proto je také používáme.

A je pravda, že jednotliví výrobci, když jsou potom jejich respirátory testovány v různých, třeba nezávislých firmách a podobně, mohou vykazovat různé výsledky. My se musíme řídit tím, co ten výrobce jako výrobce a dodavatel zdravotnického prostředku dodá při jeho dodávce a registraci v České republice, a tak také postupujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Já se chci jenom zeptat, pane ministře, mám tomu rozumět, to znamená, že i ty čínské respirátory mohou občané používat, a že jsou tedy bezpečné a chrání je před kapénkovou nákazou, před virózou? A pak ještě, zda jsou o tom občané informováni, protože samozřejmě ve společnosti vlastně probíhají diskuze o tom, zda ty čínské respirátory vlastně jsou k čemu, nebo ne, tak jsem se na to chtěla zeptat, zda nějak Ministerstvo zdravotnictví dává veřejnosti ten signál, že tedy i používání tohoto typu čínského respirátoru je bezpečné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr odpoví. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Já bych úplně nechtěl zabíhat do toho, jestli jsou čínské nebo jiné, protože tam jde spíš o to, podle které normy jsou vyrobené. Ony i ty, které jsou vyrobené podle evropské normy, mohou být klidně vyrobené mimo Evropu. Ale ta norma, která vede k označení respirátoru KN95, a česká norma FFP2 nebo evropská norma FFP2 je z našeho pohledu srovnatelně bránící té infekci. A proto i v usnesení vlády jsou uvedeny obě dvě tyto normy. Lidé si respirátor, který je prokazatelně vyrobený podle obou dvou těchto norem, mohou koupit a prokazatelně jim bude poskytovat vyšší úroveň ochrany než běžná chirurgická maska.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Jan Skopeček s interpelací rovněž na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já jsem v minulém týdnu zaznamenal v médiích zprávu o seniorském páru ze středních Čech, který dostal nabídku od svého praktika na očkování, ale vzhledem k tomu, že již byl zaregistrován a zapsán v registračním systému na očkování, tak ho posléze ten praktik oočkovat nechtěl, protože podle regulí nemohl.

Následně se tento pár chtěl z registračního systému odhlásit, protože vakcína od praktika by byla rychlejší cestou, jak se bránit proti covidu, nicméně vzniklo jakési martyrium toho, že přes opakované volání a urgence na lince, kde mají dostat klienti informace a kde mají dostat radu, jakým způsobem se zachovat, dostával rozporuplné informace, že se z toho systému odhlásit nedá. Později jiný operátor řekl, že to lze, a zkrátka s tím byl velký problém. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP