(16.30 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Já bych se, pane ministře, chtěl zeptat, jestli máte informaci, o jak velký počet takovýchto seniorů se jedná. Protože rozumím tomu, že tento medializovaný případ byl jedním z mnoha, tak se chci zeptat, jestli víme číslo lidí, kteří se do takových problémů dostali.

Ale to, co je asi důležitější, je, že jsem se vás chtěl zeptat, jestli jste na základě této informace, kterou jste asi zaznamenal také, jestli byla v registračním systému, v tom softwarovém programu zjednána náprava tak, aby skutečně bylo možné se z registračního systému odhlásit pro ty klienty, kterým se nabízí rychlejší cesta k očkování, a zda už je tedy sjednocena metodika nebo informace, které poskytují lidé, kteří jsou na těch poradenských linkách a radí klientům, jakým způsobem se zachovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pane poslanče. Zrušení registrace na očkování na očkovacím místě z důvodu zájmu o očkování u praktického lékaře by se v principu nemělo dít, jakkoliv víme, že to děje. Je to složitá situace, pokusím se to nějak shrnout. Předně je potřeba si uvědomit, že hlavním cílem očkování je proočkovat v co nejkratší době co největší počet lidí i v okamžiku omezených zdrojů, jak materiálních, lidských, vakcinačních a podobně. Je nutné prioritizovat jednotlivé úkoly a každá část toho systému musí plnit svoji roli.

Rolí praktických lékařů nyní není přebírat lidi, kteří jsou už zaregistrovaní v systému, ale soustředit se na ty, kteří z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí být očkováni na očkovacích místech a o registraci ani nepožádali. Jedná se zejména o skupinu nad 80 let, imobilní pacienty, stejně tak jako pacienty nad 70 let, kteří se ještě neregistrovali a rádi by byli naočkováni u svého praktického lékaře. Ono se to ve velké míře děje, protože tak, jak je vidět z dat, která přicházejí od praktických lékařů, kteří za první týden už zaregistrovali několik set tisíc pacientů a provedli očkování u několika desítek tisíc pacientů, tak je vidět, že to takhle většinou probíhá.

Zrušení registrace z úrovně praktického lékaře opravdu není možné, protože z důvodu ulehčení práce pro praktické lékaře byl jejich softwarový systém alterován. Jedná se o propojení systému ISIN-OČKO na centrální registrační systém a praktičtí lékaři tak nemají možnost přístupu do CRS, protože by to bylo pro ně zdržující a složité. Pracují s tím, co všichni znají, s takzvaným ISIN. Není to v podstatě ani možné z pohledu technické stability toho systému.

Zrušení registrace přes linku 1221 je nyní někdy využíváno, ale upozorňuji, že reálně to nejenom vede k přetížení té linky v situaci, kdy ten operátor 1221 tu registraci ani nemůže zrušit jenom na podkladě toho telefonátu, protože si představte, že by se někdo mohl vydávat třeba za toho seniora a zrušit mu takto termín, aniž by operátor měl možnost to nějakým způsobem ověřit, že jde opravdu o tu danou osobu. Takže toto je jakási prevence zneužití, nikoliv neochota. Ve výjimečných případech se to dá řešit pomocí mailového ověření, ale opravdu jsou to výjimečné případy a ten proces není úplně jednoduchý.

Takže cílem je opravdu, aby tyto dva systémy spolu nesoutěžily, aby se lidé nepřeregistrovávali z jednoho na druhý. V případě, že je to z nějakého důvodu opravdu nutné a pacient se rozhodne zrušit svoji registraci, tak jedinou možností, která je jednoduchá a je spojena i s ověřením, je, osobně navštívit očkovací místo, kde byl zaregistrován, a zrušit svoji registraci, protože se může prokázat tím, že je to opravdu on.

Nemám nyní detailní čísla, detailní představu o tom, kolika lidí se tady toto týká, to bych si vymýšlel. Je důležité také říct, že i do budoucna se nějakým způsobem nebráníme nalezení tohoto řešení. Ale technický tým, který je tím pověřen, v současné době pracuje na jiných urgentních úkolech. Je potřeba si poradit nejenom s technickým řešením, ale také s faktem, že očkovacím místům je v rámci krajů přidělována vakcína podle počtu registrovaných. Je to další důvod, který by poměrně zásadně rozkolísal celý ten systém. Kdyby se stalo to, že by docházelo k výrazným změnám těch registrací, tak by vlastně neodpovídala celá logistika. Kdyby se ten počet měnil, tak vlastně celá koordinace očkování by byla zesložitěna.

Takže prosím, nesnažme se přeregistrovávat ty, kteří jsou z vás registrovaní, zůstaňte v registračním systému. Ti, kteří se chtějí očkovat u svého praktického lékaře, ať se primárně očkují u svého praktického lékaře a v těch výjimečných případech je to v současné době možno řešit tak, že bude kontaktováno očkovací centrum, které může registraci zrušit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za odpověď, pane ministře, ale musím říct, že ta odpověď mě zčásti překvapila. Čím jsem překvapen, je, že v dnešní digitální době - a my se chceme dostat do stále digitálnějšího světa - je nutné, aby člověk, který se zaregistroval, šel sám osobně na očkovací místo, čímž vlastně tyto seniory, kteří by se chtěli odhlásit z registračního systému, vlastně vyzýváme, aby šli na místo, kde se potkají s ostatními z rizikových skupin, kteří se jdou oočkovat.

Mně to přijde naprosto jako neuvěřitelná a neakceptovatelná rada a myslím si, že ve chvíli, kdy prostě lze ověřit toho seniora i jinak než telefonním číslem, je to prostě strašlivá chyba, a nerozumím tomu, že můžeme vyzývat seniory, aby se osobně docházeli odhlašovat na očkovací místa. To jsme v tom moderním Česku tedy opravdu postoupili hodně daleko.

Druhá věc: vy vlastně v té odpovědi říkáte, že ti, co se chovali odpovědně, zaregistrovali se, jsou dneska v tom systému... (Předsedající: Čas, pardon.) ... a třeba v důsledku toho nedostatku vakcín nemohou dostat to očkování (Předsedající: Čas.), tak jsou v horší pozici než ti, kteří se nenaočkovali... (Předsedající: Pane poslanče...) ... a oslovili je praktici.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dodržujme prosím čas, který je dán na položení otázky na interpelaci. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Já jenom krátce. Já si naopak myslím, že ti, kteří se budou odregistrovávat a znovu se snažit zaregistrovávat, tak se dostanou ke své vakcíně později než ti, kteří jsou registrovaní v tom systému.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, vážený pane ministře. Moje dotazy budou směřovat k nově navrženému programu COVID - Nepokryté náklady. Tento program by měl být určen pro fyzické i právnické osoby, které měly pokles obratu alespoň o 50 % a podpora by měla činit 60 % takzvaných nepokrytých nákladů. Od nákladů se mají odečítat vyplacené podpory z ostatních programů.

Avšak i když je program určen pro fyzické osoby, tedy také osoby samostatně výdělečně činné, není tento program podle návrhu slučitelný s kompenzačním bonusem a v tom vidím značný rozpor. Proč by program nemohl být slučitelný s kompenzačním bonusem, pokud by se o tuto podporu snížily nepokryté náklady stejně jako u ostatních programů? Co je věcným důvodem neslučitelnosti? Můžete mi to, pane ministře, vysvětlit, proč u ostatních podpor slučitelnost možná je a u kompenzačního bonusu není? Kompenzační bonus i přes jeho zvýšení na 1 000 korun nepokryje u mnohých živnostníků jejich náklady. Tak proč jsou takto z podpory COVID - Nepokryté náklady vyloučeni? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr odpoví písemně na tuto interpelaci. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Martin Jiránek s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji mnohokrát. My jsme s panem ministrem již částečně domluveni, protože jsem podobné otázky položil včera, akorát to dneska trochu doplňuji. Takže mám šest otázek.

První otázka je: V současnosti je systém antigenního testování přetížen vysokým zájmem. Řešili jsme to tady včera i několikrát. Plánujete zvýšit jeho současné kapacity, jak a kdy?

Za druhé: Jak dlouho plánujete, že se ve firmách bude povinně testovat? Do května, do června, do července? Tato informace by byla pro firmy vhodným vodítkem, kolik peněz na testování připravit i jak se připravit personálně a logisticky.

Třetí otázka: Zda, kdy a jak plánujete zpřesnit a zrychlit trasování? Protože podle předpokládaného vývoje zlepšení situace a budoucího rozvolňování nás toto možné řešení, tedy kontrola epidemie přes testování a trasování, za dva tři měsíce už bude čekat. Dobře si pamatujeme, jak na podzim chyběli navolávači. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP