(14.50 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Mně vrtá hlavou, proč vláda s těmito kompenzacemi přišla až nyní a v době, kdy máme rekordní schodek státního rozpočtu a veškeré finanční prostředky, které má stát k dispozici, by měly směřovat na boj s pandemií. Na smysluplné kompenzace podnikatelům, živnostníkům a dalším osobám, těm, kteří byli krizí a vládními opatřeními zasaženi natolik, že se mnohdy dostali do existenční krize, někdy peníze nezbývají.

Ministryně financí otevřeně říká, že při současném lockdownu vydržíme hospodařit se současným půlbilionovým schodkem státního rozpočtu jen do poloviny roku. Vláda ještě stále dluží slíbené odměny zdravotníkům. Kompenzační programy pro podnikatele a živnostníky jsou stále v některých případech mezerovité a neodpovídají realitě. MPO uvádí, že letos se výše kompenzací bude pohybovat v částce nejméně 1,3 miliardy.

Proto moje otázka zní: Je toto obrázek toho, kde leží vládní priority? Přijde vám zodpovědné v době krize vyčleňovat peníze z dluhem obtěžkaného státního rozpočtu na podporu vybraných firem v čele s Agrofertem? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Další interpelaci přednese pan poslanec Ondřej Benešík, připraví se paní poslankyně Jarošová.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji. Autobusy zájezdových dopravců jsou už více než rok odstaveny a další dlouhé měsíce budou stát. Tito dopravci tedy zřejmě přijdou již o druhou sezonu. Podnikatelé v tomto oboru říkají, že autobusy ztratily až 60 % na své ceně a jsou dlouhodobě neprodejné. Obrovské fixní náklady, leasingy, cena za udržení autobusů v provozuschopném a bezpečném stavu - zájezdová doprava je doslova v troskách. Kvůli nutným omezením prostě nemohou pracovat. Dále říkají, cituji: "V této katastrofální situaci nám vláda vzkázala, že jsme nezajímaví, nejsme pro veřejnost důležití, nemáme její podporu, a tedy vlastně je naprosto v pořádku, když autobusoví dopravci zkrachují. Prý je to názor většinové společnosti." Konec citace.

Takovému přístupu vlády se ani nechce věřit, ale zkušenosti nám ukazují, že takovýto přístup není této vládě vůbec cizí. Ptám se vás tedy, pane premiére, jak se vaše vláda postaví k tomuto problému a jak pomůže tomuto segmentu podnikatelů, kteří vedle například provozovatelů prodejen a obchodů, restaurací, hotelů, kadeřnictví a tak dále, jsou další skupinou, na kterou vládní opatření dopadají obzvláště tvrdě. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pane poslanče, odpověď vám bude doručena písemně do 30 dnů. Další interpelaci přednese paní poslankyně Jarošová, připraví se paní poslankyně Kovářová.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Vážený pane nepřítomný premiére, můj dotaz směřuje ke katastrofální situaci zoologických zahrad v České republice, kterým prostě došly finance. Ztráty zahrad jdou do milionů, protože kvůli opatřením proti pandemii koronaviru musí mít pro návštěvníky zavřeno. To se týká většiny těch nejschopnějších zahrad s menšími příspěvky od zřizovatelů a vysokým podílem financí z vlastní podnikatelské činnosti, protože jim tak vypadla většina rozpočtu ze vstupného.

Například Pražská zoologická zahrada vykazuje od začátku celé krize propad příjmů 133 milionů, její ztráty jsou nejvyšší. Současný provoz zoo zajišťují z příspěvku zřizovatele a ze svých rezerv, což vystačí ale jen do konce dubna. Dvůr Králové odhaduje ztrátu minimálně na 5 milionů korun a ztráty hlásí i zlínská zoo.

Postižené zahrady plánují různé scénáře, například přesuny zvířat do jiných ZOO po celém světě, některá by prý nezbylo než utratit. Je to podle ředitelů jedna z variant, jak ušetřit, s tím, že jde samozřejmě o krajní řešení. S tím určitě nemohu souhlasit. Zoologické zahrady jsou naším bohatstvím a myslím, že máme být na co hrdi a musíme si je chránit. Jediná možnost, jak tomu zabránit, je finanční injekce ze strany státu.

Pane premiére, vyslyšíte volání zoo o pomoc a jak jim můžete pomoci tak, aby žádná zoo nemusela omezit péči o svá zvířata, a vůbec už, aby se jich nemusela zbavovat? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím paní poslankyni Kovářovou, připraví se paní poslankyně Richterová.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, dlouhodobě se mluví o tom, že klíčem ke zvládnutí pandemie nemoci COVID-19 je očkování. V tom je ale Česká republika navzdory tomu, že právě vy jste hlavním koordinátorem očkování, pátou nejhorší zemí. Zatímco například Malta má dostatek dávek vakcín na to, aby do konce června naočkovala 92 % občanů, v České republice by se mělo do konce června oběma dávkami naočkovat jen 44 % dospělých občanů. K získání kolektivní imunity je přitom podle odborníků zapotřebí proočkovat alespoň 70 % obyvatel.

Důvodem, proč budeme očkovat skoro nejdéle v Evropě, je nedostatek vakcíny. Na to se dodnes veškerý očkovací neúspěch úspěšně shazoval. Jenže se ukázalo, že nedostatek vakcín je zřejmě způsoben tím, že vláda vloni objednala méně vakcíny, než mohla. Česká republika si totiž objednala jen 81 % dávek, jež pro ni byly vyhrazené. Vláda neobjednala ani polovinu vakcín, na které měla nárok od firem Johnson & Johnson a AstraZeneca. Sice využila maximální kvótu dávek u vakcín Pfizer/BioNTech a Moderna, ovšem vakcín od těchto výrobců mohla získat více, neboť některé státy svoje kvóty u těchto vakcín nevyužily, a vakcíny tak zbyly.

Vy jste, pane premiére, se vyjádřil tak, že jste se o nerovnosti v přerozdělování vakcín dozvěděl teprve nedávno, ovšem to není tak docela pravda. O této nespravedlnosti se v médiích hovořilo už od ledna. Firma Pfizer uvedla, že během druhého čtvrtletí dodá o 10 milionů dávek navíc a my bychom mohli o ně požádat. Ptám se vás tedy: Budete aktivně vyjednávat se zeměmi EU o přednostním přidělení těchto dávek? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za naprosto přesné dodržení dvou minut. Poprosím paní poslankyni Richterovou, aby přednesla svoji interpelaci na předsedu vlády. Připraví se opět paní poslankyně Kovářová.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já mám jednoduchou interpelaci k tomu, jakým způsobem probíhá příprava bezpečného návratu žáků do škol. Vážený pane nepřítomný premiére, my jsme za Piráty a STAN připravili jasný plán pro bezpečný návrat žáků do škol. Ta otázka je opravdu prostá: Proč od začátku března vláda nepodnikla takřka žádné kroky k přípravě toho bezpečného, zvládnutého návratu?

Co mohlo běžet? Mohly běžet pilotní projekty s různými typy testů. Proč? Aby se ověřilo, jak jsou které testy kvalitní, jak je zvládnuté ověřovací PCR testování u pozitivních výsledků a jestli by náhodou nebylo vhodné třeba za využití půlování vzorků testovat právě kloktacími nebo slinnými testy PCR.

Druhá věc, co se mohla pilotovat a testovat, by byla rotace tříd či rotace skupin. Rotace ve smyslu: žáci jsou pět dní ve škole, potom je víkend dva dny, další týden pět dní a víkend dva, celkem devět dní vlastně v karanténě, čili by se projevily nákazy v tomto mezičase. A opět v dalším týdnu možný návrat. Takováto rotace je doporučována odborníky, mohla se také pilotovat.

Mohli jsme zkoušet, jak by fungovala v praxi tahle sada opatření včetně převedení pravomocí na ředitele a ředitelky škol, zvýšené komunikace ředitelů se zřizovateli a místními hygienickými stanicemi a mohla se tím pádem ověřovat strategie, kterou v mnoha obrysech velmi podobnou má připravenou Ministerstvo školství.

Takže opakuji: Jak doposud probíhala příprava bezpečného návratu žáků, a to zcela prakticky? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Poprosím paní poslankyni Věru Kovářovou, aby přednesla svoji interpelaci na předsedu vlády, připraví se pan poslanec Benešík.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, před dvěma týdny jsem vás interpelovala ve stejné věci, ale bohužel jste na ústních interpelacích nebyl přítomný. Urychleně jste mi zaslal odpověď na tuto interpelaci pod číslem 1688, což kvituji. Nicméně co nemohu kvitovat, je obsah této odpovědi, ve které jste mi neodpověděl na mou vznesenou otázku. Krátce vám připomenu obsah interpelace. Jednalo se o váš rozhovor pro Český rozhlas k tématu letošních maturit, kdy jste jejich podoby mediálně prezentoval před jednáním s ministrem školství. V rámci jednoho dotazu paní redaktorky jste jí odpověděl a já si dovolím citovat: "Paní redaktorko, já vím, o co té vaší televizi jde, a podle toho vypadá i ta vaše otázka." Můj dotaz před dvěma týdny zněl: "Že jste si spletl rozhlas a televizi, to se stane a nemíním vám to předhazovat, ale co působí strašidelně, je věta, podle které veřejnoprávnímu rozhlasu nebo televizi o něco tajemného jde." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP