(15.00 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Co jste měl na mysli, pane premiére? Podělte se prosím s námi o odpověď na tuto otázku, když už jste neměl dost odvahy odpovědět paní redaktorce na tu její. Vážený pane premiére, ráda bych vás prostřednictvím této interpelace požádala o odpověď na mou položenou otázku, bohužel vámi zaslaná písemná odpověď ji neobsahovala. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Na řadě se svou interpelací je pan poslanec Benešík, připraví se paní poslankyně Richterová.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane premiére, dnes jsou zoologické zahrady kvůli zákazům a omezením vaší vlády zavřené, tedy mají omezené možnosti příjmů a pokrytí nákladů. Není to problém jen pro děti, které se tu mohou přirozeně vzdělávat a o tuto radost přicházejí, ale především pro zoo samotné, které často chovají i vzácné živočichy a podílejí se na tom, že tito živočichové nezmizí z naší planety. Zoologické zahrady se teď nacházejí v krizi, chybí jim prostředky. Zvířata jsou totiž stejná jako lidi, potřebují jíst, potřebují veterinární péči. Nejsou to stroje, které vypnete a zase je zapnete, až covid zmizí.

Musím uznat, že vláda začala dělat jisté kroky. Navýšila podporu pro zoologické zahrady, ale stejně je pořád velká zátěž na zřizovatelích, což jsou v mnoha případech města nebo kraje. Pak tu máme ještě soukromé zoo, které za sebou často nemají žádného silného zřizovatele. Osobně jsem v kontaktu se zřizovatelem Zoo Lešná, tedy městem Zlín, a vím, že situace opravdu není dobrá. S kolegy apelujeme i na Zlínský kraj, aby finančně pomohl tomuto turisticky nejnavštěvovanějšímu místu na Moravě, a proto se vás ptám, zda vláda skutečně reflektuje potřeby zoologických zahrad a jaké kroky se chystáte podniknout, abychom nepřišli o často vzácné živočichy, ale také vzdělávací a turistické lokality, kterými zoologické zahrady bezesporu jsou. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Další interpelaci přednese paní poslankyně Richterová.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážený pane premiére, opět nepřítomný, má interpelace se týká toho, z čeho budou hrazeny sociální služby v příštích letech, a pokrácení peněz pro takzvaný fond ESF+. Jde o to, že vaše vláda snížila pro programové období 2021 až 2027 výši alokace prostředků Evropského sociálního fondu plus o celých 10 % a současně vaše vláda mění pravidla pro spolufinancování, a to tak, že významně zvyšuje spoluúčast poskytovatelů služeb. Je to v době, kdy stejně všichni čelíme socioekonomické krizi v důsledku pandemie, tedy v době, kdy bychom záchrannou síť služeb měli spíš posilovat. Vy ji osekáváte a tohle ponížení přísunu plánovaných peněz neznamená nic jiného, než že část těchto služeb buď zanikne, nebo bude muset omezit svou činnost. Jde třeba jak o azylové domy, tak o různé sociálně aktivizační služby, tedy ty, které třeba dneska pomáhají s distanční výukou, nízkoprahové služby, dluhové poradny, zdůrazňuji, anebo třeba služby terénní a ambulantní psychiatrické péče. I zde upozorňuji na nárůst domácího násilí a ze zahraničí slyšíme i o nárůstu počtu sebevražd, myslím, že u nás ta čísla teprve přijdou, bohužel. Takže to jsou příklady služeb.

A můj dotaz: Jaký plán má vaše vláda pro zachování fungování těchto služeb minimálně v rozsahu, jako tomu bylo doposud? Zvažujete přehodnotit navržená pravidla spolufinancování? Z čeho mají poskytovatelé dofinancovávat svůj provoz, když nevytvářejí zisk ze své podstaty? Děkuji za zodpovězení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Podle všeho jsme tedy vyčerpali v tuto chvíli všechny interpelace, které byly podány na předsedu vlády či na vládu České republiky. Bezprostředně budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Poprosím pana poslance Lukáše Černohorského, aby přednesl interpelaci na prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, a tím by nám zahájil blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Petr Beitl. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Příspěvek zaměstnavatele na stravování policistů a civilních zaměstnanců byl poskytován do roku 2010. V rámci úsporných opatření byl vládou zrušen a přislíbeno, že v dalších letech bude navrácen, ale k navrácení nedošlo a zůstalo jen u slibu. Nyní každé krajské ředitelství policie řeší stravování policistů a zaměstnanců po svém, velmi často však na úkor jiných činnosti. Někdy je financováno z fondu kulturních a sociálních potřeb, jindy je ovšem zcela zavřena jídelna a není možnost se stravovat.

Ptám se tedy, kdy bude příslušníkům Policie ČR a civilním zaměstnancům navrácen příspěvek na stravování, jaké kroky jste jako ministr vnitra udělal k plošnému zajištění příspěvku na stravování pro příslušníky Policie ČR a civilní zaměstnance, případně v jakém stavu jsou případná jednání s Ministerstvem financí o navýšení v rozpočtu pro zajištění stravování pro příslušníky Policie ČR a civilní zaměstnance. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan místopředseda vlády a ministr vnitra je omluven, odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Teď poprosím pana poslance Beitla, který byl vylosován na druhém místě, aby přednesl ústní interpelaci na ministra zdravotnictví Jana Blatného, který je přítomen. Připraví se paní poslankyně Karla Maříková.

 

Poslanec Petr Beitl: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové. Vážený pane ministře, obracím se na vás s dotazem, který se týká testování a očkování zaměstnanců v sociálních službách. Testování a očkování je i pro osoby v přímé péči dobrovolné a já se ptám, proč.

Co se týká očkování, při tom nebylo nutné nic vymýšlet. Od roku 2006 je totiž platná vyhláška č. 537/2006, která řeší očkování proti infekčním nemocem a v § 9 ukládá osobám, ne zaměstnavateli, poskytujícím terénní nebo ambulantní sociální služby povinnost očkování, například proti hepatitidě B. V praxi to znamená, že pokud chci pracovat jako pečovatel v sociálních službách v terénu, musím zaměstnavateli předložit doklad o očkování. Proč je možné nařídit vyhláškou očkování proti žloutence, ale proti COVID-19 ne?

Chápu, že situace s covidem je pro všechny nová a legislativa na něj nebyla připravena, na druhou stranu už v tom rok žijeme a jedním z hlavních úkolů je ochránit ty nejzranitelnější a také ty, kteří pracují v prvních liniích, a to pracovníci v sociálních službách zejména v přímé péči bezesporu jsou. Přesto nejasnými nařízeními právě poskytovatelům sociálních služeb jako zaměstnavatelům nakládáte další povinnosti a jsou to oni, kdo se musí zorientovat ve změti vyhlášek a nařízení.

Podobným problémem je testování. I to je pro pracovníky v sociálních službách, respektive v přímé péči, dobrovolné, ale zaměstnavatel je povinen ho zajistit. Pokud zaměstnanec odmítne test, nesmí ho zaměstnavatel pustit na pracoviště a dostane takzvané áčko, dokonce hrozí jak zaměstnavateli, tak zaměstnanci za porušení stanovené povinnosti pokuta. Nemám právnické vzdělání, ale na tomto místě považuji za vhodné upozornit na skutečnost, že legislativa přijímaná v souvislosti s pandemií nebyla dosud vyložena judikaturou a neexistují uspokojivá výkladová vodítka pro jednoznačný výklad. Žádám vás proto o vyjádření k dané právní problematice, která by mohla přispět k lepší orientaci.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr zdravotnictví Jan Blatný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP