(15.10 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, v odpovědi na váš dotaz, který se týká v podstatě povinného nastavení očkování proti koronaviru u určité skupiny osob, konkrétně u těch, které pracují s jinými lidmi a podobně, jak jste řekl, tak v současné době opravdu ta naše právní úprava nezohledňuje tuto možnost a bylo to mimo jiné i na základě opakovaných diskuzí se zákonodárci, kde byl poměrně jednoznačně vyjádřen názor, že očkování proti koronaviru musí být dobrovolné, nemůže být povinné. Očkování proti koronaviru v současné době dobrovolné je a ve chvíli, kdy by mělo dojít k nějaké změně, tak to bude určitě vyžadovat poměrně rozsáhlou celospolečenskou diskuzi, protože toto onemocnění je rozšířené daleko více, než je tomu u ostatních onemocnění. V současné době ta problematika je řešena nejenom na národní úrovni, ale i celoevropsky anebo celosvětově. A v neposlední řadě je také potřeba říct, že v současné době zatím není dostatečné množství vakcín, které by mohlo umožnit to, aby úplně všichni v ten konkrétní časový okamžik mohli být naočkováni, kdyby jim to bylo nařízeno.

Takže věřím, že jsem takto váš dotaz zodpověděl. V současné době není plánováno, že by se očkování proti koronaviru změnilo z dobrovolného na povinné. Navíc na rozdíl od řady ostatních onemocnění, na které jste ukazoval, například na hepatitidu B a podobně, existuje poměrně jednoznačná a jednoduchá forma ochrany toho jednotlivce, případně toho, o koho pečuje, a také spolehlivé testování, které u ostatních onemocnění takto rozšířené není.

V současné době je alternativou a zatím s ním počítá i plánovaný takzvaný zelený pas, který bude v rámci Evropské unie zaváděn. Takže v současné době neplánuje Ministerstvo zdravotnictví nějakou změnu v tomto smyslu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Já bych rád doplnil moji otázku ještě o druhou část, která už byla obsažena, a to je testování. Vy zaměstnavatelům dáváte povinnost testovat, ale zaměstnanci nemají povinnost testování akceptovat. Hodláte aspoň s tímto něco dělat? Zabývá se tím ministerstvo? Protože situace je samozřejmě nepřijatelná a zaměstnavatelé jsou v legislativní pasti.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Reagovat bude pan ministr zdravotnictví. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, ta povinnost je dána stávající právní úpravou a zaměstnanec, který by se nepodrobil tomuto testování, se dopouští protiprávního kroku, a nejenom že mu bude napsáno to áčko, o kterém mluvíte, ale vystavuje se i finanční pokutě.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za odpověď a poprosím, aby další interpelaci přednesla paní poslankyně Karla Maříková, taky na ministra zdravotnictví.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, světem hýbou podezřelá úmrtí po očkování proti onemocnění COVID-19. Vy jste v této souvislosti obdržel spolu s premiérem Andrejem Babišem dopis od profesora Berana. Pan profesor Beran se domnívá, že celá záhada má velmi jednoduché vysvětlení. Jde podle něj o reakci u lidí, kteří již virus prodělali a mají na něj protilátky. Ty pak v těle reagují s antigenem z očkování a to dělá intravaskulární diseminovanou koagulaci, která je příčinou potíží. Z téhož důvodu je podle profesora Berana nesmysl doporučení vakcinologické společnosti, aby lidé, kteří prodělali covid, byli očkováni již sedm dní po nemoci. Toto doporučení zdravotnické autority může ve finále zabíjet lidi podle pana profesora a bohužel to už prý lze doložit i empiricky na úmrtí klientů v domově důchodců ve Vrchlabí.

Pane ministře, obdržel jste tento dopis? Zabýval jste se tímto v rámci ochrany zdraví a života našich občanů? Jaký je váš názor na to?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má ministr zdravotnictví Jan Blatný.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, milá paní poslankyně, odhlédnu od toho, že mě překvapuje to, že by někdo měl přístup k e-mailu, který sdílím s panem profesorem Beranem a s panem premiérem, ale to asi není podstatné. Podstatná je ta věc, že je to spekulace. Jakkoli si vážím pana profesora, tak toto je spekulace, která se nezakládá na pravdě. Mohu to říct i dvakrát zodpovědně, protože zrovna poruchami krevního srážení se celý život zabývám, a vysvětlení, které nabízí pan profesor, v tomto případě není podloženo žádnou odbornou realitou a koneckonců i právě poměrně detailní vyšetřování všech podezření na úmrtí u jedné z těch vakcín, v rámci které tato podezření vznikla, Evropskou lékovou agenturou i řadou ostatních odborných autorit po celém světě, bylo jednoznačně vyvráceno. Respektive, chcete-li, nebylo potvrzeno, že by tam byla příčinná souvislost.

Takže já jsem se tady tímto sdělením, které jsem opravdu od pana profesora Berana dostal, zabýval. Odpověděl jsem mu na to odborně, nikoli politicky. To, co je zde uvedeno, nepovažuji za pravdivé a považuji to za jakousi vědeckou diskuzi, která může probíhat na vědecké úrovni, tam taky proběhla, byla vyvrácena a následně to bylo potvrzeno i tím, jak na to zareagovaly světové vědecké agentury. Takže zcela zodpovědně říkám našim spoluobčanům, že žádná z vakcín nikoho nezabíjí. Žádné doporučení vakcinologické společnosti nikomu neohrožuje život a tato diskuze opravdu patří z mého pohledu do vědeckých kuloárů, kde bude velice rychle vyvrácena, a jinam nepatří, protože se nezakládá na pravdě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane ministře, určitě vám nikdo e-maily neprohlíží, toto vyšlo v tisku. Zřejmě pan profesor Beran toto novinářům poskytl. Mě by jenom zajímalo - určitě nechci zpochybňovat vaše odborné znalosti, to v žádném případě - ale jestli se tím zabývali i jiní odborníci, jestli se můžete opřít i o nějaký jiný názor odborníků. A pokud ne, tak jestli je vyzvete, aby se tím zabývali.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan ministr bude reagovat.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já to taky neberu nijak špatně, jenom to uvádím na pravou míru. Já jsem to v podstatě řekl. Jistěže nejsem natolik domýšlivý, že bych předpokládal, že to, že mám na to odborný názor já, je to nejdůležitější. Ale byl to právě jeden z důvodů velice důkladného prošetření Evropskou lékovou agenturou. Velice podobný statement byl vydán Mezinárodní společností pro trombózu a hemostázu, zabývala se tím Česká společnost pro trombózu a hemostázu, jejímž jsem mimo jiné také členem, takže opravdu bylo to velmi seriózně zodpovězeno a nebylo prokázáno, že by docházelo ke spuštění intravaskulární diseminované koagulace anebo že by byly jiným způsobem spojeny poruchy krevního srážení s podáním té vakcíny. Říkám to na svou čest. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další svou interpelaci přednese paní poslankyně Balcarová a bude interpelovat ministra zemědělství Miroslava Tomana. Prosím.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, ráda bych se zeptala na věci, které souvisejí se strategiemi biodiverzita a strategiemi Farm to Fork, což ve volném překladu znamená podpora lokálního zemědělství. Obě tyto strategie loňského května přijala Evropská komise a Česká republika se k nim přihlásila, naše vláda, tedy i vy. V těchto strategiích se uvádí, nebo jejich cílem je, i snížení syntetických pesticidů o 50 % a snížení chemického hnojení o 20 %. Další závazky, které vyplývají z těchto strategií pro Českou republiku je také zvýšení podílu ekologického zemědělství až na 25 % zemědělského půdního fondu a současně změnit minimálně 10 % zemědělské výměry zpět na krajinotvorné prvky, což je v současné době vzhledem k tomu, jak vypadá naše krajina a jak je potřeba krajinu ozdravit a udělat kroky tak, aby byla odolnější na současnou klimatickou změnu, která se projevuje extrémními výkyvy počasí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP