(15.20 hodin)
(pokračuje Balcarová)

Vlastně tyto závazky, tyto čtyři cíle, které jsem teď řekla, by se měly promítnout do strategického plánu společné zemědělské politiky 2021 až 2027. V tuto chvíli ministerstvo na této strategii pracuje. A protože začíná vlastně už platit, měla by začít platit už od roku 2021 a ještě ji předtím musí schválit Evropská komise, tak si myslím, že už byste mi měl dokázat odpovědět na otázky, jaká konkrétní opatření Ministerstvo zemědělství navrhne (Předsedající: Váš čas, pane poslankyně.), aby splnilo tyto čtyři cíle, které jsem již jmenovala. Děkuji moc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Poprosím pana poslance Polanského, který přednese interpelaci na ministra Karla Havlíčka.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, donesla se ke mně informace o tom, že se na příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic chystá reorganizace vedení, respektive řízení organizace. Rád bych se vás proto zeptal, v čem ta změna spočívá, jaký bude její praktický dopad, čím je motivovaná, z jakých analytických podkladů vycházíte a také jaký je předpokládaný harmonogram této transformace.

Zároveň s tím se ke mně dostala informace, že se v letošním roce na ŘSD má nejspíš v rámci této reorganizace skartovat velké množství dokumentů. Tak jsem vás chtěl požádat, abyste jako součást vaší odpovědi poskytl informace o tom, kterých dokumentů se to skartování má týkat. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Další na řadě se svou interpelací je pan poslanec Jan Skopeček, bude interpelovat ministra zdravotnictví.

 

Poslanec Jan Skopeček: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, moje interpelace je obdobná jako na premiéra Babiše, nicméně ten tady nebyl. Jde mi o téma očkování. Víme, že Evropská unie si stanovila cíl do července naočkovat 70 % občanů, některé státy jako Malta 90 %, Dánsko 79. Nicméně u České republiky se počítá jedna z posledních příček, 44 % naočkovaných.

V téhle souvislosti se chci zeptat, kdo podle vás nese zodpovědnost za to, že Česká republika nevyužila možnosti nakoupit více vakcín. Proběhlo to poměrně nedávno před pár dny tiskem s odůvodněním, že česká vláda nechtěla finančně zatížit rozpočet, že se jí ta cena zdála pravděpodobně vysoká. Mně to přijde naprosto neuvěřitelný argument ve chvíli, kdy Ministerstvo zdravotnictví i Ministerstvo vnitra nakupovalo jednoznačně předražené respirátory za 700 Kč a více. Asi se shodneme na tom, že očkování je světlo na konci tunelu a předpoklad pro to, abychom Českou republiku vraceli do normálního života, a to ať už po společenské stránce věci, nebo po té ekonomické.

Chci se tedy zeptat, jak je možné, že v této tíživé situaci, kdy jednotlivé státy bojují de facto o to, aby získaly na úkor toho druhého větší počet očkování, Česká republika nevyužila maximální možné objednávky a části těch vakcín, které jsou dneska váženy zlatem, se vzdala. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má ministr zdravotnictví Jan Blatný.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, já nemám problém tady na toto odpovědět. Jenom nevím pořád, kde se bere nějakých těch 44 %. Už jsem to tady slyšel několikrát, že Česká republika bude mít naočkovaných jenom 44 % a že jsme na tom strašně špatně. Tak já prosím tohle zcela jednoznačně dementuji. Česká republika má objednané vakcíny pro 16 milionů osob, což je dvojnásobek dospělé populace, rozhodně ne 44 %. Zhruba 5,5 milionu osob, což je 60 nebo téměř 70 % dospělé populace, bude proočkováno, říkal jsem to i včera, v průběhu nebo do konce června. Dodávky jsou plánovány tak, aby asi 8,5 milionu osob mohlo být proočkováno do konce srpna. V současné době jsme asi 11. ze 27 zemí Evropské unie v počtu proočkovaných, ne od konce, ale od začátku. Takže nevím, kde se bere ta neustálá skepse o očkování v České republice. Já bych naopak řekl, že probíhá velmi dobře, a opakoval bych to, co jsem řekl včera.

A jenom ke konkrétním dávkám: 4. 9., pan tehdejší ministr Adam (Vojtěch), nabídka byla 7 milionů vakcín, objednány byly 3 miliony vakcín. Já to zaokrouhluji na celé miliony. Rozhodnutí bylo na základě tehdejší strategie. 14. 10., Roman Prymula - Johnson & Johnson, možnost 4,8 milionu vakcín, objednány 2 miliony vakcín. Rozhodnutí na základě tehdejší očkovací strategie. Pfizer/BioNTech, 27. 10., Roman Prymula - možnost objednat 4 628 000, objednány 2 miliony. Toto rozhodnutí jsem potom zrušil a z těch 4,6 milionu jsem objednal 4 miliony, víc to už nešlo, protože bohužel mezitím došlo ke změnám alokace. Další nákupy jsou už ode mě. 2. 12., Moderna, 3,7 milionu, objednáno 1,9 milionu. Nevyužili jsme možnosti takzvaného top-up, které by přišlo až koncem tohoto roku, to znamená, objednali jsme všechno, co nám přijde v průběhu prvních tří čtvrtletí. Následně 21. 12., Pfizer/BioNTech, také ode mě, původně možnost objednat 2,3 miliony, objednal jsem 4 miliony, to znamená, podařilo se sehnat o 1,6 milionu víc. 2. 12. také já, CureVac, bylo nabídnuto přes 3 miliony dávek, objednal jsem 1 milion dávek, protože to byla nejdražší vakcína, která měla být dodávána až do druhé poloviny roku 2022, to znamená pozdě. 12. 2., Novavax, 2,4 milionu, objednal jsem 2,4 milionu. 14. 1., Pfizer/BioNTech, nabídnuto 4,6 milionu, objednali jsme 4 miliony, protože jsme se tehdy dohodli, že část této vakcíny přenecháme ostatním zemím, které byly ještě ve větší složitosti. 18. 3., Moderna, nabízeno 3,5 milionu, objednal jsem 2 miliony, a to bylo opět z důvodu toho, že většina té dodávky by přišla až koncem roku 2021, případně později.

Takže dohromady jsem udělal - a mám v tom čisté svědomí - naprosto všechno pro to, aby se sem dostalo maximum vakcín. Máme objednáno pro dvojnásobek naší populace, to znamená, že žádné zpoždění nikde nehrozí. A kolegové, kteří to objednávali přede mnou, tak musím říct, že to objednávali v době, kdy byla jiná strategie, kdy jsme asi všichni věřili, že situace bude trochu jiná. Ještě jenom řeknu, že já taky, když se na to dívám současným prizmatem, potom se na to dívám jinak než kolegové, kteří třeba o tom rozhodovali v září. Ale nechci za ně samozřejmě mluvit. Jenom bych chtěl připomenout jedno české přísloví, že po bitvě je každý generál.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.

 

Poslanec Jan Skopeček: Pane ministře, děkuju za odpověď. Mě těší, že se to za vašeho působení zlepšuje. Rozumím tomu, že i ministerstvo nevyužívá maximální kapacity ve chvíli, kdy dodavatelské podmínky jsou třeba takové, že to pro tu zemi není výhodné.

Ale nemůžu souhlasit s tím, že nevíte, kde se bere skepse k tomu, že bude naočkováno... Víte, když se podíváte na začátek, kdy v tom byl chaos, kdy vládě chyběla distribuční společnost, aby vůbec vakcíny rozvozila, i když už ty vakcíny byly v České republice, tak to samozřejmě vedlo k obrovské skepsi. Počáteční problémy byly tak obrovské, že se nelze divit těm problémům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP