(15.30 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Ale rozumím tomu tak, že ty problémy byly za vašich předchůdců pana Adama (Vojtěcha) a pana Prymuly. Nezlobte se, ta situace už tehdy byla zlá a už tehdy bylo jasné, že očkování je jedna z mála cest, jak se s tou epidemií potýkat, a rozumím tomu, že premiér Babiš, který si za to vzal zodpovědnost, zvolil špatnou očkovací strategii, protože dneska je zřejmé, že to byla fatální chyba. Mohli jsme mít naočkováno mnohem více lidí, mohlo být méně mrtvých lidí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan ministr bude reagovat.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Jenom krátce, aby to bylo všechno formálně v pořádku. Já se nemohu vyjadřovat k tomu, co bylo přede mnou, ani kdo a jak řídil očkovací strategii před tím, než jsem se já stal ministrem. Jenom to tak formálně říkám i na mikrofon, že k tomuto se neumím a nechci vyjádřit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jako další přednese svoji interpelaci pan poslanec Valenta a bude také interpelovat pana ministra Blatného.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, objasněte mi prosím, proč Ministerstvo zdravotnictví pod vaším vedením toleruje v České republice experimentální léčbu COVID-19 přípravkem Ivermektin, přestože Evropská agentura pro léčivé prostředky EMA, stejně jako americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA tento preparát explicitně nedoporučily. Velice nerad bych z vašich úst ale nyní slyšel, že se jedná o lék, který je v České republice povolený pouze za určitých a přesně daných opatření. To je mi samozřejmě jasné a mohou tak být používána i jiná léčiva. Státní ústav pro kontrolu léčiv ale uvádí, že neexistuje dostatek dat o účinnosti a že jsou dokonce známy případy předávkování Ivermektinem, který ostatně nebyl doposud nikde na světě registrován jako léčivý přípravek proti covidu. Podle vyjádření mnohých odborníků, a to i přímo z vašeho ministerstva, je k dosažení účinku přípravku na množení viru nutno podat až stonásobek běžné dávky, přičemž doposud provedené studie mají protikladné výsledky a jsou plné metodických chyb. To vše může znamenat pro české pacienty velké nebezpečí. Vždyť i vy na jedné straně veřejně tvrdíte, že neexistují dostatečné důkazy o prokazatelném kladném vlivu Ivermektinu, ale k jeho distribuci takticky mlčíte, což by ministr zdravotnictví rozhodně neměl, a necháte ho v České republice běžně prodávat.

Na straně druhé ruskou vakcínu Sputnik V zcela identicky doposud bez příslušné certifikace striktně odmítáte. Nemyslíte si tedy, že není úplně v pořádku, že když ruský Sputnik V veřejně zatracujete kvůli chybějící certifikaci Evropskou agenturou, nad stejně neschváleným americkým přípravkem Ivermektin jaksi přivíráte oči? Nesmíte se divit, že jste potom některými podezírán z nepřípadných hrátek, a to nejen ideologicky politických, ale mnozí občané ve vás takto spatřují velkého byznysového hráče, ovšem v jejich neprospěch. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo dávám panu ministru zdravotnictví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, začnu od konce. To srovnání s vakcínou si myslím, že není úplně správné z toho pohledu, že vakcína, o které mluvíte, anebo jakákoliv jiná vakcína, která zatím nebyla použita a nebyla zaregistrována v žádném evropském státě, je na tom jinak než lék, který je v nějakém evropském státě zaregistrován a není registrován v České republice pro danou indikaci. Ale já se nechci dostávat na úplně odbornou úroveň této diskuze, protože bychom se dostali do příliš velkých detailů.

Já si myslím, že mě nikdo nebude vinit z toho, že bych byl příznivcem Ivermektinu. Já se naopak domnívám, že je to lék, jehož možnost je opravdu velmi limitovaná, a to, co ministerstvo udělalo, je i předtím, než byla udělena jakákoliv výjimka, která se týká konkrétního počtu balení od konkrétního výrobce přivezeného do jedné české nemocnice - opět zdůrazňuji mimo iniciativy Ministerstva zdravotnictví - tak tento lék bylo i předtím možno používat na takzvaný mimořádný dovoz, to znamená, když se lékař rozhodl, že tento lék chce svému pacientovi na svoji zodpovědnost dát, protože je registrovaný pro jinou nemoc v jiné zemi, tak to mohl udělat. To se dělo. Byli lékaři, například třeba pan primář v Nemocnici u sv. Anny, který na svoji zodpovědnost a ze svého odborného rozhodnutí tento lék podával, což já nekomentuji, jenom konstatuji. My jsme udělali jenom to, že teď se nemusí žádat o každý jeden mimořádný dovoz na jednotlivého pacienta, ale že sem byla vlastně zlegalizována jakási dodávka, která přišla do České republiky, ale byla zachována ta pravidla. To znamená, i nadále, když chce někdo takto léčit, musí splnit stejné požadavky, pacient musí podepsat informovaný souhlas a postupuje se u toho jako u léku, který není registrovaný pro danou nemoc v naší zemi.

Znovu říkám, ta situace oproti konkrétně ruské vakcíně je opravdu odlišná, protože ta není registrovaná v žádné evropské zemi a není registrovaná ani pro jinou nemoc. Ona samozřejmě z principu ani být pro jinou nemoc registrovaná nemůže. A naopak ve chvíli, kdy bude registrovaná, potom se na ni budu dívat stejně jako na jakoukoliv jinou vakcínu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za odpověď, pane ministře. V podstatě s vaší odpovědí do jisté míry souhlasím. Jen by mě teď zajímalo, jak je tedy možné, že v některých zemích Evropské unie, nebo respektive v bývalých zemích Evropské unie typu Velké Británie, se necertifikované vakcíny podávaly již dávno předtím. A proč to není možné u nás?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Reagovat bude pan ministr zdravotnictví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, ta vakcína začala být na výjimku ve Velké Británii používaná v době, kdy Velká Británie byla ještě členem Evropské unie, vystupovala z ní a využila právě stejné právní normy, kterou mají všechny evropské země, a měla ji tehdy i Británie. U nás se jedná o jeden paragraf ze zákona o léčivech, který umožňuje, aby byla dočasně povolena výjimka na podávání neregistrovaného preparátu. Tuto podmínku by Česká republika rovněž mohla udělit, znamenalo by to potřebu souhlasného stanoviska SÚKLu a souhlas Ministerstva zdravotnictví, o tom jsme se bavili opakovaně. Ministerstvo zdravotnictví, nebo, chcete-li já, zastávám názor, že v tomto případě to není opodstatněné, v tomto případě s ohledem na bezpečnost a na množství osob, kterými by mohla být taková látka použita, a i s ohledem na to, že probíhá hodnocení této vakcíny v rámci Evropské unie, za což jsem rád, já tuto výjimku podepsat nechci.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Poprosím pana poslance Nováka, který byl vylosován se svojí interpelací na ministra vnitra, stav testování na hranicích. Bohužel, pan poslanec není přítomen v sále, jeho interpelace propadá, a poprosím pana poslance Milana Poura, který bude interpelovat ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka.

 

Poslanec Milan Pour: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře Petříčku, jelikož zde nejste přítomen, požádám vás tímto o odpověď písemně. V únoru 2021 došlo v Barmě k vojenskému převratu. Po demokratických volbách, ve kterých zvítězila Národní liga pro demokracii premiérky Su Ťij, vládu této země násilím převzal velitel ozbrojených sil Min Aun Hlain. Premiérka Su Ťij a další politici byli uvězněni. Nyní v Barmě probíhají demonstrace proti tomuto převratu. Demonstrace jsou ze strany vojenského režimu velmi tvrdě, to znamená násilně, potlačovány. Bohužel desítky lidí při těchto demonstracích přišly o život. Odpůrci vojenského režimu jsou zatýkáni a vězněni. Organizace AAPP uvádí, že při zásazích bezpečnostních složek již zemřelo nejméně 125 lidí, dalších 2 159 osob bylo od převratu zadrženo, zhruba 300 z nich bylo propuštěno. V České republice žije několik barmských katolických rodin, kterým Česká republika pomohla před lety dostat se z područí barmské armády a kteří se zajímají o osud svých blízkých v Barmě. Tito lidé jsou bohužel přesvědčeni o tom, že žádná pomoc, žádná podpora od našeho státu pro návrat demokracie v Barmě nepřichází. Ptám se proto vás, pane ministře, jaké kroky Ministerstvo zahraničních věcí podniklo a podnikne na podporu demokracie v Barmě? Děkuji vám předem za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Odpověď obdržíte do 30 dnů písemně a já předávám slovo paní poslankyni Kovářové, která bude interpelovat ministra Karla Havlíčka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP