(15.40 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, v minulosti jsem já a paní starostka Hostivice jednaly s ŘSD a vaším resortem a konzultovaly jsme přemístění kapličky č. XII v Hostivici, v jejíž těsné blízkosti byla kdysi rozšířena silnice první třídy I/6J. Kaple byla postavena jako součást významné poutní cesty ke klášteru Hájek. Samozřejmě se na kapličce podepsal velmi silný provoz na frekventované silnici, která vede v těsné blízkosti. Dnes je kaplička v havarijním stavu, hrozí její zborcení a samozřejmě také ztráta její historické hodnoty. Pokud by došlo skutečně ke zborcení, tak ohrožuje i bezpečnost silničního provozu.

Město Hostivice se zástupci ŘSD jedná o přemístění kapličky už od roku 2011. Jednání se zintenzivnila v roce 2011, dále pak 2019, 2020, a bylo slíbeno, že ŘSD samozřejmě kapličku přemístí, ale bohužel zatím po několika měsících nevypsalo ani výběrové řízení s vybráním zhotovitele k přemístění kapličky. V případě rozebrání kapličky je pro její přemístění připraveno nové místo u poutní cesty ke klášteru Hájek. Dle původních plánů k tomu mělo dojít již v loňském roce, kdy uplynulo výročí 300 let od položení základního kamene této poutní cesty, ale bohužel, zchátralá kaplička stojí pořád na svém místě.

Proto bych vás chtěla požádat a apelovat, abyste urychlil vypsání výběrového řízení na ŘSD, aby se tato kaplička zachránila. Anebo se snad čeká na to, až kaplička spadne a nebude se muset vypisovat žádné výběrové řízení? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a prosím pana poslance Jaroslava Holíka, aby přednesl svoji interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane ministře, Ministerstvo životního prostředí včera zdvojnásobilo dotaci pro zoologické zahrady, a to ze 40 milionů na 80 milionů, za kterou vám zvířata, ošetřovatelé i já děkujeme. Z dostupných zdrojů ale není jasné, zda se jedná o jednorázovou pomoc, nebo se tato pomoc bude opakovat. Uvedené zahrady jsou z velké části závislé na financování ze vstupného a dnes je drtivá většina zoologických zahrad na pokraji bankrotu. Zabraňme tedy situaci, aby se zahrady musely zbavovat cenných zvířat. Totiž ta uvedená pomoc, pokud bych ji přenesl na autodopravce, kteří nemůžou jezdit, tak to je asi, jako bychom za ně zaplatili zákonné pojištění.

Zoologické zahrady vstoupily do roku 2021 v daleko horší ekonomické situaci, než to bylo loni. Pracovníci těchto zahrad doufají, že v brzké době bude možné otevřít alespoň venkovní areály. Obavy ze zvýšené koncentrace lze řešit omezením počtu návštěvníků a řady u pokladen jsou řešitelné prodejem vstupenek on-line. Já sám za sebe říkám, uzavírání zahrad považuji za nesmyslné. Pohyb na čerstvém vzduchu s odstupy výrazně většími než v supermarketech či městské dopravě jsou pro lidský organismus daleko lepší než sezení v roušce nebo v bytě s rouškou na ústech.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Odpověď obdržíte do 30 dnů písemně v souladu s jednacím řádem. Poprosím paní poslankyni Richterovou, která bude interpelovat ministra zdravotnictví Jana Blatného.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Úvodem této interpelace bych ráda poděkovala panu ministrovi za včerejší příslib popisu přípravy kapacit personální obsazenosti očkování, že to dostaneme písemně. A proto také interpeluji jedinou věc, a sice ujasnění pravidel pro testování ve firmách. Je mi jasné, že na začátku tam mohly být nějaké mouchy, ale přijde mi, že už je to spuštěné dost dlouho na to, aby byla ujasněná metodika i pro řekněme ne úplně časté případy. Dám příklad podnětu, co mi chodí do mailu od občanů. Jde o firmy, které jsou maličké, ale chodí třeba do firem větších. Typický příklad jsou firmy, které poskytují úklid. A jsou to tedy situace, kdy třeba právě proto, že jde o malé firmy, nemají povinnost testování ze zákona, ale kvůli vstupu do větších firem testují a nejsou si úplně jisté, že jim testování bude proplaceno. Na stránkách Ministerstva průmyslu se píše, že ano, ale chtějí to ujištění. A potom je tam chybějící propojení na testování třeba i v hlavním zaměstnání lidí, co pomáhají třeba s úklidem, to je typický příklad. Takovýchhle menších úklidových firem je fakt hodně a jde o to, když lidé jsou zaměstnaní ve dvou různých firmách, tak jestli ta hlavní, když jim odmítne vystavit potvrzení o testování, jestli to nezamezí tomu, aby potom byly proplaceny ty opakovaně provedené testy.

A potom poslední věc, jestli taková podrobnější metodika, která by dávala opravdu jasné odpovědi i na takovéhle méně časté situace, ale přesto myslím validní, bude dokončena. Lidi, když se takto ptají, tak jim třeba i na zdravotních pojišťovnách říkají, že se na všem pracuje, jsou příjemní, ale vlastně informace z centrály chybí. Takže to je otázka. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a předávám slovo panu ministru zdravotnictví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Pane předsedající, dámy a pánové, paní poslankyně, obecně ta situace se mění i tím, že v současné době všichni, kteří zaměstnávají alespoň jednu a více osob, anebo osoby samostatně výdělečně činné povinnost testování mají, takže ono se to tím řeší. Ale k té vaší původní otázce. Tam bylo řečeno od začátku, že ve chvíli, kdy někdo provozuje větší firmu a přijde mu tam někdo z menší firmy, případně i živnostník, tak tohoto člověka může a měl by ho nechat otestovat a může si to nechat uhradit. Je na to myšleno i v tom, že ve chvíli, kdy třeba člověka se stejným rodným číslem, protože když to bude třeba paní uklízečka nebo pokrývač, to je jedno, který během týdne navštíví pět různých firem, protože bude každý den pracovat pro někoho jiného, tak jestliže ho tento někdo pokaždé otestuje, tak to dostane každá z těch firem uhrazeno, protože bude vidět, že to přichází z jiného zaměstnání. Tato informace tady bude, takže toho se nemusíme bát. Vyřešit se to dá tím, kdyby ten člověk se nechtěl nechat opakovaně testovat, tak pořád platí ta možnost, že může mít certifikát o tom testu a ty certifikáty jsou uznávané, jak víme. Ten certifikát platí vždy několik dní podle toho, jaký ten test byl provedený. Takže to tam je a pořád jsou tam i výjimky pro lidi, kteří mají ukončené plné očkování, a pro lidi, kteří prodělali onemocnění a mají o tom lékařský doklad po dobu 90 dnů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní poslankyně má zájem o položení doplňující otázky. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji moc za jasnou odpověď. Doplňující otázka je ještě k tomu, jak se budou pak sbírat data od firem? Teď mají povinnost vést informace o provedeném testování v takové jedné tabulce a mě by zajímalo, co ještě po nich budete chtít, jestli je to opravdu všechno ta jedna tabulka a jakým způsobem se bude sbírat, abyste mohli vyhodnocovat, abyste třeba i nám mohli dát informace o tom, kolik bylo konkrétně ohnisek ve firmách a jak rychle se dostali lidi na potvrzující PCR testy. Všechny tyto informace zatím chybí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan ministr bude reagovat na doplňující otázku.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové. Ony nechybí úplně, ony chybí u těch negativních testů. Pozitivní testy jsou samozřejmě zaznamenány a je to dáno v tom mimořádném opatření, kde je povinnost zaměstnavatele i zaměstnance, aby vešel do kontaktu bezodkladně s lékařem, který je buď jeho praktickým lékařem, nebo lékař, který poskytuje pracovně lékařské služby pro zaměstnavatele, případně když nikdo takový není, tak s krajskou hygienickou stanicí, která musí zanést pozitivitu do ISINu a do standardních systémů a tomu člověku v případě, že je pozitivní, nařídí izolaci a začne trasovat jeho kontakty. Velkou roli tady hraje právě ten samoreportovací formulář, který může všechno zrychlit, na to apelovala nedávno i paní hygienička. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP