(11.30 hodin)
(pokračuje Jurečka)

A jinak ten návrh, aby prvním bodem byl pandemický zákon, jeho vratka ze Senátu, jednoznačně s tím souhlasíme a podporujeme to, za nás, za posledních osm dnů, jsme se snažili na tom odpracovat maximální kus práce, aby se to podařilo stihnout do konce tohoto týdne, i na půdě Senátu. A dohoda, kterou jsme si v této oblasti řekli s vládou, za nás byla naplněna a platila a platí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jurečkovi. Omlouvám se, když jsem říkal, že dalším bude pan kolega Pikal. Není tomu tak, ten jenom přinesl omluvu předsedovi Poslanecké sněmovny, že do 12.30 se omlouvá z důvodu dalšího pracovního jednání.

Další přihlášky, které tady mám, jsou přihlášky už k určitému bodu, takže se ptám, kdo se ještě hlásí do rozpravy k pořadu schůze? Nikdo. Takže shrnu. Návrh pana předsedy Jurečky je v podstatě pozměňovacím návrhem k pořadu, který navrhl předseda Poslanecké sněmovny, protože jako bod 2 navrhuje vyřadit žádost vlády o pandemickém stavu, o té revokaci, a navrhuje místo něj bod informace vlády o pandemické situaci. (Ozývají se hlasy z pléna.) Ne, dobře, tak pan předseda Faltýnek se ještě hlásí.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se omlouvám, jenom krátká reakce, kolegyně, kolegové. Já jsem to pochopil tak, možná se mýlím, že pan předseda Jurečka navrhuje zařadit jako druhý bod dnešního jednání, to znamená za pandemický zákon, informaci vlády a tak dále, a druhý návrh, vyřadit hlasování o nouzovém stavu. (Místopředseda Filip: Dobře.) Čili jsou dva návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak v tom případě souhlasím s tímto vysvětlením, pan kolega Jurečka souhlasí, takže budeme nejdříve hlasovat o zařazení druhého bodu, kde bude informace vlády o pandemické situaci, tak jak navrhl kolega Jurečka. Tím bychom buď rozšířili pořad na pět, anebo by byl hlasován druhý návrh, že by se vyřadil bod číslo 2, tak jak ho navrhl pan předseda Sněmovny. Ano? Nebo pan předseda Sněmovny chce upřesnit svůj návrh? Prosím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jsem nepřišel upřesnit návrh, já jsem jenom přišel okomentovat ten návrh na vyřazení. My jsme se tu dnes sešli a schůze byla svolána na návrh vlády ve zvláštním režimu § 109m a vyřazovat ten bod, ten stav nouze ze schůze, je opravdu na hraně, protože my jsme se v tomto režimu sešli. Takže když si to usnese Sněmovna, tak to může být, ale je to opravdu netypické. Takže ať hlasujeme ty návrhy pana Jurečky každý samostatně. (Místopředseda Filip: Dobře.) A já myslím, že to je kompatibilní - prostě on navrhuje, když nevyjde vyřazení, tak tam bude žádost vlády o prodloužení nouzového stavu, stane se třetím bodem, to je jediný rozdíl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, dobře, takže to je logické. Nejdříve tedy zařazení jako bod číslo 2 za tisk 1158 bychom zařadili informaci vlády o pandemické situaci, jak bylo navrženo.

To je hlasování číslo 3, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 3 ze 157 přítomných 155 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Zařadili jsme tento bod.

 

Nyní tedy návrh na vyřazení toho samotného bodu, pro který byla schůze svolána, to znamená žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu a revokaci usnesení 1530.

Rozhodneme v hlasování číslo 4, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 4 z přítomných 157 pro 66, proti 6. Návrh nebyl přijat.

 

A nyní tedy můžeme hlasovat o návrhu pana předsedy Poslanecké sněmovny, tedy o dalším zařazení bodů (tisků) číslo 1158, 1153 a 1111, s tím, že jako bod číslo 2 je do toho zařazena ta informace. Ano?

Zahájil jsem hlasování číslo 5, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 5 ze 159 přítomných 109 pro, 16 proti. Návrh byl přijat.

 

A nyní tedy budeme hlasovat o programu naší schůze jako celku, abychom mohli schválit pořad schůze a začít její projednávání.

Rozhodneme v hlasování číslo 6, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro pořad schůze po této úpravě. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 6 z přítomných 159 pro 113, proti 34. Návrh byl přijat. Pořad schůze byl schválen a budeme se tímto pořadem řídit.

 

Ještě než zahájím projednávání prvního bodu schůze, konstatuji dvě omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 9 hodin do konce jednacího dne Ivana Nevludová a ze zdravotních důvodů se omlouvá také na celý jednací den paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. (V sále je hlučno.)

 

Podle schváleného pořadu schůze začneme bodem číslo

 

1.
Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 1158/2/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona o pozměňovací návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1158/3. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi pana poslance (senátora) Romana Krause, už je tady přítomen. A prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předložení pozměňovacích návrhů se nejdříve vyjádřil pan ministr zdravotnictví Jan Blatný. Požádám také, aby byli připraveni zpravodajové garančních výborů, a protože kolega Válek je omluven, tak potom požádám o to, aby garanční výbor, výbor pro zdravotnictví, někoho nominoval, abychom mohli zprávu výboru vyslechnout. (V sále je hluk.)

Požádám sněmovnu o klid a pana ministra Jana Blatného o slovo. Ale ten hluk je tady přílišný. Vážené kolegyně a kolegové, zaujměte místo, tak jak je určeno v zasedacím pořádku, nebo debaty přesuňte do předsálí, prosím, aby pan ministr zdravotnictví Jan Blatný mohl v důstojné atmosféře přednést své slovo k výsledku projednávání v Senátu. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi, abych před vás dnes opět předstoupil s návrhem takzvaného pandemického zákona, tentokráte po jednání Senátu, který ho ve středu večer nakonec rozhodl vrátit zpět Poslanecké sněmovně se svým návrhem změn. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP