(11.40 hodin)
(pokračuje Blatný)

Senát navrhuje zákon schválit s úpravou, která jasně stanovuje, že opatření podle pandemického zákona mohou být nařízena toliko za trvání stavu pandemické pohotovosti a jejím skončením pozbudou platnost. Stejný režim se navrhuje i pro plošná opatření podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) zákona o ochraně veřejného zdraví, která mohou omezit cestování a dopravu, konání nejrůznějších akcí či uzavřít školy, ubytovací zařízení nebo provozovny stravovacích služeb. Tento návrh, který fakticky staví napevno režim mimořádných opatření právě ve vztahu k existenci pandemické pohotovosti, považuji za přínosný a mohu s ním souhlasit.

Senát dále navrhuje podmínit vydávání mimořádných opatření krajskými hygienickými stanicemi podle tohoto zákona předchozím souhlasem vlády. Stejně jako je tomu u opatření nařizovaných Ministerstvem zdravotnictví. I tuto změnu mohu podpořit.

Dovolím si vás nyní proto požádat, abyste svým hlasováním podpořili takzvaný pandemický zákon v podobě, kterou schválil Senát. Děkuji vám za pozornost a za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví Janu Blatnému a požádám nyní pana senátora Romana Krause, aby se ujal slova a informoval nás o projednání v Senátu. Prosím.

 

Senátor Roman Kraus: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento takzvaný pandemický zákon byl 24. února 2021 rozhodnutím Senátu, usnesením číslo 117, vrácen Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Teď krátce k legislativnímu procesu. Poslanecká sněmovna postoupila návrh tohoto zákona 19. 2. Senátu a organizační výbor Senátu přikázal tento zákon výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu a výboru ústavně-právnímu. Oba výbory projednaly tento návrh zákona 24. února. Garanční výbor pro zdravotnictví doporučil Senátu projednávaný návrh zákona vrátit Poslanecké sněmovně s příslušnými pozměňovacími návrhy, stejně tak ústavní výbor. Tam ty pozměňovací návrhy byly podstatně extenzivnější a týkaly se ještě § 10, 11, 12, 14, 15, 17 a 21. Následně se návrhem zákona zabýval Senát, který tentýž den, to znamená 24. února, na své 6. schůzi rozhodl o projednání ve zkráceném řízení.

Pozměňovací návrhy výboru pro zdravotnictví byly bez problémů schváleny, pozměňovací návrhy ústavně-právního výboru, které se odlišovaly těmi navíc podanými v bodech 6 až 21, nebyly schváleny. Dále byly předloženy ještě další pozměňovací návrhy panem senátorem Láskou a panem senátorem Wagenknechtem. Ani tyto pozměňovací návrhy nebyly schváleny. Takže se zákon dostává zpátky k vám k dalšímu rozhodnutí s pozměňovacími návrhy výboru pro zdravotnictví.

V závěrečném hlasování pléna Senátu byl tento návrh s pozměňovacími návrhy přijat 58 hlasy ze 72 přítomných, 6 senátorů bylo proti. Paragrafované znění těchto pozměňovacích návrhů máte před sebou v materiálu, který jsme vám poslali. A já bych teď krátce jenom na konec okomentoval navrhované změny tak, jak je již vysvětlil i pan ministr Blatný.

My jsme tam přidali do § 2 odst. 2 písm. e) kromě slova "zákazu" i nemožnost omezit schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů atd., protože jsme si zcela jistě mysleli, že je potřeba bez jakýchkoli omezení pořádat tato setkání. V § 2 odst. 4 tam podle mne klíčové je to, že všechna tato mimořádná opatření mohou být jen vydávána pouze ve stavu pandemické pohotovosti, což z toho textu původně nevyplývalo. Třetí změnou je to k § 3, odst. 3 a 4 o nařízení mimořádných opatření; v té původní verzi bylo, že vláda schvaluje pouze opatření celoplošná, vydávaná Ministerstvem zdravotnictví, nikoli však krajskými hygienickými stanicemi, a my jsme se chtěli vyhnout tomu, aby případně mohlo dojít - já si myslím, že by se to nestalo, nicméně potenciální nebezpečí tam bylo - že více hygienických stanic na území České republiky se domluví a vyhlásí stejná mimořádná opatření a omezení, a že by bylo dobře, aby i tato rozhodnutí krajských hygienických stanic byla pod kontrolou vlády.

Další dvě změny v § 8 a § 16 jsou víceméně formální. V jednom jsme změnili pád slova "prováděním" na "provádění". V tom druhém jsme pouze k výčtu přidali ještě obce s pověřením obecním úřadem. Takže to jsou spíše změny technické.

Já si myslím, že námi vrácený návrh s pozměňovacími návrhy je konformní všem jednáním, která tomu předbíhala, že umožní Ministerstvu zdravotnictví, krajským hygienickým stanicím a ostatním mimo nouzový stav provádět téměř veškerá opatření, že to bude dobrý nástroj k tomu, aby se nám podařilo zvládnout tuto situaci epidemie onemocněním COVID-19, a že je to dostatečně silný nástroj, aby se tak stalo. Proto vás prosím o schválení našeho vráceného návrhu s pozměňovacími návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi za jeho vystoupení. A než budeme pokračovat, konstatuji omluvu pana poslance Mariana Bojka od 9 do 11.45 z dnešního jednání. Už je tady. A zároveň ho upozorňuji, stejně jako kolegu Volného, Lubomíra Volného, že nemají zakrytá ústa a nos, že tedy porušují nařízení vlády. A žádám je, aby se začali chovat podle své ústavní přísahy, to znamená, že budou dodržovat Ústavu a zákony České republiky, a uděluji jim napomenutí.

Kolega Válek tady není jako zpravodaj, ptám se tedy paní předsedkyně výboru pro zdravotnictví, paní poslankyně Věry Adámkové, jestli má zájem vystoupit v rozpravě. Není tomu tak. Můžeme tedy přistoupit k vlastní rozpravě. Jako první je přihlášen pan místopředseda Tomio Okamura, vidím přihlášku pana předsedy klubu Pirátů Jakuba Michálka, ale až po kolegovi Ferim, který má stejné přednostní právo, když tady není přítomen kolega Válek.

Pane místopředsedo, já vám ještě neudělím slovo a znovu požádám Sněmovnu o klid! Ještě jednou zopakuji, že je potřeba, abyste se usadili na svých místech a případné debaty o jiném tématu, než je tisk 1158, přesunuli do předsálí. Ještě počkám, až se ty hloučky rozpustí. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, budeme tady dnes znovu hlasovat o takzvaném pandemickém zákonu, což je v podstatě a v principu pouze jinak pojmenovaný další nouzový stav na další rok. Je to tady, hlasujeme a budeme hlasovat o takzvané vratce ze Senátu. Takže si dovolím připomenout, kdo minulý týden hlasoval pro pandemický zákon tady ve Sněmovně.

Jediný poslanecký klub, který hlasoval proti pandemickému zákonu, byl poslanecký klub SPD. Pro tento pandemický zákon, což je, jak jsem již uvedl, v podstatě jinak pojmenovaný nouzový stav na další rok, pro tady ve Sněmovně hlasovali kromě hnutí ANO a ČSSD také poslanci Pirátů, ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, a co se týče poslaneckého klubu KSČM, tam se někteří zdrželi. To znamená, nehlasovali aktivně proti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP