(14.00 hodin)
(pokračuje Blatný)

Nečetl jsem zde paragrafové znění, ale znovu to shrnu. Jedná se o nezbytné a povinné nošení definovaných ochranných prostředků, s velkým důrazem a zpřísněním na minimálně FFP2 v určitých lokalitách. Jedná se o povinné antigenní testování v podnicích, ve firmách, maximalizaci home office, uzavření všech edukačních aktivit, omezení prodeje, pokračování v zastavení ubytování, pokračování v nočním zákazu vycházení a výrazné omezení mobility osob s tím, že ve chvíli, kdy budou muset z nějakého přesně definovaného důvodu, jakým může být například pracovní povinnost, vycestovat mimo svůj okres, tak to bude kontrolováno. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní zde mám nějaká přednostní práva, nicméně pan vicepremiér a ministr vnitra Hamáček mě poprosil, že by doplnil tuto zprávu vlády, takže pokud nikdo nic nenamítá - pan poslanec Jurečka, který je přihlášen jako první, říká, že nenamítá - tak bych mu dal nyní slovo. Ještě bych podotkl, že pokud nikdo není proti, tak by se role zpravodaje ujal pan poslanec Výborný. Takže bych ho poprosil, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, na ranní poradě nebo na tom jednání, kdy jsme diskutovali opatření, která vláda plánuje, nejvíce kontroverze nebo nejvíce debaty vzbudilo opatření, které se týká volného pohybu, tak mi dovolte ho v několika větách vysvětlit, protože věřím, že si to vysvětlení vyžaduje, a bude naším úkolem v následujících hodinách a dnech pečlivě vysvětlovat všem našim občanům, jak mají postupovat.

Pan ministr Blatný nás tady všechny informoval, jaká je situace z hlediska nárůstu hospitalizací, z hlediska obložnosti lůžek, lůžek intenzivní péče, a je evidentní, že na to je jediný recept - recept, který se používal a používá všude ve světě, a to je razantní snížení mobility.

My jsme jako Ministerstvo vnitra samozřejmě pracovali se zadáním najít řešení, které bude účinné a které bude kontrolovatelné či vymahatelné. Vzhledem k tomu, že ve společnosti, ale ani ve vládě nepanuje konsenzus na tom, zda by se ta omezující opatření měla týkat průmyslu, či nikoliv, máme relativně omezený prostor působnosti, a z logiky věci tedy to hlavní omezení musí mířit do mobility obyvatelstva. Když jsme hledali správné řešení pro Českou republiku, tak jsme studovali opatření, která použily a používají země EU. Koukali jsme se na portugalský model, španělský, francouzský, irský, německý. Každá země má svoje specifikum buď z hlediska nějakých podmínek pro mobilitu, nebo z hlediska prokazování, ale pokud hledáme nějaký společný jmenovatel, tak je to velmi razantní omezení. Tudíž přicházíme s omezením pohybu mimo okresy.

Znovu říkáme, je to opatření nouzové, je to opatření extrémní a je to opatření časově omezené. Jsme přesvědčeni, a pan ministr Blatný vám to ukazoval na těch křivkách, že pokud to společně tři týdny vydržíme, tak kýžený efekt se dostaví a ta křivka se zlomí. To samozřejmě by byla dobrá zpráva jak pro naše zdravotníky, tak de facto pro všechny, protože by tady aspoň byla naděje, že po těch třech týdnech, plus samozřejmě nějaká potřebná inkubační doba, by ta zátěž, která je kladena na naše zdravotníky, mohla konečně klesnout a my bychom se mohli soustředit, samozřejmě v době omezení, ale i potom, na ten hlavní cíl, a to je proočkovat maximum populace.

Tudíž já rozumím tomu, že to opatření je kontroverzní, že to opatření vzbudí velké diskuze, nicméně z našeho pohledu je to opatření naprosto nezbytné. Smyslem toho opatření není nikoho šikanovat, terorizovat. Smyslem toho opatření je primárně apelovat na naše občany, aby si uvědomili závažnost situace, a tak, jak to říkám víceméně celou tu krizi, zůstali doma. Rozumím tomu, že už to nikoho nebaví, že už všichni by chtěli cestovat, navštěvovat svoje kamarády, děti chtějí na hřiště, obzvlášť jestli se zlepší počasí, ale prostě to ještě chvíli musíme vydržet.

Proto jdeme s omezením na pohyb mimo okresy, v rámci okresů, a bohužel, každý materiál nějak vzniká, každý materiál je podroben nějaké diskuzi, takže vznikají různé pracovní verze. My jsme jednu z těch verzí představili dneska ráno na té poradě a už je v médiích, že Ministerstvo vnitra chce omezit pohyb na kilometr od bydliště. Ano, byla to jedna z pracovních verzí. Předesílám, že Irsko má pět kilometrů, jsou státy, které mají 500 metrů. My jsme pracovali s tím jedním kilometrem v případě cest do přírody či za sportem.

Debatovali jsme o tom s kolegy z opozice. Uvědomujeme si, že to je velmi razantní a velmi tvrdé, tudíž ten materiál dozná změny a finální návrh je, aby, pokud lidé chtějí trávit část volného času mimo svoje bydliště, typicky se chtějí proběhnout, projet na kole, projít, aby se pohybovali v katastru té dané obce, ve které bydlí. To znamená, nebude to omezeno kilometry, ale shodli jsme se na tom, že pokud na to aplikujeme hranice nebo katastr té obce, ve které bydlí, tak je to snesitelné. Rovnou předesílám, že v Praze bude nejjednodušší vzít Prahu jako jednu obec a nedělit ji na katastrální území, protože těch je asi 120, ale prostě říci, že se ti lidé za účelem sportu a cest do přírody budou pohybovat v rámci hranic, chcete-li, té obce, ve které bydlí.

Co se týká cest mimo okres, je tam jasně stanoveno, za jakým účelem. To znamená, neomezujeme cesty do zaměstnání, plus je tam taxativně vymezeno několik dalších výjimek. S výjimkou cesty do zaměstnání, kde předpokládáme, že zaměstnanec je schopen doložit fakt, že je zaměstnán, buď pracovní smlouvou, nebo nějakou průkazkou nebo jiným způsobem, kde je napsána adresa firmy, tak u ostatních výjimek - cesta na nákup, cesta s cílem pečovat o blízkou osobu, cesta k lékaři, cesta na úřad, pokud vede mimo okres - jsme přišli s řešením, které je ve Francii. To znamená, občan před tím, než opustí svoje bydliště, tak na kus papíru, chcete-li, napíše zjednodušenou formu čestného prohlášení, kdy stanoví, kdy byt opouští a kam jede, respektive kterou tu výjimkou využívá, a v případě kontroly to předloží policii, takže by měla odpadnout nějaká možnost vymýšlení výmluv na místě. Je to takové řešení papír-tužka, ale musím říct, že ve Francii to fungovalo velmi dobře, a je to řešení méně invazivní do soukromí než například řecký model, kdy lidé museli posílat esemesky a čekali na schválení, či nějaké jiné modely. Takže my jsme hledali i model, který je co nejméně invazivní do soukromí našich obyvatel.

Takže toto je vysvětlení toho asi nejtvrdšího opatření. Samozřejmě, Policie ČR, ani kdyby byla stoprocentně posílena armádou, nemůže stát na všech silnicích, nemůže stát na všech železničních tratích, nemůže stát všude, takže primární dodržování bude na našich občanech. A já prostě odmítám akceptovat to, že naši občané jsou ti, kteří ze 100 % nedodržují. Já věřím, že drtivá většina lidí pochopí naléhavost toho opatření a dodržovat ho bude, a pokud policie bude postupovat namátkovými kontrolami, popřípadě nějakými cílenými kontrolami ve větším počtu a ve větších plochách, tak to bude jenom postup, který dodá na důrazu nebo na urgenci té celé materie, ale já věřím, že 90 % či ještě více, ideálně skoro 100 % našich obyvatel vnímá ten problém, vnímá tu naléhavost a vnímá obrovský tlak na jednotky intenzivní péče a na naše zdravotníky. V principu je to o tom, aby lidé zůstali doma, a když jdou ven, aby si vzali respirátor, a tím pomohli našim zdravotníkům.

Věřím, že jsem to vysvětlil dostatečně. Policie nebo policisté samozřejmě dostanou k dispozici pokyny, jak mají postupovat. Rozumím tomu, že celá řada našich obyvatel bydlí jinde, než má trvalé bydliště uvedené v občance. To znamená, ti policisté budou samozřejmě přistupovat k té věci ohleduplně a stačí, když občan cestující mimo okres, kde sice bydlí, ale nemá v něm trvalé bydliště, jiným způsobem prokáže fakt, že tam bydlí. Z mého pohledu stačí, a bude to taxativně vyjmenováno v tom manuálu, účtenka za plyn v nemovitosti, účtenka za elektřinu, bankovní výpis, který byl směřován na tu adresu v okrese či jiná listina a určitě se naši občané setkají s pochopením, protože znovu říkám, cílem není nikoho šikanovat a my všichni věříme, že naši občané to primárně dodržovat budou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP