(13.50 hodin)
(pokračuje Blatný)

Celý systém se blíží hranici své kapacity a jsou nutné intenzivní převozy pacientů mezi jednotlivými kraji, bez kterých by tento systém nemohl fungovat vůbec, je 740 lidí na umělé plicní ventilaci. Já vám tady ukážu aspoň takto formou obrázků tři modely, které jsou koncipovány podle toho, jestli by došlo k tomu, že bychom se chovali pouze podle zákona o ochraně veřejného zdraví, což v podstatě znamená rozvolnění. Ukážu to tady tahle (ukazuje model), abychom to všichni viděli. Ta červená křivka je to, co se bude dít, ta žlutá křivka je to, co se v současné době děje. Jinými slovy, vidíte, že žlutá a červená křivka se velmi shodují. To znamená, že ten model se trefuje. Když bych to převedl do řeči čísel, při aplikaci tohoto modelu by ke konci března byly nové případy onemocnění za den nad hodnotami 35 000 denně.

Tento druhý model je, jakým způsobem by situace vypadala, když by se jednalo o částečné posílení opatření, dá se to zhruba přeložit jako při aplikaci takzvaného pandemického zákona. Opět ukážu obrázek (ukazuje), kde vidíte, že sice ta červená křivka nejde až úplně nahoru, ale poměrně dlouho se drží na tomto plató. Když to převedu do řeči čísel, potom v průběhu celého března a pravděpodobně i déle jsou odhadované denní počty nad 20 000 denně nových diagnóz, a z toho samozřejmě vyplývající i zátěž nemocnic.

V případě, že budou aplikována razantní opatření, o kterých budu za chvíli hovořit, potom je tady třetí obrázek (ukazuje), kde vidíte, že tady dochází k zásadnímu zlomu. Toto je ten třetí model. I v tomto případě ale prosím, musíme počítat s tím, že v průběhu přelomu února, března, to znamená v příštím jednom až dvou týdnech, bude situace znamenat další kulminaci k hodnotám kolem 20 000 nově diagnostikovaných osob denně, a z toho vyplývající zátěž nemocnic. Dojde ale k tomu, podle tohoto modelu, že se situace zvrátí a následně dojde k poklesu, takže ve druhé polovině března budeme moci podle tohoto modelu být na číslech velmi podobných těm, která jsou nyní.

Jaká zásadní opatření tedy navrhujeme zavést a používat k tomu, abychom zastavili toto razantní, velmi rychlé a velmi nebezpečné zrychlující se šíření epidemie?

Povinné nošení FFP2 respirátorů nebo zdravotnické obličejové masky či podobného prostředku na veřejnosti i v zaměstnání. Jsou tam samozřejmě některé výjimky, do kterých teď nechci zasahovat, například pro děti nebo pro určité rizikové provozy. Pouze FFP2 respirátory potom v prodejnách, ve veřejné dopravě, zdravotnických zařízeních a sociálních pobytových službách.

Povinné antigenní testování včetně samotestování pro zaměstnance ve firmách.

Důrazné doporučení, aby všichni zaměstnanci, u kterých to je z provozních důvodů možné, pracovali na dálku, takzvaný home office.

Uzavření všech škol a mateřských škol a dětských skupin. Bude zachována jen existence určených škol a mateřských škol pro nezbytná povolání, jako jsou zaměstnanci Integrovaného záchranného systému a další složky, které potřebujeme pro krizové řízení epidemie, zdravotníci apod.

Omezení prodeje jen na nezbytně nutné zboží. Nebudu teď ty výjimky číst, jedná se o redukci počtu doposud otevřených obchodů.

Nadále zákaz poskytování služeb v provozovnách a omezená možnost ubytování - tam změna není.

Pokračování zákazu nočního vycházení mezi 21. a 5. hodinou ranní s omezenými výjimkami.

Povinnost pohybovat se pouze v okrese, kde má osoba bydliště, s výjimkami například cesty do zaměstnání, k výkonu podnikatelské činnosti nebo činnosti nebo návštěvy zdravotnického zařízení. V těch ostatních případech, jako je například cesta za sportem nebo do přírody, další omezení uvnitř těchto okresů. Je nutné zajistit, aby tato opatření mohla být rovněž vymáhána. Bez nouzového stavu je naprosto jasné, že tato opatření, a tudíž i tento graf (ukazuje graf), není realizovatelný.

Bez nouzového stavu totiž nelze zejména nařídit zákaz nočního vycházení, omezit pohyb na stanovenou vzdálenost od bydliště, omezovat shlukování lidí na veřejnosti, a zejména také nařídit pracovní povinnost potřebným zaměstnancům, bez kterých se náš zdravotní systém v současné době neobejde. Nebylo by také možné určit školy pro nezbytná povolání, jako jsou zaměstnanci složek Integrovaného záchranného systému, zdravotníků, orgánů ochrany veřejného zdraví apod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP