(15.40 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Stejně tak si myslím, že když už se objevuje čím dál více hlasů, že je tady cesta, nebo by byla cesta skrze nějakou novou vládu, vládu, která by byla proti této krizi, anticovidová vláda expertů či nějakého porozumění, vyvedení nás z krize, tak byť asi všichni víme, jak je tady tato cesta ve své podstatě teď naivní, až možná idealistická, tak i na toto řešení úplně nerezignujme a pamatujme na to, že i my neseme další zodpovědnost, pokud se třeba nepokusíme o to, dohodnout se v rámci celého politického spektra i s prezidentem republiky na tom, že toto řešení budeme hledat. Já nevolám po vyslovování nedůvěry vládě, já volám po konsenzu, který by k něčemu takovému vedl. A můžete si myslet, že jsem opravdu velmi naivní, ale snažím se na to hledět tak, jak by to mohlo pomoci. A vím, že i u našich voličů by mi něco takového velmi složitě procházelo, a právě o to spíš to říkám s vědomím toho, že je to poměrně odvážná myšlenka pro současnou chvíli, ale myšlenka, která si myslím, že by neměla zůstat nevyřčená.

Na závěr mého vystoupení mi dovolte, dámy a pánové, a zejména milí spoluobčané, vás požádat o jednu věc. Bude se hodně spekulovat a hovořit o tom, co ještě mělo být jinak provedeno, jak konkrétně jinak mělo být to či ono opatření, kam se smí a nesmí chodit, co by se mělo zavřít a co zase naopak otevřít a podobně. Zkusme se všichni na ty následující týdny podívat tak, že nebudeme očekávat to, co bude stát dělat pro nás, ale co můžeme my udělat pro to, abychom situaci mohli zvládnout, jak každý svým vlastním dílem můžeme dodržováním toho, co je nezbytné, pomoci se z té situace vymanit a dostat, jak každý můžeme svým chováním ovlivnit čísla, která každý den ve statistikách vidíme, tím, že se opravdu budeme stýkat jenom s těmi, se kterými musíme, kde je to opravdu nezbytné, a omezíme veškeré další kontakty, tím, že budeme, pokud to naše zaměstnání umožňuje, pracovat opravdu jenom z domova, tím, že nebudeme podnikat jakékoliv rizikové aktivity, které v rámci šíření epidemie už za tu dobu určitě víme, jaké jsou a známe je, tím, že budeme důsledně nosit respirátory, budeme důsledně dodržovat hygienu rukou a podobné záležitosti, o kterých jsme všichni za tu dobu epidemie už mnohé slyšeli, ale možná ne každý je schopen nepolevit v tom po tak dlouhé době a únava způsobuje určitou vyčerpanost i u každého, kdo by rád ta opatření dodržoval. Pojďme si tady v tomto případě říct, že je hodně na nás, na každém z nás, jak to zvládneme, a přidat svoji kapku do soukolí toho stroje a promazat jej právě touto svou zodpovědností, přístupem, jakkoliv to nazveme.

Myslím si, že je to opět namístě a že až projdeme tím nejhorším, budeme hledat, co všechno mělo být jinak a jak to mělo být jinak. My se o to snažíme i teď, snažíme se apelovat na zrychlení očkování ve chvíli, kdy vakcíny už jsou. Snažíme se apelovat na lepší kompenzace pro všechny ty, kteří trpí ekonomickými dopady. Snažíme se prostě ve všech těch jednotlivostech být nápomocni a hledat i tu oponenturu, která je konstruktivní, ale mnohem zásadnější teď v tuhle chvíli vidím, abychom prostě každý z nás vzali zodpovědnost do svých rukou a vnímali to jako možnost, jak přispět ke zlepšení celkové situace a postupnému vyvedení této země z té nejhorší krize, které čelí a kdy čelila. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Podle mých poznámek je to z přednostních práv pro tuto chvíli vše. Přečtu omluvu. Pan místopředseda Vojtěch Filip se omlouvá z dnešního jednání od 15.15. A poprosím pana poslance Čižinského, který je přihlášen do rozpravy, poté pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já jsem měl právě dotaz na pana ministra Blatného, protože tady byl, a pan ministr tady není. Je tady pan ministr Blatný? Výborně. (Ministr právě vešel do sálu.)

Já jsem se chtěl, pane ministře, zeptat ohledně nestátních zdravotnických zařízení, protože mi včera volala lékařka z Kladna z ARO a ptala se, jestli proběhla nějaká jednání s nestátními zdravotnickými zařízeními, která jsou vybavena na podobnou péči, jako je covidová péče - mají kyslík, mají všechno - tak jestli ta jednání s nimi proběhla a jestli se vláda nechystá - a já bych se přimluvil, aby se chystala - jim také nařídit péči o covidové pacienty. Tuhle informaci bych chtěl získat.

A potom - tady se skutečně za pochodu tvoří omezení pro lidi, bylo tady šermováno katastrem, což by byla katastrofa, protože někteří lidé by nemohli ani vylézt z domu, tak já bych se skutečně přimlouval, když už to má být skutečně území obce, tak aby to bylo plus nějaká tolerance, třeba pět, deset kilometrů, protože uvedeme spoustu lidí do neřešitelné situace, kdy opravdu nebudou moct ani do lesa, což je špatně. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan ministr vyslyšel vaši výzvu a s přednostním právem se hlásí o slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Jenom krátce. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zareaguji. Ano, s nestátními zdravotnickými zařízeními je jednáno. Je to právě jedna z těch dalších možných kapacit, takže to s vámi úplně souhlasím, toto je jeden z těch způsobů, jakým dále navýšit kapacitu. Také bych se jenom krátce vyjádřil k tomu, co tady bylo zmiňováno o kapacitách českých nemocnic, a zpochybňování statistických údajů. Ony jsou nezpochybnitelné ve chvíli, kdy víme, že zhruba 2 000 lidí starších pětašedesáti let je v současné době každý den nově diagnostikováno dlouhodobě ze statistik, které jsou zcela jednoduše dohledatelné za posledních mnoho měsíců, asi 30 % z těchto lidí končí v nemocnicích. To se trefuje přesně jako hodinky, takže z toho plyne těch 700 příjmů příští týden a následně podle případných dalších vývojů i následné změny. A to, že se o několik set zvýšily počty na českých jipkách, také není zpochybnitelné, takže já to jenom říkám proto, aby nebyla vyvolána planá naděje, že to, co jsem tady říkal, nebyla pravda. A potom ještě byl jeden dotaz a ten jsem teď zapomněl, takže to asi nebylo důležité. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Čižinský. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já děkuji za tu odpověď. A skutečně bych chtěl apelovat, aby došlo co nejdříve k nařízení těm nestátním zdravotnickým zařízením, protože podle mého názoru je skutečně neúnosná situace, že veřejné nemocnice odkládají i nezbytné úkony, a je tady spousta zařízení, která provádí dlouhodobě zbytné, sice dlouhodobě objednané, ale úkony, které nejsou urgentní. Myslím si, že skutečně dlužíme našim zdravotníkům, ale i všem pacientům to, aby na všechny v tuto krizovou situaci platil stejný metr.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Luzar do rozpravy. Připraví se pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já se pokusím v tomto příspěvku hovořit k panu ministrovi Blatnému. V prvé řadě mu chci poděkovat za to, že se jako jeden z mála ministrů snaží reagovat i na všetečné otázky, které mu prostřednictvím různých elektronických médií posílají poslanci. Děkuji za to, že mi i odpověděl, byť ta odpověď byla protichůdná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP