(16.00 hodin)
(pokračuje Luzar)

Je to prostě problém, který nemůžete nechávat bokem, protože ti lidé očekávají od vás jako autority, ministra zdravotnictví, jasná slova. Pokud toto nebude zaznívat, tak základ, že ztratíme důvěru jako politici, jako ti, kteří by měli rozhodovat, je nasnadě. A když se díváte na poslední průzkumy důvěry, tak jako opozičníka by mě to mělo těšit, vláda v důvěře velice, velice ztrácí. Pokud s tím nezačnete něco dělat - tady nejde o to, že bychom tady hlasovali a chtěli odvolat vládu a způsobit ústavní krizi. Ne, tady jde o to, že občané ztrácejí důvěru ve vládu, a to je k zamyšlení. Teď nejde o politický boj, ale jde o to, získat důvěru občanů, aby tuto stávající vládu aspoň vnímali jako vládu, která ví, co dělá. Já bych strašně rád, aby se to podařilo.

Já vás znovu, pane ministře, vyzývám, abyste zkusil udělat dennodenní aspoň osvětovou čtvrthodinku před hlavním vysílacím časem ve veřejnoprávních médiích, jak už jsem vás půl roku vyzýval, abyste začal vysvětlovat lidem, co se ten den dělo a co se očekává, jak to bude fungovat, co se připravuje, protože to, co se občané doví z tiskových konferencí, pokud je náhodou v různé časy uvidí, tak z toho vůbec radost mít nemohou, protože novináři se ptají samozřejmě na bulvární informace a ta základní pro občany jim uniká. Tady tohleto, jestli je nějaký dluh, tak ten dluh určitě je. A zároveň vyzývám, aby se rozšířil krizový štáb o ředitele veřejnoprávních médií, aby tam chodili pravidelně ředitel České televize, ředitel Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře, aby měli informace, které krizový štáb má, a na základě toho mohli vnímat i vysílání těchto veřejnoprávních médií, která pouští mnohdy hrůzu mezi občany jenom proto, že to je momentálně aktuální, zajímavé, nevím, jak to nazvat - bulvární takovéto vysílání.

Já bych byl rád, aby se zase vrátila zpátky v rámci systému krizového řízení zodpovědnost, zodpovědnost za to, že ti, co řídí, taky musí mít výsledky. A nebál bych se toho, pane ministře, když máte tým, který zklame, ten tým vyměnit a začít s novým týmem, protože pokud nevyměníte tým, může se stát, že tým vymění trenéra, a to bych si nepřál, protože další ministr zdravotnictví, to by měla tato republika asi problém časově přenést. Proto zkuste i mezi své poradce pustit další lidi a zkuste rozšířit tým, popřípadě najít vhodnou cestu pro tuto republiku. Ta, po které momentálně jdeme, se ukazuje, že to není dobrá cesta a že nevede k vytouženému cíli. Přeji nám všem, abychom tuto cestu úspěšně skončili s co nejmenšími oběťmi, ale také s co nejmenším strachem. A hlavně zdraví pro všechny - to bych si přál. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a další vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Vážený pane ministře zdravotnictví Blatný, posílal jsem vám písemnou interpelaci ohledně povinně používaných ochranných prostředků dýchacích cest. Zatím jsem neobdržel odpověď, proto se vás chci nyní na vaše stanovisko zeptat, protože může ovlivnit mé hlasování v tomto a dalších bodech.

Vláda 22. února 2020 vydala mimořádné opatření ohledně nošení respirátorů a jiných ochranných prostředků dýchacích cest. Norma FFP2 vyžaduje ochranu minimálně 94 % i na částečky parafinového oleje, zatímco KN95 vyžaduje 95 % pouze na NHCL. V nařízení se tak chybně uvádí 95 %, které by vylučovalo i některé respirátory FFP2, které jsou přitom většinou účinnější než čínsky označené KN95. Pokud chceme omezit šíření koronaviru, je vhodné zvednout účinnost ochrany, než mají stávající látkové roušky, které mají účinnost filtrace částic o velikosti 0,6 mikrometru kolem 20 %.

Mám zde výsledky testů ochranných prostředků nosu a úst časopisu dTest a další výsledky testů respirátorů od Aarona Günsbergera. Z testů dTest vychází, že účinnost záchytu částic o velikosti 0,6 mikrometru testovaných respirátorů FFP2 je kolem 98 %, KN95 od 100 do 90 %. Hned pět testovaných ústenek prokázalo u dTestu účinnost v rozmezí 97 až 94 % vyžadovaných normou FFP2, jedenáct ústenek mělo účinnost v rozmezí 93 až 80 % vyžadované normou FFP1 a šest testovaných ústenek mělo účinnost nižší než 80 %. Účinnost výrobků z nanomateriálů se pohybovala od 100 do 69 %, pouze výrobky z Vietnamu měly účinnost nižší, ba dokonce se deklarovaly klamavě jako výrobky z nanomateriálů i bez jejich použití. Jeden nanorespirátor měl účinnost 100 %, tedy úrovně FFP3, šest nanorespirátorů mělo účinnost 99 až 95 % úrovně FFP2. Jeden měl 92 % úrovně FFP1 a dva měly účinnost pod 80 %. (V sále je velmi hlučno.)

Úroveň ochrany látkových roušek se pohybovala kolem 20 %, kdy vyprané roušky měly většinou větší účinnost než nové neprané látkové roušky. dTest zkoušel také použití kombinace látkové roušky s kapsou pro filtr. Dva testované filtry včetně meltblown dosáhly v testu účinnosti 82 % odpovídající úrovně FFP1. V testu záchytu kapének o velikosti 3 mikrometrů dokonce dosáhly účinku 100 %.

Když se podívám na výsledky Aarona Günsbergera, tak z 23 testovaných respirátorů dosáhlo 5 respirátorů úrovně záchytu alespoň 99,5 %, tyto respirátory byly označeny normami FFP2 či FFP3; 6 respirátorů dosáhlo úrovně záchytu větší než 94 %, tedy úrovně FFP2, 7 respirátorů dosáhlo úrovně záchytu alespoň 80 % - FFP1, zbylých 5 mělo účinnost nižší. Jednalo se především o výrobky z Číny, případně označené KN95.

Povinnost nosit dvě zdravotnické obličejové masky ospravedlňujete mylně odkazem na web CDC.gov, kde však explicitně varují před vrstvením těchto zdravotnických obličejových masek, vzkazuje výrobce roušek PARTA Medica. Vrstvení doporučují pouze pro kombinaci elastické bavlněné roušky se zdravotnickou obličejovou maskou, dodává. Z toho mi vyplývá, že vhodné by bylo právě použití nanofiltru a jiných účinných filtrů v kombinaci s vložením do kapsy bavlněné či jiné textilní roušky. Proto bych se vás chtěl na tomto místě zeptat, pane ministře Blatný, proč je v zákoně použita hodnota 95 %, která je o procento vyšší, než evropská norma FFP2 vyžaduje, a je těžko srovnatelná s normou KN95. Za druhé, proč je zmiňována v oficiálním opatření Ministerstva zdravotnictví norma KN95, která by se v České republice neměla vůbec prodávat? Nebylo by vhodnější rozlišovat v nařízení požadovanou účinnost podle evropských norem? Například pro zdravotnické zařízení požadovat účinnost alespoň 94 %, tedy obdobu úrovně FFP2, a pro MHD, obchody a jiná místa požadovat účinnost alespoň 80 %, tedy obdobu úrovně FFP1? (Hluk neustává.)

Na webu akademiků a studentů Technické univerzity v Liberci rouskystulkou.org jsou k dispozici protokoly Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a Institutu pro testování a certifikaci, které dokazují minimální záchyt meltblownového filtru 81 %. To potvrzuje i zkouška dTestu při vložení filtru do vyprané textilní roušky, což je mimo jiné i více než nanorouška, kterou mám na sobě, která u kapének dokonce uvádí ochranu na úrovni 100 %. Protože mnoho firem pro své zaměstnance používá nanofiltry či meltblownové filtry, které vkládají do roušek, můžete je ujistit, že to je ochrana, která vyhovuje stávajícímu opatření? Budou zajištěny bezplatné ochranné pomůcky dýchacích cest vysoké úrovně i pro nízkopříjmové občany, aby mohli opatření dodržovat?

A poslední věc, aktuální, ohledně toho, že vlastně i tady ve Sněmovně zaznívá, že údajně mají mít ústavní činitelé výjimku. Já mám za to, že to je hoax, který byste mohl vyvrátit, protože si nemyslím, že jsem nějaký nadčlověk, a nevím, proč bych měl mít nějakou výjimku vůči ostatním lidem. Ale jestli jsem pochopil nařízení správně, tak je to stejné jako pro zaměstnance, tedy pouze v případě, že je člověk dva metry od jiného člověka. Takže bych byl jenom rád, kdyby se to uvedlo na pravou míru, aby se nešířil hoax, který tady využívají bohužel i někteří zvolení ústavní činitelé, a lžou lidem o tom, že pro ústavní činitele platí nějaká takováto výjimka.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP