(16.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Výborný. Dá přednost panu ministrovi. Prosím, pane ministře. (Hluk v sále trvá.)

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové, krátce. Ta norma, na kterou se odvoláváme, tak já ještě ji nechám zkontrolovat, ale nejedná se explicitně o daný typ respirátoru, ale o normu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás přeruším, pane ministře, a poprosím o klid v sále. Už se dostavila větší část poslanců, protože se blíží hlasování, ale tím pádem vzrostl hluk. Já vás poprosím o trpělivost. Umožněte vystoupení pana ministra, prosím o klid!

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Jenom ty respirátory, které jsou a mají napsáno více než 94, splňují tuto podmínku, to je v pořádku. A potom jenom potvrzuji, že v tom opatření nebudou uvedeni ústavní činitelé, že by měli mít výjimku oproti jiným zaměstnancům z nějakého nošení nebo nenošení roušek. Tak jenom aby to bylo jasné, ono to asi vyřeší i některé z problémů, které jsme zde měli.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A do rozpravy je přihlášen pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane ministře, kolegyně, kolegové, vládo, bylo by zvláštní, kdybych jako zpravodaj tohoto bodu zde vůbec nepromluvil. Dovolte mi jenom krátce připomenout důvod zařazení tohoto bodu, který vzešel z dohody pěti opozičních stran, a vlastně se k tomu, pokud se nepletu, připojil i poslanecký klub KSČM, a to právě snaha vytvořit tady jasný prostor pro vládu, aby situaci - která skutečně není jednoduchá, a my to nikdo nezpochybňujeme, a pokud jste dobře poslouchali většinu mých předřečníků, tak ti to opakovali znovu a znovu - situace, do které jsme se dostali, není dobrá. Je potřeba, aby vláda - protože to tady skutečně nemůžeme zařídit my poslanci, ale konkrétní kroky, konkrétní opatření musí přijímat vláda, případně Ministerstvo zdravotnictví, a my jí pro to musíme vytvořit ten legislativní rámec. Ten tady je dán a my se domníváme, že bychom neměli postupovat tím způsobem, se kterým přišla vláda, a sice pokoušet se tady revokovat usnesení, které dle všeho a dle právních názorů revokovat nelze.

Skutečně kdybychom měli tady - tak jak to zatím je v následujícím třetím bodu - pokud bychom měli hlasovat o prodloužení nouzového stavu, tak se dostáváme když ne za hranu, tak minimálně na hranu právního řádu ČR. Bylo by k tomu potřeba dvou věcí. Museli bychom revokovat usnesení, které ale bylo Sněmovnou řádně schváleno, a není to běžné usnesení, ale je to usnesení zrušující, které konstatovalo, že současný nouzový stav končí buď nabytím účinnosti dnes schváleného pandemického zákona, to znamená okamžikem, kdy vyjde ve Sbírce zákonů, anebo nejpozději 27. února, tedy o půlnoci ze soboty na neděli. Není možné toto usnesení, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů, není možné ho revokovat usnesením Sněmovny.

Myslím, že kdo si to tady pamatuje, anebo vy, kteří jste ve věci znalí, si můžete dohledat, že už jednou se Sněmovna o něco podobného pokusila v rámci projednávání novely obchodního zákoníku, a Ústavní soud toto následně zrušil. Čili my bychom skutečně se neměli vydávat na tento velmi tenký led a jít tímto způsobem, mimochodem zcela zbytečně, protože není k tomu - nebo já alespoň k tomu nevidím - žádný důvod. Druhá věc je, že současný nouzový stav, ten takzvaný hejtmanský, byl od počátku do značné míry pochybný v tom smyslu, že nebylo jisté, zda bylo možné tímto způsobem nouzový stav vyhlásit, nebo ne. Víme, že tady už byl tento čtrnáctidenní nouzový stav napaden, jak u Ústavního soudu, jsou k tomu nějaké výroky obecných soudů, a bylo by dobré v tomto nejasném a právně pochybném stavu nepokračovat.

Prosím pěkně, pane premiére, vládo, je to přece i obrana vás samotných. Vy budete možná čelit - nebo dnes už čelíte - žalobám, které se vztahují právě k tomu, že současný nouzový stav byl vyhlášen v rozporu s krizovou legislativou. Pokud by Sněmovna dnes na vaši žádost odsouhlasila jeho pokračování, tak se tento z našeho pohledu vadný stav neukončí, ale bude pokračovat.

Co přece brání tomu, abychom šli tou jednodušší cestou? To znamená, současný nouzový stav prostě skončí a na něj se naváže v případě, že to vláda shledá jako důvodné, a já říkám, že k tomu skutečně vidím všechny důvody, spatřuji k tomu všechny důvody, které vyplývají z dat, která jsou ze zahlcenosti zdravotnického systému a tak dále, tak jak tady zaznívalo i z úst pana ministra Blatného, i z naznačených opatření, z úst pana vicepremiéra Hamáčka, tak ale potom přece je velmi jednoduché vyhlásit nový nouzový stav, ke kterému právě tím usnesením, které tady bylo navrženo kolegou Jakubem Michálkem, ve shodě i s dalšími opozičními stranami, vám vlastně sdělujeme, že toto považujeme za ten správný postup.

Zároveň jsme jasně naznačili, že nebudeme takto vyhlášený nouzový stav, který bude jasně a srozumitelně zdůvodněn a který bude vycházet z nové situace, která tady nebyla, to znamená z nových mutací koronaviru COVID-19, které se tady objevily, a před 14 dny ta situace taková nebyla, z nových dat zcela nové situace celého zdravotnického systému, takže opozice nebude žádným způsobem rozporovat tento postup vlády.

To jediné, co po vás chceme, je, aby tento nový nouzový stav byl jasně, srozumitelně a řádně zdůvodněn, aby jeho součástí byla uvedena opatření, která bude vláda činit v rámci tohoto nového nouzového stavu, pokud ho vyhlásí, a co si od těchto opatření slibuje. Zároveň bych považoval za velmi férové a seriózní, kdyby průběžně nás vláda jako Sněmovnu informovala nejenom o té situaci, ale také o tom, zda tato opatření vládou přijatá byla a jsou skutečně účinná. Mimochodem, AntiCovid tým absolvoval jednání i s předními odborníky a vědci, kteří se zabývají modelováním současné situace, a opakovaně tam zaznívalo, že každá hodina, skutečně ne den, ale každá hodina zpoždění těch opatření je velikým problémem.

Domnívám se, že tady není na co čekat. Mrzí mě to, že vláda zasedala poslední dva večery a noci a nedošla de facto k žádným závěrům, protože řekněme si to velmi upřímně, vláda už dnes mohla, nebo klidně ve středu večer, mohla současný nouzový stav zrušit, protože k tomu má svoji pravomoc, z hlediska článku 6 zákona o bezpečnosti státu vyhlásit nový, s těmi opatřeními, která jsou potřeba. Ta opatření mohla běžet a my jsme nemuseli odkládat to, že teď budeme čekat osm nebo deset dnů, než se dostaví účinky těch případných opatření, protože všem je jasné, že to, když k těm opatřením vláda přistoupí v pondělí nebo v neděli, samozřejmě jako mávnutím kouzelného proutku se ta situace nezlepší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP