(16.20 hodin)
(pokračuje Výborný)

Tedy velmi prosím vládu i Sněmovnu, jednak abychom podpořili usnesení, které konstatuje, že vláda má tuto možnost, pokud to uzná za vhodné, vyhlásit nový nouzový stav, že toto řešení a tato cesta, tento postup je jediný možný, jediný správný. A aby následně ten třetí bod, se kterým přišla vláda, aby ho předkladatelé stáhli, protože v tom okamžiku je bezdůvodné o tomto bodu jednat, protože je jasně naznačeno, k čemu Sněmovna takříkajíc v uvozovkách dává pouvoir vládě, co je tím správným postupem tak, abychom respektovali i v této nelehké situaci právní řád České republiky.

Popravdě řečeno, veřejnost nezajímá to, jestli to bude podle pandemického zákona, nebo krizového zákona nebo jakého zákona. Je důležité, aby nouzový stav, případně právní mantinely, ve kterých se pohybujeme a pohybuje se vláda, aby přinesl to, co si všichni přejeme, a to je to zlepšení. To je potřeba, to je klíčové, to je důležité. A když nebudeme diskutovat nad bodem 3, tak vláda dostává prostor třeba zasednout ještě dnes i nad těmi opatřeními, která je potřeba dotáhnout jasně, srozumitelně a potom je také komunikovat směrem k veřejnosti. Myslím si, že právě informační stránka celé věci, jasná, srozumitelná komunikace, bude tou cestou, jak vůbec ještě udržet poslední zbytky elementární důvěry veřejnosti ne k vládě, ale k opatřením samotným a k tomu, že se z toho dokážeme společně vyhrabat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Mám zde faktickou poznámku - pan poslanec Jiří Bláha.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, já vás nebudu dlouho zdržovat. Je to o jediné věci. Já bych vás chtěl poprosit, že opravdu, věřte tomu, je jedno, jestli to vyhlásíme takhle, nebo takhle. Ano, pojďme udělat to, na čem se shodneme, ale pojďme všichni být nápomocni k tomu, abychom se chovali zodpovědně. To znamená, že na každém z vás poslanci je, abyste oslovili co nejvíce těch, kteří můžou to, co my vyhlásíme, dodržovat, protože věřte tomu, že bez toho, že to na konci budou lidé nějakým způsobem akceptovat, že budou ochotni se tomu podřídit, že to nebude jenom na oko, jsme schopni dojít k cíli. K ničemu je, že jsou zavřené restaurace a obchody, když ve svém volném čase se chováme nezodpovědně. K ničemu je, že máme školáky doma, nejsou ve škole, když pak odpoledne se všichni scházejí, paří, baví se bez ochran atd. To všechno je k ničemu. (Smích.) Ano, třeba i bez ochran. Ano. (Pobavení.) Takže věřte tomu, že vlastním příkladem a aktivním přístupem jsme schopni - i bez těch ochran - to dát! Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Rozsvítila se mi tu faktická poznámka - pan poslanec Benešík. Ještě byla šance, že se špatně opřel o stůl, ale pan poslanec si přeje vystoupit. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Já se moc omlouvám, já jsem se opravdu zdržoval vystoupení, pane předsedo, ale technicky. Ono opravdu není jedno, jak říkal předřečník, jak se ten stav vyhlásí. My prostě pořád tvrdíme, že prodloužit ten stav Poslaneckou sněmovnou není v rámci Ústavy. Je to protiústavní a jediná možnost, jak ten nouzový stav tady mít, je ten, aby ho znovu vyhlásila, respektive aby nový nouzový stav vyhlásila vláda. Vláda k tomu, aby vyhlásila nový nouzový stav, vůbec Poslaneckou sněmovnu nepotřebuje, není to naše kompetence. My v tom prostě nemůžeme nic jiného udělat, vláda to může udělat na 30 dnů bez toho, jestli se to Benešíkovi líbí, nebo nelíbí, ale musí to zdůvodnit. To je celé. Takže není to jedno, a to se tady pořád snažíme prostě vysvětlit, že není jedno, jestli se prodlouží něco protiústavně, a my tvrdíme, že to protiústavní je, anebo vláda převezme plnou odpovědnost a vyhlásí nový nouzový stav na vlastní odpovědnost. To je celé.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a ptám se naposledy, jestli ještě někdo chce vystoupit ve všeobecné rozpravě. Nikoho v sále nevidím, končím všeobecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj? (Ne.) Pan ministr za vládu? Není. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Pan předseda klubu Pirátské strany Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já se hlásím k návrhu usnesení, který jsem přednesl v obecné rozpravě a předal písemně zpravodaji i předsedům klubů na lavice.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Ptám se, zda ještě někdo v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se opět, zda je zájem o závěrečná slova. Není, a my tedy budeme hlasovat. Možná poprosím pana zpravodaje, aby nám přečetl to usnesení ještě jednou, ať víme přesně, o čem hlasujeme.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane předsedo. Byl podán v tomto bodu jeden návrh usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že po ukončení nouzového stavu ke dni 27. února 2021 je v návaznosti na šíření nových mutací koronaviru a snižující se kapacitu zdravotního systému v kompetenci vlády vyhlásit nový nouzový stav za účelem přijetí opatření proti šíření epidemie nad rámec pandemického zákona."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak. Já jsem přivolal kolegy z předsálí. Myslím, že jsme zastoupeni v dostatečném počtu. Zase někdo klepe, neděláte dobře. Doufám, že to bude fungovat. (Pobavení.) Všechny jsem vás odhlásil. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili. Zdá se, že počet přihlášených je stabilní.

 

Pan zpravodaj nám přečetl návrh usnesení, o kterém nyní zahajuji hlasování, a ptám se, kdo je pro navržené usnesení? Kdo je proti?

hlasování číslo 9 je přihlášeno 156 poslanců, pro 132, proti 21. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu zpravodaji a končím tento bod.

 

Otevírám další bod, kterým je

 

3.
Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
s prodloužením doby nouzového stavu a návrh na revokaci
usnesení Poslanecké sněmovny č. 1530 ze dne 18. února 2021

K tomuto bodu vám byl doručen sněmovní dokument 7577, který obsahuje také usnesení vlády, v němž žádá mimo prodloužení nouzového stavu i revokaci usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1530. Já poprosím, aby předložený návrh uvedl předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den všem. Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Já bych nejdřív chtěl tady za vládu deklarovat, že jsem poslal 24. února 2021 žádost vlády ČR o vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu, a to na dobu končící uplynutím 31. března 2021. Chci vás informovat, že jménem vlády beru zpět část výše uvedené žádosti, a to v části týkající se žádosti o revokaci usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 18. února 2021, číslo 1530, o zrušení nouzového stavu, které bylo vyhlášeno pod číslem 84/2021 Sb., ale trvá naše žádost o prodloužení nouzového stavu.

A já bych chtěl jenom připomenout, že my jsme tu žádost a my jsme ten nouzový stav vyhlásili na základě žádosti hejtmanů, abychom se trošku vrátili do historie, jak to bylo. Takže Sněmovna byla proti prodloužení, následně hejtmani nás požádali, my jsme vyhlásili. A proto vláda chce prodloužit nouzový stav a samozřejmě ty debaty, jestli je to podle zákonů, nebo ne, my si myslíme, že ano, a jsme přesvědčeni o tom, že jsme to vyhlásili správně, a já nechci tady řešit, kteří právníci co říkají. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP