(17.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji dobrovolnému zpravodaji, prosím, abyste zůstal na svém místě. Další přednostní právo za klub ODS má pan místopředseda klubu Kupka.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, pan premiér tady zmínil, kdo všechno přišel. Tak já bych chtěl jenom připomenout, že jako první přišel pan docent Svoboda, když 28. ledna loňského roku se ptal tehdejšího ministra zdravotnictví na čínský virus a jeho nebezpečí. Ale nechci tady opakovat všechny ty kroky a zmínit dalších 33 konkrétních návrhů a opatření, se kterými ODS přišla.

Už jsem tady před hodinou mluvil o tom, jaké jsou důvody, které nás vedou jednak k návrhu usnesení, které jsme předložili společně a společně jsme je také odhlasovali, ale také jsem uvedl jasné argumenty, proč není možné na půdě Sněmovny hlasovat pro prodloužení nouzového stavu, o kterém Sněmovna tedy hlasovala a vydala k němu usnesení, které je ve sbírce zákonů, a pro to usnesení, které ukončuje neústavně vyhlášený nouzový stav k 27. únoru letošního roku, nebo dříve, pokud by pandemický zákon nabyl účinnosti dříve. Pro toto usnesení hlasovalo 126 poslanců, tedy i poslanci stávající koalice. To přece není trhací kalendář, se kterým bychom tak mohli nakládat a klidně říct. Tak tady to usnesení bylo a vlastně už neplatí, protože se nám nelíbí. My přece nemůžeme hlasovat pro prodloužení nouzového stavu v rozporu s tímto usnesením Sněmovny, mimochodem přijatém více než ústavní většinou hlasů. Tím bychom přece založili jenom další problémy, o kterých také byla řeč, vážné problémy nejistoty s tím, jaký bude osud celé řady podnikatelů, celé řady občanů, kteří třeba na základě špatně ústavně vyhlášeného nouzového stavu budou žádat o náhrady. To vytváří pro celou republiku velmi vážný problém. A nechápeme, proč po tom předchozím usnesení pan premiér přichází, stáhne návrh na revokaci usnesení, ale zachová to základní, které říká, že bychom měli prodloužit ten stav, který je podle názoru mnoha ústavních právníků opravdu neústavní, dalším neústavním krokem. Takové vršení chyb nedává absolutně žádný smysl, a máme-li hledat cestu z té aktuální krize, tak to je přece cesta přesně opačným směrem.

Proto samozřejmě občanští demokraté pro takové prodloužení nouzového stavu hlasovat nemůžou a nebudou.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Další přednostní právo, paní ministryně Schillerová. Připraví se pan předseda Bartošek.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, události posledních 12 měsíců zasáhly do života v naší zemi dramatickým způsobem. To, co jsme vždy považovali za normální a samozřejmé, jako je setkávání se s přáteli, spolužáky, kolegy, se stalo vzácným či nedostupným, a naopak to, co nám bylo cizí a neznámé, jako je zakrývání obličeje maskami a dodržování rozestupů, se stává běžnou součástí našich životů. Statisíce našich občanů nemohou do práce, děti a studenti nemohou do škol a univerzit, divadla, kina, služby a mnohé obchody jsou zavřené. V takové situaci má každý z nás přirozeně spoustu otázek a starostí o to, jak to bude dál. Pohledy lidí se právem upínají směrem k vládě a zákonodárcům, a to víc než kdy dřív.

Chtěla bych proto poděkovat všem z vás, kteří jste dočasně svůj politický světonázor dokázali upozadit a pomáhali jste přijímat zákony a opatření, díky kterým jsme podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí naše občany chránili a pomáhali jim zvládat nemalé ekonomické škody. Nebudu vám tvrdit, že jsem přesvědčena o správnosti každého z kroků, ke kterému jsme v této turbulentní době přistoupili, ale rozhodně vím, že bez poslanců, kteří podpořili potřebné novely státního rozpočtu, bez poslanců a senátorů, kteří bez váhání podpořili programy vládní pomoci, díky nimž jsme uvolnili už více než 300 miliard korun, bez vás, kteří jste opakovaně podpořili nouzový stav, díky němuž jsme mohli operativně přijímat bezprecedentní opatření a tím významně zpomalit šíření koronaviru, by naše společnost a ekonomika v boji s neviditelným nepřítelem prohrály.

Nesmírně bych si proto přála jediné: abychom toto břímě zodpovědnosti, které společně nesejmutelně neseme, neodhazovali na smetiště politického soupeření. Shodneme se jistě na tom, že hlavním cílem našich snah je zpomalit šíření viru, abychom získali čas potřebný pro očkování kritické části populace, a také čas na to, aby ti, kteří se virem nakazí a průběh jejich nemoci nebude lehký, mohli dostat potřebnou lékařskou péči. A teprve až se nám to podaří, bude vhodný čas zúčtovat s chybami a nezdary. Jak k tomu přispěl nebo nepřispěl každý z nás, samozřejmě vyhodnotí občané v blížících se volbách, ale to není nyní důležité. V tuto chvíli, kdy počty nakažených narůstají, a to bohužel nejen v České republice, kdy jednotlivé nemocnice dosahují svých kapacit, bychom se podle mého nejhlubšího přesvědčení neměli zbavovat ničeho, co nám pomůže pomoci minimalizovat riziko dalšího zhoršení situace.

Proto se na vás obracím s naléhavou prosbou, abyste dali souhlas k prodloužení nouzového stavu do konce března. Je to výjimečná příležitost ukázat, že jednáme zodpovědně a rozumně a že na prvním místě našeho počínání je ochrana zdraví a lidského života. Chtěla bych vás ujistit, že i pro mě je nouzový stav ospravedlnitelný jen v případě absolutní nouze. Všichni bohužel víme, že současná situace tento atribut naplňuje. To, jak silnými zbraněmi bude naše země v následujících kritických dnech ve svém boji s nebezpečným virem disponovat, teď bez výjimky záleží na každém z vás. Pevně věřím, že stejně jako ve většině ostatních zemí na světě i v České republice zvítězí zdravý rozum a sounáležitost nad politikou a případnými názorovými neshodami. Náš historický úkol ještě neskončil a zvládnout jej můžeme jedině společně. Děkuji vám, že se o to pokusíte, a děkuji také za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych chtěl jenom připomenout - přeji hezký večer - protože tady mám faktickou poznámku poslance Marka Výborného, který mě sice neposlouchá, ale já upozorňuji, že nejsou faktické poznámky. Takže si vás odmažu, abyste mi to pak nevyčítali. Takže znova opakuji, že v rozpravě teď s přednostním právem vystoupí pan poslanec Bartošek, ale jenom zopakuji, protože dále už přednostní práva nemám v pořadí, že jsme si odsouhlasili, Sněmovna odsouhlasila řečnickou dobu až na pět minut, poslanec může vystoupit dvakrát a nelze uplatňovat faktické poznámky. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Realita je taková, že tento bod dnes nemusel být zařazen na program poslanecké schůze. To je skutečnost, protože jestliže vláda zjistila skutečnosti a okolnosti, které nasvědčují tomu, že se situace zhoršila, tak dnes vláda o své vůli nebo kdykoli předtím na svém zasedání mohla prodloužit nouzový stav o 30 dnů. Tak to, pane premiére, je. Nevolejte k odpovědnosti tuto Sněmovnu. To je zodpovědnost této vlády. Vy k tomu máte kompetence a to, co dneska děláte, je pouze projevem politikaření a vaší zbabělosti, protože vláda může podle zákona vyhlásit nouzový stav.

Když jsme spolu jednali tento týden, tak jsem po vás chtěl několik informací. Moje otázky byly věcné a já jsem očekával, že v průběhu dnešního jednání mi na to odpovíte, protože jste to na tom jednání nerozporovat. Chtěl jsem po vás informace o tom, jaká je kapacita lůžek v okolním Německu a v Polsku, kterou nám tyto země nabídly, a po jakou dobu jsou ochotny nám tato lůžka držet. Stejně tak jsem se vás ptal se znalostí situace v nemocnicích a vytíženosti, spíš přetíženosti zdravotnického personálu, jakým způsobem bude vláda postupovat v okamžiku, kdy se nemocnice skutečně dostanou na hranu svých kapacit a bude reálně hrozit, že náš zdravotnický systém nebude schopen zvládnout nápor nemocných. Ptal jsem se, jaký má vláda plán, zda má další kapacity nebo vybuduje kapacity, zda osloví jiné země, aby nám poskytly zdravotnický personál, tak jako například před několika měsíci nám poskytly USA zdravotnický vojenský personál, abychom tuto situaci zvládli. Ptal jsem se vás, jakým způsobem vypadá očkovací plán, kdy, v jakém objemu jsou plánované objemy vakcín, kdy můžeme počítat, že se ve velkém rozjede vakcinace. Chtěl jsem termín dodávek a plán, protože to je řešení vzniklé situace. Na žádnou z těchto konkrétních otázek jste neodpověděl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP