(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jestli jsem to pochopil dobře, asi nebudeme hlasovat o tom, že je to nehlas... pan předseda KSČM Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, nestává se mi to často, maximálně jednou za tisíciletí, ale tentokrát souhlasím s předřečníkem, že ty dva návrhy jsou nehlasovatelné. Podle našeho názoru není o čem hlasovat, čili klub KSČM nebude hlasovat ani pro proceduru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane místopředsedo, rozumím tomu, že navrhujete hlasovat o tom, že ty návrhy jsou nehlasovatelné?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: To je jedna možnost, tak radikální jsem nebyl, ale klidně bych to nechal hlasovat. Druhá možnost je...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No tak já vás požádám, navrhněte postup, protože mně z toho vyplynulo, že nám tady konstatujete, že podle vašeho názoru jsou návrhy nehlasovatelné. Já bych nechal hlasovat o té proceduře. Podle mého názoru...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Podle mého názoru jsou návrhy nehlasovatelné. Samozřejmě můžeme nejdříve hlasovat o tom, jestli jsou návrhy hlasovatelné. Pak v případě, že sněmovna uzná, že jsou hlasovatelné, tak hlasovat o té proceduře.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Než dám slovo předsedovi ústavně-právního výboru, můj původní návrh byl, který jsem měl tady promyšlen, že jsou tady dva návrhy usnesení. Z logiky věci by první měl být podle mého názoru pan poslanec Volný, protože ukončuje něco teď, a druhý návrh by pak mělo být to prodloužení. To byl můj návrh, ale já dám prostor panu poslanci Marku Bendovi z ústavně-právního výboru, abychom o té proceduře takto navržené rozhodli jako sněmovna. Ale prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Myslím si, že zpravodaj sdělil svoje stanovisko, že ty návrhy jsou nehlasovatelné. Buďto se s tímto stanoviskem ztotožní předsedající Poslanecké sněmovny, nebo může nechat proti tomuto stanovisku dát protest. Samozřejmě každý z poslanců má právo vznést protest, ale zpravodaj navrhl, že návrhy jsou nehlasovatelné, pak není o čem hlasovat. Proti takovému postoji by musel být dán protest Sněmovny, který si jsem téměř jist, že neprojde, ale samozřejmě ho každý poslanec dát může.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ztotožnil bych se tedy s tímto postupem, který byl navržen naším praotcem komory. (Smích, potlesk.) Konstatoval bych, že návrhy jsou nehlasovatelné, a tedy nemáme v tuto chvíli o čem hlasovat, pokud by nikdo nebyl proti.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vystoupí předseda Sněmovny Radek Vondráček.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Já s vědomím závažnosti jakéhokoli hlasování v této ctěné komoře bych přece jenom asi chtěl slyšet lepší odůvodnění, proč je to nehlasovatelné. Přišel zde návrh vlády. Pohybujeme se v režimu § 109 m) a měli bychom rozhodnout. Jenom připomínám, že existuje také stanovisko, že jestliže budeme hlasovat o prodloužení nouzového stavu, tak už fakticky toto hlasování obsahuje rozhodnutí o tom, že se ruší předchozí zrušení. Je to jeden z právních názorů, který zazněl dnes během debat, a předpokládám, že z tohoto právního názoru vychází také vláda. A jestli budeme hlasovat o prodloužení, tak se zároveň vypořádáme s hlasováním, které bylo, teď vám neřeknu přesně datum, ale když jsme naposledy prodloužili do 27.

V každém případě jestliže dojdeme až k bodu, kdy musím namítat proti postupu předsedajícího, kdyby vzal za to, že je to nehlasovatelné, tak v tom případě vznáším námitku a navrhuji, abychom o tom opravdu hlasovali a jako Sněmovna, jako dolní komora abychom o tom hlasovali, nikoli abychom konstatovali, že je něco nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No vidíte. Tak jsem se - poprvé za tři roky je proti mně námitka. Abych o ní ještě nechal hlasovat... no, to jsem se dostal tedy do soukolí. (Smích.) Ani nevím, jak jsem k tomu přišel. (Smích.) Prosím vás, pan zpravodaj tedy navrhuje, že to je nehlasovatelné. Předseda Sněmovny, já bych to tedy podle toho návrhu zpravodaje tady musel nějakým způsobem reflektovat, nicméně proběhla tady námitka, takže my necháme hlasovat o té námitce, že je námitka proti tomu, že já tedy bych dal na zpravodaje, který navrhuje, že to je nehlasovatelné. Takže víme, o čem budeme hlasovat?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Budeme asi hlasovat o námitce proti mému postupu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ne, ne, ne. Je to tak, že vy jako zpravodaj, pane místopředsedo, jste řekl, že to je nehlasovatelné. Já bych tedy musel konstatovat tu věc, co jste řekl: že to je nehlasovatelné. Tím pádem bychom tady v podstatě končili, to znamená, ať si o tom myslím cokoli, a teď proti - takže já konstatuji, že bych tedy na váš návrh řekl, že to je nehlasovatelné.

 

Proti tomu je námitka pana předsedy, a o té námitce vůči mně, že jsem řekl, že to je nehlasovatelné, budeme teď hlasovat. (Potlesk.) Ale já jsem byl - říkám, jsem v tom celkově nevinně. (Smích.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro námitku proti mé osobě, že jsem to řekl? V souladu s tím, co řekl pan zpravodaj, takže já sám sobě tedy taky namítnu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno 155 poslanců, pro 84, proti 59, námitka byla přijata.

 

Požádám vás o tu proceduru. Já navrhuji, aby to bylo v tom smyslu, jak já jsem tady prezentoval.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. V tom případě Sněmovna tedy rozhodla, že to považuje za hlasovatelné v tento moment, já to budu samozřejmě respektovat. Budeme tedy nejdříve hlasovat o protinávrhu, který říká, navrhuje okamžité zrušení nouzového stavu a poté o původním upraveném návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No to je - budeme o té proceduře, teď pan zpravodaj navrhl proceduru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Jestli je zájem schválit tuto jednoduchou proceduru, samozřejmě není problém.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Radši si prohlasujeme proceduru. Slyším ťukání? (Ze sálu: Ne. Smích.) Tak ale ťukání jsem slyšel dobře. Takže jestli ne? (Smích.) Takže můžu zahájit hlasování? Není proti tomu nikdo, proti?

Zahajuji hlasování. Kdo je tedy pro tuto proceduru? Kdo je proti této proceduře?

Hlasování číslo 12, přihlášeno 156 poslanců, pro 112, proti 10, procedura přijata.

 

Tak prosím, pane zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, takže v tom případě nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Volného, což je okamžité zrušení nouzového stavu. Nevím, jestli je potřeba to formulovat do přesné podoby usnesení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jestli je s tím souhlas, tak o tom budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 13, přihlášeno 157 poslanců, pro 27, proti 80, návrh byl zamítnut.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy budeme hlasovat o původním upraveném návrhu vlády, který říká, že Sněmovna souhlasí s prodloužením nouzového stavu. Já u sebe nemám přesnou formulaci.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já to mám, přečtu to. Abychom to formulovali přesně, návrh vlády, o kterém teď budeme hlasovat, je: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením doby nouzového stavu, a to na dobu končící uplynutím dne 31. března 2021."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 14, přihlášeno 153 poslanců, pro 68, proti 45. Konstatuji, že s návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Máme ještě nějaká usnesení? Nemáme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ne, to je vše.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Končím tento bod. Zahájím tedy další bod jednání schůze Poslanecké sněmovny, respektive počkám na pana místopředsedu Pikala, který mě přijde vystřídat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP