(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana poslance Bauera, který je další přihlášen do rozpravy. Připraví se paní poslankyně Matušovská. Prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych vás požádat, abyste pokud možno většinově podpořili senátní verzi. Poslanecký klub ODS bude podporovat senátní verzi. Podle mého názoru senátní verze má oproti poslanecké verzi jednu velkou komparativní výhodu, není tam totiž pozměňovací návrh paní poslankyně Aleny Gajdůškové.

Chtěl bych říci, že jsem vůbec nepochopil, proč Ministerstvo práce a sociálních věcí, vedeno dobrou myšlenkou schválit izolačku - to vůbec nikomu nevyčítá - proč jste tam načetli naprosto nesmyslný pozměňovací návrh paní poslankyně Aleny Gajdůškové. My tady týdny a měsíce hovoříme o tom, že většina podnikatelů v této zemi má obrovské problémy, a vy tím pozměňovacím návrhem neděláte nic jiného než významné části - a já rozumím, že všechny firmy nejsou tak velké jako třeba firma pana kolegy Jiřího Bláhy - ale proč přicházíte s tímto návrhem v době, kdy všichni lapají po dechu, a vy jim těmi návrhy budete to podnikatelské prostředí významně komplikovat? Nechápu to, je to velká škoda. Já prostě nechápu, proč mají podnikatelé, OSVČ, hlásit všechny DPP a DPČ do osmi dnů, stejně tak jako jestli to mají rušit. Proč jste tam nastavili tak obrovské pokuty? Proč to mají dělat i ti, kde se nezakládá nemocenské pojištění? Proč na každé nové pracovní místo musí tuto informaci hlásit na úřady práce? Dokonce i na ta místa, kde si dopředu nějakého zaměstnance vyberou? To je ten hlavní důvod, proč nepodporujeme poslaneckou verzi a proč se přikláníme k senátní verzi, která podle našeho názoru je kvalitnější. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní poslankyni Matušovskou. Připraví se pan poslanec Skopeček, který je v tuto chvíli posledním přihlášeným v rozpravě. Prosím.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si vystoupit s názorem poslaneckého klubu KSČM k návrhu zákona o mimořádném příspěvku. Na začátku si neodpustím pár poznámek k přípravě tohoto návrhu. Zákon byl připraven a odhlasován v Poslanecké sněmovně v legislativní nouzi s odůvodněním, že bude motivovat zaměstnance, aby hlásili své kontakty a sami nastupovali do karantény. Musím však říci, že jeho vlastní podoba, tedy jak je tento návrh legislativně napsán, bude přinášet ohromné problémy všem personalistům a účetním, kteří ve společnostech právě zpracovávají mzdy.

Jednoznačně musíme říci, že vláda své PR, jak chce pomoci zaměstnancům a motivovat je, hodila veškerý potřebný proces pro získání uvedených financí na firmy. Nejde zde o zaměstnavatele, ale opravdu o značnou administrativní náročnost, která přibude lidem, kteří zpracovávají tyto podklady.

Nikdo z nás se zde nepozastavil nad tímto problémem a mě osobně velice mrzí, že ani samotné MPSV nepřemýšlelo, jak právě v této tak těžké době odlehčit nejvíce zkoušené oblasti. Dále bych chtěla podotknout, že náročnost bude také spočívat v dohledávání a obvolávání praktických lékařů, protože i dnes se odhadem u 60 % vystavených potvrzení o pracovní neschopnosti neuvádí slovo karanténa, což je vlastně hlavní parametr, na kterém se má tento příspěvek vyplácet, a slouží i jako podklad pro Českou správu sociálního zabezpečení.

Ptám se tedy paní ministryně Maláčové, jak Ministerstvo práce a sociálních věcí obeznámilo všechny praktické lékaře s touto zásadní informací. Nemůžeme přece očekávat, že jak lékaři, tak samotní zaměstnanci budou znalí jen díky projednávání v Poslanecké sněmovně a médiím. Ze strany zaměstnavatele bude docházet na upozornění, ale až v době, kdy se (jim) dostane na stůl oznámení o pracovní neschopnosti. Další zátěží pro zaměstnavatele je dnešní hrazení nemocenské dle zákona. Díky mnoha podobám doby karantén se stává ve velké míře, že hrazení 60procentní nemocenské ze strany zaměstnavatele se může i zásadně prodlužovat. Lékaři dnes běžně ukončují nařízenou karanténu například po pěti, šesti dnech z důvodu prokázání nákazy a píšou novou nemocenskou neboli izolaci - karanténu, která bude nyní opět na 14 dní. Tím se však znovu požaduje po zaměstnavateli úhrada celé této doby.

Hovořím zde o tom, protože bychom si měli uvědomit veškeré dopady, které tato oblast má, a kdy i díky tomuto návrhu firmám prostě nepomáháme a naopak je výrazně zatěžujeme v době, kdy je potřeba naopak usnadnit, zjednodušit a pomáhat.

Náš klub dnes podpoří verzi Poslanecké sněmovny, ale jen z toho důvodu, abychom donutili vládu, respektive MPSV, k okamžité nápravě a reakci na prodloužení karantény na 14 dnů, a především na úpravu částky příspěvku. Díky složitosti, které ministerstvo svým návrhem připravilo, požadujeme o úpravu na jednotnou částku. Chápeme i argumenty, že si tak zaměstnanec může přijít na vyšší částku, než má skutečný výdělek. Je však třeba říci, do jaké výše hrubé mzdy, a zároveň hovoříme o dočasném opatření, které má přece motivovat lidi hlásit kontakty a nastupovat do karantén. Proto nyní necháme na vládě, jakou zvolí částku. Za nás bychom viděli například 350 korun za den. Pomůže to především nízkopříjmovým, ale i středněpříjmovým občanům a důvody jsou ulehčení celé administrativy. Zároveň zde říkám, že pokud vláda přijde s částkou bez uvedené úpravy, budeme dávat vlastní pozměňovací návrh a že si podporu sežene v Poslanecké sněmovně, není pochyb. Dnes nás osobně mrzí, že jsme nepodpořili pozměňovací návrh z pera SPD, který řešil náš dnešní požadavek.

Bohužel v tak krátké době, kdy se legislativa přijímala v legislativní nouzi, jsme nedokázali adekvátně reagovat a vyhodnotit veškeré dopady. Nyní jsme v situaci, kdy nenecháme pro vlastní PR paní ministryně Maláčové padat doslova na hubu zaměstnance, kteří dělají a připravují mzdy, a kdy se také může stát, že tento příspěvek díky administrativní náročnosti bude odesílán se zpožděním. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Podotknu, že stále jsme v legislativní nouzi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Juříček. Prosím.

 

Poslanec Pavel Juříček: Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám rozumím, pane poslanče. Požádám o větší klid v sále! Blížíme se ke konci, věřím, že to můžeme vydržet. Prosím.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Já jsem chtěl říct, že to není motivace, ale to je skoro spíš stimulace pro to, aby lidé do práce nechodili. My, kteří teď už řekněme od října řídíme nebo pokoušíme se dělat antigenní testy u všech našich zaměstnanců, tak my víme, kdo má jít na karanténu a kdo na karanténu nemá jít. A tohle, když už jsem se ptal dokonce ve své firmě dělníků, tak řekli: Hele, šéfe, máme vás rádi, ale když už nám stát bude dávat takovéhle peníze, tak my už tady nebudeme chodit vůbec. To je protisměrné proti ekonomice a myslím si, že je to nešťastné. Naopak, ještě prodlužovat a zvyšovat částky na 500 korun a 14 dní, tak to nás, všechny firmy, ještě poškodí. A poškodí to i ekonomiku České republiky. Řešení je spíš to, co už jsme tady dneska probírali, to znamená, probírali jsme to, jakým způsobem budeme testovat ve firmách, a z toho vyplyne jasně, kdo má covid, kdo má jít na karanténu a kdo má nějakým způsobem toto řešit.

Co se týká pozměňovacího návrhu paní Gajdůškové, prostřednictvím předsedajícího, chtěl jsem říct, že to je spíš takový komunistický návrh, ale musím se komunistům omluvit, protože oni to sami taky vyhodnotili jako špatné řešení. Nicméně musím říct, že kdybychom si měli dát na misku vah peníze a prodlužování, tak pro nás je jednodušší raději ty lidi nahlásit. Ta hlásicí povinnost není tak drakonická jako to, že nám to vyžene lidi, částka peněz plus ještě prodloužení, které je ještě vyšší, než je nemoc s covidem, které... po 10 dnech stejně musíte lidi znovu testovat. Takže já tomu nerozumím, proč v této době, kdy zavádíme úplně něco jiného... Myslím si, že ani jeden návrh, ani sněmovní, ani senátní (upozornění na čas), není v pořádku. Děkuju.***
Přihlásit/registrovat se do ISP