(19.10 hodin)

 

Poslanec Jan Chvojka: Teď už to hlasování nevrátíme. Budeme o tom muset hlasovat někdy jindy a třeba v nějaké pro opozici lepší verzi. Nicméně dvě poznámky: koalice většinu má, nicméně za ČSSD jsou v karanténě dva lidi, za hnutí ANO je v karanténě nějakých šest nebo osm lidí. Prosím, tak si to spočítejte, kdyby tady mohli být, jestli by to tedy bylo o té většině, nebo ne. A za druhé opakuji, jenom pro záznam. Já teď nevím, jestli vás bylo 100 %, nebo 99, nebo 95 %, ale byla vás, myslím si, velmi velká většina pro tu původní sněmovní verzi tak, jak se dnes opakovaně hlasovala, jste byli skoro všichni, prosím. Takže tenkrát byla dobrá a dnes je špatná za těch 14 dní, nebo co je na tom špatně?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Farský s přednostním právem. Poté pan poslanec Bartošek, poté vidím pana poslance Michálka. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Hlasování proběhlo tak, že jsme hlasovali pro senátní verzi. My jsme chtěli, aby ten zákon prošel, a jasně jsme dopředu říkali, že hlasujeme pro senátní verzi a že doufáme, jestli vy ji nepodpoříte, že máte zajištěné hlasy pro tu sněmovní. Sněmovní verze získala 100 hlasů a tři poslanci hnutí ANO se zdrželi, to jsou ty hlasy, co chyběly. To nechyběly hlasy opozice, to chyběly hlasy ANO. Vy jste přišli o hlasy komunistů, nezvládáte prodloužit nouzový stav a teď se vám prostě rozpadají i vlastní strany, tak si tu udělejte pořádek, protože v téhle zemi už je to chaos a bezvládí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Bartošek, poté pan předseda Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Pro pořádek je třeba říct ještě jednu věc, a navážu na kolegu Farského. Tomuto zákonu chyběly tři hlasy koalice z hnutí ANO. Nesměřujte to na opozici. A druhá věc. Zákon, který měl následovat, o krizovém řízení, je jasná věc, že chcete, aby byla sněmovní verze, a taky jste jasně říkali, že ten bod nechcete projednávat, protože k tomu asi nemáte většinu. To znamená, neházejte to na opozici. Jestliže chcete prohlasovat svoje věci, tak na to mějte hlasy, a ne že lidi z vaší koalice vám nepodpoří vaše vlastní zákony. Tak to je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan předseda Michálek, to je v tuto chvíli doufám vše a můžeme se posunout. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Skutečně to není tak, že bychom to odmítali z nějakých zástupných důvodů. Je to tak, že dneska jsme chtěli hlasovat pro návrh zákona, jak nám přišel ze Senátu, který z toho vypreparoval ty vaše přílepky, které jste tam nabalili. Ve skutečnosti jsme to byli my, kdo s tím přišel, s tou izolačkou, a teprve jsme čekali mnoho dnů na to, než vláda vůbec něco připravila. Pak jste to zkazili těmi přílepky a teď pro to nehlasovali ani všichni vládní koaliční poslanci, kteří jsou tady v sále. Takže to nejsou žádné zástupné důvody, a jakmile nám to předložíte opravené bez přílepků, tak to tady projde jako nůž máslem. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Bartošek ještě chce vystoupit. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Jenom krátce, já se k tomu přidám. Za poslance KDU-ČSL mohu konstatovat, že my jsme také podpořili ze stejných důvodů senátní návrh zákona. Jestliže ten zákon přijde upraven, má to naši podporu. Tak to prostě je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Poslední věta. Jako nůž máslem to projelo i v té původní sněmovní verzi, kde jste neřekli ani slovo. Ale já už bych, prosím, poprosil to hlasování o vyřazení bodu číslo 5. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže zde máme procedurální návrh na to, vyřadit zbývající neprojednaný bod z pořadu schůze. Já jsem svolal kolegy. Věřím, že všichni, kteří chtějí být přihlášeni, jsou přihlášeni.

 

Takže ještě jednou, je zde návrh vyřadit neprojednaný bod z pořadu této schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 19 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování pořadové číslo 19 je přihlášeno 146 poslanců a poslankyň, pro 64, proti 32. (Neklid v sále.) Já konstatuji, že tento procedurální návrh nebyl přijat, a mně nezbývá, než tedy otevřít tento bod, anebo předat řízení schůze.

 

Ale já ho otevřu. Takže nyní bych rád otevřel bod

 

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky
a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných
opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
SARS CoV-2 na území České republiky
/sněmovní tisk 1111/2/ - zamítnutý Senátem

Pan předseda Chvojka. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Já mám pocit, že tady není předkladatel, to znamená ani nikdo, kdo by ho měl zastoupit, takže daný bod beztak nemůžeme projednávat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan ministr zde skutečně není, a pokud vláda nepověřila nikoho jiného, tak v jednání opravdu nemůžeme pokračovat. Přítomnost pana senátora již v tuto chvíli není potřebná.

Takže mně nezbývá než přerušit projednávání tohoto bodu a přerušit tuto schůzi. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Já ji nemůžu ukončit, není vyčerpaná. Já ji přeruším na neurčito a vedení Poslanecké sněmovny se rozhodne, kdy bychom v jednání pokračovali, protože atmosféra v sále nenapovídá o tom, že bychom o tom mohli rozhodnout rovnou. Takže já vám děkuji. Přeji vám příjemný víkend a nad touto schůzí a tímto zákonem se sejdeme, až bude přítomen pověřený člen vlády. Děkuji.

 

(Schůze přerušena v 19.15 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP