(19.00 hodin)
(pokračuje Pikal)

V tom případě přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Svolal jsem nyní poslance do sálu. Je zde žádost o odhlášení. Já vás poprosím, abyste se přihlásili.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 1153/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1153/3." Já věřím, že všichni, kteří chtějí být přihlášeni, jsou přihlášeni. Nevidím, že by někdo další dobíhal, takže můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 15 a ptám se, kdo je pro senátní verzi? Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování pořadové číslo 15 jsou přihlášeni 154 poslanci a poslankyně, pro 71, proti 2. Návrh nebyl přijat. Pokud nikdo nemá nějakých námitek, konstatuji, že návrh ve znění schváleném Senátem jsme nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Většinu už máme nastavenu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně některých dalších zákonů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1153/2." Máme zde návrh.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování pořadové číslo 16 je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 96, proti 12. Já konstatuji, že návrh zákona jsme přijali, a to ve znění... (Nesouhlasné hlasy ze sálu.)

 

Ježíš, pardon, ano, já se omlouvám. Probíhá kontrola hlasování a počet hlasů byl sice většiny přítomných, ale nikoli většinou potřebnou, takže zatím nic nekonstatuji a počkáme na kontrolu hlasování. (Neklid v sále. Stále probíhá kontrola hlasování.) Pan poslanec Grospič chce vystoupit k hlasování. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych si dovolil zpochybnit hlasování, protože jsem hlasoval pro a na sjetině mám "zdržel se". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Je zde námitka proti hlasování. Počkám, jestli nebude ještě nějakých dalších námitek, ať to máme při jednom. Jedna námitka stačí, takže budeme hlasovat o námitce.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 17. Kdo je pro námitku? Kdo je proti námitce? Já vám děkuji.

V tomto hlasování je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 152, proti nikdo. Námitku jsme přijali.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o sněmovní verzi. Věřím, že všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Pokud jsme všichni připraveni, zahajuji opakované hlasování o sněmovní verzi. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování pořadové číslo 18 je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň. Pro 100, proti 12. Ani toto není počet, který by stačil.

 

Je zde žádost o kontrolu hlasování. (Probíhá.) Vznese někdo námitku proti hlasování, nebo můžu konstatovat výsledek? (Neklid v sále. Dotaz ze sálu, zdali není možná přestávka.) Přestávku teď skutečně ne. Já mám za to, že pokud se mi teď nikdo nepřihlásí a nevznese námitku proti výsledku hlasování, tak mi nezbývá než konstatovat, že návrh zákona jsme nepřijali. Já vám děkuji. Tím bylo ukončeno projednávání tohoto bodu.

 

Ještě nás jeden bod dnes čeká. Paní ministryně Maláčová s přednostním... Pan předseda Michálek vypadá, že se opravdu chce přihlásit. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Takhle to dopadá, když sociální demokracie přilepuje k záležitostem v legislativní nouzi přílepky. Je to ostuda, že jste to takhle udělali, a budeme to muset projednávat znovu. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za tu poznámku. Já jenom, že nemá logiku to, když většina Sněmovny nebo celá Sněmovna hlasuje pro nějakou verzi a potom, když se ta verze hlasuje znovu, tak pro ni podstatná část těchto lidí nehlasuje. To taky logiku nemá, pane předsedo, pane kolego Michálku, prostřednictvím pana předsedajícího. Ale to nemá cenu řešit. My si s tím určitě nějak poradíme a věřím ve vaši podporu v případné - z vašeho pohledu lepší - verzi tohoto návrhu. Já bych, prosím, navrhoval, abychom vyřadili zbývající body této schůze, to znamená bod číslo 5, Krizové řízení, a tuto schůzi ukončili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, jedná se o tisk 1111. Ještě chce vystoupit paní ministryně Maláčová. Já jsem svolal kolegy do sálu. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já bych chtěla podotknout, že přesně proto lidé nevěří politice, protože kvůli politikaření se tady nebude dařit zkrotit pandemii. A při vší úctě... (Ozývá se bušení z lavic v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Poprosím o klid v sále. Chápu, že ještě končit nebudeme.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Přílepky jsou zástupný argument. Izolačka měla být klíčový návrh, jak dostat pandemii pod kontrolu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jsem zaregistroval ty ruce. Myslím, že první byl pan poslanec Feri jako místopředseda klubu, poté paní poslankyně Pekarová. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Paní ministryně, udělejte si pořádek u vašich poslanců a dejte nám pokoj. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně Pekarová. Pak bychom mohli hlasovat o tom návrhu na vyřazení zbývajícího bodu. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Paní ministryně, není to ani půl hodiny zpátky, co jsem vás před tím, co tady nastalo, varovala a říkala jsem vám: Pojďte to ještě řešit. Co jste udělala? Mlčela jste. Teď tady můžete být emotivnější sebevíc, ale je to jenom problém vaší koalice, toho, že nemá většinu. Tak si to přiznejte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Hlásí se mi pan poslanec Skopeček, ale nevím, jestli je nadán v tuto chvíli přednostním právem. Prosím, poté pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Skopeček: Paní ministryně, poděkujte své kolegyni poslankyni Gajdůškové. My jsme před tím varovali. Já jsem se vás ptal, jestli to považujete za nejvhodnější okamžik, téměř jste mi ani neodpověděly, takže se na nás nezlobte. Nejste schopni poslouchat opozici, ani slovo, myslíte si, že nás převálcujete, a ve chvíli, kdy vám to nevyjde, tak střílíte do nás. Chyba je na vaší straně, přílepky se nemají dělat. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ještě seznámím Sněmovnu s omluvenkou. Pan ministr Blatný se nám omlouvá od 18.30 do konce jednacího dne z neodkladných pracovních důvodů. Prosím pana předsedu Chvojku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP