(18.00 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Musím konstatovat - a tím chci moc poděkovat paní magistře Petře Rohovské, která pečuje o čtrnáctiletou dceru s kombinovaným postižením, od které jsem dostala mail, a myslím, že jste ho dostali, vážení kolegové a vážené kolegyně, také. Musím říci, že je dobré si takovýto mail přečíst, a to z toho důvodu, že jsou to slova matky, která to všechno prožívá jako osoba pečující na vlastní kůži. A ona například ve svém e-mailu uvádí, že si nebude moci dovolit uhradit navýšení osobní asistence, neboť hodinová sazba bude nad mé finanční možnosti. Konstatuje, že je sice hezké, že jak zřejmě konstatují předkladatelé, že úspory ze snížení dotací se budou moci použít - a zde cituje - "pro rozvoj terénních a ambulantních služeb, jejichž kapacity jsou v České republice nedostatečné. Ale když já jako pečující osoba" - tedy mluvím o paní, která píše mail - "jako pečující osoba si je z důvodu zdražení služeb nebudu moci dovolit, tak to pro mě rozhodně nebude podporující." A tak bych mohla pokračovat dále v tom, jakým způsobem se chováme k těm, kteří jsou osobami pečujícími o dítě s postižením, a to bez nároku v podstatě na odměnu.

Čili tím chci říci, že by bylo dobré, aby ten návrh prošel do druhého čtení s tím, že budou připraveny pozměňovací návrhy, které toto budou upravovat, a to tak, že příspěvek na péči by se měl navýšit adekvátně tomu zvýšení cen sociálních služeb.

Dále musím říci, že nemůžeme souhlasit s tím, že pečovatelská služba bude sloučena s dalšími, a to z toho důvodu, že pečovatelská služba a osobní asistence by neměly být rozdělovány (?). Jedná se o výrazně odlišné služby. Zjednodušeně řečeno, pečovatelská služba je více zaměřena na pomoc a není až tak vyžadována spolučinnost klienta či klientky. U osobní asistence je naopak vůči klientovi směřována podpora tak, aby on sám co nejvíce zapojoval své vlastní schopnosti a možnosti tak, aby byla jeho míra samostatnosti co nejlépe využita. Pečovatelka rozhodně nemůže plně bez dodatečné praxe nahradit službu osobního asistenta. Obě pozice pracují s klienty zcela odlišně. To samé platí o sloučení sociálních služeb - domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením - do jednoho druhu sociální služby. A tak bych asi mohla dále pokračovat.

Každopádně klub STAN podpoří propuštění do druhého čtení s tím, že pevně věříme, že se domluvíme na pozměňovacích návrzích, aby takováto novela byla užitečná jak pro poskytovatele, tak i pro příjemce sociálních služeb. A ještě jednou moc děkuji paní magistře Petře Rohovské za její vysvětlující e-mail. A vám kolegům, kdybyste si našli čas, doporučuji, pokud jste tento e-mail obdrželi, si ho přečíst. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do rozpravy se ještě přihlásil pan poslanec Ondřej Profant. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuju. Dobrý podvečer. Já bych tady chtěl zdůraznit jednu otázku, kterou tady již pokládala kolegyně Olga Richterová a na které se tady od předkladatelů nedostalo odpovědi. Jedná se o § 76a, kde se hovoří o valorizaci. A já se chci zeptat, z čeho hradit tu valorizovanou, takže navýšenou částku za osobní asistenci, když příspěvek na péči se nevalorizuje. To znamená, tyto dvě věci spolu dost úzce souvisejí a jedna se valorizuje a druhá ne. Toto asi není vhodné, je to příklad takových těch nedomyšlených opatření, která tu všichni budou ignorovat do momentu, než se o tom natočí několik reportáží a odvysílají se v prime time. A v ten moment se to tady aktivně začne řešit, všichni se budou předhánět, kdo to dřív předloží. A přitom je to věc, kterou my tady můžeme ošetřit již na začátku.

Takže bych se rád zeptal předkladatelů, jestli mi tam něco třeba uniká, jestli je to řešeno nějak jinak. A popřípadě, jestli tedy podpoří nějaký pozměňovací návrh, který by vedl tím směrem, aby se obě ty částky valorizovaly. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova má paní poslankyně Dražilová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo, já už jenom velice krátce. Slyšeli jsme tady spoustu vystoupení, spoustu námětů, spoustu pozitivních věcí a myslím si, že to je právě o tom, že téměř všichni, kdo vystupovali, tak na závěr řekli, že budou souhlasit s tím, že se tento návrh posune do druhého čtení. A to je přesně to, o co jde. V žádném případě nikdo nechce ublížit zdravotně postiženým, nikdo nechce zhoršit kvalitu sociálních služeb, ale právě naopak. Pojďme tedy tento návrh posunout tam, kam skutečně patří, na půdu výboru pro sociální politiku, eventuálně podvýboru pro sociální služby a zdravotně postižené. Pojďme se bavit o tom, co ještě můžeme v téhle Poslanecké sněmovně udělat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan zpravodaj také vystoupí se závěrečným slovem. Pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych jenom shrnul, že vystoupilo šest poslanců, nepadl návrh na zamítnutí a nebyly jinak upravené lhůty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Znamená to, že se budeme nyní zabývat návrhem přikázání výborům. Opět organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor jako výbor garanční? Nikdo nenavrhuje.

 

Takže budeme hlasovat o přikázání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno 96 poslanců, pro 89, proti nikdo. Návrh jsme přikázali jako garančnímu výboru výboru pro sociální politiku.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh jinému výboru. Je takový návrh z pléna od někoho z poslankyň, poslanců? Není. Nezazněly ani návrhy na zkrácení lhůty, takže děkuji panu zpravodaji, děkuji paní navrhovatelce a končím projednání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

 

4.
Návrh poslanců Jiřího Běhounka a Víta Kaňkovského na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1010/ - prvé čtení

Stanovisko vlády nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1010/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Jiří Běhounek. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP