(18.40 hodin)
(pokračuje Juříček)

Proto zdůrazňuji, že ani já tady nepléduji, že bychom nějakým způsobem znevažovali tento zákon, který připravilo MPSV, spíše hovořím o tom, že podstata je v té státní normě, která se musí reálně opravdu přepracovat, a pak podnikatelé mohou normálně fungovat. Já jsem se sešel se spoustou... ať už to byly tlakové nádoby, anebo tepelné zdroje, anebo elektrika, se všemi jsem se sešel a všichni pak, když jsme se snažili spočítat, kdyby se dodržovala ta státní norma a ten zákon, tak dneska máte zhruba v České republice asi těch 10 tisíc revizáků - a ono by jich muselo být asi 2,5krát víc, aby se to vůbec dalo stihnout. Takže tady vidíte tu nelogičnost, že chceme něco po firmách, něco, co vůbec není ani možné technicky zajistit a organizačně zajistit. Takže tam bych nasměroval tu pozornost. A doufám, že v té státní normě máme šanci, paní ministryně, opravdu udělat naprosto logické zásahy a nebránit se tomu.

To, že Hospodářská komora pravděpodobně pro to nebude příliš jako nadšená, to je pravda, protože my bychom jim samozřejmě částečně zmenšili ten manévrovací a prostor a ten byznys jako takový, ale těch revizáků, jak říkám, je zhruba těch 10 tisíc a máme tady statisíce a statisíce dalších lidí, které to blokuje, a blokuje jim to reálné věci. A dělali jsme to i ve srovnání se zahraničím, protože často některé věci v zahraničí nejsou. Ano, jsou to rezidua sedmdesátých let, i ta norma je ze sedmdesátých let, tak je to potřeba opravdu postavit na rok, aspoň ten rok 2021.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Juříčkovi a ptám se, kdo další do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Paní ministryně, páni zpravodajové nemají zájem, otevřu tedy rozpravu podrobnou, protože žádný návrh, který bychom hlasovali, tady není. A eviduji přihlášku pana poslance Jelínka a pana zpravodaje. Pan kolega Jelínek a poté pan zpravodaj Roman Kubíček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo. Pouze se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vedený pod číslem 5831. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jelínkovi. Nyní pan poslanec Roman Kubíček. Máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen jako sněmovní dokument 7246, a odůvodnění jsem provedl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Romanu Kubíčkovi. Nyní se ptám, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Paní ministryně nemá zájem, páni zpravodajové také ne, mohu tedy ukončit druhé čtení, protože nepadl žádný návrh, který bychom hlasovali ve druhém čtení po podrobné rozpravě. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji, končím bod číslo 5.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1116/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvedení paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Než se ujme slova, děkuji, že paní poslankyně Lenka Dražilová zaujala místo u stolku zpravodajů, protože paní kolegyně Pastuchová tady není. A pan poslanec Roman Kubíček se hlásí ještě před úvodním slovem.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tady nechci navrhovat jménem dvou poslaneckých klubů jednání po 19. hodině do nekonečna, ale žádal bych laskavě Poslaneckou sněmovnu o prodloužení jednání tohoto bodu do doprojednání tohoto bodu. Do doprojednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, to sice je návrh hezký, ale potřebuji k tomu ty návrhy těch dvou poslaneckých klubů.

 

Poslanec Roman Kubíček: Takže jménem poslaneckého klubu ANO a ČSSD do doprojednání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, pan předseda Jan Chvojka kývá, že to je s jeho souhlasem, čili to je hlasovatelný návrh, o kterém dám hlasovat bezprostředně, ale nejdřív svolám kolegy a kolegyně z předsálí. (Gong.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na návrh poslaneckého klubu ANO a sociální demokracie je návrh na jednání a meritorní hlasování o zákonech po 19. hodině do projednání bodu 6, to znamená sněmovního tisku 1116.

Rozhodneme v hlasování číslo 7, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 7. Z přítomných 97 pro 73, proti nikdo. Návrh byl přijat, budeme tedy o tomto zákonu jednat i po 19. hodině.

 

Nyní tedy udělím slovo paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové. Paní ministryně, máte slovo. (V sále je velmi hlučno.)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Je to náš šestý dnešní zákon v oblasti sociální politiky, budu maximálně stručná. Už jsme všichni unavení, já nejvíce, protože tu sedím celou dobu.

Jedná se o zásadní -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás přeruším, paní ministryně, a požádám sněmovnu o klid! Já vím, že ne všichni pozitivně reagovali na tento návrh, ale přesto byl schválen, a prosím tedy Sněmovnu, aby v důstojném prostředí doprojednala tisk 1116. Prosím, pokračujte.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Jedná se o zásadní pomoc pro rodiny... (Hluk v sále trvá, ministryně se odmlčuje a vyčkává.) Děkuji... o zásadní pomoc pro rodiny s dětmi, po které se zde dlouho volá. Jedná se o navýšení přídavku na dítě a zdvojnásobení okruhu rodin, které na něj budou mít nárok. Nejenom že to doporučují ekonomičtí experti, vládní NERV a přistoupilo k tomu i mnoho dalších zemí na západ od nás, ale i zde na půdě Parlamentu České republiky se... nebo Poslanecké sněmovny se objevují návrhy na pomoc rodinám s dětmi, převážně na pomoc jednorázovou či cílenou jenom na určitou část rodin.

Vládní návrh obsahuje valorizaci částek o 26 % a zvýšení násobku životního minima z 2,7 na 3,4, a to z toho důvodu, že z přídavku na dítě se v posledních letech stala chudinská dávka. Za posledních deset let vypadlo z přídavku na dítě 300 tisíc dětí. Dnes má na přídavek na dítě nárok jedno dítě z deseti a to je prostě strašně málo. Pro jistotu zdůrazňuji to číslo - celkově se jedná pouze o 236 tisíc dětí. Při současné situaci rodiče pětiletého dítěte vydělávající oba pouze minimální mzdu nebudou mít nárok na přídavek na dítě, což si myslím, že je demotivující a vede to k frustraci a odmítání našeho politického a společenského systému. Opakuji: když mají dva rodiče pětiletého dítěte pouze minimální mzdu, tak při současném stavu nemají nárok na přídavek na dítě.

Kromě nejrychlejší a přímé finanční podpory rodinám s nízkými a výhledově až středními příjmy se totiž, pokud bude návrh vlády schválen, jedná o nejefektivnější nástroj pro obnovu ekonomiky. Myslím si, že nízkopříjmové rodiny přídavky vrátí ihned do spotřeby, výzkumy ukazují na útratu 700 až 1 000 korun... nebo 700 tisíc z... 700 korun z 1 000. A o příjmové chudobě rodin s dětmi svědčí i srovnání s příjmy důchodců, kdy ani rodiny pracující za průměrnou mzdu nedosahují v příjmech na osobu úrovně průměrného starobního důchodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP