(Schůze pokračovala v 16.10 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 93. schůze Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami.

Omluvy: Odkazuji na 105. schůzi a doplňuji další omluvy. Omluva poslance Petra Třešňáka dnes od 16 do 18 hodin z pracovních důvodů a pana doktora Víta Kaňkovského v čase od 16 do 18 hodin.

Budeme tedy pokračovat v přerušené 93. schůzi Poslanecké sněmovny. Připomínám, že tato schůze byla svolána podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a nelze rozšiřovat schválený pořad. Pro informaci uvádím, že 93. schůzi Poslanecké sněmovny jsme opětovně přerušili dne 15. dubna 2021, kdy jsme přerušili projednávání bodu 1 - Národní plán obnovy.

Nemáme ale splněné kvorum, chybí nám poslanci. Je nás tady 58, potřebuje nás tady být 67. (Hlas z pléna.) Já zkusím zagongovat, ano, máte pravdu, to mě nenapadlo. Byl to dobrý nápad. Hned to zabralo. Ano, je to tady. (Několik poslanců přichází do sálu.) Myslím, že budeme úspěšní pomaličku, ale jistě.

 

Přistoupíme k bodu 1 schváleného pořadu, kterým je

 

1.
Národní plán obnovy

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 15. dubna tohoto roku. Všeobecná i podrobná rozprava byly ukončeny, návrhy usnesení byly předneseny. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ale já to tu nemám... a zpravodaj tohoto bodu poslanec František Kopřiva. Poprosím poslance Františka Kopřivu, aby nás seznámil s dalším postupem, a poprosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, my se nacházíme procedurálně v trochu zapeklité situaci, protože se tady brala přestávka vlastně po ukončení podrobné rozpravy těsně před hlasováním, akorát že my jsme to usnesení s kolegy načítali, ještě když ten Národní plán obnovy byl ve fázi příprav, a už je to passé, ty body, takže pochopitelně o nich nechceme nechat hlasovat. Nicméně ten Národní plán obnovy se mezitím schválil na vládě za 200 miliard korun, a považujeme aspoň za férové, aby byla možnost, aby kolegové mohli vystoupit, tedy nejenom já a pan ministr, ale i ostatní, aby se mohli případně vyjádřit, tak já bych potřeboval otevřít podrobnou rozpravu, abych mohl stáhnout to usnesení, které jsem načítal minule. A potom tady jsme připravili s kolegy jiné, stručnější usnesení, které bych rád načetl v podrobné rozpravě. Tak chci požádat pana ministra, jestli by formálně neotevřel rozpravu? V, že tady je odpor od klubu ANO. Tak já využiji toho, že mám slovo, a krátce to tedy okomentuji za svolavatele této mimořádné schůze.

Za prvé bych chtěl poděkovat Ministerstvu průmyslu a obchodu za tu komunikaci, kterou s námi vedlo, i za tu diskusi, kterou tady s námi minule vedl pan vicepremiér Havlíček. Jenom bych chtěl připomenout, že minule jsme tady s kolegy chtěli vládě dát legitimitu k tomu, aby ten Národní plán obnovy odevzdala Evropské komisi s mírným zpožděním. Hovořili jsme tam o řádu několika málo týdnů a sesypaly se na nás reakce, že to je proti zájmům České republiky, že bychom na tom tratili. My jsme jenom chtěli, aby vláda měla možnost vypořádat připomínky. A jsem rád, že vláda, respektive Ministerstvo průmyslu a obchodu ty připomínky nakonec vypořádalo a ten plán obnovy byl odevzdán s mírným zpožděním, což ale v tomto případě naopak jsem byl pro, abychom spíše vypořádali připomínky, aby vláda odevzdala nějakou ucelenou projednanou verzi a ne nějaký polotovar. Takže v tomhle bych chtěl ocenit jednání vlády, která na rozdíl od některých klubů v této Poslanecké sněmovně si dala na čas a vypořádala ty připomínky.

Já moc děkuji za ten příslib, který jsme obdrželi od pana ministra Havlíčka, že ta krajinná opatření na zadržování vody, ale i na další účely budou méně invazivní, že to nebude ten beton na nějaké budování třeba vodních nádrží extenzivní, ale spíše se zůstane u těch opatření, která méně zasahují do krajiny a jsou přirozenější, jako je budování mokřadů, tůní a tak dále. To si myslím, že je pozitivní, a budu rád, kdyby to nezůstalo jenom na papíře, ale pokud by se to opravdu takto zrealizovalo. Stejně tak oceňujeme investice do revitalizací brownfieldů, že se to vrátilo do té finální podoby, protože to mezitím vypadlo. Tak to si myslím, že opět může pomoci těm zvlášť průmyslovým a uhelným regionům, ale třeba i tady v Praze víme o brownfieldech. Týká se to celé republiky, tak to oceňujeme.

Co naopak zůstává naší výhradou, jednou z těch větších, tak je, že tam nebyly příliš zohledněny investice do nabíječek pro elektromobily. Tam je sice na papíře, právě že se chce podpořit elektromobilita, ale vlastně se obáváme, že bez té infrastruktury to bude obtížné, když se jenom loni, tuším, zdvojnásobil počet elektromobilů používaných v Česku. Tak se obávám, aby to motivovalo lidi, že když bude špatná infrastruktura, tak si myslím, že to bude spíše demotivační pro potenciální uživatele elektromobilů.

Nechci tady teď rozebírat všechny ty komponenty, to bychom tady byli dlouho, ale vrátím se k tomu, o čem už jsem mluvil tady v těch třech bodech. Na papíře tedy ten Národní plán obnovy už vypadá mnohem lépe než v průběhu toho. My jsme na to zveřejnění čekali už od prosince, jenom opakuji, nakonec to bylo zveřejněno v eKLEPu až vlastně někdy v půlce dubna, asi tři týdny před deadlinem toho odevzdání, takže bohužel nebylo tolik času. Stejně tak bohužel pan vicepremiér Havlíček tady hovořil o tom, že to byl nejvíce konzultovaný dokument v historii České republiky. My jsme nedostali ten seznam subjektů, stakeholderů, se kterými to bylo konzultováno. A bohužel jsem zaznamenal výhrady, nebo zpětnou vazbu od nevládních organizací, od různých profesních sdružení a od zástupců samospráv, že to nepovažovali za dostatečně projednané. Ale to už je teď všechno passé. Jak už jsem zmiňoval, už je to hotové, už je to odevzdáno. Jenom si myslím, že by to tady mělo zaznít.

A to, co je tady nejdůležitější, a myslím si, že to je v zájmu nás všech, této vlády i té příští, v zájmu všech občanů a českých firem a regionů, aby tedy to, co je na papíře - a ještě jednou opakuji, já to oceňuji, MPO si s tím dalo práci a nechci to rozhodně shazovat. Myslím si, že to má potenciál posunout Českou republiku zase o krůček kupředu, co se týče efektivního využívání evropských fondů.

Nicméně je (nesrozumitelné) klíčové, a to víme, že ne vždycky funguje, tak je, aby to nezůstalo na papíře, ale aby skutečně realizace těch projektů odpovídala těm všem cílům, které jsme si společně vytyčili, společně my s celou Evropou, aby to byly investice do oblastí, které jsou udržitelné, které mají budoucnost, ve kterých leží potenciál pro příští generace a pro českou ekonomiku v 21. století.***
Přihlásit/registrovat se do ISP