(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A o slovo se přihlásil pan zpravodaj, který nás seznámí pravděpodobně s postupem, jak se teď vypořádáme s těmi usneseními, která už v podstatě nejsou aktuální, ale musíme se s nimi nějak vypořádat.

 

Poslanec František Kopřiva: Tak já bohužel musím vyjádřit lítost nad tou nevstřícností poslanců z řad vládní koalice. Mně to opravdu nedává smysl. Místo toho, abych já v podrobné rozpravě stáhl to staré usnesení a načetl to nové, odhlasovali jsme to a měli to za pět minut hotové, tak si to tady zase musíme takhle ne úplně procedurálně čistě vyřizovat.

Já tedy navrhuji, nebo já stahuji to usnesení, které jsem načetl na minulé schůzi, všechny ty body, s tím, že my je navrhneme v nějaké upravené podobě v tom dalším bodě, protože se to týká všech operačních programů a evropských fondů.

Nicméně ještě načetl usnesení, tři body, pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. A já se teď na to dívám a myslím si za sebe, že už minimálně jeden bod toho usnesení je už taky passé, že bereme na vědomí nehotový Národní plán obnovy. Tak on už je hotový. Ale musíme teď o tom asi hlasovat, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Já bych nechal hlasovat prvně o tom, že berete zpět ty své návrhy, to usnesení, které jste předložil, abychom o tom rozhodli hlasováním, aby to nebyla vaše vůle.

 

Poslanec František Kopřiva: Ano. Takže nyní budeme tedy hlasovat o zpětvzetí těch tuším osmi bodů usnesení, které jsem načetl v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 5, přihlášeno je 88 poslanců, pro 81, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec František Kopřiva: A nyní tedy, jak jsem zmínil, tak pan poslanec Vojtěch Filip představil tři body návrhu usnesení. A nyní se táži jenom, jestli je námitek proti tomu, abychom to hlasovali dohromady.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já nevidím žádnou námitku, tak můžeme dohromady.

 

Poslanec František Kopřiva: Dovolte mi nyní načíst usnesení pana kolegy Vojtěcha Filipa: "Poslanecká sněmovna zaprvé bere na vědomí nehotový Národní plán obnovy, zadruhé požaduje přepracovat v rámci meziresortního připomínkového řízení Národní plán obnovy včetně Národního plánu reforem tak, aby byly odstraněny zásadní nedostatky, a zatřetí žádá vládu předložit sedmiletý plán stabilizace veřejných financí se zapojením prostředků Národního plánu obnovy a Národního plánu reforem."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 6, přihlášeno je 90 poslanců, pro je 22, proti nikdo. Návrh byl zamítnut. Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslanec František Kopřiva: Vážené kolegyně, vážení kolegové... (Řečník se obrací na předsedajícího:) Neměli bychom začít druhý bod?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Počkejte. Vypořádali jsme se se vším?

 

Poslanec František Kopřiva: Pardon. Vypořádali jsme se nyní se všemi návrhy, které zazněly v podrobné rozpravě k bodu číslo 1 této mimořádné schůze.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Děkuji. Tímto ukončuji projednávání tohoto bodu. Přistoupíme k projednávání bodu číslo

 

2.
Operační programy a čerpání peněz z fondů Evropské unie pro období 2021 - 2027

Prosím, aby se za navrhovatele ujal slova pan poslanec František Kopřiva, který se, bude-li souhlasit, stane zároveň i jeho zpravodajem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu velmi stručný, nicméně jsem rád, že nyní bude mít konečně Poslanecká sněmovna a všichni poslanci i bez přednostního práva šanci se vyjádřit k operačním programům a evropským fondům na příští rozpočtovací období víceletého finančního rámce. Tento bod samozřejmě souvisí s tím Národním plánem obnovy, který tvoří zhruba asi pětinu všech prostředků, které Česká republika může čerpat v příštích sedmi letech.

A jenom abych to shrnul obecně řekněme z role neutrálního zpravodaje, tak jak jistě všichni víme, tak už tedy na úrovni Evropské unie byl schválen víceletý finanční rámec. Programy už jsou hotové a jejich podmínky. A nyní je tedy na členských státech, aby vytvořily operační programy pro čerpání, a to jak těch řekněme natvrdo alokovaných peněz z té takzvané národní obálky, tak i z těch komunitárních programů, kde se soutěží, kde členské státy soutěží, resp. žadatelé z těch centrálních programů.

Bohužel v České republice není historie čerpání z evropských fondů úplně dobrá. Často se z nich financovaly věci, které neměly úplně veřejný zájem a neplnily ty cíle, což samozřejmě snížilo v očích veřejnosti i jaksi obraz o Evropské unii, ale samozřejmě i o státě jako takovém a vládě. Takže si myslím, že je v zájmu opět nás všech, aby se kultivovalo prostředí pro čerpání dotací, aby byly férové, transparentní, aby se z toho financovaly věci, které budou pro občany, pro firmy včetně těch středních a malých, pro samosprávy, aby to bylo nebyrokratické a aby prostě ta soutěž byla opravdu férová.

Jedno z největších rizik podle mě představuje ten problematický monitorovací systém, konkrétně ten Tesco SW. Ten má podobnou pozici jako OK Systém na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ten systém je součástí takzvaného jednotného metodického prostředí a měl sjednotit klíčové procesy pro všechny operační programy a zároveň zohlednit jejich odlišnosti a zvláštnosti a specifika. Zpráva NKÚ však upozornila na řadu nedostatků. Systém pak kritizují i samotní žadatelé. A já si nebudu vymýšlet svoje slova, ale odcituji tady komentář Martiny Berdychové, ředitelky Asociace nestátních neziskových organizací České republiky, a to jsou její slova: Systém MS 2014+ je uživatelsky nevlídný ve všech oblastech - žádost, změny, administrace, monitoring, finance a tak dále. Neumožňuje jednoduché postupy, převody dat. Nutí uživatele k přepisování údajů již kvalitně zpracovaných formou jiných agend a nástrojů. Extrémně zatěžuje administrativu. Vykazuje spoustu chyb, a to i zásadních. Je zdrojem duplicitních údajů jako depeše, e-maily, přílohy a tak dále.

I přes tuto kritiku tohoto systému nebylo Ministerstvo pro místní rozvoj schopno vysoutěžit úplně nový systém a místo toho vycházela soutěž na nový systém MS 2021+ z toho současného. To ve svém stanovisku také mimochodem kritizoval i odbor hlavního architekta na Ministerstvu vnitra. Já si opět dovolím citaci odboru hlavního architekta. Ten tímto reaguje na opakující se praxi žadatele, že v průběhu programového období nevyvíjí dostatečně včas aktivitu směřující k řešení nástroje pro další programové období a na konci aktuálního období pak již není dostatek času vybrat architektonicky správné řešení.

Takže výsledek toho všeho je, že monitorovací systém pro nové období bude opět dodávat ta samá firma jako ten starý software, takže žadatelé nebudou mít snadnější podmínky a ve výsledku to povede k tomu, co už jsme tady dneska probírali, jako v REACT-EU a v dalších programech. Prostě půjde zase o rychlost klikání, připojení internetu a tak dále, a nikoliv tedy o ty cíle, které ty projekty mají splňovat. A obáváme se, že soutěž o granty nebude o mnoho více férová a transparentní, což je prostě problém z těch důvodů, které jsem uvedl.

Tímto vám děkuji za pozornost a v podrobné rozpravě si dovolím k tomu načíst usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se přihlásil jako první pan poslanec Ondřej Benešík. Přečtu omluvu pana místopředsedy Tomia Okamury, který se omlouvá dnes do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP