Čtvrtek 6. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

527.
Ústní interpelace

Ty jsou určené předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky jako celku a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Nyní prosím paní poslankyni Věru Kovářovou, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci ve věci úskalí Babišových pasů na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše. Připraví se paní poslankyně Maříková. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, nedávno jste řekl, že by Česká republika měla spěchat s vývojem covid pasu a - cituji: "nečekat na Evropu, ale také zavést tenhle covid pas u nás". Nevím, v jakém smyslu čekáme na Evropu, ale s ohledem na čísla týkající se očkování mám obavu, že spíš Evropa bude čekat na nás.

Ale zpět ke covid pasu. Jak přesně máme rozumět vašemu vyjádření? Aktivity České republiky ohledně covid pasu mají probíhat nějak samostatně, odtrženě od celoevropského úsilí, nebo má jít o zapojení do evropského pilotu, který se má rozběhnout už v průběhu května a jehož má být Česká republika, podle mých informací, součástí? Pak bych tedy ale nerozuměla vašemu výroku o nečekání na Evropu. Zkrátka a dobře, je v tom trochu zmatek. Vážený pane premiére, prosím, vysvětlete nám, jak přesně jste to myslel, a hlavně, co a kdy mohou čekat naši občané, z nichž někteří na zavedení covid pasů pochopitelně s napětím čekají. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za dodržení času a prosím pana předsedu vlády Andreje Babiše o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže děkuji za slovo. Dobrý den všem, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Ano, paní poslankyně, mluvila jste o očkování. Očkujeme skvěle, termíny jsou rychlé. Chtěl bych znovu vyzvat všechny, aby využívali tu aplikaci ocko.uzis.cz., kde zjistí, že některá očkovací centra mají okamžité termíny, respektive termíny... v tomto týdnu například moje oblíbené O2 universum, které bude očkovat i o víkendu, 2 400 v sobotu a 2 400 v neděli, s perspektivní kapacitou 7 000. Takže otvíráme postupně různé věkové kategorie. Teď jsme otevřeli včera, nebo po půlnoci z úterý na středu, novou kategorii 50+ a cíl je, abychom otevřeli pro všechny od 16 do 39 let 1. června.

Při této příležitosti také chci říct ohledně té problematiky - praktici a očkovací centra jako taková. Každá ta vakcína má (nesrozumitelné) svoji charakteristiku. Takže Pfizer/BioNTech dodává přímo do 31 očkovacích center a v podstatě ty dodávky fungují velice dobře. Problém byl v koordinaci mezi registrací u praktiků a u očkovacích míst, to se řeší postupně, aby ti, kteří čekají u praktiků, skutečně měli možnost dostat vakcínu. Jednak to děláme tím, že jsme posílili dodávky vakcín pro praktiky, a budou dostávat teď nově jenom Modernu a očkovací místa nebudou dostávat Modernu, takže jenom pro přehled. Z dodávek, které šly do očkovacích míst, bylo naočkováno, je vyočkováno 93,31 % a u praktiků je to jenom 76,57, takže by bylo skvělé, kdyby očkovali i o víkendu. Vakcíny dostávají. Je potřeba zrychlit, aby distributoři dodali tu vakcínu praktikům velice rychle. Já jsem o tom mluvil dneska i s panem náměstkem VZP, takže podle mého názoru určitě se to zlepší.

Ohledně covid pasu a jak jsem to myslel s Evropskou unií. No ano, je to tak, že občas Evropská unie z hlediska struktury svého fungování si dává na čas. Řeknu příklad: Trumpův antibody koktejl Regeneron. Kdybychom čekali na Evropskou unii, tak bychom čekali do května, nakonec jsme to získali napřímo. Ale samozřejmě i ten covid pas má dynamiku, a my jsme... v mezičase došlo k spojení, takže tady si Evropa pospíšila. Já jsem včera o tom mluvil i na jednání s řeckým premiérem, s dánskou premiérkou, rakouským premiérem. A ten takzvaný digital green certificate - jeho cílem je samozřejmě nejvíce usnadnit bezpečný volný pohyb občanů po celé Evropské unii během pandemie COVID-19.

Tři kritéria, která budou mít stejnou váhu, to je očkování proti nemoci COVID-19, negativní PCR nebo antigenní test - a v případě antigenních testů Evropská unie již vydala podrobný seznam - a přítomnost protilátek v těle, to znamená prodělání nemoci v posledních 90 dnech. Uznáváním všech tří možností vylučujeme diskriminací neočkovaných. Bude to v digitální, ale i papírové podobě. Celý systém bude fungovat na bázi QR kódů, které budou obsahovat základní informaci, digitální pečeť zajišťující pravost certifikátu, takže bezpečnost se bere vážně. Certifikát tedy má obsahovat jen nezbytné informace jako jméno, datum narození, relevantní věci ke splnění podmínek, například údaje o konkrétní vakcinaci.

Nejde nicméně o propustku mezi jednotlivými zeměmi, každý stát si může nastavit podmínky na vstupu na své území. Například Španělé - (Předsedající: Čas, pane premiére.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, že jste se k té odpovědi na tu základní otázku nakonec dostal. Já se zeptám paní poslankyně, jestli má zájem o doplňující dotaz. Kýve na mě, že má, tak prosím, aby ho položila.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já jsem trochu váhala s tím, jestli mám položit doplňující otázku, protože pan premiér odpovídá v duchu: Ptejte se mě, na co chcete, já na co chci, odpovím a ještě vždycky trošku zkritizuji Evropskou unii.

Takže se vrátím k těm covid pasům. Budeme v pilotním projektu? Odkdy by se s tím mohlo počítat? A v případě těch certifikátů, o kterých jste hovořil, zda ti, kteří nemohou být očkováni nebo nestihnou být očkováni a budou muset použít PCR testování, tak zda jim takovéto testování bude propláceno. Já si myslím, že Evropská unie ten projekt má připravený, údajně už by se v našem státě měl spustit v polovině května. Takže na to se ptám, zda s tím souhlasíme, a tedy vy, a jestli už se rozběhly přípravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji i za dodržení času. Prosím pana premiéra o odpověď. Podotýkám, že původní otázka se také týkala Evropské unie. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ale paní poslankyně mluvila o očkování a ještě měla nějakou jízlivou poznámku, tak proto jsem mluvil o očkování. Vy totiž, když něco skvěle funguje, tak se na to neptáte. Ani na Bečvu nemám dotaz dneska. Skandál. Skandál, od září tady mystifikujete lidi, všichni vědí, kdo to udělal. Takže na to se neptáte, je to škoda.

Prosím vás, vy mluvíte o té Evropské unii, takže představte si, že já tam s nimi sedím. V pátek ráno tam letím, do Porta, a tam sedím se všemi. Takže covid pas v Evropě má plně fungovat od začátku července, paní poslankyně, července, pokud bude schválen Evropským parlamentem, protože evropské struktury jsou složité, máme tam ten parlament, který nás stojí 2 miliardy eur ročně, a potom Komisi a ještě Radu. A my nečekáme. A proto jsme už například teď, od 15. května, se domluvili s našimi sousedy, to znamená Maďarsko, Německo - Maďarsko je téměř soused - Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko - můžeme od 15. května a my umožníme, aby na území České republiky cestovali jejich občané s potvrzením o provedeném očkování, jestliže uplynulo nejméně 14 dní od aplikace očkovací látky, druhé dávky, pokud se nejedná o jednodávkovou vakcínu. Certifikáty potvrzující očkování budou uznávány v papírové podobě, takže my na tom děláme, protože ta Evropa - ano, vyžádá si to čas, bude to až v červenci, jak jsem avizoval. Také kromě těchto našich sousedů oslovíme největší destinace pro naše občany, to znamená Chorvatsko, Řecko - o tom jsem už včera mluvil s premiérem - a Bulharsko. A samozřejmě další, takže -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čas, pane premiére. Já se omlouvám, ale budu vás muset přerušit a dát slovo další poslankyni, kterou je paní poslankyně Maříková, která se vás bude ptát opět ve věci covid pasu, takže to téma můžeme doprobrat. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, já už jsem vás interpelovala předminule ve věci vakcinačních pasů, ale vy jste byl nepřítomen, tak jste mi odpověděl písemně a mně nedá navázat na vaši odpověď, protože vy stejně na písemné interpelace nechodíte.

Ve své odpovědi mi sdělujete, že veškerá možná opatření tohoto druhu budou samozřejmě předmětem debaty ve společnosti, vládě i parlamentu. Já se vás tedy ptám, kdy tato debata proběhne v Poslanecké sněmovně a jakou formou ve společnosti a kdy to bude. Ptám se z toho důvodu, že aplikace, která má být obdobou vakcinačního pasu, je téměř hotová, jak plyne z vyjádření ministra zdravotnictví. Cituji: "Zatím se jedná o elektronickou skořápku, do které se budou dávat jednotlivé údaje, které nadefinujeme."

Tady jste mé kolegyni paní Kovářové potvrdil, že taková aplikace už je připravena. Oficiální aplikace i podle ministra zdravotnictví je připravena, ale žádná debata ve společnosti neproběhla. Takže jestli nám můžete říci, jak jsem říkala, kdy proběhne v Poslanecké sněmovně, v Senátu, ve společnosti, jakou formou, a budou do ní zapojeni třeba i právníci, aby nebyly poškozeny svobody a práva občanů, a epidemiologové? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za možnost. Máte pravdu, paní poslankyně, na písemné interpelace, které se mění na ústní, to považuji za nesmírnou blbost, nechodím a ani chodit nebudu. Už jsem to řekl stokrát. Vy mi napíšete, já vám odepíšu. Piráti mi napsali 31 dopisů, že co dělám. Tak jsem 31krát odpověděl. A potom se znovu ptají, co dělám. No, na to radši nebudu odpovídat. Takže ne, nebudu chodit, sorry. A vy tady máte tolik zákonů, které potřebujeme schválit, a místo toho samozřejmě potřebujete mluvit tady na tu kameru, aby konečně ti občané vás slyšeli.

No, takže covid pas my samozřejmě připravujeme a diskutujeme. Já už jsem na to odpověděl - já nevím - v parlamentu samozřejmě budeme diskutovat, ale my nejdříve diskutujeme s těmi, kterých se to týká. To znamená, že to řešíme na Ministerstvu zdravotnictví, řešíme to s Ministerstvem zahraničních věcí, s Ministerstvem vnitra, bude to na Radě pro zdravotní rizika, budeme o tom mluvit s hejtmany a tak dále. Takže to řešíme, a když to bude všechno připravené a perfektní, tak samozřejmě všechny s tím obeznámíme.

Takže jak jsme na tom teďka? Pracujeme na realizaci QR kódu a ve druhé polovině května testujeme naše řešení s Evropskou unií, pro paní Kovářovou. Ta už odešla, byla na kameře a už jde pryč, už ji to nezajímá. To je škoda, také se na to ptala. A možná se kouká v televizi někde. Za druhé, do konce měsíce budeme QR kódy vydávat všem, budou dostupné jak v tištěné, tak v online podobě v online portálu a v průběhu července budou dostupné i v mobilní aplikaci. Takže to je status quo, děláme na tom.

A co je nejdůležitější, prosím vás, je to, aby hlavně se všichni očkovali. Budeme muset udělat kampaň, protože otevíráme rychle, vakcíny chodí, je potřeba rychle očkovat a je potřeba přesvědčit naše občany, že je to nejlepší a jediné řešení boje proti pandemii a vlastně i možnost nebýt stále testován. Kdo bude očkován, nemusí být testován, takže to je ta strategie.

A pokud vás to zajímá a není to jenom o tom, že mluvíte na tu kameru, tak přijďte a já vám udělám i soukromé setkání s Dzurillou. Víte, to je ten, co jsem ho navrhoval na vyznamenání, ale on to nechce, ale je nejlepší v digitalizaci, jediný, který tady něco udělal od prosince 2017. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz, prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane premiére, když nás tedy chcete pak už seznamovat s tím hotovým výsledkem, takže rozumím tomu dobře, že Poslanecká sněmovna, Senát ani veřejnost pro vás není rovnocenným partnerem, že tomu nebude předcházet žádná debata, rovnou nás postavíte před hotovou věc?

Další otázka. Ve své odpovědi - já jsem se totiž zmiňovala v interpelaci o takzvaném zeleném pasu, který v Izraeli umožňuje očkovaným vstup do pozvolného otevírání ekonomiky - vy tam uvádíte, že na tento příklad je nutno nahlížet pozitivní optikou, tedy jako (na) cestu do normálního života, tedy k úplnému a nenarušenému uplatňování lidských práv a svobod. Izraelci nyní přicházejí s dalším krokem, jelikož proočkovanost v Izraeli je dostatečně vysoká, tak státní úřady mají právo propustit zaměstnance, kteří odmítají vakcinaci nebo jednou PCR test týdně. Mohou jim nařídit home office, ale budou vykonávat jen méně důležitou práci a nebudou dostávat prémie. Takže moje další otázka zní: Shodnete se se mnou, že tohle už je za hranicí svobody, nebo se také inspirujete? (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Paní poslankyně, my máme nějaké priority a všechno má svůj čas. Já jsem dneska řekl jasně ministrům zdravotnictví a školství a šéfovi Státních hmotných rezerv a paní náměstkyni ministra zdravotnictví Svrčinové, že si přeju, aby udělali maximum pro to, aby 17. května všichni studenti a školáci šli do školy bezrotačně, takže základka, středoškoláci, a to je dneska priorita, protože trauma s distančním vyučováním a tak dále, takže toto je absolutní priorita. A postupně samozřejmě otevíráme další věci. Musíme být obezřetní, protože zkrátka jsme ještě nesrazili covid na úplné minimum. V Izraeli mají jen pár desítek nakažených a i tak jsou velice obezřetní.

Takže co se týče covid pasu, ne, my nebudeme diskriminovat, nebudeme nikomu zakazovat a říkat: Ty nejsi očkovaný, tak jsi méněcenný. To ne, očkování je dobrovolné, ale my musíme dělat všechno pro to, abychom zkrátka lidi přesvědčili, že je to strašně důležité, a to je náš cíl, takže my na základě toho, jestli bude někdo očkovaný nebo nebude očkovaný, nebudeme omezovat. Ale samozřejmě ti, kteří budou očkovaní, mají výhodu, že nemusí neustále být testováni.

Hlavní cíl také je to, abychom, a to mají za úkol samozřejmě ministři zdravotnictví, školství, abychom se dostali na přijatelné ceny pro PCR testy a antigeny, ale aby PCR testy byly zdarma. Ano, aby naši občané mohli být testováni, že pokud je jako samoplátce, aby to nemusel platit. (Přesedající: Čas, pane premiére.)

Toto jsou ty hlavní věci, kterými se dneska zabýváme. (Předsedající: Pane premiére, čas...) A samozřejmě covid pas připravujeme a bude brzo. (Předsedající: Děkuji.) A řekneme to všem potom. Já to řeknu v Čau, lidi! v neděli, doufám, že to sledujete.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane premiére, skončil vyhrazený čas, a já prosím pana poslance Michálka, který bude interpelovat premiéra Andreje Babiše ve věci pandemického plánu a využití odborníků při zvládnutí pandemie. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedo vlády, vážení kolegové, vážení občané, v minulém roce jste vy, Andrej Babiš, deklaroval, že žádná druhá vlna pandemie nebude. Přišla a trvá dodnes. Podíl občanů, kteří důvěřují české vládě, mezitím klesl ze 40 na 19 %. Občané se bojí, aby se to na podzim nevrátilo, abychom tu neměli novou mutaci, na kterou očkování nezabere, aby vláda opět nezanedbala potřebné kroky kvůli volbám. Lidé při svých každodenních starostech potřebují vědět, jak jsme na to připraveni, aby si naplánovali svoje aktivity.

Klíčovým nástrojem boje proti pandemii je pandemický plán, ten schvaluje vláda, jeho přípravu koordinuje Ministerstvo zdravotnictví. Je zákonná povinnost ho mít a má být každé dva roky aktualizován. Březnová kontrola NKÚ ale potvrdila předchozí výtku Pirátů, že Ministerstvo zdravotnictví podcenilo přípravu na pandemii a pandemický plán aktualizovalo naposledy v roce 2011. Proto se ptám:

Za prvé, připravili jste aktualizaci pandemického plánu? Jak jste naložili se závěry NKÚ ve věci, že nebyl pandemický plán po dobu 10 let aktualizován? Kdy budeme mít aktuální pandemický plán? Byly z kontroly vyvozeny personální či systémové změny?

A za druhé, pro zvládnutí pandemie a důvěru občanů je klíčové se opírat o závěry odborníků. Chválím, že vláda zřídila skupinu MeSES, což byl jeden z kroků, který jsme v lednu a únoru doporučovali. To je ale neplacená dobrovolnická skupina, zatímco tato pandemie potřebuje špičkové profesionální odborné pracoviště, jako třeba Institut Roberta Kocha v Německu. Ptám se, zvažuje vláda zřízení meziresortního institutu pandemické připravenosti s dostatečným odborným zázemím pro řešení pandemie?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za přesné dodržení času a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže děkuji za slovo. Já jsem strašně rád za ten dotaz, hlavně k důvěře vlády. Vážení občané, teď se soustřeďte, i všichni přítomní. Já vám teď dám svou interpretaci té důvěry, abychom věděli, o co go. 2013, kdy končil tradiční demoblok - a nevidím je tady - byla důvěra vládě - 2013 - 16 %! 16 %! Potom tam byla Sobotkova vláda, když jsme je vyhodili z vlády, tak to kleslo potom z 30 na 22. Jako premiér jsem začínal na 22 %, pane poslanče, a dotáhl jsem to na 40 % Takže zde byla skvělá vláda až do února 2020, kdy přišel covid. A my občanům připomeneme, co všechno jsme udělali před covidem. Výhoda opozice je samozřejmě tyhle kydy, ty nepravdy - že jsme nezvládli. Já vám také můžu připomenout tolik výroků Pirátů k pandemii, mám na to celé analýzy, kdo co říkal. Nevím, proč se k tomu vracíme. Takže ta důvěra klesla ze 40 před pandemií na 19, a to je stále víc než v roce 2013, když už jsme u té interpretace.

MeSES, ano, to je skupina, a teď nevím, jestli ti experti jsou vaši nebo koho, vy to také uvádíte, že pan Smejkal je váš expert, není náš expert, takže oni jsou takoví experti, kteří radí všem, a my samozřejmě s nimi pracujeme. A co se týče - Kochův institut, ano, Kochův institut bychom potřebovali, to je náš Státní zdravotní ústav, který by se měl transformovat na Kochův institut, a ještě je tady projekt Akademie věd, která má velký projekt virologického ústavu. Takže ano, na tom se pracuje.

A co se týče pandemického plánu, tak pandemický plán byl primárně určen pro pandemii chřipky a jeho poslední aktualizace v roce 2011 byla iniciována zkušenostmi získanými z pandemie 2009 až 2010 a současně zohledňuje nové poznatky o šíření chřipkového viru i o vzniku nových pandemických variant. Dále aktuální doporučení Světové zdravotnické organizace, implementaci mezinárodních předpisů.

Vzhledem k situaci COVID-19, to je stále poměrně nové onemocnění, ke kterému na základě vědeckého bádání zjišťujeme stále nové poznatky a epidemiologické souvislosti, jako například výskyt nových mutací, o kterých stále příliš nevíme, zejména co se týče jejich vlivu na účinnost vakcín a jejich přenosnosti. Není zpracován plán strategie aktuálně přímo COVID-19, ale v řešení této nemoci se postupuje podle doporučení ECDC, Světové zdravotnické organizace, odborných skupin napříč jednotlivými odbornostmi, tak aby bylo zajištěno komplexní řešení pandemie. Nejsou známy všechny epidemiologické charakteristiky COVID-19 zejména, jak již bylo zmíněno, v efektivitě očkování a není v současné době při současné úrovni poznatků možno aktualizovat pandemický plán COVID-19. Toto je možno provést až na základě provedení komplexní analýzy a vyhodnocení všech aspektů, protiepidemických opatření a dalších nastavených mechanismů, postupů v boji s pandemií, včetně nastavení optimální očkovací a testovací strategie, jelikož je nutné, aby aktualizace reflektovala všechny známé poznatky a byla účinným a efektivním nástrojem pro boj nejen s pandemií onemocnění COVID-19, ale i pro další onemocnění, jež mohou být závažný dopad na veřejné zdraví.

Takže v boji proti této nákaze my využíváme doporučení odborných skupin nejen při Ministerstvu zdravotnictví, ale i další odborná uskupení, která řeší problematiku nastavení nejen protiepidemických opatření k zamezení vzniku a nekontrolovatelnému šíření dané nákazy napříč populací, ale také další činnosti v přesném nastavení testovací a očkovací strategie, systému trasování, podmínky testování a tak dále.

My se připravujeme samozřejmě na další léta, to znamená, už teď se vyjednává o dodávce vakcín na rok 2022, 2023. Evropská komise na expertní úrovni analyzuje, které vakcíny jsou perspektivní, které nejsou, řeší se očkování dětí a další věci, takže v tomto směru pokračujeme. (Předsedající: Čas.) A určitě budeme na druhou vlnu očkování lépe připraveni než na ten začátek, který začal 27. prosince.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zeptám se pana poslance, jestli má zájem o doplňující otázku. Má, prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vy jste říkal, že nepotřebujeme pandemický plán v té době, když jste říkal, že žádná druhá vlna pandemie nebude, teď říkáte, že není možné mít pandemický plán. Ale na Slovensku ho mají, tak já nerozumím tomu, proč česká vláda nemůže sestavit aspoň provizorní pandemický plán, kde budou jasně nastaveny kapacity, pokud na podzim dojde k nějaké komplikaci. To budeme zase improvizovat, zase budeme připravovat šestého "psa", když jsme se poučili, že nám to v reálu vytváří akorát spíš chaos?

Pokud jde o ten druhý dotaz, děkuji, že tedy pracujete na zřízení toho meziresortního institutu, ale chtěl bych vědět nějaké detaily - kdy se to očekává, jestli je k tomu potřeba změna zákona a jaké to bude mít složení, jak to bude organizačně začleněno do toho ekvivalentu Institutu Roberta Kocha v Německu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Odpovím nejdřív na ten druhý dotaz. Připravujeme podobný institut, který by byl transformován ze stávajících struktur, to znamená Státního zdravotního ústavu a dalších institucí, které se v této oblasti angažují.

A my samozřejmě na ten definitivní pandemický plán, který zohlední v podstatě, koho budeme perspektivně očkovat, jaké vakcíny a tak dále, takže to neznamená, že pokud jsme ho neaktualizovali teď, protože čekáme na nějaké poslední informace z hlediska vědeckých kapacit a z hlediska expertní komise na úrovni Evropské unie, tak že se nepřipravujeme na další očkování, pravděpodobně od října. Takže samozřejmě na tom se pracuje a určitě budeme lépe připraveni, než tomu bylo doposud.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, posuneme se tedy dál. Nyní pan poslanec Holík bude interpelovat pana premiéra ve věci Vrbětice, mezinárodní zatykač. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane premiére, jenom pro dokreslení, jsem z východní Moravy, do Vrbětic to mám asi 20 kilometrů vzdušnou čarou a tím neštěstím v roce 2014 jsem se poměrně podrobně zabýval. V současné době Českou republikou asi měsíc otřásají nové zprávy, nové zprávy v kauze o výbuchu tohoto muničního skladu. Nechci se klonit ani na stranu nového vyšetřování, které inicioval nejmenovaný novinář, ale nechci to ani zpochybňovat. K tomu nemám oprávnění.

Moje otázka zní: Pokud máme natolik průkazné důkazy o vině GRU, tak proč není na agenty Miškina a Čepigu vydán mezinárodní zatykač? A abych tuto interpelaci urychlil, zadám i doplňkovou otázku. Jsou indicie, které mají naši vyšetřovatelé, natolik prokazatelné, anebo patří do kategorie science fiction?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pan premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Myslím, že jsme na půdě Poslanecké sněmovny toto dlouze diskutovali, že jsme odpovídali na ty dotazy. Ano, já jsem dokonce ještě jako ministr financí o tom mluvil v České televizi v prosinci 2014. Nikdy jsem nepochopil, proč naši předchůdci vůbec pronajali ty soukromé sklady podivné firmě, která mě po mých výrocích v prosinci 2014 zažalovala - i stát - a ten soud ještě stále probíhá.

Takže já už nemám k tomu co říct. Je jedna věc, která se vyšetřuje. My jsme se k tomu už vyjadřovali i s vicepremiérem Hamáčkem. Samozřejmě se to v čase nějak změnilo na základě nějakých nových okolností, je to živý trestní spis, takže nevím, co bych k tomu měl ještě říct. Je potřeba, aby zkrátka - i jsem to inicioval a žádal kolegy - aby stát vůbec lépe kontroloval, jaký vojenský materiál se skladuje na našem území, aby to samozřejmě lépe ochránil.

Ale ten případ je úplně jasný a my jsme reagovali, jak jsme reagovali. Myslím si, že jsme reagovali dobře. A znovu můžu jenom vyjádřit poděkování všem orgánům činným v trestním řízení, které se na tom podílely, i našim bezpečnostním složkám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vidím, že pan poslanec přece jenom bude mít zájem o doplňující dotaz. Já to zcela chápu. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Dobrý den ještě jednou. Pane premiére, vaše odpověď mě neuspokojila. My jsme tady dva dny seděli a dva dny poslouchali nic. Můj dotaz byl jeden. Přišlo nějaké vyšetřování a my jsme během jednoho dne odsud vyhostili 18 diplomatů. Ale viníci, nebo potenciální viníci, tam je klid. Žádný mezinárodní zatykač, který by si zasloužili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Premiér bude odpovídat na doplňující otázku. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já nejsem schopen odpovědět na ten dotaz. Pokud byl nebo bude nebo je vydán mezinárodní zatykač, tak samozřejmě já to nemůžu vědět, protože to je živá kauza a to ví samozřejmě státní zástupce a policie, která to vyšetřuje. Takže se omlouvám, ale nemohu sloužit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní bude pan poslanec Lipavský interpelovat pana premiéra ve věci vztahu s Ruskou federací. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane premiére, jsou to necelé tři týdny od doby, co jste s panem vicepremiérem Hamáčkem oznámil vrbětickou kauzu, v sobotu večer. Dnes víme, že se Jan Hamáček čím dál tím více zaplétá do svých lží. Je to poměrně zajímavé pozorovat. Já bych rád řekl, že se staly kroky, které jsme jako opozice pochválili a vyjádřili vám podporu, to znamená, především ty kroky ohledně diplomatů a celkově i mezinárodního snažení o to, aby Ruská federace byla vedena k tomu, že nemá páchat akty teroru na našem území a na území našich spojenců.

Já bych se ale chtěl zeptat, co dále může udělat český stát ve vztahu k Ruské federaci? Bude přehodnocena smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, na základě které se pan zmocněnec Jindrák snaží něco vyjednávat? Vystoupíme z Mezinárodní investiční banky, která si přesouvá sídlo do Maďarska? Vyřešíte otázku diplomatického pasu pana Nejedlého, který se pase na Hradě? Budete řešit do určité míry stále nejasný postoj vicepremiéra Havlíčka k Dukovanům?

Celkově mě zajímá, proč si vlastně držíte ve svém okolí a ve vládě lidi, kteří nemají pevný postoj vůči Ruské federaci, a když se naskytne nějaká záminka, tak jim vlastně rádi vyjdou vstříc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Bylo několik otázek a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já jsem nerozuměl, jaké lidi držím kolem sebe. Nechápu fakt váš dotaz. Co se týče Dukovan, tak myslím, že vláda jasně řekla, že Rosatom nebude pozván. Co se týče pasu pana Nejedlého, ani nevím, že má nějaký diplomatický pas, takže nemohu sloužit. Nevím, co byste si představoval dál. Naše diplomatické vztahy s Ruskem jsou v krizi, ta nebyla vyvolána námi. My jsme reagovali na závažné porušení suverenity naší země ze strany rozvědné služby cizího státu a odpověděli jsme jim zodpovědným způsobem. Potom byla reakce Ruska, která eskalovala ten problém, a my jsme se potom rozhodli postupovat podle článku 11 vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a stanovit dlouhodobě maximální počet pracovníků na ruském velvyslanectví v Praze. Takže jsme zrealizovali to, co opozice, tradiční opozice nebo tradiční demokratické strany, o čem mluvily a nikdy neudělaly. My jsme to zrealizovali a myslím si, že jsme se zachovali jako svrchovaný suverénní stát. Takže nevím, co bych měl ještě k tomu dodat. My jsme dostali solidaritu od spojenců. Já sám jsem mluvil s vícero státníky jiných našich spojenců.

Co se týče té banky, tak to je potřeba se ptát paní Schillerové, ale já si myslím, že potřebujeme zklidnit tu vypjatou, emocemi naplněnou atmosféru. Byli jsme zařazeni Ruskou federací mezi tři nejvíc nepřátelské země, takže nevím, jestli to je pro vás málo, a vůbec nerozumím tomu dotazu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Lipavský má zájem o doplňující dotaz, prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: To je mrzuté, že nerozumíte dotazu, který byl poměrně jednoduchý. Ten dotaz se ptal, proč máte ve vládě a celkově na dalších pozicích lidi, kteří nemají principiální a pevné postoje v otázkách vůči Ruské federaci. Dal jsem vám celou sadu příkladů a vlastně ten příklad s vicepremiérem Hamáčkem, který v době, dneska už tu časovou osu máme poměrně jasně zrekonstruovanou, věděl, nebo mu minimálně nějakým způsobem bylo naznačeno, že se tady blíží poměrně velká věc, tak on prostě plnou parou vpřed stále plánoval cestu do Moskvy. Objednal si letadlo, dal instrukce velvyslancům a tak dále a tak dále. A ta otázka zní, jestli byste neměl být na ty lidi okolo vás trošku přísnější a případně z toho vyvozovat důsledky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já bych chtěl jenom reagovat, že my máme koaliční vládu, menšinovou vládu, a děkuji, že jste mi při vašich životních zkušenostech poradil. (Smích a potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a posuneme se dál. Nyní bude paní poslankyně Richterová interpelovat pana premiéra ve věci testování, zejména PCR, ve školách a přípravě do budoucna. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den, vážený pane premiére. Já mám otázku na tu přípravu na další roky, protože se může stát, že budeme potřebovat nějakým způsobem zvládat, třeba v menším rozsahu, ale přece jen, testování a trasování i v dalších letech. Vy jste před chvílí teď při interpelacích řekl, že aktualizovat pandemický plán, připravit ho na koronavirus není možné, protože nejsou definitivní poznatky o tomto onemocnění. Ale přitom se ukazuje, že právě země, které plán měly, plán aktualizovaly, chovaly se podle připravených kroků, které zahrnují ne úplně konkrétní detaily, ale obecné zásady koordinace, komunikace a zlepšování postupů, tak ty země na tom... dopadly mnohem lépe. Nejsou téměř nejhorší v počtu úmrtí na světě jako my. A protože řeším přípravu na to, co může přijít v dalších měsících a letech, tak se chci zeptat, jakým způsobem připravujete právě ty kapacity a strategie pro chytré testování tak, aby se využila již existující národní testovací strategie, ale skutečně do detailů. Zajímá mě: Dochází k průběžnému vyhodnocování toho, jak byla ta strategie navržena? Je revidována? A inspirujete se skutečně tím, co dělají v zahraničí, kde využívají chytrá řešení? Dám příklad vídeňský, kde je projekt Alles gurgelt - Všichni kloktají - a kloktací PCR testy právě updatují, nově využívají předchozí testovací přístupy.

Když to shrnu: Testování se týká škol, toho, že tam potřebujeme mít co nejkvalitnější testy. Týká se firem, i tam jde velmi o kvalitu, a potom se týká kapacit laboratoří. Ani tu neznáme. K tomu jsme prosadili usnesení, aby se alespoň zjistilo, jaká je celková kapacita laboratoří a jak se dá škálovat. (Předsedající: Čas, paní poslankyně!) Čili pracujete s Národní testovací strategií?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Ano, my pracujeme. Já tady mám úplně čerstvý materiál, 4. května, to bylo v úterý, a jmenuje se Životní situace s využitím testování. Je to velice podrobný materiál, který analyzuje a jasně říká, jaký je plán. (Ukazuje písemné materiály.) Síť odběrových míst. A samozřejmě dávno víme, jakou máme kapacitu i antigenu, i PCR. Docent Hajdúch tu testovací strategii vypracoval už v červenci minulého roku a potom ji aktualizoval. Tady je, ten materiál samozřejmě je o trasování: jak zvýšit motivaci nakažených, hlásit svoje rizikové kontakty, síť odběrových míst, síť garantovaných laboratoří, trasování - potřebné kroky. A tady je potom, jak chceme testovat školství, období květen až červen 2021, zaměstnání květen až červen 2021. A potom tady máme další sektory a to jsou služby, kde je projekt květen až prosinec 2021, a kultura, květen až prosinec 2021. A tady je materiál cestování, květen až prosinec 2021. Takže toto všechno máme na stole, na tom se pracuje, cíl je samozřejmě snížit cenu PCR testů a tyto testy poskytnout občanům zdarma, protože dneska samoplátci musejí platit za PCR. Takže chceme, aby naši občané... a hlavně je motivujeme samozřejmě na očkování. Ale pro ty, kteří nebudou naočkovaní a budou se muset ještě testovat, tak chceme, aby ty testy byly zdarma.

A to taky souvisí s návratem dětí do škol, kde chceme zkrátka udělat a uspíšit ten návrat, aby byl bez rotací a kde bychom i poskytli možnost, aby si školy například nakoupily PCR testy s příspěvkem státu. Takže to se všechno připravuje. A to, že vy nejste informováni, tak to mě mrzí, ale jsou informováni samozřejmě ti, kteří to mají na starosti. Tenhle materiál bude předložen na Radu pro zdravotní rizika v pondělí v 8 hodin. Je tam zástupce krajů pan hejtman Kuba a ten to projedná s kraji. Samozřejmě společně ten materiál budeme připomínkovat, potom určitě ho předložíme i tady do jednotlivých výborů Poslanecké sněmovny k diskuzi a budete mít možnost se k tomu vyjádřit. Takže samozřejmě se na tom pracuje velice intenzivně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Bezvadné. K tomuhle jsou interpelace, abychom se dozvídali odpovědi na aktuální palčivé otázky. Mě by tedy zajímalo, jenom pro upřesnění, kdo vypracoval ten materiál, to jistě můžete říct, kdo je za to odpovědný, jestli v jeho rámci dochází právě i k aktualizaci té již zastarávající Národní testovací strategie. A potom poslední otázka, jestli tedy můžeme dostat obratem v horizontu dnů právě tu kapacitu laboratoří, protože tam nejde jenom o to, jaká je aktuální kapacita, ale je to možnost navyšování, jak se pracuje s tím škálováním, když bude potřeba ty kapacity navýšit. Z našich informací zatím jsme to na zdravotním výboru nedostali a laboratoře nebyly poptány, aby právě řekly, kdyby bylo třeba, jak by byly schopny navyšovat. Takže moje otázka je kdo a jestli můžete poslat kapacity. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotazy.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak samozřejmě, my na tom pracujeme. Nechápu, proč bych to dřív, než to není vyjasněné v rámci resortu, bychom to měli dávat někomu jinému. Jsou tady samozřejmě laboratoře, které známe dlouho, jsou nové laboratoře, které mají kapacitu 50 000 PCR testů denně. Tenhle materiál vypracoval centrální řídící tým Chytrá karanténa. Dneska byla k tomu videodebata za mé přítomnosti. Byl tam ministr a celé vedení, de facto nové vedení Ministerstva zdravotnictví. Je tam paní profesorka Vašáková, která je náměstkyní pro zdravotní péči, která má za úkol samozřejmě postavit expertní tým na očkování, vakcinology. Má samozřejmě i všechny ty antibody koktejly, které předcházející vedení zapomnělo propagovat, když to přišlo koncem února.

Paní náměstkyně Svrčinová, hlavní hygienička, má pod sebou epidemiologickou skupinu, kterou teď personálně dobuduje. Má pod sebou Státní zdravotní ústav, kde je paní Macková. Tam jsou ty testy. Je tam paní Baťová, která má na starosti nákup vakcín z EU a její distribuci. Spolupráci s integrovaným centrálním řídicím týmem, hlavně plukovník Šnajdárek, generál Procházka. Takže tenhle tým, co tam je, je tam nový náměstek pan Vajdák, paní Rögnerová a tak dále, takže oni zkrátka pracují na komplexním materiálu, který předloží na radu. Potom jsou na řadě kraje, a když to bude všechno vydiskutováno, tak to předložíme do výboru ve Sněmovně k diskuzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a posuneme se dál. Nyní bude pan poslanec Valenta interpelovat pana premiéra ve věci skladování protipěchotních min Vrbětice. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, co je pravdy na tom, že ruské ministerstvo zahraničí požádalo na konci dubna Evropskou unii o to, aby zahájila vyšetřování České republiky kvůli porušování Ottawské dohody, ke které se naše země v roce 1997 připojila? Tato mezinárodní úmluva, vycházející z programu Campaign to Ban Landmines, měla garantovat, že její signatáři musí do čtyř let od podpisu smlouvy nenávratně zlikvidovat veškeré své zásoby protipěchotních min. Ruská federace dle vyjádření svých představitelů dlouhodobě disponuje průkaznými informacemi, že tyto české protipěchotní nášlapné miny se používají při zabíjení, a to i civilistů, v Sýrii od roku 2015 až do současnosti. Údajně se měly v rozebraném stavu vyvézt z České republiky na Ukrajinu nebo do Turecka, kde byly následně smontovány a dopraveny k zákazníkům především z řad Islámského státu, ale i do Libye, Konga a Jižního Súdánu. Je neslýchané, že skladování částí protipěchotních min posvětil i zlínský Krajský soud bez ohledu na to, že konečná kompletace minových pouzder, výbušné směsi a roznětky není potom nikterak náročná, ovšem může být nebezpečná a hrozit výbuchem.

Pane premiére, mezinárodní smlouva je napsána zcela jasně a hovoří o likvidaci těchto min, nikoliv o jejich rozebrání a uložení ve skladu, přičemž toto jejich uložení přiznalo i Ministerstvo obrany. Jak je možné, že se toto v České republice vůbec může dít? Je vám jasné, že jde o nemorální, nelegální obchod, který je navíc v rozporu s mezinárodními smlouvami? K čemu zde máme zpravodajské služby? Nebo se náhodou tají něco úmyslně? Jeden z mých kolegů se obdobně dotazoval i včera, ovšem odpověď nezískal od nikoho. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Takže v České republice i zahraničí se v souvislosti s případem Vrbětice opakovaně objevily spekulace, že v areálu byl skladován mezinárodními dohodami zakázaný materiál, konkrétně protipěchotní miny. Toto tvrzení není pravdivé, je to lež. Česká republika plní veškeré mezinárodněprávní závazky včetně Ottawské úmluvy o zákazu použití, skladování, výroby a převozu protipěchotních min a o jejich zničení.

Ve vrbětickém areálu byla skladována pouze těla min bez výbušné slože a iniciátorů výbušniny. Že se v daném případě nejedná o materiál zakázaný dle mezinárodních dohod, potvrdil v roce 2016 svým rozsudkem i zlínský Krajský soud. Veškerý majetek komerčních společností byl v roce 2014 uskladněn ve Vrběticích na základě platných nájemních smluv se státním podnikem Vojenský technický ústav. Všichni nájemci měli platné licence a oprávnění pro nakládání s tímto materiálem. Jakožto jeho vlastníci za něj nesli dle legislativy uzavřených smluv plnou odpovědnost.

Informace, že se vyvážely protipěchotní miny nebo by měly jejich součásti sloužit k výrobě protipěchotních min, není pravdivá, v tomto případě by Česká republika v rámci povolovacího režimu nepovolila vývoz, který by byl v rozporu s Ottawskou úmluvou. Tvrzení o zakázaných minách ve Vrběticích je tedy klasický případ šíření dezinformace. I proto, aby Česká republika dokázala podobným případům čelit, byla zpracována Národní strategie pro čelení hybridnímu působení, kterou schválila vláda. Česká republika dodržuje mezinárodní úmluvy a ve Vrběticích nebyly zakázané zbraně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Velice stručně, pane premiére, za prvé, Ministerstvo obrany to ústy svého mluvčího potvrdilo, že ta těla těch min v tom skladu byla. Takže tady nejde o to, že Česká republika neskladuje nášlapné miny, ale že skladuje jejich součásti, které jsou schopné dát tu minu dohromady, což už samo o sobě je nemorální, jestli to nechápete. A druhá věc. Ruská strana údajně disponuje těmito těly, českými těly min, a může je České republice předat. Iniciujte, prosím, přes Ministerstvo zahraničí toto předání a zjištění těchto důkazů tak, ať to můžeme vyšetřit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já nemám problém, aby se to vyšetřilo, a určitě je potřeba, já budu informovat pana ministra obrany. Ale pane poslanče, hlavní problém je, že v roce 2011 tyto sklady byly pronajaty soukromým firmám. To se nikdy nemělo stát, tam to začalo. A proto jsem i v prosinci 2014 křičel, že kdo to pronajal a proč. Ale já jsem o tom přesvědčen, a toto je podklad Ministerstva obrany, že Česká republika neporušuje úmluvy, a pokud vy máte nějaké pochybnosti o tom, tak já samozřejmě... není problém, aby se to prověřilo a aby vám Ministerstvo obrany odpovědělo písemně nebo jakýmkoliv způsobem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Posuneme se dál. Paní poslankyně Pekarová Adamová bude interpelovat pana premiéra ve věci cesty vicepremiéra do Moskvy. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, ptala jsem se vás na to včera i předevčírem při uzavřeném jednání Sněmovny. Nejsou to ale žádné informace, a přesto jste mi neodpověděl ve své včerejší odpovědi, proto se zeptám znovu. Zajímalo by mě, kdy jste se přesně a od koho dozvěděl o inkriminované plánované cestě pana Jana Hamáčka do Moskvy? On tvrdí, že šlo jenom o jakýsi zastírací manévr, a proto by mě zajímalo, jestli vy tady této jeho verzi příběhu věříte, zda věříte, že skutečně Jan Hamáček tuto svoji akci plánoval jenom jako jakousi kamufláž, aby do České republiky dostal našeho velvyslance z Moskvy. A pokud mu nevěříte, tak zda má vaši důvěru i nadále. Pokud vy sám nevěříte tomu, že šlo o zastírací manévr, tak co vlastně na tady tu celou jeho vysvětlovací anabázi říkáte? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já jsem se snažil odpovídat. No, tak já to zopakuji ještě jednou. Myslím, že o té cestě jsem se - myslím, že jsem přesvědčený - dozvěděl z jeho Twitteru. A samozřejmě, co se týče té cesty, tak mně se to nelíbilo a nakonec v pátek jsem i oznámil, že ta cesta se nebude konat. Myslím, že pan Hamáček to tady opakovaně vysvětloval, a já už v podstatě nevím, co bych k tomu ještě řekl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Jste mi neodpověděl, pane premiére, na ten velmi zásadní dotaz, který tam byl, a to, zda mu věříte. Snad věříte panu Hamáčkovi, že se jednalo o zastírací manévr? To je, myslím, v tom příběhu jedna docela důležitá a podstatná informace. To stačí odpovědět jednoduše: Ano, ne, věřím, nevěřím. A v tom případě samozřejmě také, pokud ne, pokud nevěříte, tak má i nadále vaši důvěru jako vicepremiér vlády, jejímž jste předsedou? Já si myslím, že to je klíčová věc a že to je velmi důležité. A i to, že když jste se o tom dozvěděl až z Twitteru, (ve) vás budí takové zásadní věci po tom, co tady Rusové udělali, a vy jste to už v té době věděli, i vy, i pan vicepremiér Hamáček, tak vám to nevadí, že jste se to dozvěděli z Twitteru, a nikoliv přímo od něj? To by mně třeba osobně vadilo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já jsem v rámci té kauzy Vrbětice, o které jsme se dozvěděli de facto poprvé v nějaké strukturované formě 7. dubna, on byl pověřen koordinací činností těch složek a já samozřejmě jsem nebyl informován do detailu, co všechno se tam stalo nebo připravovalo. Taky nemusím všechno jako vědět. Takže on to měl na starosti a pro mě bylo podstatné, že zkrátka ta cesta se neuskutečnila. Já jsem to oznámil v pátek, on nebo společně jsme to oznámil a tím to pro mě skončilo, takže já myslím, že jsem na to dostatečně odpověděl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní bude pan poslanec Zahradník interpelovat pana premiéra ve věci českého teplárenství. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, má interpelace se týká českého teplárenství, na kterém je z hlediska dodávek tepla závislých 1,2 milionu domácností, tedy asi 4 miliony obyvatel, dále tisíce průmyslových podniků a velká část terciární sféry. Na začátku letošního roku zdražily emisní povolenky o 50 % na zhruba 50 eur za tunu vypuštěného CO2. Pro české teplárny to je katastrofa, nemohou si dovolit teplo zdražit. To by znamenalo fakticky okamžité zhroucení centrálního zásobování teplem. Jejich případné uzavření by nemělo jen velké sociální dopady, znamenalo by to také významný úbytek zdrojů pro Modernizační fond, který je naplňován z prodeje povolenek. Zároveň by to znamenalo masivní přesun emisí CO2 mimo systém EU ETS do lokálních zdrojů bez jakýchkoli možností ztrátu tyto emise dále snižovat. Je to začarovaný kruh.

Moje otázka zní: Je si vaše vláda vědoma této obtížné situace a také toho, že je nutno tuto katastrofu řešit okamžitě? Za druhé: Je vaše vláda připravena na neprodlené zavedení speciální podpory pro české teplárny, například formou začlenění dodávky tepla obyvatelstvu do prvku kritické infrastruktury, která by jim pomohla pomocí krizového fondu překlenout tuto obtížnou situaci?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dotazy. Prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. My si samozřejmě plně uvědomujeme současnou složitou situaci českého teplárenství dopadající na unikátní energetické systémy, které v České republice máme a kterými jsou soustavy zásobování tepelnou energií. Důležitá role zmíněných soustav, které v České republice pokrývají přibližně 50 % celkové spotřeby tepla a ke kterým je v České republice připojeno přibližně 1,6 milionu domácností, což odpovídá přibližně 4 milionům obyvatel České republiky, je nezpochybnitelná.

Velmi vnímáme aktuální informace o růstu emisních povolenek, která se nyní pohybuje již na úrovni 50 eur na tunu CO2, což zásadním negativním způsobem ovlivňuje ekonomiku výroby tepla. Emisní povolenky a jejich postupné zdražování má obecně motivovat transformaci teplárenství. Tato transformace již probíhá. Sektor našeho teplárenství již na tuto transformaci využije relativně velké množství finančních prostředků. Problematické je, že nárůst cen emisních povolenek je příliš rychlý a také rychle odčerpává finanční prostředky, které pak nemohou být reinvestovány do dekarbonizace tepláren.

Stát, zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, se maximálně snaží sektor teplárenství stabilizovat a maximálně pomoci při jeho dekarbonizaci. Připravují se jednotlivé kroky ke stabilizaci a dalšímu rozvoji soustav zásobování tepelnou energií v návaznosti na dekarbonizaci celého sektoru teplárenství a plnění nových energetických a klimatických cílů, které jsou před námi. Mezi zásadní kroky patří v první řadě to, že jsou již ve spolupráci jednotlivých resortů nastaveny nebo se finalizuje nastavení nových systémů investičních dotací, které by měly již fungovat v průběhu tohoto roku. Velká část těchto programů je využitelná právě pro sektor teplárenství s cílem pomoci k jeho urychlené dekarbonizaci. Jedná se především o investiční dotace pro změnu palivové základny a modernizaci rozvodů tepelné energie, ale také o dotace na výstavbu nových soustav zásobování tepelné energie nebo jejich modernizací.

Pro stabilizaci a rozvoj soustav zásobování tepelné energie budou nejdůležitější výzvy vypsané z Modernizačního fondu, Fondu obnovy, Fondu spravedlivé transformace, operačního programu pro technologie a konkurenceschopnost a operačního programu Životní prostředí. Kupříkladu v rámci Modernizačního fondu již proběhly předregistrační výzvy programu HEAT zaměřené specificky na teplárenství. První ostrá výzva v programu HEAT by měla být spuštěna na konci tohoto měsíce. Řada dílčích opatření již byla v minulosti také provedena. V tomto ohledu se jedná zejména o snížení daně z přidané hodnoty pro teplo a chlad. Od 1. ledna 2020 došlo ke snížení sazby daně z přidané hodnoty pro dodání tepla a chladu z 15 % na 10. Zároveň Energetický regulační úřad připravuje nový, více deregulovaný model cenové regulace teplárenství.

Zásadním opatřením pro podporu teplárenství je však také materiál, který zde vy jako poslanci máte aktuálně již delší dobu na stole. Je to nové nastavení provozních podpor, které jsou zavedeny v rámci novely zákona č. 165/2021 Sb., o podporovaných zdrojích energie, přičemž tyto nové podpory jsou využitelné a určené také pro podporu teplárenství. Tento návrh do Poslanecké sněmovny vláda České republiky předložila již před rokem a nyní v těchto dnech máme již asi poslední možnost, jak tento zákon posunout, a pomoci tak českému teplárenství. V současné době se nacházíme z pohledu času v krajní situaci, kdy hrozí velké riziko neschválení tohoto návrhu zákona v tomto volebním období. To by pro modernizaci českého teplárenství znamenalo velké problémy až katastrofu, kterou bychom neměli připustit.

Asi jste také zaznamenali mnohá prohlášení zástupců energetického sektoru s apelem na urychlení chválení novely zákona. Jedná se například o tiskové zprávy Teplárenského sdružení České republiky, Českého plynárenského svazu, České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Hospodářské komory České republiky nebo Svazu průmyslu a dopravy České republiky. V této souvislosti si vás dovoluji požádat o součinnost urychleným projednáváním zmíněného zákona ve druhém a třetím čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Taky se chci vyjádřit k dotazu, zda bude teplárenství zařazeno pod kritickou infrastrukturu. K tomu uvádím, že v současné době je potřeba postupovat podle platné legislativy týkající se kritické infrastruktury, tedy podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, krizový zákon, podle nařízení vlády č. 432/2000 Sb.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vy jste, pane premiére, samozřejmě jednak popsal situaci a zmínil jste některé věci, které samozřejmě jsou nám všem známy. Spojovat to se schválením nějakého zákona podle mě není dobře. Rychlost změn ceny povolenek a tlak na provozovatele tepláren je tak silný, že vzniká nebezpečí, že by se uplatnění toho fondu nebo jakýchkoli fondů nemuseli dočkat, že by prostě museli buďto se pokusit zvýšit ceny, nebo prostě zavřít.

Ještě mám jednu otázku, jestli zvažujete také možnost na úrovni Evropské unie požádat o výjimku ze systému EU ETS. Protože to je to, co nám vadí - teplárnám jednak ta nekalá konkurence blokových kotelen, které nemusejí platit uhlíkovou daň, a jednak vyvádění zisku, který by se mohl uplatnit na modernizaci vlastními zdroji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď. Pane premiére, prosím, zda byste to mohl odložit. (Premiér mluví s jednou poslankyní z ANO.) Děkuji. Prosím o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já vám rozumím. Ano, emisní povolenky. Nikdo tomu nerozumí, jak to vlastně funguje, a to, že to ničí náš průmysl, tak to je úplně jasné. Jestli požádáme o výjimku? Tak zkusit to můžeme, ale obávám se, že nebudeme úspěšní. Ale určitě bychom měli. Myslím, že ty programy už začnou fungovat, takže je potřeba o to požádat. My jsme samozřejmě deklarovali, že konec uhlí v Čechách je 2038, aby zkrátka tyto sektory měly možnost se na to připravit. Ale určitě budu informovat kolegy o té možnosti, i když jsem samozřejmě velice skeptický k těm povolenkám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní paní poslankyně Langšádlová bude interpelovat ve věci Dukovany. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, minulý týden byl vládní výbor na dostavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech a já bych se vás chtěla zeptat na několik věcí.

Proč a jak vznikl vůbec bezpečnostní dotazník, který v předchozích dokumentech a na předchozích zasedáních vládního výboru nikdy nebyl prezentován jako jeden z kroků?

Proč byly cenzurovány výstupy pracovní skupiny na Ministerstvu vnitra právě k tomuto bezpečnostnímu dotazníku? Na Ministerstvo průmyslu a obchodu nepřišlo celé stanovisko této pracovní bezpečnostní skupiny.

Proč dodnes tak, jak už opakovaně žádám, nebyly do zadávací dokumentace prokazatelně promítnuty všechny bezpečnostní zájmy státu schválené v usneseních vaší vlády a doposud toto nebylo právě prověřeno tou bezpečnostní pracovní skupinou?

Proč se uvažuje o tom, že by doba pro zpracování projektové dokumentace byla kratší než 12 měsíců, přestože toto bylo přislíbeno na setkání mezi vámi a předsedy politických stran? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Já jsem na tom výboru nebyl. Já jsem si myslel, že to pro vás už vyřazením Rosatomu skončilo, ale vidím, že ne. (S úsměvem.)

My bychom hlavně potřebovali, abyste neblokovali třetí čtení návrhu zákona o opatřeních přechodu České republiky na nízkouhlíkovou energetiku. To je podmínkou při řešení tržních selhání, a tudíž realizaci toho projektu. Já jsem byl informován, že na dubnovém stálém výboru byly dohodnuté podmínky pro úspěšné projednávání tohoto zákona ve Sněmovně a chtěl bych samozřejmě všem stranám poděkovat za konstruktivní přístup. Ale my jsme připravili ten projekt pro naše občany velice výhodně, aby cena energie byla levná, je tam stoprocentní financování. Chceme se vyhnout zbytečnému zdražení ceny elektrické energie pro spotřebitele, ale samozřejmě ten finální model bude až v návaznosti na výsledek jednání s Evropskou komisí, jelikož se jedná o veřejnou podporu. Takže by bylo dobré, kdybychom už ty Dukovany nepolitizovali, abychom postupovali v konsenzu, protože pokud se to bude zase jenom politizovat, tak to zase jenom v EU škodí Dukovanům a celému sektoru jaderné energetiky.

Na předcházející dotazy nejsem schopen odpovědět, protože to jsou dotazy, které musíte směřovat na pana ministra Havlíčka, já jsem u toho nebyl. Bylo by dobré, abychom to už konečně posunuli. A je úplně jasné, že vítěze na dostavbu Dukovan bude vybírat nová vláda, to bylo opakováno několikrát, takže za sebe asi tolik.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než dám paní poslankyni slovo k doplňujícímu dotazu, musím vyzvat pana poslance Bojka, aby si v souladu s vládními opatřeními nasadil ochranu úst a nosu. Předpokládám, že tak neučiní. Nyní dám slovo paní poslankyni.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji. Pane premiére, vy jste mi neodpověděl na otázky. To jsou fakt zásadní věci a neodpověděl na ně ani pan ministr Havlíček na tom jednání. A já bych vás chtěla poprosit, jestli byste mi na to mohl doodpovědět písemně, protože vy nesete tu hlavní zodpovědnost. Byly to důležité otázky.

Chtěla bych vás poprosit, vy jste hovořil o vyřazení Rosatomu. To si samozřejmě my všichni přejeme. Deklarovalo to tady pět předsedů politických stran. Ale vy jste doposud udělali to, a já tady to usnesení mám, že jste usnesením vlády vyřadili pouze dceřinou společnost Rosatomu, která se jmenuje Rusatom Overseas, a pouze tu jste vyřadili z toho neznámého bezpečnostního dotazníku, kde nevíme, proč vůbec je. Není důvod, proč nedodělat zadávací dokumentaci a v tuto chvíli řádně neoslovit ty tři bezpečné dodavatele a zahájit, dát jim 12 měsíců tak, aby se mohly zúčastnit v dostatečné míře i české firmy. (Předsedající: Čas, paní poslankyně.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a já tedy, protože pan poslanec Bojko neučinil nic pro to, aby dodržel vládní opatření, mu uděluji napomenutí. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já vám odpovím písemně, protože já zkrátka odpovědi na vaše dotazy neznám. To je skutečně záležitost pana Havlíčka. On to má v gesci, on to řeší do detailů, takže vám odpovím písemně a tím to vyřešíme. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní pan poslanec Koten bude interpelovat pana premiéra ve věci mediálního obrazu kauzy Vrbětice a účasti na interpelacích. Prosím.

 

Poslanec Radek Koten: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, jak již zhruba 14 dní nebo ještě o něco déle sledujeme, tak mediální obraz kauzy Vrbětice se neustále rozšiřuje a bohužel, veškeré informace, které se ve veřejném prostoru objevují, běžným občanům to skutečně na důvěře ve vládu, popřípadě v závěry, které se objevily, mnoho nepřidá.

Já si udělám takový historický exkurz do minulých let. Byl to pád vlády Petra Nečase. Tehdy se Petr Nečas snažil nějakým způsobem, zrovna tak jako vaše vláda, o dostavbu jaderné elektrárny, tehdy to byl Temelín. V současné době, kdy se jedná tedy o vypsání tendru na dostavbu Dukovan, tak ti lidé, kteří zažili pád Nečasovy vlády jako běžní daňoví poplatníci, určitě vědí, jak skončila kauza vlády Petra Nečase a jeho asistentky Nagyové. Nedávno skončilo toto soudní řízení s tím, že se tam jednalo o nějaké kabelky. Občané tedy kladou otázku: Neopakuje se tady znovu s tendrem na dostavbu Dukovan něco podobného, aby tedy padla vláda a řešil to někdo jiný, nebo aby na tento zákon nebyl čas? Každý den se objevují nějaké nové zaručené zprávy v tisku. Jak si tedy dokážete vysvětlit takové úniky z tajných spisů? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuju za dotaz. Popravdě řečeno, ta spojitost mě ještě nenapadla. Úniky do médií jsou samozřejmě velký problém. Pokud vím, tak to šetří policie, jak mě informoval pan vicepremiér Hamáček. Nevím, souvislost mezi pádem vlády pana premiéra Nečase a touto kauzou úplně nevidím. Mě hlavně mrzelo, že v té první vládě, kde jsem seděl, jsem neměl tu sílu přesvědčit kolegy na to, aby ten tendr, který byl připravován na Temelín, byl dokončen. Tehdy jsem jako ministr financí nesouhlasil s tím, aby vlastně občané zaplatili cenu energie ČEZu. ČEZ měl obrovský vliv na bývalého premiéra a ministra průmyslu. Takže to je velká škoda, že se to nedokončilo. Už jsme to mohli stavět, ale my jsme byli v menšině, takže teď tam nevidím nějakou souvislost.

Je jasné, že když to bouchlo 2014 a až teď se to řeší, tak poprvé, kdy jsme to slyšeli, jsme si kladli otázky, jak si je kladou občané. Ale já doufám, že když se to všechno vyšetří a ten případ se uzavře, tak se občané dozvědí všechny okolnosti prověřování toho de facto teroristického aktu. My jsme přesvědčeni, že jsme konali správně a nebylo možné nereagovat tím způsobem, jak jsme reagovali. Takže asi tolik.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Radek Koten: Vážený pane premiére, děkuji za odpovědi. Já bych jenom doplnil, že vykonávám poslanecký mandát v tom regionu, kde tuto otázku lidé velice citlivě vnímají, protože na tom záleží jejich živobytí na dalších několik dekád a je to poměrně citlivá otázka. Takže samozřejmě naprosto legitimně se ptají, jestli to nemá nějaké širší souvislosti, a samozřejmě čekají na vyřešení této situace. Já si myslím, že je velmi důležité, aby se to skutečně došetřilo, a veškeré pochybnosti, které jsou s touto kauzou spojeny, aby opravdu byly objasněny do posledního detailu a aby ti pachatelé byli tedy odstíháni, protože v opačném případě je to bohužel jenom selhání na mezinárodní úrovni, které České republice opravdu neprospělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra, jestli má zájem o doplňující odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ne, tak já tomu rozumím. Já jsem také frustrován a vůbec jsem nepochopil, proč jsme vůbec ty sklady v roce 2014 pronajali té firmě, té podivné firmě, která mě žaluje. Ani jsem nevěděl, že ten soud probíhá. A je to bordel - bordel státu. Nikdy to nemělo být pronajato, nikdy jsme neměli dovolit, aby se tam skladoval takový materiál, a bohužel přišli o život naši dva spoluobčané a chápu, že ti lidé tam byli strašně frustrováni. Já jsem s těmi starosty tehdy jednal a nás to stálo víc než miliardu jenom proto, že to byl šlendrián státu. Dokonce tehdy jsem i vytýkal, jak je možné, že hejtman tam organizoval rallye vevnitř areálu! Představte si, že by tam nějaké to auto vletělo do toho skladu a byli tam diváci. Nenormální. Šílené!

Takže tam je ta historie, ale to, co se stalo, my jsme přece... se stalo, ano, je tam to prodlení. Můžeme si klást různé otázky, my jsme si je také kladli, ale víceméně je to jasné. Takových skladů stejné de facto firmy, které patřil ten materiál, vybuchlo v Bulharsku sedm. U nás bohužel zahynuli dva lidé. To mě samozřejmě mrzí, ale je pravda, že stát to vůbec nikdy neměl pronajmout, a je to špatně. A já jsem vlastně po čase teď, jak se to znovu vrátilo na stůl, si nechal vytáhnout ty licence, co Ministerstvo průmyslu a vnitra a nevím kdo, zahraničních věcí, poskytuje. A také budu mít plno otázek na kolegy, jestli skutečně potřebujeme povolovat licence pro takový materiál, který (Předsedající: Čas!) je vyráběn v Čechách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čas! Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Bojko bude interpelovat pana premiéra ve věci Isoprinosine. Napomenutí už obdržel, to bude předáno příslušným orgánům k řešení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Bojko: Dobrý den, pane premiére. Pro účinný lék na covid hledíme většinou s nadějí do budoucnosti, přitom možná už dávno existuje. Řeč je o Isoprinosinu, 50 let starém léku. Zřejmě nejviditelnějším propagátorem Isoprinosinu je vakcinolog Jiří Beran z Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Řada lékařů lék využívá a považuje ho za účinný. Měl jsem možnost si prohlédnout klienty Domova pro seniory v Litovli, kde se virus vyskytl, a projít si jejich záznamy. Ukázalo se tam, že člověk bez příznaků, avšak s pozitivním PCR testem by měl Isoprinosine dostat co nejdříve, nečekat s tím. V opačném případě to totiž často končilo hospitalizací, shrnul Beran svou zkušenost ze zařízení, kde se vloni v červnu nakazilo nejméně 12 klientů. Nabudit Isoprinosinem imunitu už zpočátku je prý důležité zejména u lidí starších 65 let. Lék Isoprinosine poté předepsala 20 lidem i lékařka nakažených z Domova seniorů v Litovli na Olomoucku a prý zabral.

Víte, kolik umírá v České republice nakažených nad 85 let? Ve věkové kohortě 85+ onemocnělo do konce minulého týdne 430 osob a 119 zemřelo. Umírá každý třetí člověk, řekl Beran. V případě litovelského domova seniorů se ale statistiky nepotvrdily. Z 20 seniorů, kterým ošetřující lékařka Isoprinosine hned po prvních příznacích předepsala, nepodlehl nemoci ani jeden. Ti lidé byli ve věku 87 až 94 let, byli to tedy lidé polymorbidní. Dalo se počítat s tím, že zemřou. Lék začali užívat a z těch dvaceti sice muselo být sedm hospitalizováno pro zápal plic, ale všichni se do domova důchodců vrátili živí a zdraví, popsal Beran, podle kterého je lék účinný na každou respirační virovou infekci.

Do veřejného prostoru unikly nedávno informace zaměstnanců ÚZIS a SÚKL o skutečné účinnosti Isoprinosinu s tím, že léčba Isoprinosinem zvyšuje třikrát až čtyřikrát šanci pacienta s covidem na přežití. To znamená, že v této zemi zemřelo zbytečně až 20 000 lidí. To jsou velmi závažné informace, které by ve finále mohly vést k obvinění mnoha lidí z podílu na smrti těchto zbytečných obětí. Jakým způsobem hodláte s těmito informacemi naložit?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čas! Děkuji. A nyní požádám o úklid řečniště, než dám slovo panu premiérovi. (Probíhá dezinfekce řečiště.) Děkuji. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Pane poslanče, prosím vás, já jsem byl stejně nadšený jako vy Isoprinosinem. (Směje se.) Také jsem ho užíval měsíc, a když jsem se na něj ptal, všichni ho měli. A já říkám: Proč to neřeknete lidem? Profesor Beran seděl u mě na Úřadě vlády. Takto jsem si je posadil, tady byl Prymula (ukazuje), tady byl Beran. Dva epidemiologové, kteří seděli v kanceláři vedle sebe šest let, a každý má jiný názor na to. Každý! Když si uděláte analýzu, co všechno říkali ti epidemiologové, tak pochopíte, že tomu viru i tak ve finále nikdo nerozumí. A já jsem byl stejně nadšený jako vy.

My jsme měli Remdesivir, hurá! Plaquenil - také ho mám doma. Ivermectin už jsme řešili, ne, minule? Také se čeká, že pan Rezek ze Svaté Anny udělá klinickou studii. Tak já jsem byl stejně nadšený jako vy. V Polsku to stojí 350, u nás 1 300 a nebyl, protože na těch sítích lidé tomu věřili. A potom jsem se ptal jednoho velkého ředitele velké nemocnice a říkám: Vy tomu věříte? A on říká: Ne, to je placebo.

Nicméně předtím jsem byl tak nadšený, že jsem dal za stůl všechny největší experty, které znám, a říkám: Toto lidem pomůže, tak to musíme udělat. Tak jsme se domluvili na klinické studii, napsali jsme... Ještě jsem panu Beranovi dělal schůzku u paní Storové na SÚKLu, zeptejte se ho, on vám to řekne. A skončilo to tak, že zkrátka SÚKL nám vysvětlil, že to tak není, že to nefunguje, že zkrátka nejsou na to žádné průkazné odpovědi, že to posiluje imunitu, ale chápu, že lidé na to věří, ale bylo by fajn, kdyby se taková studie udělala, protože já vím, že pan profesor Beran, já to všechno znám, v Litovli a tak dále, ale není pravda to, co říkáte, že zkrátka proto, že není předepisován, by někdo přišel o život. To je nesmysl. Co funguje perfektně, jsou protilátkové koktejly, ten Bamlanivimab, který jsme dovezli napřímo, REGN-COV2, ten Trumpův koktejl, to funguje perfektně, a i když teď máme nízkou incidenci, ale kdyby náhodou lidé, kteří mají různé chronické choroby, mají nadváhu, mají vysoký tlak, cukrovku, tak když si to dají na třetí den pozitivity, tak to skutečně zachraňuje životy, a to vím na beton, protože s paní profesorkou Vašákovou jsem to řešil x-krát, x-krát jsem to propagoval.

Takže u toho Isoprinosinu já chápu vaše nadšení, máte půl roku zpoždění po mně. Já jsem potom vychladl. Snažil jsem se, ale zkrátka SÚKL to nechce, není na to ta studie a není to tak. Ale samozřejmě možná nějaké efekty to má. Pan profesor Beran za to bojoval všude, on to všude přednáší, ale bohužel, odborníci to odmítli a žádné klinické studie nebyly provedeny, takže nelze o jeho účinnosti dělat konečné závěry. Vím, že pan profesor to stále propaguje, ale zkrátka to není prokázáno. Kdyby bylo, věřte mi, že bych za to určitě bojoval ještě déle než předtím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak děkuji. Zbývá nám necelá minuta do konce. Já tedy dám panu poslanci Bojkovi možnost položit doplňující dotaz, ale nevím, jestli na něj stihne dostat odpověď, protože v 16 hodin končí vyhrazený čas.

 

Poslanec Marian Bojko: Já jsem se ptal na to, pane premiére, že podle uniklých informací ze SÚKLu ten Isoprinosine zvyšuje třikrát, čtyřikrát šanci na přežití toho pacienta. A ta otázka doplňující je: Signatáři petice Zdravého fóra a otevřeného dopisu lékařů a zdravotníků, kteří získali dohromady 100 000 podpisů a které tento parlament opakovaně mi odmítl veřejně projednat, mají zpracovány vědecké metody, jak tyto informace ověřit. Je připravena studie účinnosti Isoprinosine, jsou připraveny statistické metody, jak z dat UZIS a SÚKLu získat informace, které tato tvrzení potvrdí, anebo vyvrátí? Podpoříte je? Sejdete se se signatáři, petice, které svou odborností garantují profesionální přístup?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já nejdřív požádám o úklid řečniště a pak dám ještě slovo panu premiérovi.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já to zvládnu bez úklidu... Klidně, nechť přijdou. Já je přijmu, pozvu paní Storovou ze SÚKLu a vyřešíme to, jo? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak prosím o úklid řečniště a předám předsedání. (Probíhá dezinfekce řečniště.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Čas vyhrazený na ústní interpelace na premiéra ČR vypršel a budeme se zabývat interpelacemi na členy vlády. První s interpelací na člena vlády vystoupí pan poslanec Ondřej Benešík na paní ministryni financí Alenu Schillerovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane premiére, vážená paní ministryně, děkuji za slovo. Moje interpelace se týká Vrbětic, které jsou v mém volebním obvodě. Ve Vrběticích při výbuchu muničního skladu došlo ke ztrátě dvou lidských životů, což je samozřejmě ta největší tragédie a největší ztráta. Materiální škody utrpěly firmy, stát i fyzické osoby. Bezpečnostní složky byly několik let vázány na likvidaci munice a ostrahu areálu a tím státu vznikly další náklady, aby byl schopen zajistit bezpečnost na našich silnicích nebo například v našich ulicích.

Já jsem v médiích zaznamenal informaci, že zvažujete vymáhání náhrad škody na Ruské federaci, což si myslím, že je správný přístup. Chci se zeptat, zda Ministerstvo financí už v tomto ohledu podniká, byť nějaké přípravné kroky, minimálně tím, že mapuje terén a vyhodnocuje, jakým způsobem by se toto dalo zvládnout a jak dále postupovat. A také bych se chtěl zeptat na to, zdali stát odškodňuje nebo odškodní například majitele zemědělské půdy a lesů, popřípadě další poškozené, kteří kvůli výbuchům nemohli na svých nemovitostech hospodařit a využívat je.

Nejde jenom o to, že utrpěli takto přímé ztráty, ale logicky ten majetek, například ty lesy, kde nemohli hospodařit, nějakým způsobem zpustl, napadl ho kůrovec a podobně, takže oni nemají jenom tu ztrátu přímou, ale taktéž budou muset ten majetek dát do původního stavu, což taktéž bude stát rozhodně nějaké finanční prostředky. Takže já vám děkuji za odpověď na tyto dva dotazy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím paní ministryni financí o odpověď. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, máte naprostou pravdu, že největší tragédií byla ztráta na dvou lidských životech, to je bezesporu. Ale nyní tedy dovolte, abych se vyjádřila k vaší interpelaci.

V roce 2016 bylo Ministerstvem financí provedeno rozpočtové opatření, kterým byla přesunuta částka 6 milionů korun z rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky vládní rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra. K tomuto přesunu došlo na základě usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015, číslo 1090, o postupu při zmírňování některých následků způsobených řešením mimořádné události v areálu muničního skladu u Vrbětic. Z této částky bylo 5 883 800 korun Ministerstvem vnitra vyplaceno ve formě účelových dotací podle zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla obcím postiženým výbuchem. Tyto prostředky byly určeny v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, občanům ve formě darů, příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely. Vyplacení finanční částky bylo vázáno na existenci trvalého pobytu v některé z dotčených obcí k datu druhého výbuchu, po které došlo k největšímu počtu evakuací a dalším omezením, to je k 3. prosinci 2014. Tímto krokem vláda přispěla k částečnému zmírnění následků výbuchu v regionu.

Kromě toho byl na základě pokynu předsednictva Bezpečnostní rady státu z prosince 2014 zpracován materiál o odškodňování podle zákona č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, a o změně některých zákonů. Krajským úřadem Zlínského kraje byly shromážděny a předběžně posouzeny žádosti od fyzických a právnických osob, které požadovaly odškodnění. Postup pro odškodňování byl následně stanoven po jednáních mezi Ministerstvem vnitra, Hasičským záchranným sborem, Policií ČR, Krajským úřadem Zlínského kraje v prosinci 2015. Podle zákona o Integrovaném záchranném systému mohly dotčeným fyzickým a právnickým osobám vzniknout různé typy nároků, odškodňované Ministerstvem vnitra.

Tvrzené nároky občanů Vrbětic a okolních dotčených obcí, ať již se týkají omezení přístupu do okolí, či čehokoliv dalšího, tak musí směřovat zásadně proti Ministerstvu vnitra. Jako ministryně financí mám v tomhle ohledu velmi malý manévrovací prostor. Ale chci vám říct, že po té události posledních dnů a týdnů jsme v permanentním propojení s Ministerstvem zahraničních věcí, konkrétně s panem náměstkem Smolkem, ale samozřejmě teď i s novým panem ministrem, kde se domníváme, že ta nejlepší cesta, asi nejrychlejší, by byla vlastně prostřednictvím porušení mezinárodních norem, protože tady evidentně došlo k porušení mezinárodních norem. Je tady vážné podezření, že to bylo provedeno příslušníkem konkrétní země, to znamená Ruské federace, a budeme se obracet prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí o náhradu škody.

My jsme na Ministerstvu financí provedli takové vyčíslení dostupných informací, které zatím máme. Ta škoda se pohybuje kolem 1 miliardy. Já jsem dneska telefonovala, měli bychom dnes videokonferenční rozhovoru v tuto chvíli, ale já jsem na interpelacích, tak jsem se omluvila panu hejtmanovi Zlínského kraje, kdy on jako kdysi mluvčí obcí má další jejich požadavky, podněty, tak jsem říkala, ať je shromáždí, ať je pošle.

My se propojujeme, propojujeme se hlavně s Ministerstvem zahraničních věcí. Samozřejmě pak je možné i uplatňování s připojením náhrady škody v rámci trestního řízení, ale to je na mnohem delší dobu, takže se nám zdá, že podle norem mezinárodní práva - a v podstatě je nám takovým vodítkem, když jsem to konzultovala s Ministerstvem zahraničních věcí, tak vodítkem je nám, jestli si vzpomínáte na sestřelení tehdy nizozemského letadla, tak vlastně tam se také postupovalo podle škody, mezinárodního vymáhání škody podle mezinárodní práva - takže touto cestou se chceme ubírat.

A jsme k dispozici, připraveni spolupracovat s Ministerstvem zahraničních věcí, připravujeme veškeré podklady. Také jsem dneska ubezpečila pana hejtmana, aby mi zpracoval podklady od starostů, a že potom vyvolám nějaké jednání napříč resorty,to znamená zahraničních věcí, ale i třeba s Ministerstvem vnitra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a pan poslanec Benešík má zájem položit doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za odpověď, ale hlavně za ten zájem, protože jak vlastně z toho výčtu bylo vidět, že také některé škody vznikaly vlastně i poté, co byly ty první částky vyplaceny, protože prostě ti lidé se tam dostali až relativně nedávno, pokud se na ty své pozemky dostali. To je jedna věc.

Také jsem rád za to, že se pracuje na diplomatické úrovni a v trestněprávní rovině. To je samozřejmě chvályhodné a věřím, že to bude Česká republika, byť to bude na dlouhé lokty, (schopna) dotáhnout. A také si neodpustím jednu poznámku, která mě naprosto vyděsila s ohledem na ten incident, že ono to mělo původně vybuchnout někde jinde. Já si nedokážu představit... to bylo dokonce štěstí v neštěstí. Kdyby to řachlo někde ve městě, nedej bože třeba i za hranicemi České republiky, co bychom potom, čemu bychom čelili.

Takže já doufám, že tady to zdárně dotáhneme do konce, a byť ty lidské životy nenahradíme, tak aspoň nahradit ty újmy těm, kterým můžeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Jan Čižinský s interpelací na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Vážený pane ministře, jste už čtvrtým ministrem zdravotnictví, kterého interpeluji v této záležitosti, a pevně doufám, že budete tím, kdo to konečně vyřeší. Jde o cizince ze třetích zemí s dlouhodobým pobytem u nás a jejich nesezdané partnery ze třetích zemí. Ti sem za nimi následkem opatření vašeho ministerstva už více než rok nemohou přijet. V únoru jsem dostal vyjádření od vaší náměstkyně paní Seilerové, která mi napsala, že pro tuto skupinu se žádné rozvolnění nechystá. Argumentuje, že v České republice pobývá dlouhodobě cca 650 000 cizinců a umožnit přicestovat jejich nesezdaným partnerům by bylo v rozporu s přijímanými opatřeními. Paní náměstkyně ale uvádí celkový počet všech cizinců, kteří tu dlouhodobě žijí. Těch ze třetích zemí je tu podle údajů statistického úřadu necelých 350 000, což je dost podstatný rozdíl. Ví někdo na vašem ministerstvu, kolik z nich má někde ve třetích zemích nesezdaného partnera? Určitě to bude malý zlomek z toho celku. Proč tedy vaše náměstkyně operuje číslem 650 000?

A pokud jde o šíření nákazy, ti lidé jsou přece ochotni po příjezdu podstoupit karanténu nebo jakékoliv jiné opatření. Exministr Prymula ostatně už loni v říjnu připustil, že omezení pro nesezdané páry z epidemiologického hlediska nedávají žádný smysl.

Zopakuji tedy otázky, které jsem před dvěma měsíci položil vašemu předchůdci Blatnému. Bohužel jsem dostal jen vysvětlení, že dokud máme uzavřené okresy, řešení této věci musí počkat.

Za prvé - máte nějaký odhad, kolik lidí by k nám mohlo přicestovat, kdyby padla zbylá cestovní omezení pro nesezdané partnery? Za druhé - co vedlo ministerstvo ke změně názoru, že - cituji: "jde nastavit režim, kdy ten člověk, když přijíždí do České republiky, by tady po určitém karanténním režimu mohl normálně pobývat", jak původně 1. října uvedl ministr Prymula a jak naznačil možné řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času a poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, odpovídám na interpelaci "cestovní omezení pro nesezdané páry ze třetích zemí". K vašim dotazům sděluji, že omezení se netýká jenom nesezdaných párů, ale i manželů, kde můj tým uvádí, že se jedná asi o 200 000 až 250 000 lidí. Vy uvádíte i vyšší číslo, jak jsem teď pochopil.

Ve druhé otázce sděluji, že bývalý ministr zdravotnictví pan Roman Prymula učinil vámi zmiňované prohlášení v jiné epidemiologické situaci. V současné době dochází k postupnému rozvolňování na území České republiky a k rozvolňování cestování jak pro občany České republiky a Evropské unie v rámci Evropské unie, přesto probíhají ještě další jednání zatím na bilaterální úrovni a jedná se v podstatě stále podle toho cestovního semaforu. Pokud se epidemiologická situace bude zlepšovat, je pravděpodobné, že v následujících měsících dojde k rozvolnění v oblasti přicestování manželů a nesezdaných partnerů, občanů ze třetích zemí, kteří na území České republiky mají dlouhodobý pobyt. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Určitě. Já jsem se ptal na odhad, kolik lidí z těch 350 000 - vy říkáte 250 000 - může mít nějakého nesezdaného partnera. To mi nebylo vůbec zodpovězeno. To byla moje první otázka.

A co se týče manželů, tak co vím tedy, tak není pravda, že manželé v tuto chvíli nemohou přicestovat. To omezení padlo už před tři čtvrtě rokem a je to dobře, ale ten režim u manželství je úplně jiný. Takže já bych tedy přesto rád slyšel, jestli existuje nějaký odhad, kolik lidí, kdyby padla omezení pro nesezdané partnery, by podle odhadu vašeho ministerstva mohlo přicestovat.

Pak bych skutečně rád slyšel nějaký časový harmonogram, kdy tato omezení po více než roce a půl konečně padnou.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr nemá zájem o odpověď, takže přikročíme k další interpelaci. Dalším interpelujícím bude pan poslanec Lukáš Kolářík, který bude interpelovat pana ministra vnitra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážený pane ministře, já se na vás obracím již po druhé v této věci. Jde o věc zásahů policie ve zdravotnických zařízeních, kde dochází neustále k porušování práv rodičů, kteří se domáhají být přítomni u ošetřování jejich nezletilých dětí. V České republice, v její legislativě, je právo nezletilého dítěte na nepřetržitou přítomnost osoby blízké jasně zakotveno. Jsem si vědom, že za určitých situací může dojít k omezení tohoto práva a nelze to činit takto paušálně. Vzhledem k tomu, že stále více rodičů je informovaných, dochází k vysokému nárůstu případů, kdy je policie do nemocnic volána, a to jak rodiči, tak i lékaři. Policie ale odmítá hájit práva dítěte a staví se na stranu nemocnic, a to i přesto, že dle postupných právních výkladů, například advokátní kanceláře Holubová, advokáti je - a teď cituji: "Policie České republiky v souladu s § 9 zákona o sociálněprávní ochraně dětí a § 2 zákona o Policii ČR povinna poskytnout pomoc zákonnému zástupci, kterému poskytovatel zdravotních služeb odmítá umožnit přítomnost u nezletilého pacienta."

Neumožnění přítomnosti u nezletilého pacienta může totiž být v rozporu se zájmy dítěte včetně zájmu na osobním styku s rodiči a řešení takové situace je v působnosti Policie České republiky.

Mám k dispozici spoustu konkrétních případů, kdy došlo k porušení tohoto výkladu, kdy otec nezletilého se například snažil domoci přístupu ke svému novorozenému dítěti, když matka byla zdravotně indisponována. Nebylo mu to umožněno, přestože otec je zákonným zástupcem, a po příjezdu hlídky PČR dokonce došlo k předvolání toho otce a bylo mu vyhrožováno pokutou a dalšími věcmi, takže těch příběhů je celá řada.

Já vás proto, pane ministře, žádám, abyste s tím něco udělal, abyste policii metodicky vedl nebo vydal nějaký pokyn policejnímu řediteli, aby to zařídil a aby to celou situaci zklidnilo, protože policie má chránit zvláště zranitelné osoby a děti zejména. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.

Přečtu jednu omluvu. Pan ministr kultury Lubomír Zaorálek se omlouvá z dnešního jednání od 16 hodin do konce jednacího dne z naléhavých pracovních důvodů.

S další interpelací vystoupí pan poslanec Marian Bojko. Interpelovat bude pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji za slovo. Dobrý den, pane ministře. Já už nebudu opakovat to, co jsem tady interpeloval panu premiérovi, ale tady ta má interpelace se týkala Isoprinosinu a jeho používání. Sám ze své vlastní zkušenosti, ne sice z mé rodiny, ale z přátel, kterým jsem sehnal Isoprinosine, Ivermectin, nikdo neměl žádný těžký průběh choroby. A co mě velkým způsobem zaujalo, byl únik informací, které unikly do veřejného prostoru nedávno od zaměstnanců ÚZIS a SÚKL o skutečné účinnosti Isoprinosinu s tím, že léčba Isoprinosinem zvyšuje třikrát až čtyřikrát šanci pacienta s covidem na přežití. To znamená, že v této zemi zemřelo zbytečně až 20 000 lidí, kteří tuto léčbu nedostali. To jsou velmi závažné informace, které by ve finále mohly vést k obvinění mnoha lidí z podílu na smrti těchto zbytečných obětí. Jakým způsobem hodláte s těmito informacemi naložit? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní o úklid řečniště a posléze požádám pana ministra o odpověď. Děkuji vám. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, léčivý přípravek Isoprinosine 500 mg s obsahem léčivé látky inosin pranobex je v České republice registrován a obchodován. Přípravek není dle souhrnu informací o přípravku indikován k léčbě COVID-19, jeho schválenými indikacemi jsou například imunodeficitní stavy, herpetické infekce, cytomegalové infekce a infekce vyvolané lidským papilomavirem, postihujícím sliznici děložního hrdla. Možné využití přípravku Isoprinosinu v léčbě COVID-19 plyne z jeho farmakodynamických vlastností, v jejichž rámci může dojít k posílení imunitní odpovědi. Protože však nebyly provedeny klinické studie pro zjištění efektivity a bezpečnosti v případě onemocnění COVID-19, nelze o jeho účinnosti dělat konečné závěry, o jeho indikaci vždycky musí rozhodnout lékař na základě znalosti komplexního zdravotního stavu pacienta.

Určitě se shodneme, že nejdůležitějším cílem je ochrana zdraví obyvatel. Chtěl bych ubezpečit, že Ministerstvo zdravotnictví nebrání vstupu inovativních léčiv do České republiky. Leží mi na srdci stejně jako vám zdravotní stav, a hlavně bezpečí našich občanů. Je nutno ale respektovat, že zavádění nových léků do léčebných postupů má své přesné dané postupy a je ošetřeno platnými zákony, které navzdory mimořádné době musíme nejen z důvodů bezpečnosti našich občanů dodržovat. Důraznější apelace na užití neregistrovaných léčivých přípravků není z pozice Ministerstva zdravotnictví vhodná. Lékařům i zdravotnickým zařízením je používání a aplikace těchto léčiv pouze doporučováno. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Pane ministře, vy jste mě evidentně neposlouchal, na co jsem se ptal. Telefonoval jste u toho, ale ta zásadní věc, na kterou jsem se ptal, že unikly informace z ÚZISu a SÚKLu, že Isoprinosine zvyšuje třikrát až čtyřikrát šanci na přežití. Ty informace unikly, mě by zajímalo, jak s nimi budete nakládat.

A moje otázka další, doplňující, zní: Signatáři petice Zdravého fóra, otevřeného dopisu lékařům a zdravotníkům, kteří získali dohromady 100 000 podpisů a které tento Parlament opakovaně odmítl veřejně projednat, mají zpracovány vědecké metody, jak tyto informace ověřit. Je připravena studie účinnosti Isoprinosinu, jsou připraveny statistické metody, jak z dat ÚZIS a SÚKLu získat informace, které tato tvrzení potvrdí, nebo vyvrátí. Podpoříte je? Sejdete se se signatáři petice, což jsou desítky a stovky lékařů, kteří svou odborností garantují profesionální přístup? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím o úklid řečniště. (Probíhá dezinfekce řečnického pultu.) Děkuji vám. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, co se týče klinického zkoušení, iniciativa musí být na držiteli licence nebo registrace, který takovéto hodnocení může zadat, a určitě, pokud proběhne taková žádost, tak Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv takovou studii podpoří.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí vystoupí paní poslankyně Jana Krutáková s interpelací na pana ministra Richarda Brabce. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, před více než rokem oficiálně oznámilo vaše ministerstvo záměr na vyhlášení národní přírodní památky Soutok a představilo plán návrhu péče o toto významné území, a to na období let 2020 až 2028. Už také před rokem a půl byl vydán záměr na vyhlášení zvláště chráněného území pro národní přírodní rezervaci Lanžhotské pralesy. Bohužel ani jedno se doposud neuskutečnilo, ačkoliv již proběhlo i připomínkové řízení. Vím, že připomínky zaslaly některé dotčené obce a Lesy České republiky a snad už v tuto chvíli by měly být vypořádány. Proč tedy stále nebyla vyhlášena národní přírodní památka Soutok ani Lanžhotské pralesy jako zvláště chráněné území?

Na ministra Tomana se již dříve obrátili zástupci odborných vědeckých společností s naléhavým apelem na ochranu této oblasti. Na internetu je veřejná petice s bezmála 10 000 podpisy, která apeluje na vládu, aby se náležitě zlepšila péče o toto unikátní území. Bohužel, pokročení v celém tomto formálním procesu je, zdá se, stále v nedohlednu. Ráda bych vás tedy požádala o informace, jak konkrétně postupuje proces vyhlášení národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy a národní přírodní památky Soutok. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za ten dotaz. Vážená paní kolegyně, ona proběhla celá řada těch kroků, ale já musím říct, že bohužel, i pro mě bohužel, protože vždycky říkám, že život je krátký a je potřeba zvládnout spoustu věcí, ale samozřejmě ty administrativní, procesní kroky skutečně trvají poměrně dlouho. Napřed řeknu některá holá fakta. Vy už jste zmiňovala, jedná se o dvě oblasti, dvě lokality. Jedná se o národní přírodní rezervaci Lanžhotské pralesy, jejich celková rozloha je takřka 431 hektarů, záměr na vyhlášení byl oznámen už 25. října 2019, a větší, výrazně větší národní přírodní památku Soutok, která má celkovou rozlohu takřka 3 157 hektarů a záměr na vyhlášení byl oznámen 11. března 2020.

Nebylo pro nás překvapením, že samozřejmě záměr vyhlásit tato dvě malá zvláště chráněná území vyvolal poměrně zásadní připomínky, námitky, dotazy a trvalo mnoho měsíců, než byly vypořádány. A já říkám: tak jako v jiných oblastech, my se vždycky snažíme nejenom s Ministerstvem zemědělství, protože tady hospodaří samozřejmě Lesy České republiky jako klíčový hospodář, ale také s regionem, také s obcemi, s krajem. Ani tam to není jednoduché, protože se tam vyvíjely za tu dobu názory, mluvilo se o chráněné krajinné oblasti, dokonce se mluvilo o národním parku. Vždycky to vyvolalo nějakou odezvu, určitá politická reprezentace s tím souhlasila, zase jiná s tím vůbec nesouhlasila, prostě řekla, že to tam omezí to území. Samozřejmě, tam třeba i v části jsou aktivní Moravské naftové doly a další. Prostě bylo to tam docela komplikované.

Dnes je situace taková - máte správné informace - že v případě národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy, tak tam již byla vydána všechna rozhodnutí o námitkách v prvoinstančním řízení, kdy byly k rozhodnutím podány rozklady od dvou subjektů, jsou to Lesy České republiky a město Lanžhot. Tyto rozklady jsou dnes na sekretariátu rozkladové komise ministra, tedy mojí rozkladové komise, a rozkladová komise by o nich měla rozhodovat v horizontu příštích týdnů, měsíců, určitě maximálně prvních měsíců. Do rozkladové komise to jde tak, jak to samozřejmě přichází na ministerstvo datovou schránkou.

V případě té větší národní přírodní památky, tedy Soutok, tak tady již byla vydána většina rozhodnutí o námitkách v prvoinstančním řízení, ale ještě nebylo to prvoinstanční řízení zcela ukončeno. Nicméně máme už i tady vlastně první rozklad od města Lanžhot, tak v případě, jako tedy v tom prvním zvláště chráněném území, a rovněž už je u rozkladové komise. To znamená, o těchto třech rozkladech se bude v nejbližším období jednat a samozřejmě uvidíme, jak ty rozklady dopadnou a jak s nimi také budou ty strany spokojeny nebo nespokojeny. V tom druhém případě stále ještě probíhá jednání o námitkách, v tomto případě s Lesy České republiky a s Masarykovou univerzitou Brno.

A teď k tomu hlavnímu, co vás zajímá. Vzhledem k tomu a i vzhledem ke zkušenosti, kterou mají kolegové s tímto procesem, to znamená, jak rychle probíhá projednávání i u menších zvláště chráněných území, a tady to opravdu není jednoduché, tak očekáváme i vzhledem k tomu, že musí být vydány příslušné vyhlášky, musí být geodeticky zaměřeno území, na čemž už se samozřejmě pracuje, tak odhadujeme, že nejbližší možný termín pro vyhlášení obou území je někdy v druhém pololetí příštího roku, spíš bych řekl asi někde třetí, čtvrté čtvrtletí příštího roku.

A do té doby myslím jedna docela pozitivní zpráva, že v listopadu loňského roku došlo mezi Agenturou ochrany přírody krajiny a mezi Lesy České republiky k podepsání dohody, která upravuje lesní management v rámci úpravy lesního hospodářského plánu právě pro území EVL Soutok. To znamená, po mnoha a mnoha debatách, jednáních a i rozporech tam došlo k určitému průlomu u toho lesního hospodářského plánu. Ale opravdu, vidíme to tak ještě na minimálně rok. (Předsedající: čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem položit doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Já ještě krátkou doplňující otázku. Protože já sama jsem ještě v době, kdy jsem byla starostkou, byla vlastně v roce 2010 u toho, když se začalo už mluvit o tenkrát chráněné krajinné oblasti Soutok a pak to mělo vlastně celý svůj vývoj. Mě by zajímalo, zda mi tedy můžete říct, v čem připomínkovali nebo co bylo problémem ze strany města Lanžhota, protože v tu dobu, v dřívější době, v podstatě souhlasili tady s tímto vyhlášením přírodní rezervace.

Potom ještě mám takovou poznámku, jestli opravdu by nestálo za to víc mluvit i s občany dotčených obcí, protože pokud se to projednává jenom na úrovni vedení obcí, jsou do toho zapojena maximálně zastupitelstva. Ale i pro ty občany, pro řadové, si myslím, že by ta informace mohla mít docela zásadní dopad i potom na rozhodování dál.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr odpoví. Prosím máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Začnu tou vaší druhou otázkou. Ano, určitě bychom s tímto takto počítali, ale zasáhl nám do toho neblaze covid, protože my jsme tam dokonce chystali i takovou nějakou veřejnou debatu, kam jsme chtěli pozvat akademiky, protože tam k tomu se samozřejmě vyjadřovali různí odborníci, entomologové a další, další z univerzit, místních i vzdálenějších, samozřejmě Agentura ochrany přírody a krajiny, samozřejmě ministerstvo, ale i Ministerstvo zemědělství nebo Lesy České republiky. Tak jsme chtěli udělat pro veřejnost i takovou širší komentovanou debatu, kde by se každý mohl vyjádřit.

Ty názory byly někde relativně vzdálené, ale začaly se přibližovat. Já jsem tam byl několikrát, naposledy právě v té předcovidové době nebo mezicovidové době, tedy jestli se nemýlím, někdy v průběhu loňského léta. Právě jsem se tam byl podívat, také jsem se zúčastnil jednání se starosty. Byl jsem se podívat samozřejmě přímo na místě, viděl jsem management, viděl jsem to, jak se to dneska dělá. To znamená, minimálně těch takzvaných výstavků, to znamená zbývajících nádherných stromů, dubů, které dělaly ten úžasný charakter Amazonie.

Myslím, že jsme se docela pochopili i s pracovníky Lesů České republiky, co bychom si asi my představovali. A i tohle bylo nakonec takovým předpokladem dohody, ke které došlo. Takže myslím, že tam ten posun je. Přiznám se, nevím, co teď momentálně má město Lanžhot. Vím, že Lesy České republiky stále ještě měly různý názor především na management, na rozlohu toho pasečního hospodářství - my jsme chtěli maximálně do jednoho hektaru - a jiný způsob.

Takže tohle je dneska v tom rozkladu. Ale samozřejmě město Lanžhot není problém, abychom zjistili tu informaci, a to vám dodám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další s interpelací vystoupí paní poslankyně Karla Maříková a interpelovat bude pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vy jste nařídil, že kadeřníci a někteří další poskytovatelé služeb mají zpracovávat osobní údaje svých zákazníků, proti čemuž se postavil i Úřad pro ochranu osobních údajů. Když vaše ministerstvo zjistilo, že to není v souladu se zákonem, tak jste se nechal slyšet, že by měl stačit běžný diář.

Pane ministře, mě překvapuje, že na ministerstvu nedisponujete právníky, kteří by vám sdělili, kam až vaše nařízení mohou zasahovat. Zajímalo by mě, ze kterého zákona vaše ministerstvo vycházelo při vašem původním nařízení evidence osobních dat - prosím, jestli ho tady můžete citovat - který měl totiž opravňovat například holiče k vedení evidence lidí pro potřeby státní hygienické správy s cílem, aby jim případně hygiena dala pokuty.

Věřím, že odpovíte nejen na tento dotaz, ale na ty doplňující a nedopadnu tady jako pan poslanec Čižinský, že odmítnete reagovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr odpoví. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vedení evidence zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření ze strany provozovatelů kadeřnictví je založeno na výjimce dle čl. 9 odst. 2 písm. i) evropského nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR, kde je umožněno zpracování osobních údajů jako nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví účinné k 3. květnu 2021 obsahuje tuto povinnost proto, aby v případě vzniku ohniska nákazy v takové provozovně mohla příslušná hygienická stanice včas provést trasování rizikových kontaktů a předejít případnému přenosu infekce. Stačí samozřejmě pouze jednoduchá registrace bez dalších osobních údajů. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem položit doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, pěkně jste nám to tady přečetl, jak vám to váš tým připravil. Ale teď prosím znova o tu odpověď, tu jsem nedostala. Úřad pro ochranu osobních údajů jasně řekl, že poskytovatelé služeb nemohou zpracovávat osobní údaje svých zákazníků, tak to prostě je. A mě by zajímalo, z čeho jste tedy vycházeli při tom vašem původním návrhu. To, co tady říkáte, prostě není pravda. Zákon neumožňuje poskytovatelům služeb evidovat osobní údaje. Oni ani nemají právo kontrolovat totožnost toho zákazníka.

Můžete mi říct, když jste tedy přehodnotili to vaše nařízení, jak to teď vůbec bude fungovat? Jak budou kontrolovat totožnost toho zákazníka, když vlastně ani nemůžou? Nebylo by od věci spíš tuhle frašku s testy naprosto zrušit?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra, jestli má zájem o odpověď. Vidím, že má, takže nedopadnete stejně jako pan poslanec Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, Úřad pro ochranu osobních údajů se vyjadřoval ještě před vydáním mimořádného opatření, takže nebylo zřejmé, z jakých podkladů vycházel. V každém případě evidence pro tyto účely stačí u běžného kadeřnického nebo nějakého jiného salonu pouze v tom, že si ta kadeřnice nebo kdokoliv jiný vedou kontaktní údaje na tu konkrétní osobu. Protože stejně, pokud se někdo objednává - a během této pandemie asi neočekáváme, že by chodili všichni jenom neobjednaní - tak si tam prostě to jméno a případně telefon poznamená.

Na druhou stranu pokud to neprovede, tak holt prostě při případném epidemickém šetření to bude mít hygienická služba složitější. Pokud to zcela zrušíme, tak to bude naprosto neprokazatelné a pak skutečně se nabízí varianta, abychom zrušili veškerá opatření. Ale z epidemiologického hlediska nám to epidemiologové samozřejmě nedoporučují, protože epidemiologická situace v České republice neumožňuje rizikové chování, a to je jedna z forem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. Další vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová s interpelací na pana ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka. Prosím.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Dobrý den. Vážený pane nepřítomný ministře Havlíčku, můj dotaz je velice jednoduchý. Chtěla bych se zeptat, zda je pravda, a také, pokud to tedy pravda je, tak jakým způsobem to hodlá ministerstvo, jakým způsobem to bude probíhat. Mám na mysli covid pasy. Přečetla jsem si na internetu, že se blíží mobilní aplikace, která umožní lidem, kteří budou očkováni, nebo lidem, kteří budou mít negativní test, účastnit se různých akcí, budou moci chodit ať už ke kadeřníkovi, nebo kamkoliv jinam, nebo na koncerty, do obchodů, to je jedno. Zkrátka budou moci tito lidé žít pomocí mobilní aplikace, kde se tedy prokážou zeleným světýlkem - jsem negativní, můžu vstoupit - a ostatní se prokážou červeným světýlkem, to tedy znamená nemohu vstoupit. Chci se zeptat, jestli opravdu toto plánujete zavést, protože jsem četla, že tento systém již testovala Hospodářská komora. Odkdy tedy to chcete zavést? Protože pořád není možnost ani pro občany, kteří se chtějí očkovat, aby se mohli očkovat. Zkrátka je to zatím pouze pro starší lidi.

Takže se chci na to zeptat a doufám, že je to pouze taková věc, kterou jsem si přečetla, ale ve skutečnosti to zde zavedené nebude, protože se domnívám, že jde o rozdělení lidí na dvě kategorie, a vy nemůžete bránit nikomu jenom proto, že nemá chytrý telefon a neprokáže se zeleným tlačítkem, aby měl jiná práva a svobodu jako člověk, který se tím prokáže. To je nesmysl, je to naprostá diskriminace lidí, a škoda, že tady nejste, protože jsem od vás chtěla slyšet, zdali tomu tak bude, nebo nebude. Doufám, že mi odpovíte písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Samozřejmě, na vaši interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem, a to písemně. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Ondřej Profant s interpelací na paní ministryni Kláru Dostálovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážená paní ministryně, vaše ministerstvo bude rozdělovat 15 miliard korun z programu REACT-EU. Ten má jít na modernizaci nemocnic, například na rozvoj urgentních příjmů nebo laboratoří. Bohužel jde o další dotaci, která bude rozdělena naprosto absurdním systémem - kdo dřív přijde, ten dřív bere. To není nějaká investice, to je závod. O osudu 15 miliard korun tak nebude rozhodovat kvalita ani potřebnost daných projektů, ale rychlost klikání úředníka v dané nemocnici. Já to považuji za neuvěřitelné a je to jen ukázka toho, jak se v Česku pohlíží na evropské peníze - jako na něco, co je prostě potřeba nějak utratit. Nejde nám o to, jak, ale nějak, rychle. To je úplný nesmysl. To jsou stejné peníze, které investujeme, zvlášť teď v době obrovského schodku rozpočtu. Navíc známe případy z minulosti, kdy tento systém šel obejít jednoduchým počítačovým programem - například u kotlíkových dotací. Takže opět vezme dotaci třeba jedna instituce, dostane veškeré peníze a zbylé nedostanou nic. A pak se zase budeme divit, proč máme rozdíly mezi regiony, proč jsou na tom některé nemocnice lépe a některé hůře.

Chci se proto zeptat, jestli opravdu není možné tyto žádosti hodnotit nějak objektivně, a také jestli je váš dotační systém zabezpečen proti jeho obcházení. A pokud opravdu nejde ty dotace hodnotit objektivně, tak by bylo nejspíš lepší je vybrat a nechat losovat než se snažit o tento závod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno rovněž písemně. Další interpelací bude interpelace pana poslance Lukáše Černohorského na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, kterého jsem viděl v předsálí telefonovat, takže snad bude poslouchat. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já bych se rád zeptal na oblast kontroly dodržování kontroly, protože jak se v minulém období ukázalo, tak nařízené karantény nebyly téměř kontrolovány a v některých případech docházelo k jejich porušování. Problémem se ukázala například britská mutace covidu, kdy pokud ten člověk, který má být doma v karanténě, se projde bez respirátoru po ulici, tak samozřejmě je schopen promořit a nakazit docela dost lidí. Takže by mě zajímalo, jaký proces je nyní zaveden pro kontroly obyvatel v karanténě, kolik kontrol bylo v minulých měsících provedeno a jak vláda komunikačně pracuje na zvýšení dodržování karantén, respektive jak vláda komunikuje důležitost izolace v rámci ochrany veřejného zdraví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji a poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v měsíci dubnu tohoto roku se uskutečnily společné kontroly krajských hygienických stanic a Policie České republiky zaměřené na dodržování izolací a nařízených karantén. Celkem bylo vykonáno 7 442 kontrol, z tohoto počtu se jednalo o 6 934 kontrol dodržování izolací, přičemž bylo zjištěno porušení izolace ve 120 případech. Dále proběhlo 508 kontrol nařízených karantén, přičemž porušení karantény bylo zjištěno ve 22 případech. Při provádění kontrol se nevyskytly žádné problémy ve spolupráci krajských hygienických stanic s Policií České republiky. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak pan ministr... Promiňte, pan poslanec. (Poznámka mimo mikrofon.) Ještě ne, přesně tak. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já bych se chtěl tedy zeptat, zdali do budoucna plánujete - může se nám ta situace ještě případně změnit - ale zdali plánujete nějaké posílení těch kapacit a zdali plánujete ještě další kontroly dodržování tak, aby se nám ta situace zase nevrátila zpátky, protože je možné, že lidé z dovolených o prázdninách zase přivezou zpátky nějakou novou mutaci, tak abychom tady nemuseli ty respirátory nosit na věky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a pan ministr odpoví na doplňující dotaz. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, budeme maximálně využívat stávající kapacity hygienické služby a kontroly jak izolací, tak karantén. Považujeme je za velmi významné, protože v současné době je to jeden z hlavních nástrojů, jak udržovat epidemii lokalizovanou a nešířit ji. Takže určitě se tomu bude věnovat náležitá pozornost a kontroly probíhají i nadále.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a dalším, kdo bude vystupovat s interpelací, je pan poslanec Radek Koten, interpelace na pana ministra vnitra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane nepříjem- (poznámka mimo mikrofon), nepřítomný, ano, trošku mě to spletlo, nepřítomný ministře vnitra. Události, které se tady dějí v souvislosti s kauzou Vrbětice, jsou podle mého elementární ukázkou toho, jak unikají data z tajných vyšetřovacích spisů. Bohužel to jsou i data z živých kauz, které dosud nejsou došetřeny. Mediální obrázek, který nyní - o našich bezpečnostních složkách, ze kterých utíkají takto tajné dokumenty - je poměrně pošramocený, protože když si to vezmeme už jenom z toho češtinářského hlediska, tak tajná služba znamená, že to je tajná služba, a je opravdu nejlepší, aby lidé o této službě téměř nic nevěděli. To, co se tady děje v posledních letech, tak to jsou neustálé úniky z živých spisů. Je to v gesci vašeho ministerstva. A co bych se chtěl zeptat, tak například z loňské kauzy o ricinu - my jsme podávali trestní oznámení na únik informací a zatím do dnešního dne se nám nedostalo odpovědi, kudy ta data unikla. Doufám, že tedy tyto okolnosti, které se staly, a tyto události, které neustále běží, budou opravdu důsledně vyšetřeny. A ty, přes které utíkají ty informace, se dostanou nakonec k lidem a bude jasné (Předsedající: čas), kdo to propálil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Leo Luzar s interpelací na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane ministře zdravotnictví, dobrý den. Dovolte mi položit otázku, která trápí velice hodně občanů stejně jako mě, protože jsem člověk, který už prošel covidem a má vysokou hladinu protilátek, měřenou již asi půl roku nebo více než půl roku.

Krevní testy na protilátky jsou aplikovány v České republice zatím asi mimo resort evidenční zdravotnictví, mimo odborné studie, které probíhají na různých univerzitách. V České republice je oficiálně 1,5 milionu lidí vyléčených, to znamená mají v sobě protilátky, neoficiální údaje uvádějí až dvojnásobek, ne-li trojnásobek dalších bezpříznakových, to znamená, že se blížíme k číslu již skoro 4 miliony občanů, kteří mají protilátky, a tudíž nejsou infekční vůči covidu a jsou připraveni, stejně jako ti, kteří jsou očkováni, nastoupit do běžného života.

Ptám se, jaké má Ministerstvo zdravotnictví plány s těmito lidmi, protože i v přípravě takzvaných covid pasů a dalších uvolňovacích procedur v rámci epidemie se s nimi počítá jaksi okrajově. Neustále se mluví pouze o těch, kteří mají očkování, ale nehovoří se o těch, kteří prošli touto nemocí a mají vysoké hladiny protilátek. Ptám se také proto, že pokud mám správné informace, je v České republice asi pět testů, které se provádí, srovnatelných testů, průkazných, z krve, a mezi těmito dodavateli testů panuje velká nevraživost a snaží se lobbovat na Ministerstvu zdravotnictví, aby zrovna jejich test byl vybrán, popřípadě aby nebyl vybrán žádný konkurenční test. Tato situace samozřejmě není příznivá pro nás, kteří jsme absolvovali covid, ale ptám se vás, jak Ministerstvu zdravotnictví bude reagovat na tyto možnosti. Osobně si myslím, že jsme - čas, bohužel... Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a pan ministr odpoví. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ochranná hladina protilátek zatím oficiálně stanovena nebyla, protože není mezinárodní konsenzus. Ale z diskuze laboratorní pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s imunology vyplynulo, že za protektivní, tedy ochranný, lze považovat takový údaj nebo takovou hodnotu, která je nad 1,5 až dvojnásobku cut-off čili hraniční hodnoty pozitivity, která se liší podle metody a typu stanovovaných IgG protilátek. Zásadní je při stanovení protektivity zohlednit znalost anamnézy pacienta, a pokud máme k dispozici, taky kombinaci více typů vyšetření či opakovaných odběrů. Nelze tedy bohužel interpretovat nálezy vyšetření protilátek v duchu požadavku zamezení šíření kapének a aerosolu. Pro samoplátce jsou testy na přítomnost protilátek dostupné ve většině laboratoří, které sérologické vyšetření poskytují. Musím ale konstatovat, že třeba u toho zeleného certifikátu, který plánuje Evropská unie, tak ani tam se zatím s hladinou protilátek jako jedním z parametrů nepočítá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem položit doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane ministře, jistě se shodneme, že očkování je vlastně slabší forma prodělání choroby a stav protilátek po očkování je vlastně dle vašich slov také neprůkazný. Jinými slovy, tady se staví proti sobě dva údaje. První údaj očkovaných, kteří se považují všeobecně mezinárodně za ty bezpečné, a z druhé strany se úplně popírá to, že jsou tady lidé, kteří tou nemocí prošli. Není to vážný rozpor, který tady teď momentálně řešíme? To znamená, máme tady lidi očkované, kteří mají také různý zdravotní stav, různou reakci na očkování, různé množství protilátek, ale tam to považujeme za normální, protože očkování je očkování. Ale z druhé strany úplně popíráme situaci těch, kteří touto chorobou prošli, nechali se otestovat, například i opakovaně, kdy hladina protilátek zůstala vysoká, a přesto s nimi nepočítáme. Měli bychom o tom i v České republice uvažovat a nevymlouvat se pouze na zahraničí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další s interpelací vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová s interpelací na pana ministra školství Roberta Plagu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, vážení ministři, dovoluji si přednést interpelaci na ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Jde mně o kritickou situaci škol plavání. Všichni víte, že máme v České republice unikátní systém škol plavání. Naši malí žáci a žačky se v rámci tělesné výchovy vzdělávají i tímto způsobem. V České republice nemusíme mít strach, že by děti neuměly velmi brzo plavat a že by plavání nebylo součástí tělocviku, neboť tak tomu doposud bylo, než udeřil COVID-19.

Aktuální situace škol plavání je kritická a já žádám ministra, aby našel řešení pro to, aby školy plavání, které jsou velmi často příspěvkovými organizacemi, také sportovními kluby, někdy se jedná o osoby samostatně výdělečně činné, tak aby zkrátka tento unikátní systém škol plavání, který je tvrdě zasažen dopadem koronaviru, systémovými kroky zachránil tak, aby bylo možno hradit provozní náklady a aby co nejdříve tyto školy plavání věděly, protože je květen, jak bude vypadat školní rok od 1. 9. a jak jim jejich ztráty budou kompenzovány.

Aktuálně unikátní učitelé školního plavání podávají výpovědi, hledají si logicky jiné zaměstnání, ztrácíme lidi, ztrácíme tuto unikátní síť. Takže poprosím pana ministra školství, aby předložil návrh, jak školy plavání zachránit a školní plavání v tělesné výchově zachovat i pro budoucnost. Podotýkám, že aktuálně je situace taková, že rok a půl v podstatě děti neplavou. Původní plány z minulého roku, že se přesune výuka do dalšího ročníku, ztroskotaly. Nyní školy - tam se rozdělily na dvě skupiny. Buď žádají, nebo nežádají školy plavání o vratky peněz. Asi chápete, že ta situace je neúnosná a neudržitelná a hrozí zánik (Předsedající: Čas, prosím.) školního plavání v Čechách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem, a to písemně. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Petr Třešňák s interpelací na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne, vážený pane ministře. Na úvod musím poděkovat za částečné uvolnění lázeňských provozů alespoň pro očkované osoby a osoby po covidu. Nicméně oblast českého lázeňství si zaslouží větší pozornost. Opět zdůrazním, že v době, kdy uvažujeme obecně o rozvolnění většiny služeb, a to třeba jen s negativním antigenním testem, je zcela absurdní omezovat služby zdravotnické, protože současné opatření obecné povahy zásadně zasahuje do ústavně zaručeného práva pacientů na ochranu zdraví dle článku 31 Listiny základních práv a svobod. Pokud tedy dochází k nějakým nezbytným nutným omezením těchto základních lidských práv, musí být toto omezení pro všechny stejné a není možné při omezování lidských práv nějaké skupiny privilegovat. Vlastně zde došlo k popření této rovnosti a dochází ke dvojí diskriminaci jedněch typů pacientů na úkor druhých. To se za prvé projevuje ve srovnání právě s jinými pacienty, jejichž léčba je však hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a to druhé, tím je, že u všech ostatních zdravotnických služeb či zákroků není omezení, pokud jde například o ambulantní rehabilitace nebo odborné léčebné ústavy, které lázním přímo konkurují, například léčbou stejných diagnóz.

Můj dotaz tedy zní: Narovná ministerstvo v co nejkratší době právě tuto vzniklou diskriminaci lázní v rámci vládních opatření, případně zda se sejde se zástupci českého lázeňství, abyste řešili optimální způsob uvolnění opatření v těchto provozech? Zde musím zmínit, že jejich klienti a zaměstnanci jsou pravidelně testováni nebo očkováni, a není tedy důvod to spuštění příliš odkládat, nebo alespoň lze určit, za jakých podmínek a kdy jim bude umožněno fungovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, lázeňství je nutné dělit na dva okruhy. Tím prvním je zdravotní péče, tedy lázeňská léčebně-rehabilitační péče, a tím druhým je poskytování doprovodných wellness služeb. Druhý okruh je připraven podporou Ministerstva pro místní rozvoj a umožnění poskytování těchto služeb bude mít stejné podmínky jako ubytovací služby. Tedy pokud se situace bude vyvíjet nadále pozitivně, dojde k uvolnění v průběhu května, kde zatím uvažujeme o obsazení kapacity mezi 25 až 50 procenty. Pro Ministerstvo zdravotnictví zůstává stěžejním poskytování zdravotní péče. Lázně se svou kapacitou více než 20 000 lůžek jsou vhodným nástrojem pro následnou rehabilitaci pacientů, kteří prodělali COVID-19 a u kterých se vyskytly přetrvávající zdravotní obtíže. Ministerstvo zdravotnictví intenzivně pracuje na možnostech maximálního přístupu pacientů do lázní, ovšem v kontextu všech protiepidemických opatření. Před 14 dny, jak se tady uvedlo, jsme umožnili samopláteckou péči pacientům, kteří v posledních 90 dnech prodělali COVID-19, a nyní od pondělí se tato skupina významně rozšiřuje a do lázní na samoplátecký pobyt ze zdravotních důvodů budou moci jet pacienti, kteří řádně podstoupili nejméně před 14 dny očkování nebo budou mít aktuální negativní výsledek PCR testu a - v pondělí ještě zaktualizujeme - také antigenního testu.

S poskytovateli lázeňské péče průběžně komunikujeme, například tento pátek proběhne jednání se Svazem léčebných lázní za účasti všech klíčových pracovníků ministerstva, kteří se danou problematikou zabývají. Chápu tlak ze strany pacientů, kteří prodělali COVID-19 před delší dobou a stále mají dostatečnou hladinu protilátek, že se cítí být diskriminováni, ale rozvolňování, aby bylo trvalé, musí probíhat v postupných krocích, abychom byli schopni průběžně vyhodnocovat dopady jednotlivých kroků.

Lázeňství ovšem není pro Ministerstvo zdravotnictví jenom otázkou zvládání následků onemocnění covid. Je naší dlouhodobou snahou podporovat rozvoj tohoto oboru a opět jej postavit na základ solidní evidence based medicíny, a právě proto je nyní zvažována podpora této oblasti v rámci vyjednávaného integrovaného regionálního operačního programu 2021 až 2027. Lázeňství jako obor projde transformací s ohledem na změnu skladby jejich klientely v kontextu geopolitické situace. Z pohledu Ministerstva zdravotnictví je nutné zvýšit povědomí o přínosech lázeňské péče pro aktivní občany pečující o své zdraví, aby využívali jejího efektu, stejně tak jako to činí chroničtí pacienti.

Závěrem mi dovolte, abych vás ujistil, že Ministerstvo zdravotnictví podporuje lázeňství v České republice a je naší dlouhodobou snahou navrátit lázně co nejdříve do běžného provozního režimu s odpovídajícím vytížením kapacit. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem položit doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Děkuji velice panu ministrovi za odpověď i za informace, nicméně v rámci jeho odpovědi na začátku zazněla i zmínka o wellness provozech. Těch se skutečně můj dotaz netýkal a skutečně jsem se ptal na plnohodnotnou lázeňskou léčebně-rehabilitační péči. Takže jenom možná, abych to shrnul, případně doplnil tu otázku. Pochopil jsem to tak, že během měsíce, během tohoto měsíce by mohlo dojít už k plnému uvolnění pro všechny samoplátce ve většině oblastí indikací, a stejně tak možná můj doplňující dotaz, co se týká zahraničních klientů lázní, pokud samozřejmě budou splněny podmínky pro přeshraniční cestování, zda bude umožněna léčba i zahraniční klientele.

Ještě abych se vrátil k těm necovidovým pacientům. U některých indikací už nyní je to vnímáno velmi negativně. Mohl bych jich jmenovat několik, vytáhnu například Bechtěrevovo onemocnění, kde ti pacienti skutečně dneska jsou doma a zdravotní stav se jim zhoršuje namísto toho, aby mohli čerpat lázeňskou péči, a to třeba i jako samoplátci. (Předsedající: Čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem o odpověď. Přečtu omluvu. Paní ministryně financí Schillerová prosí o omluvení její nepřítomnosti na jednání dne 6. 5. od 17.00 hodin z pracovních důvodů. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, skutečně je to tak. My se pokusíme co nejdříve rozvolnit i hotelové služby, které vlastně by byly určeny pro samoplátce jako takové. Jinak v současnosti indikovaní pacienti ze zdravotních důvodů, třeba konkrétně zmíněný Bechtěrev, tam si myslím, že se dá využít i režim takzvaných křížkových lázní, čili dostat se do lázeňského pobytu v podstatě bez omezení po celou dobu pandemie.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na pana ministra zemědělství Miroslava Tomana. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, na stránkách nahlížení do Katastru nemovitostí se objevila zpráva, která upozorňuje návštěvníky stránek na změnu fungování portálu, která by měla začít platit již v červnu tohoto roku. Změna má spočívat v tom, že nepřihlášeným uživatelům budou zobrazovány pouze základní informace o nemovitostech a řízeních bez uvedení vlastníků nemovitostí a účastníků řízení. Kompletní údaje budou dostupné pouze pro uživatele přihlášené prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci nebo pomocí účtu dálkového přístupu do Katastru nemovitostí.

Český úřad zeměměřický a katastrální se pro tento krok údajně rozhodl proto, že začátkem tohoto roku došlo ke zhoršení fungování aplikace v důsledku enormního nárůstu počtu přístupů do této aplikace. Z velké části se přitom jednalo o nezákonné vytěžování databáze softwarovými roboty - automaty. Toto opatření samozřejmě mnohonásobně zpomalí běžného uživatele, který se občas potřebuje do katastru nemovitostí, například aby si ověřil, zda na nemovitosti, kterou se chystá koupit, nevázne například věcné břemeno.

Proto je myslím namístě se ptát, nestačil by v rámci dosažení kýženého cíle šetrnější zásah v podobě například automatického Turingova testu? Tak by se přece automatičtí roboti měli jakýmsi způsobem zablokovat a nemohlo by docházet k nelegálnímu vytěžování databáze. Samozřejmě že nechci předstírat, že jsem v informatice tak doma, abych mohla formulovat konkrétní doporučení, spíše chci jen říci, že takové řešení považuji za nepřiměřené, a prosím o jeho přehodnocení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem, a to písemně. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Olga Richterová, bude interpelovat paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, interpeluji vás s tématem, které je poměrně těžké, a jsem si toho vědoma. Jde o dětské skupiny. Tentokrát nejde o to, že bychom měli na půdě této Sněmovny nalézt řešení legislativy, ale teď jde o čistě provizorní, krátkodobé řešení výpadku příjmů kvůli uzavření dětských skupin z důvodu covidu a toho, jak jim to stát může kompenzovat.

Jsem si vědoma obtíže v tom, že stát prostě nemůže dotovat něco, co už z fondu evropského, z ESF, je dotováno, ty mzdy. Takže vy jste se snažili nalézt pro ně pomoc vlastně na úhradu dezinfekce, respirátorů a tak dále, ale to si můžeme říct, že to v tom provozním nákladu jsou celkem drobné. A potom jste se snažili nalézt možnost pro COVID - Nájemné pro dětské skupiny, ale i když to může trochu pomoci dětským skupinám, které mají nájemné vyšší než zhruba 30 000 měsíčně, tak pořád to budou jednotky tisíc korun.

Já vám dám příklad - a to je podstata toho, s čím se na vás obracím, vážená paní ministryně, že vlastně ta nová dotace hradí 50 % z nájemného, ale odečte se z ní částka původní dotace určená právě na nájemné, a právě že ta bývá okolo 12 000 měsíčně, takže když dám příklad - fakt si vezměme konkrétní příklady, jak se na mě lidé obracejí: dětská skupina s 30 000 na nájem, která už ale těch 12 000 měsíčně vlastně má, tu běžnou dotaci na nájem, tak si může vlastně požádat jenom o 3 000, rozdíl do 15 000, do té poloviny. A bohužel ztráty kvůli tomu, že nemohou vybírat školkovné, protože jsou zavření, jsou v desítkách tisíc, typicky mezi 50 000 až 100 000 na měsíc u těchto skupin. Takže ta moje otázka, protože ty fixní náklady jim trvají, je, jestli máte ještě nějakou možnost, jak jim ještě jinak pomoci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času a poprosím paní ministryni, aby odpověděla na vznesený dotaz v rámci interpelace. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Děkuji paní poslankyni za tu interpelaci. Nicméně tak, jak jsem pochopila vaše vystoupení, pravděpodobně jste si nevšimla, že dotační výzva na ty mimořádné náklady má dvě části, protože vy jste zmiňovala jenom tu první, a to je to COVID - Nájemné. Hned vysvětlím. Několik týdnů a dlouhodobě - to pak řeknu v té druhé části - řešíme to, že dětské skupiny mají opravdu zvýšené mimořádné náklady spojené s pandemií. Ty vyeskalovaly v době, kdy jsme kvůli té další vlně museli, tuším, že na začátku března, zavřít poprvé z rozhodnutí vlády i předškolní zařízení. Proto jsme právě v březnu přišli s tím, že dětským skupinám, kterých je zhruba 1 130 s kapacitou zhruba 17 000 dětí, pomůžeme, protože tam dochází k velkému výpadku příjmů kvůli poplatkům rodičů. Proto MPSV připravilo mimořádný dotační program pro dětské skupiny a tento týden v pondělí zveřejnilo výzvu, která zahrnuje a) dotaci na zvýšené náklady související s covidem, to je zhruba až 12 000 korun na pečující osobu dle kapacity dětské skupiny, a potom b) - to je ta část, kterou jste zmiňovala vy, ale ona je důležitější ta první část - dotaci na nájemné až ve výši 50 % uhrazeného nájmu za šest měsíců.

Na tu první část MPSV alokovalo podle našich propočtů, aby skutečně došlo na každou dětskou skupinu, zhruba 44 milionů korun a na tu druhou část 30 milionů korun, abychom skutečně pomohli všem dětským skupinám. Celkově je tedy alokováno 74 200 000, výzva je otevřena do 31. července a je možné uplatňovat náklady i za posledních 12 měsíců.

Důležité - to potřebuji opravdu zmínit, proto vyjednání té výzvy trvalo tři týdny - my jsme po celou dobu přípravy výzvy komunikovali nejenom s Ministerstvem financí, ale zejména s poskytovateli dětských skupin a s Asociací dětských skupin včetně nesčetných online setkání a operativního zodpovídání dotazů. Takže skutečně je to dobře vykomunikováno. Pokud se některý poskytovatel nevejde do té výzvy, tak mi prosím postupte ten konkrétní případ, my se na to podíváme, případně jim pomůžeme zase na operativní bázi.

Máme velmi kladné ohlasy ohledně této podpory. Veškeré detaily visí již několik týdnů na webu MPSV, byly mediálně komunikovány dokonce i na sociálních sítích. Všem dětským skupinám jsou k dispozici metodici MPSV v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin na krajích.

V této souvislosti bych také ráda zmínila, že Ministerstvo práce a sociálních věcí reagovalo ohledně situace dětských skupin již na jaře minulého roku, a to výjimkou na obsazenost dětských skupin. Víte, že v tuto chvíli jsou financovány dětské skupiny z evropských fondů, a tam se dotace platí podle docházky. To jsme před rokem zrušili, to znamená, pokles docházky nemá vliv na výši dotace u dětských skupin a z výpočtu se vyloučí. To znamená, že objem vyplacených prostředků z Evropského sociálního fondu zůstal na stejné úrovni jako před pandemií.

Další, poslední věc, kterou bych chtěla zmínit: Ministerstvo práce a sociálních věcí po celou dobu kromě poskytovatelů komunikuje také s Ministerstvem zdravotnictví a snažíme se opravdu o to, aby se dětským skupinám dobře dařilo. Důležité je, že jsme pro ně na začátku března zajistili kódy pro přednostní očkování pečujících osob a provozního personálu tak, aby jakmile to bude možné, abychom se skutečně co nejrychleji vrátili do normálního života. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem vznést doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za odpovědi. Velmi bych si přála, aby to bylo tak, jak říkáte, a právě proto jsem se ptala na tu část A a na tu část B. Samozřejmě že ta část A, kde jste říkala, že by mohlo být až 12 000 na pečující, ta by mohla být super.

Ale proč tady stojím a proč se ujišťuji, je, že prostě z toho, jak jsme četli tu výzvu, tak to je na úhradu dezinfekce, respirátorů, rukavic, A jestli opravdu se tam vejdou ty mzdové náklady? Omlouvám se, vím, že je to přetěžké s těmi evropskými fondy to tam najít, aby to šlo, Ale prostě vypadá to, že třeba - dám příklad - dětská skupina s 24 dětmi by skrze tuto první část dotace mohla dosáhnout až na 72 000 Kč, ale to má být účtováno extra, mají být prostě jasné doklady, právě třeba na respirátory, dezinfekci a tak dále. A já se jenom chci ujistit, jestli je tam ještě možnost na něco jiného, aby se zkompenzovalo to nevybrané školkovné, nebo to prostě bude čistě proti dokladům (Předsedající: Čas.) na tyhlety menší výdaje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní ministryně má zájem odpovědět. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Ve vašem původním vystoupení, ve vaší interpelaci jste tu část A nezmiňovala. Nicméně vysvětlím ještě jednou stručněji, aby to bylo srozumitelnější.

Mzdové náklady jsou plně financovány z evropských peněz. Tam dostávají dětské skupiny plnou dotaci, i když nedochází k provozu, logicky. Nedokážu si představit, aby to bylo jinak, a dokonce i když například dětské skupiny jely a došlo k poklesu docházky, tak dostávaly stoprocentní dotaci. Nad rámec mzdových nákladů, které jsou stoprocentní a placeny z evropských, dofinancováváme také náklady na nájem a náklady na všechny ostatní výdaje spojené s pandemií, kde je až 12 000 na pečující osobu. Ale protože si myslím, že to je poměrně technická věc, tak mi dejte konkrétní příklad, projedeme si to financování, podíváme se, kde je problém. A pokud dojde k tomu, že ta stížnost je oprávněná, byla by to první stížnost, kterou jsme dostali, tak se můžeme zamyslet nad nějakým konkrétním řešením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí s interpelací pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a bude interpelovat paní ministryni financí Alenu Schillerovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, mám dvě otázky. Ta první se týká odškodňovacího zákona, což je zákon, který by mohl řešit problematiku nedostatečných kompenzací, kde skrz vládní nařízení některé firmy musely zastavit provoz, ale stávající kompenzační programy nepokrývají škody, které jim byly způsobeny, a jim teď hrozí, že budou muset stát o ty částky, které nedostaly a na které třeba podle krizového zákona mají nárok, že budou muset stát žalovat. Ty žaloby by úplně zahltily soudní soustavu. Možné řešení je odškodňovací zákon - sněmovní tisk 1039, který je ovšem nutné dopracovat, a proto je potřeba součinnost Ministerstva financí. Takže apeluji na to, aby se podařilo tuto součinnost zajistit, abychom se vyhnuli zahlcení soudní soustavy žalobami.

Dále jsem chtěl upozornit na problém, který je dnes mezi programem kompenzační bonus, který se nově rozběhl, což je správně, aspoň do konce měsíce, a programu nepokryté náklady, kde je dneska vyloučený souběh těchto dvou programů, ale přitom kompenzační bonus má sloužit pro přežití živnostníků, pro nějakou osobní obživu, a nepokryté náklady jim mají pomoct utáhnout náklady té firmy, podobně jako šlo kombinovat program COVID - Nájemné a kompenzační bonus. Nyní to nově nejde, tak jsem chtěl požádat o sjednání nápravy v této věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Další vystoupí pan poslanec Petr Bendl s interpelací na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, z médií jsem se dozvěděl, že jste porušil zákon o střetu zájmů, neboť jste nezveřejnil vaše veškeré příjmy, což ze zákona učinit musíte. Proto se vás chci zeptat, zdali je to pravda, kolik vaše příjmy z podnikání činily, a zároveň bych se vás chtěl zeptat, neboť v médiích také proběhly informace ohledně vašeho podnikání v oblastech, které se vám staly ziskovými, a zároveň to byly oblasti, které ztratily nebo ubyly na příjmech ve fungování nemocnice, kterou jste v danou dobu řídil, což vás vystavuje podezření, že jste jako ředitel nemocnice nemocnici tuneloval. Proto se vás chci zeptat, jaké k tomu máte vysvětlení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, moje daňové přiznání je v pořádku a nechybí v něm žádné příjmy ani výdaje. Co se týče klinického výzkumu, který média zmiňovala, tak je to sběr a následné vyhodnocení velkého množství dat a konzultační činnost. Tato činnost má nejen výnosy, ale i náklady. V rámci těchto projektů se platí spolupracovníci, studijní koordinátorky a řada dalších záležitostí. Z toho plyne, že v uvedených letech jsem z této činnosti zisk negeneroval, a proto také nemohl být samostatně uveden v majetkovém přiznání, protože tam se vlastně uvádí bilance.

To je důvod, proč se řada z odborníků věnuje výzkumu i přesto, že to není primárně zisková aktivita. Je ale dobré připomenout, že právě díky těmto studiím mají čeští pacienti přístup k moderním medicínským poznatkům. Aktuálně je ročně v různých hodnoceních zařazeno kolem 25 000 osob v České republice. Klinický výzkum pochopitelně, jak bylo uvedeno i v tom zmíněném článku, neprobíhá na živnostenský list, třeba na kosmetické služby, ale ve zdravotnickém zařízení, které je registrováno krajským úřadem, v Praze tedy Magistrátem hlavního města Prahy.

Nevím přesně, o jaké ziskové oblasti se jedná, protože to je vlastně součástí celého daňového přiznání. Pochopitelně že zaměstnanecký poměr generuje v uvozovkách zisk a je součástí tohoto daňového přiznání, čili zřejmě se jedná o tuto činnost. A co se týče tunelování, o tom skutečně nevím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Zeptám se, jestli je zájem položit doplňující dotaz, vidím, že ano. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Já nevím, pane ministře, jestli to děláte schválně, anebo jestli si z nás děláte jenom legraci. Ale já jsem se vás neptal na daňové přiznání, já jsem se vás ptal na to, zdali porušujete zákon o střetu zájmů, neboť jste nezveřejnil příjmy v souladu se zákonem. Ano, to jste mi odpověděl, že jste podal daňové přiznání, ale to nestačí. To byste jako člen vlády měl vědět. Já jsem na to dnes chtěl interpelovat pana premiéra, aby se vás na to zeptal, zdali to tedy zveřejníte, či nikoliv, protože tu povinnost máte. A nezaměňujte to, prosím vás, protože to, co jste tady četl, to já už jsem četl v médiích. To jsem si mohl opravdu přečíst jenom na internetu. Ale já vás žádám, abyste zveřejnil, jaké jste měl příjmy z podnikání. A nemám tady bohužel příležitost zabývat se tím, co vyšlo v médiích, že zrovna ta oblast, ve které podnikáte, najednou zvýšila příjmy, a vaše nemocnice v té oblasti příjmy snížila. (Předsedající: Čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím o dodržování času k položení doplňující otázky. Poprosím pana ministra, jestli má zájem o odpověď. Tak prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vážený pane předsedající, klasicky k příslušnému datu konkrétního roku podávám v souladu se zákonem majetkové přiznání, které sestavuje moje účetní ve spolupráci s právním oddělením fakultní nemocnice a uvádí tam požadavky, které mají být splněny. Takže skutečně otázce nerozumím a nejsem si vědom porušení zákona o střetu zájmů. Veškerá bilance je v mém daňovém přiznání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a další vystoupí paní poslankyně Jarošová s interpelací na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, prosím, můžete našim občanům objasnit, proč je nutné například při návštěvě kadeřnictví, kdy je jedna, maximálně dva kadeřnice a jeden, maximálně dva zákazníci, mít test na covid, když v nákupních centrech, kde jsou desítky lidí, a u nich nikdo nemůže vědět, zda jsou, nebo nejsou pozitivní, to nevadí. Tím samozřejmě nechci říct, že by se měli nakupující testovat, to chraň bůh, ale poukazuji na tu nelogiku. Na jednu stranu tedy otevřete živnosti, které jsou po tak dlouhé době skoro zničeny, a místo pomoci jim diktujete podmínky, za kterých mohou podnikat. Pro kadeřníky, pedikéry, kosmetické salony je to další rána místo toho, aby se postavili na nohy, místo toho, aby měli možnost se vzpamatovat. Dříve mohli třeba kadeřníci, pokud zůstanu u nich, stříhat tři, čtyři lidi naráz. Vydělali si tím, byli tak zvyklí. Dneska musí mít jednoho klienta. Tímto způsobem jim klesnou tržby na třetinu a ještě to diskriminační testování. Pane ministře, kdy plánujete od těch šílených podmínek ustoupit, aby mohli začít podnikat, aby se mohli vzpamatovat? Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, podmínka testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 je nezbytná pro bezpečný provoz a poskytování služeb v těchto provozovnách, a to jak pro kadeřníka, tak i jeho klienta. Spolu s touto podmínkou jsou upraveny podmínky organizační, tedy rozestupy mezi křesly, výkon služby jeden na jednoho. Je to v souladu s pandemickým zákonem, kdy vlastně veškerá tato omezení souvisí se závažností epidemické situace. I přestože epidemie na populační úrovni stále zpomaluje, tak to nic nemění na tom, že i přes tento dlouhodobější pozitivní trend zaznamenáváme i nadále vyšší denní počty případů v pracovních dnech a je vysoce důležité, aby epidemie byla nadále brzděna co nejvíce a pokračoval současný trend poklesu i v následném období a nedošlo ke vzniku významnějšího ohniska nákazy, které by mělo potenciál se dále rozšířit. V tomto duchu jsou upravovány hygienické registry, aby mohly evidovat a následně analyzovat výskyt klastrů v zaměstnání, respektive v tomto případě ve službách péče o tělo.

Předpokládáme, že tato omezení budou platit nejdéle do klouzavého sedmidenního průměru výskytu nových onemocnění, které bude 25 na 100 000 obyvatel. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně nemá zájem položit doplňující dotaz, takže se posuneme k další interpelaci, a tou je interpelace pana poslance Petra Třešňáka na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Ještě jednou pěkné odpoledne. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, ačkoliv se situace v oblasti epidemie stále zlepšuje, tak stále zůstává v platnosti nutnost udržovat trasovací systém. K tomu mám několik jednoduchých otázek, budu velice stručný.

Tedy: Jakou kapacitu pozitivních záchytů má nyní systém trasování? Jaký procesní model je zaveden pro zvýšení systému trasování v případě potřeby, například zda má vláda uzavřené rámcové smlouvy či jiné smlouvy o spolupráci s kapacitami mobilních operátorů, bank nebo případně energetickými společnostmi? Dále: Jakou kapacitu plánujete poptávat na léto a podzim 2021? A následně poslední otázka: Jak dochází k využívání dat z chytrých aplikací, jako je eRouška, případně jakými cestami a s jakou účinností se podporuje následně používání aplikace eRouška v populaci? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Poprosím, aby se upravilo pořadí na obrazovce, protože jsme u další, 20. interpelace, ne u 19. interpelace. A poprosím pana ministra o odpověď. Děkuji.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, od prosince 2020 využívá Ministerstvo zdravotnictví pro významnou část trasování linku 1221 a pro linku má komerční operátory od řady dodavatelů, kteří jsou vysoutěženi veřejnou zakázkou Ministerstva zdravotnictví, vypsanou v nouzovém stavu. Od dubna 2021 je využívána veřejná zakázka NAKITu, která má formu dynamického nákupního systému a umožňuje i centrální zadávání pro jiné státní organizace. Aktuálně Ministerstvo zdravotnictví tímto způsobem využívá 475 operátorských míst v časovém režimu sedmkrát jedenáct, tedy 11 hodin denně, odhadem celkově asi tisíc lidí rozdělených mezi linku 1221 včetně podpory očkování a trasování.

Vzhledem k aktuálnímu poklesu počtu nakažených využití komerčních operátorů v oblasti trasování umožňuje uvolnění operátorů poskytnutých jako výpomoc jak Armády České republiky, tak dalších státních organizací snížit počty externistů hygienických stanic a uvolnit kapacity hygieniků pro jiné úkoly.

Financování nákladů na komerční operátory je zajištěno z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví na základě usnesení vlády č. 1139/2020. V současné době trasuje denně s ohledem na zlepšující se epidemiologickou situaci průměrně cirka 200 hygieniků a 500 externích operátorů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A přistoupíme k další interpelaci, a to je interpelace paní poslankyně Věry Kovářové, rovněž na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, jsem velmi ráda, že pečující osoby se už konečně začínají očkovat. Nicméně v souvislosti s tím se v posledních dnech setkávám s dotazy pečujících osob, které se podivují nad tím, že si musí osobně na úřadu práce vyzvednout potvrzení a kód pro očkovací centrum.

Tyto dva potištěné papíry, na nichž se nachází vlastně jen razítko úřadu práce a unikátní kód, přitom podle vyjádření dotazovaných vedoucích poboček úřadu práce není možné zaslat elektronicky, například do datové schránky. Je samozřejmě, že pečující osoby se musí prokázat nějakým potvrzením o tom, že spadají do dané kategorie osob, které mají v současné chvíli nárok na očkování. Další právě očkované skupiny, jakými jsou například akademičtí pracovníci či pracovníci v sociálních službách, získají potvrzení a unikátní kód od svých zaměstnavatelů. Další očkované skupiny je obdrží od svých lékařů či pouze vyplní elektronickou žádost.

Nicméně pečující osoby musí fyzicky a osobně dojít na příslušnou pobočkou úřadu práce v místě, kde má trvalý pobyt oprávněná osoba u příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti. Není té byrokracie příliš? Proto se na vás obracím s dotazem, zdali nebude možné, i s ohledem na v budoucnu očkované skupiny, předmětné kódy a potvrzení zasílat elektronicky? Neplánuje ministerstvo zavedení takové alternativy a digitalizace registrace k očkování a vše s tím spojené tak, aby osoby registrující se k očkování jednak nemusely cestovat, jednak se vystavovat zbytečnému kontaktu? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Prioritní registrace pečujících osob byla spuštěna 3. května pro osoby, které jsou oprávněny využívat příspěvek na péči ve III. a IV. stupni závislosti. Zatím je to nastaveno tak, že kontaktní pracoviště vydá pečující osobě unikátní kód, který platí do 15. června 2021. Jenom pro vaší informaci, k dnešnímu dni se této prioritní registrace využilo 2 056 osob z odhadovaných asi 100 000 osob. Na druhou stranu zřejmě od 1. května (června?) bude otevřena registrace už pro veškeré věkové skupiny, takže problém, který tady teď řešíme, se určitě vyřeší dříve než k plánovanému 15. červnu.

O elektronické komunikaci se samozřejmě dá uvažovat a určitě ještě zkusíme ji do tohoto systému začlenit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující dotaz? Ne, takže jdeme dál. Je to interpelace pana Lukáše Černohorského na pana ministra vnitra Jana Hamáčka. Ale pana poslance zde nevidím, takže přistoupíme k další interpelaci a to je interpelace pana poslance Petra Bendla, rovněž na pana ministra vnitra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, doufám, že se odpovědi dočkám písemně. Veřejně jste přiznal, že jste plánoval cestu do Moskvy ve snaze domluvit obchod s vakcínou Sputnik. Chci vám položit jednoduché otázky.

Kdo organizoval vaši cestu a domlouval ji s ruskou stranou? Kdo konkrétně byl součástí plánované delegace? S kým měli členové delegace v rámci obchodu s vakcínou Sputnik domluvena setkání? Děkuji vám za vaši konkrétní odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Další vystoupí pan poslanec Ondřej Benešík s interpelací na paní ministryni financí Alenu Schillerovou. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji vám za slovo. Vážená paní ministryně, před nedávnem byl zveřejněn audit Evropské komise, který konstatoval, že předseda vlády Andrej Babiš je ve střetu zájmů, že vlastně fakticky řídí své firmy, o kterých on tvrdí, že už je neřídí a že jsou jeho bývalé firmy. Ví se o tom, že tyto firmy pobírají dotace, jednak nárokové, jednak nenárokové. Standardně systém pobírání dotací funguje tak, že jsou nejdříve proplaceny příjemci, tedy i firmám pana premiéra, ze státního rozpočtu a poté jsou zpětně vyplaceny do státního rozpočtu z Evropské unie.

Teď hrozí to, že peníze, které byly vyplaceny z národních zdrojů, to znamená z kapes daňových poplatníků České republiky, firmám pana premiéra, tak nebudou zpětně proplaceny z evropského rozpočtu. Já se proto ptám, zdali Ministerstvo financí, popřípadě další orgány státní správy včetně institucí podřízených Ministerstvu financí identifikovaly, o jaké částky se může jednat v tomto případě a zdali už byly podniknuty nějaké kroky, které by zajistily to, že případně takto neoprávněně vyplacené dotace se vrátí zpátky do státního rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně. Další vystoupí pan poslanec Radek Koten s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, já bych se vás chtěl zeptat touto cestou, jakým způsobem se tedy bude otvírat maloobchod plus služby. Já jsem nějak nepostřehl v těch hypermarketech, do kterých chodím, že v některých regálech, kde se nachází nějaké jiné zboží, by bylo nějaké větší nebezpečí v souvislosti s nákazou koronavirem, a připadá mi tedy směšné, že v řetězcích, kde jdete po uličkách, tak na některých regálech jsou takové ty červenobílé pásky a nesmíte si to zboží koupit.

Já to považuji za naprostý nesmysl, a to samé, velké obchody otevřené a malé obchody jsou stále zavřené. Malým podnikatelům se dávají stále nové a nové podmínky, které musí plnit, dokonce tedy testy ke kadeřníkovi, testy na nehty, testy na kosmetiku a podobně. Já se v tom úplně ztrácím, protože ta opatření samozřejmě hygienická, co se týká dezinfekce a podobně, ano, O. K., to je bez problémů. Ale ztrácí se mi úplně smysl těch opatření, protože my si tady tedy můžeme kupovat potraviny, můžeme si tady kupovat drogistické zboží. Obchody, které to mají namixováno, tam si můžete koupit všechno, ale co se týká oblečení, bot a ponožek a tak dále, to si tedy stále koupit nemůžeme.

Vy tady slibujete, že už se to otevře od pondělka, mělo to být už od tohoto pondělka, nyní se to tedy o týden prodloužilo. Já skutečně nevím, jaký je rozdíl v prodeji těch komodit, ale vzhledem k tomu, že lidé již nemají co na sebe, nemají si co obléct, obout a podobně, bude sezóna, bude teplá sezóna, uvítal bych (Předsedající: Čas.), abyste mi tedy na to odpověděl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na vaši interpelaci bude odpovězeno písemně. Další vystoupí pan poslanec Jan Čižinský s interpelací na pana ministra Richarda Brabce. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Vážený pane ministře, rád bych se vrátil k vašemu vystoupení na výboru pro životní prostředí ve středu 28. dubna. Při projednávání invazní novely a pozměňovacího návrhu, který by umožnil jednodušší kácení stromů v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací, jste se vyjádřil proti tomuto návrhu, což kvituji, ale také ke kácení, které během tohoto jara proběhlo kolem tratí a silnic, pod dráty elektrického napětí, vedle plynových sítí. To je také věc, která mě dlouhodobě trápí, a jak asi víte, interpeloval jsem již také premiéra. Myslím, že by vaše vyjádření nemělo zapadnout.

Na zmíněném jednání výboru jste minulý týden řekl, že letošní kácení v rámci vegetačního klidu bylo obrovské, že přicházíme o nádherné aleje a staleté stromy a že jste z toho strašně smutný. Dále jste řekl, že v době, kdy přicházíme o miliony stromů kvůli kůrovcové kalamitě, takto přicházíme o další stovky tisíc stromů na základě vlastního rozhodnutí, že to považujete za těžkou chybu a že o tom budete mluvit s panem vicepremiérem Havlíčkem, do jehož gesce spadají organizace jako Správa železnic nebo Ředitelství silnic a dálnic.

S vaším popisem situace naprosto souhlasím a chci vám v tomto poděkovat za tento postoj a za jeho jasné vyjádření. Chci se vás ale v této souvislosti zeptat, jestli jste s panem vicepremiérem Havlíčkem už mluvil, jaký to mělo výsledek a co chcete jako člen vlády zodpovědný za životní prostředí udělat pro to, abychom o nádherné aleje a staleté i mladší stromy nepřicházeli zbytečně jenom proto, že máme bohužel i vinou ANO špatný zákon a že ten zákon někomu dal právo tyto stromy pokácet.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr odpoví. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane kolego, mě mrzí každý pokácený strom. Musím říci, že mám stromy rád, moc rád, jsem ten typ, který z nich čerpá energii, ale abych se nerozněžnil takhle k večeru, tak my jsme v uplynulých letech mnohokrát mluvili i se Správou železniční dopravní cesty o tom, jakým způsobem najít ten velmi složitý kompromis, protože tam vede strašně rozplizlá tenká linie mezi veřejnými zájmy - já chápu třeba z pohledu Správy železnic jimi neustále opakovanou, koneckonců to byla vlastně i odpověď na vaši interpelaci, kterou jste dostal od pana premiéra, kdy Správa železnic nebo Správa železniční dopravní cesty argumentuje tím, že je potřeba kácet z důvodu zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti drážního provozu, protože přibývá mimořádných případů. Nemůžu rozporovat to, že těch mimořádných případů, kdy při nějakých extrémních atmosférických jevech padají stromy na železniční cestu, je skutečně hodně, ale my se tam vždycky snažíme hledat nějaký řekněme kompromis, protože ad absurdum bychom preventivně vykáceli všechno, a to určitě není cesta.

Protože jsem také zaregistroval spíše než na železnici, tak na různých silnicích toto období vegetačního klidu významně větší kácení, obrátil jsem se i na pana vicepremiéra Havlíčka a požádal jsem ho, jestli bychom do příštího roku nebo do příštího období vegetačního klidu našli nějakou cestu, a určitě to uděláme na nějakém společném jednání se Správou železniční dopravní cesty, abychom si znovu sedli a řekli, zda tam nejde přece jenom najít nějaký stále ještě kompromisní názor nebo kompromisní řešení, abychom plošně nekáceli u všech tratí, a minimálně tedy za tou částí, která je tam v nějakém ochranném pásmu dráhy. Takže to je jedna věc.

To samé se týká Ředitelství silnic a dálnic. On mi řekl, že jednoznačně určitě nedal nějaký speciální příkaz letos - nebo řekněme stávající období vegetačního klidu - že by se mělo kácet výrazně více, že určitě nic takového nedal.

Upřímně řečeno, ono to není - a to mi potvrdíte - jenom věc státu, ale tady zjevně se hodně kácelo i kolem místních komunikací, které jsou ve správě krajských úřadů, popřípadě obcí, ale především krajských úřadů. Tak já kromě toho jsem řekl, že se ještě obrátím na krajské úřady a požádám je prostřednictvím hejtmanů přes Asociaci krajů, aby rozhodně zvážily přes své krajské správy údržby silnic rozsah toho kácení, protože já jsem viděl některé případy opravdu vykácených stoletých alejí, zdravých stromů, kde zjevně jde o to, že se preventivně jenom řeší to, že pokud by tam náhodou tedy vylétlo auto ze silnice, tak samozřejmě tam hrozí nějaké fatální zranění oproti tomu, když to auto vyletí do pole. Tomu rozumím, ale pokud přijmeme tuhle plošnou argumentaci a filozofii, tak to znamená, že bychom opravdu vykáceli podél všech silnic v České republice všechny velké stromy, aby nedošlo k nehodě. To bychom se prostě samozřejmě dopočítali desítek milionů stromů, které bychom preventivně vykáceli. Já si prostě myslím, že to není ta cesta.

To znamená, měly by to být vytipované - a to já se zase určitě budu ptát i prostřednictvím krajů a případně prostřednictvím Svazu měst a obcí, a tohle rozhodně chci udělat v nejbližší době - zda opravdu se tipují ta místa podle vyhodnocení nebezpečnosti s nějakou statistikou dopravní nehodovosti v těch oblastech a jak se vlastně dospělo k výběru těch míst, kde byly tyto staleté krásné stromy vykáceny poměrně brutálně. To je další krok nejen směrem ke státním organizacím typu Správy železniční dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic, ale také krajů, popřípadě obcí s rozšířenou působností, které to potom schvalují. Tohleto uděláme určitě přes Svaz měst a obcí.

V neposlední řadě víte, že jsem právě také poměrně velkým odpůrcem návrhu, který by umožňoval ještě rozšíření kácení v ochranných pásmech vodohospodářských staveb, což by opravdu znamenalo další brutální kácení především ve městech, kde se snažíme stromy zachovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec má zájem o položení doplňující otázky. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já za to děkuji. Vy víte, že my jsme v tomhle na jedné lodi, akorát vy jste ministr a jste v hnutí ANO, takže máte lepší možnosti.

Já mám vlastně tři oblasti prosby, kde je možné konkrétně zasáhnout. První jsou smlouvy. Bohužel, ty smlouvy mají jak Správa železnic, tak Ředitelství silnic a dálnic nastaveny tak, že třeba to dřevo si nechávají ty společnosti, a ty jsou potom motivovány, je to často listnaté dřevo a tak dále, jsou motivovány kácet ty stromy tak, aby jim zůstalo co nejvíce.

Druhá oblast, to je technická norma do měst. Víte, že tam skutečně je potřeba, abyste zasáhl, jinak stromy ve městech prostě vždycky budou v těch sítích, protože síť může být blíže domu, strom nemůže růst u domu, strom musí mít nějaký odstup.

Ta třetí, to je skutečně změna zákona, aby se prostě kácely ty nebezpečné a nebylo to prostě 300 metrů plošně všude.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr odpoví.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Určitě. Já právě chci využít tenhle čas, abychom znovu to téma otevřeli. Vy víte, že jsme v úzkém partnerství s Nadací Partnerství jako Ministerstvo životního prostředí a mimo jiné ta legislativní skupina, která je právě vytvořena v rámci naší společné akce Sázíme budoucnost, tedy výsadby 10 milionů stromů mimo les, tedy především listnatých stromů v příštích pěti letech, tak je tam zrovna legislativní skupina, která řeší mimo jiné právě tuto oblast. Řešíme to s architekty i specialisty právě na to řekněme soužití stromů s městem, protože je to čím dál tím komplikovanější. Kořeny zasahují do kolektorů, teď se samozřejmě všichni brání. My tam ale nemůžeme pracovat, protože tam máme ty stromy. Říkám, že pokud bychom šli tou absurdní cestou, tak to prostě preventivně pokácíme všechno, protože ten strom tam vadí, což určitě nechceme a nepřipustíme.

Druhá cesta nebo řekněme ta druhá absurdní poloha je, že se nedá udělat žádná oprava, protože je tam strom, ale to víme, že takhle nefunguje, protože při havárii to má samozřejmě vždycky přednost.

Říkám, my bychom potřebovali, a to jasně vyšlo i z legislativní oblasti, kde už jsme jasně detekovali, v čem je problém. Je to kompetence MPO, o tom jsme také mluvili s MPO. Ono je vždycky ideální, když to někdo napíše. My už jsme se o to dokonce pokusili na ministerstvu právě společně se specialisty, právníky, a teď jsme v nějakém jednání, abychom našli ve městech nějaký kompromis.

Ohledně smluv a ohledně toho, aby to nebylo plošné, tak to je přesně ta poloha nebo ta oblast, kterou chceme teď využít, do příštího období vegetačního klidu, abychom našli skutečně nějaké kompromisní řešení a opravdu řešili jenom to, kde je to nebezpečné, a ne preventivně plošně kácet další stovky tisíc nebo miliony stromů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí s interpelací paní poslankyně Jarošová, bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Vážený pane ministře, já se vás chci zeptat jenom na jediné, a to, zda je pravda, že na webu Ministerstva zdravotnictví České republiky byla uvedena před pár měsíci informace o covid pasech jako jedna z dezinformací o covidu. Dovolím si citovat z tohoto webu: "Jedna z dezinformací se zaměřuje na spekulace o povinném očkování a očkovacím pasu. Plánované očkování proti COVID-19 je vydávané za povinné pro všechny občany ČR pod hrozbou tvrdých trestů, přestože Ministerstvo zdravotnictví plánuje pouze dobrovolné očkování, které bude navíc pro všechny občany zdarma. V jiné variantě tohoto narativu jsou šířeny dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírána základní lidská práva a svobody."

Pane ministře, je to pravda, že tato citace opravdu byla na webu Ministerstva zdravotnictví? Pokud je to pravda, pokud mi to potvrdíte, pane ministře, tak musím konstatovat, že rozdíl mezi dezinformací a realitou, která je dneska, je v tomto případě jenom pár měsíců. Dnes už tuto citaci na webu nenajdeme. Že by se dezinformace stala realitou?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dezinformace, jak víme, je lživá, klamná, falešná informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celé společnosti, aby tak vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravosti. Bohužel, je třeba počítat s tím, že v současné celosvětově velmi nestabilní společenské a politické situaci nejrůznější dezinformační weby budou zvyšovat svou aktivitu. Je nutno proti dezinformacím bojovat a občané by se měli naučit každou v uvozovkách zajímavou informaci posuzovat, přemýšlet o ní a uvažovat, jestli obsah může být reálný a komu případně může prezentovaná lživá informace být ku prospěchu. Je potřeba, abychom se do budoucna učili ověřovat informace z více zdrojů. To je jediná cesta, jak každý z nás může eliminovat takové nepravdivé zprávy. Jedna z dezinformací, tedy zřejmě ta, na kterou paní poslankyně poukazuje a je uveřejněna na webu Ministerstva zdravotnictví právě jako upozornění na nepravdivý text, se zaměřuje na spekulace o povinném očkování a očkovacím pasu. Cituji: "Plánované očkování proti COVID-19 je vydávané za povinné pro všechny občany České republiky pod hrozbou tvrdých trestů, přestože Ministerstvo zdravotnictví České republiky plánuje pouze dobrovolné očkování, které bude navíc pro všechny občany zdarma. V jiné variantě tohoto narativu jsou šířeny dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírána základní lidská práva a svobody." Konec citátu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, je zájem položit doplňující dotaz? Není tomu tak, takže přistoupíme k další interpelaci, to je interpelace paní poslankyně Olgy Richterové, která bude interpelovat paní ministryni Janu Maláčovou. Bude se pravděpodobně jednat o poslední interpelaci. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji. Pokusím se být stručná, abychom to stihli. Jde mi čistě o vyhodnocování dopadů příspěvku pro lidi v karanténě či izolaci, něco, co jsme myslím společně prosazovali, kdy vlastně jedním z důvodů, proč lidé nehlásili rizikové kontakty, byla obava o živobytí. Mě zajímá, zda MPSV sleduje dopad tohoto opatření, to, jak se lidem zlepšila situace po zavedení tohoto příspěvku v karanténě nebo navýšení účasti na nemocenském pojištění u živnostníků. Takže je to otázka, kdo má na starosti vyhodnocení této situace, této změny zejména u živnostníků a jestli u nemocenského pojištění sledujete nějaký pozitivní motivační nárůst. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Na začátek bych možná upřesnila pojmy, protože je to velmi důležité. Takzvaná izolačka se jmenuje izolačka, protože její hlavní cíl bylo, aby lidé, kteří jsou buď v karanténě, nebo dokonce covid pozitivní, tak aby se izolovali, izolačka má pomáhat ke zvýšené izolaci. V tomto ohledu izolačka velmi jasně obstála, hned řeknu ta čísla, která máme kompletní za měsíc březen, částečná za měsíc duben. To znamená, izolačka ohledně toho hlavního cíle uspěla, pomáhala a já ji vnímám jako jeden ze základních nástrojů, jak dostat pandemii pod kontrolu, koneckonců proto jsme jak ve Sněmovně, tak v Senátu schválili její prodloužení. Měla jsem velkou radost, že ani ve Sněmovně, ani v Senátu nebylo její prodloužení podrobeno nějaké velké diskuzi ani pozměňovacím návrhům, protože všichni zákonodárci uznali okamžitě, že izolačka funguje. Takže izolačka měla primárně pomoci v izolaci.

Co se týká hlášení kontaktů, tak ano, zejména Ministerstvo zdravotnictví si slibovalo od izolačky vyšší hlášení kontaktů. K tomu nedošlo, ale myslím si, že to má trošku jiné příčiny.

Ale teď k těm číslům. Co se týká měsíce března, tak tam nám izolačka pomohla zvýšit počet izolací celkově o 10 %, vysvětlím to. My jsme se podívali za leden a únor na počet nakažených, podívali jsme se na počet izolací a karantén, které se nám daří velmi dobře sledovat díky elektronické neschopence, kterou jsme minulý rok prosadili, a ten poměr mezi nakaženými a izolacemi byl jak v lednu, tak v únoru shodně 56 %. Za březen už to bylo 62 %. A teď pozor, umíme počítat, rozdíl mezi únorem a březnem je 8 procentních bodů, ale těch 10 % se týká navýšení počtu izolovaných, protože kdybychom se podívali na ten podíl 56 %, tak když se podíváme na nakažené v březnu, těch bylo 299 404, a počet izolací a karantén byl 184 438. Kdybychom použili ten poměr 56 % za únor, tak by počet nakažených měl být, tedy počet izolovaných 167 666, nicméně on byl 184 438, což je částka o 10 % vyšší, než by tomu bylo bez izolačky. Takže výborně zafungovala.

Co se týká těch čísel za duben, tak ta nemáme, protože víte, že ten nástroj je postaven na tom, že si to zaměstnavatelé odečítají v případě nakažení nebo podezření nakažení ze sociálních odvodů a přehledy za kalendářní měsíc se dodávají do 20. následující měsíc. To znamená, že v tuto chvíli máme za duben pouze 10 % všech přehledů, jestli to říkám správně, jestli si to pamatuji. Ano, je to stav ke 4. 5. a dosavadní náklady za duben jsou 7,8 milionu Kč, průměrný příspěvek za duben je 2 792 korun, což zejména ukazuje, když to srovnáme s průměrným příspěvkem za březen, který je 3 257, že v tuto chvíli se nákazu daří krotit a že se v tuto chvíli ukazuje, zejména u nízkopříjmových obyvatel, což souvisí pravděpodobně s pravidelným testováním ve všech firmách, takže odpověď - izolačka funguje v tom primárním cíli - izolovat se.

A co se týká hlášení kontaktů, tak to je na Ministerstvu zdravotnictví. My jsme s Ministerstvem zdravotnictví v posledních týdnech a měsících komunikovali zejména kvůli tomu, aby se dodržování karantény velmi usilovně kontrolovalo, a i zde zaznamenáváme celou řadu úspěchů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem položit doplňující dotaz, tak máme ještě pár vteřin. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Ano, ano. V těch pár vteřinách jenom k těm živnostníkům. Protože nemocenské pojištění se eviduje na české správě, tak jestli tam taky máte ještě nějaký nárůst.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně ještě má asi 15 vteřin.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Velmi stručně, protože máme pár sekund. Ano, i tam je to číslo shodné. Nicméně je potřeba říci, že to je zkreslující číslo, protože nemocenské pojištění má jenom 10 % živnostníků.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji, dodrželi jsme čas v podstatě skoro přesně. Přeji vám pěkný večer, končím dnešní jednací den. Pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno podle schváleného programu. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.01 hodin.)

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP